W JĘZYKU PRAWNICZNYM: PEŁNOMOCNICZKA, PRZEDSTAWICIELKA OSOBY W POTRZEBIE, KTÓRA REPREZENTUJE TĘ OSOBĘ PRZED SĄDEM CYWILNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KURATORKA to:

w języku prawnicznym: pełnomocniczka, przedstawicielka osoby w potrzebie, która reprezentuje tę osobę przed sądem cywilnym (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KURATORKA

KURATORKA to:

kierowniczka kuratorium, które kontroluje szkoły i inne instytucje pedagogiczne i związane z kształceniem (na 9 lit.)KURATORKA to:

funkcjonariuszka publiczna, pełniąca swoje obowiązki w zespole kuratorskiej służby sądowej i realizująca określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, które są związane z wykonywaniem orzeczeń sądu; osoba, która na mocy decyzji sądu sprawuje nadzór nad skazanym (na 9 lit.)KURATORKA to:

osoba zajmująca się profesjonalnie organizacją wystaw jako projektów o charakterze artystycznych i intelektualnych całości; kobieta, która zawodowo czuwa nad wystawami, np. w muzeum (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W JĘZYKU PRAWNICZNYM: PEŁNOMOCNICZKA, PRZEDSTAWICIELKA OSOBY W POTRZEBIE, KTÓRA REPREZENTUJE TĘ OSOBĘ PRZED SĄDEM CYWILNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.585

MATKA, ORTOPTYK, BRYLE, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, KUCHTA, PIERWOBYT, PRÓBA, PRACOWNIK, KRYTYCZKA, OSIEMDZIESIĄTKA, ZASYP, WYSPA WULKANICZNA, STEREOTYPIA RUCHOWA, UMOWA SPONSORSKA, FUNKCJA NAZWOWA, WSPÓŁCZYNNIK SKOŚNOŚCI, KISZKA STOLCOWA, ELIER, SOLARKA, BRANDMUR, KOCIA KOŁYSKA, LICZBA UROJONA, WYZNANIE, MIARA TENDENCJI CENTRALNEJ, OSOBOMIESIĄC, ŻENIEC, KRZYŻ, EKRAN, MERIDIAN, LITURGIA, KARTY, POSŁUSZNICA, RESPONDENTKA, ASYSTENTKA, FAKTOR, EKSPREZYDENT, DOBRODZIEJKA, KAPRYŚNICA, POSZKODOWANA, BUDDA, DYPTYK, OSKARŻYCIEL, WADA, POPRZEDNICZKA, PROKURATOR, SŁUŻBA, CINKCIARZ, BAZA, NUMERANT, CZARNA MAGIA, KLUB POSELSKI, SODA, AZERKA, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, PEŁNOMOCNIK PROCESOWY, LOT CZARTEROWY, RELACJA PUSTA, OGLĄDACZ, BIOFLAWONOID, DYPLOMATKA, NORMA ABSTRAKCYJNA, LUSTRO WENECKIE, NABIERACZ, DEWELOPER, INFORMACJA GENETYCZNA, NERW, RENATURACJA BIAŁKA, NEONAZISTA, WYRAŻENIE EGZOCENTRYCZNE, PYPEĆ, FURDYMENT, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, BOBOMIG, LOKATA DYNAMICZNA, FASETA, DEMONOFOBIA, FIRMA-WYDMUSZKA, PODNIEBIENIE TWARDE, GRA, SIŁA ROBOCZA, OTWÓR STRZAŁOWY, KAPSLA, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, STARA MALEŃKA, OŚWIECENIOWIEC, ROGATNIK, PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUBIEKTYWNE, WĘDZIDŁO MIEDZIANE Z ROLKAMI, LEWOSKRZYDŁOWY, KOLOR, NIENOWOCZESNOŚĆ, SPORTSMENKA, OCHRONA, WOŹNICA, RENTA SZKOLENIOWA, KIEROWCA TESTOWY, NAZWA KODOWA, PRZEDSCENIE, DOCHODZĄCA KOBIETA, ARKUSZ DRUKU, DEALER, PĘCHERZ, APTEKARZ, MANTYKA, PATRON, SAMOTNICZOŚĆ, GRUNTÓWKA, FREGATA ŻAGLOWO-PAROWA, KARŁOWATOŚĆ, JĘZYKOZNAWCA, WTYCZKA, MASKA POŚMIERTNA, ŻYWOŚĆ, BARANEK WIELKANOCNY, MORTAL KOMBAT, ZRAZOWA, ZMIENNA ZALEŻNA, LUPERKALIE, WYNAJMUJĄCA, AGRAFA, SĄD SKORUPKOWY, PROTEZA WOKALICZNA, DOBRY DUCH, PRZYBUDÓWKA, NALEGANIE, WODA, POSIADACZ SAMOISTNY, PODSĄDNY, MECENAS, CABOTO, WSPÓLNOŚĆ USTAWOWA, GRASANT, RODZEŃSTWO SYJAMSKIE, OKRĘT, SKLEROTYK, OPERATOR, PRZEJEMCA, TRUTÓWKA ANATOMICZNA, ZAPASY, WIECZÓR KAWALERSKI, PRZEWÓD ODGROMOWY, WTÓRNY ANALFABETA, PŁUCZNIA, GALERIA, BEZPIECZNIK, SMOŁA WĘGLOWA, BYŁA, NAJEZDNIK, KOMÓRKA MACIERZYSTA, KILLER, BADACZ, FLUNITRAZEPAM, PROWOKATOR, POŻYTEK, SINGIEL, MAMA, WYSŁANNICA, PRZESYP, KURANCIK, PIĘCIOBOISTKA NOWOCZESNA, KURS OTWARCIA, ALKIERZ, PRZYLEPNOŚĆ, RAJZER, DYSJUNKCYJNY OPERATOR BINARNY, AJGOSPOTAMOJ, PODTYP, WODA PODSKÓRNA, CHORA, POZBAWIENIE WOLNOŚCI, PŁASZCZ, GŁOSKA NOSOWA, GIAUR, POPRAWIACZ, SPOIWO MALARSKIE, HIPOSTAZA, SZARA MYSZ, ANARCHISTA, SUTENER, SZABLONIK, OGIEŃ OLIMPIJSKI, KOŃ TROJAŃSKI, UCHWYT SPAWALNICZY, POLIMORF, PORZĄDEK, PAMPUCH, DETALISTKA, AMIGA, TUZY, PAGINATOR, BIAŁY WĘGIEL, ERA MEZOZOICZNA, CHORY NA GŁOWĘ, MORFOLOGIA, UBYTEK, HARCOWNIK, DACH, TELETURNIEJ, ASOCJACJA, FORUM, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, DASZEK, TIABENDAZOL, NOWINIARZ, GRUPA ELIMINACYJNA, PALIWO KOPALNE, CHORÓBKA, NARZECZONA, DJ, OBSERWATORKA, WIERNOŚĆ, KOCIAK, HARCE, EFEKT UBOCZNY, POŚREDNIK, HEJT, BROKER UBEZPIECZENIOWY, OBROŃCZYNI, PERSKIE OKO, KAPPA, DWUSETKA, WOLANT, METYLDOPA, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, ODPRAWA WARUNKOWA, PRODUCENT, HYDROFOBIA, CIEPŁOWNIA GEOTERMALNA, BABINIEC, ODCZYT PSYCHOMETRYCZNY, GIPPIUS, SAUNAMISTRZ, ŁUSKA, TAGORE, DOMARSKI, PEDAGOGIKA DYREKTYWNA, OSTATNIE PODRYGI, MOST, PRZESZŁOŚĆ, BŁONICA SPOJÓWEK OKA, KOMEDIANTKA, SEKCIARZ, TRYTYLODONTY, KOPISTKA, SIŁA, KAMERALNOŚĆ, PROLOG, PIESZCZOCH, MEDIATEKA, DIAKON, IMPAS, STORYTELLING, ŻYWOTOPIS, KLAUSTROFOBIA, RUSINKA, OPASKA, BRAT, OGNISKO RODZINNE, TUTOR, NEOFASZYSTA, PIRAT DROGOWY, STATYSTA, ROŚLINA SŁONOLUBNA, TYKA, BLINDAŻ, STRZELCZYNI, KONFERENCJA PRASOWA, BRODAWCZAