SWOBODNA PRZERÓBKA TEKSTU, KTÓRA ROZWIJA LUB MODYFIKUJE TREŚĆ ORYGINAŁU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PARAFRAZA to:

swobodna przeróbka tekstu, która rozwija lub modyfikuje treść oryginału (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PARAFRAZA

PARAFRAZA to:

utwór instrumentalny, często wirtuozowski, swobodnie zestawiający różne melodie operowe, operetkowe lub ludowe (na 9 lit.)PARAFRAZA to:

wypowiedź, która ma takie samo znaczenie jak inna, ale różni się pod względem struktury (na 9 lit.)PARAFRAZA to:

utwór instrumentalny, często o charakterze wirtuozowskim w formie swobodnej fantazji (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SWOBODNA PRZERÓBKA TEKSTU, KTÓRA ROZWIJA LUB MODYFIKUJE TREŚĆ ORYGINAŁU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.917

AUTARCHA, KONTO DEPOZYTOWE, RURA OGNIOWA, WSPÓŁWŁADCA, GLAZURA, CEMENT, LINIA SPEKTRALNA, GAZYFIKACJA, PIK, DIAGONAL, MURZYN, IRRADIACJA, CHRAPA, WIZERUNEK, PORNO, ROCZNIKARZ, ANTENA TUBOWA, ZSZYWARKA, ROZGRZEWACZ, PIĄTKA, ATRAPA, BŁYSK HELOWY, FRANCUSKOŚĆ, SIEĆ, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, REGENERATOR, OLEJEK ETERYCZNY, KAMERA, PRZESTRZEŃ EBERLEINA, TECHNIK DENTYSTYCZNY, RACA, KLUBOWICZKA, PANDRAK, SUPERKOMBINACJA, ENUMERACJA, MAJĄTEK RUCHOMY, TOPIEL, KROPELKA, CERKIEW, SEMAFOR, HYDROFON, MODULACJA SKROŚNA, PRZEWÓD RATUNKOWY, BEZWŁADNOŚĆ, SAŁATA LOLLO, NERW, TEMPERATURA MROZU, SAMOBÓJCA, DRAJREP, ZAPOTRZEBOWANIE, IZOMER KONFORMACYJNY, MISTRZYNI, WYLEW, SIAD RÓWNOWAŻNY, DYSK KOMPAKTOWY, ENDOPROTEZA, CYMBAŁ, NIEDOROZWÓJ, BORDER, RUCH OPORU, CZYTELNIA, KWARTET, KRYZA, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, MATURA POMOSTOWA, WYTWÓRCA, PŁOMYCZEK, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, ODPRAWA WARUNKOWA, PYTANIE, RICOTTA, EKSTRUZJA, WĘGIERKA, FEERIA, ADIDASEK, TREPY, PASKUDA, CIOS, MASZYNA ELEKTRYCZNA, ESTER, HUBA ŻÓŁTA, ELIMINACJA, DZIESIĄTY, BAJER, INSIMBI, PIGUŁKA, CZŁON KONSTYTUTYWNY, WIBRACJA LABILNA, PLAMA WĄTROBOWA, PRANIE PIENIĘDZY, SIEKANKA, PIĘĆSETKA, KASZA KUKURYDZIANA, KRATER, RUMUŃSKOŚĆ, SAMOPOMOC, TURBINA SPALINOWA, FALA, BLOKHAUZ, ŚMIETANKA, OWCE, JEDWAB OCTANOWY, KREOLKA, DZIABKA, BOZIA, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, LINIA PIERWIASTKOWA, BULION, SOŁTYSOSTWO, JĄDRO, LICZMAN, FREGATA ŻAGLOWA, ODNALAZCA, SPODENKI, PARANOJA, ROZTOCZE, METRYKA, PISECZNICZKA, SPEDYTOR, SPRZĄGLE, ŚCIANA WSPINACZKOWA, MATRONA, NARTA, MĘTNOŚĆ, POLER, ŚCIANA, PASKUDNIK, TRAUMATYCZNOŚĆ, BAKTERIA NITRYFIKUJĄCA, WANIENECZKA, CHWYTNIK, POTOP, KARL, CYKL FIGURALNY, ZNACZENIE, NIESTAWIENNICTWO, WYROCZNIA, GOŹDZIENIEC, PRZĘSŁO, CYRKOWIEC, PIERWSZOŚĆ, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, WICEKAPELMISTRZ, LIST GOŃCZY, KONSYGNATARIUSZ, BALET, EBOLA, PIEROGI, RĘKA BOSKA, DANE, GOŁOLEDŹ, ROBOTY PRZYMUSOWE, MONARCHIA PATRYMONIALNA, MIMOZA, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, WPADKA, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, PRZEPIĘCIE, POLEPA, KARTANA, SKÓRNIK, GATUNEK ITEROPARYCZNY, ZAGRYWKA, NIERUCHLIWOŚĆ, SEKCJA, TYGIELEK, TARCZA, LUMINATOR, METALICZNOŚĆ, SZYFER, PRZEWÓD, POLE GOLFOWE, INDUKCJA WŁASNA, NAKRĘTKA, GATUNEK ZBIOROWY, CZARNA MAGIA, ZASADA, SMOŁA WĘGLOWA, MIERZENIE, ŚWIADEK, MACIERZ KOWARIANCJI, DZIANINA, OBIEKTYWIZM, TRANSPORTER, PŁOMIEŃ, WYDERKA, ROZSTĘP, SIEDEMDZIESIĄTKA, KOREGENT, DRAMATURGIA, FILM KATASTROFICZNY, KOTWICA ZAPASOWA, LICZBA ALGEBRAICZNA, GÓRNICTWO, ESKORTOWIEC, PRZĘDZA, ŚLIWA WĘGIERKA, ĆWICZENIE, KORSARZ, PODGATUNEK, DERESZOWATA, NIEMIECKOŚĆ, ELEKTORAT, LEBERWURSZT, FITOCYD, WYZWOLICIEL, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, LUSTRO, ADOLF, PORCELANA STOŁOWA, FETYSZYSTA, STÓJKA, GAMA, BABUŚKA, ZANIECZYSZCZENIE, WYNAGRODZENIE, GAŁĄŹ, TRAMWAJ WODNY, SEJSMOGRAF, ŚCIANKA, RADCA PRAWNY, JĘZYK GEOGRAFICZNY, STRATEG, LATAJĄCE SKRZYDŁO, UKONTENTOWANIE, PROCES DECYZYJNY, IN MEDIAS RES, ŻOŁĄDKÓWKA, PAŃSZCZYŹNIAK, ALBUM, WADA, ZŁOTOKAP, MIEJSCOWA, ZGAGA, PAŁĄCZEK, PERCEPAN, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, POJEMNOŚĆ POLOWA, DOPPELGANGER, ADAPTACYJNOŚĆ, RZECZY OSTATECZNE, SZCZENIACZEK, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, MYKOHETEROTROF, OPAŁ, NADZÓR INWESTORSKI, OPERACJA LOGICZNA, PÓŁPLASTEREK, CIASTO MAKARONIKOWE, PRZEWÓD, BURŁAK, NASYCANIE, WRĘGA, LUZACKOŚĆ, BASENIK, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, PAWIĄZ, ZABORY, TAGER, WYROSTEK BARKOWY, PODAŻ NIEELASTYCZNA, KOMORNICZKA, EWALUACJA SPLOTOWA, AKATALEKSA, MORENA BOCZNA, HEREZJA PARAFRAZY, PŁUCZKA, RULETKA, ŚMIGŁOŚĆ, GENDER, CHIRURGIA ESTETYCZNA, LODOWIEC GRUZOWY, PRZECHOWANIE, PAN STOP, PAPAD, OPERATOR, DELEGACYJKA, TRĄBA POWIETRZNA, WARZYWNIK, DORADCZYNI, KAMIENNIK, SYFON, STOŻAR, PALATYNKA, HANDEL ZAGRANICZNY, POTOK, AKREDYTACJA, EKLEKTYCZNOŚĆ, KALKA JĘZYKOWA, LISTA STARTOWA, KAWA BEZKOFEINOWA, PROSIACZEK, WYŁOM, TRUD, PACHCIARZ, KONSOLA, CHOROBA ODZWIERZĘCA, ZABIEG KOSMETYCZNY, PEREŁKA, ?PŁUŻEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.917 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SWOBODNA PRZERÓBKA TEKSTU, KTÓRA ROZWIJA LUB MODYFIKUJE TREŚĆ ORYGINAŁU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SWOBODNA PRZERÓBKA TEKSTU, KTÓRA ROZWIJA LUB MODYFIKUJE TREŚĆ ORYGINAŁU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PARAFRAZA swobodna przeróbka tekstu, która rozwija lub modyfikuje treść oryginału (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PARAFRAZA
swobodna przeróbka tekstu, która rozwija lub modyfikuje treść oryginału (na 9 lit.).

Oprócz SWOBODNA PRZERÓBKA TEKSTU, KTÓRA ROZWIJA LUB MODYFIKUJE TREŚĆ ORYGINAŁU sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - SWOBODNA PRZERÓBKA TEKSTU, KTÓRA ROZWIJA LUB MODYFIKUJE TREŚĆ ORYGINAŁU. Dodaj komentarz

4×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast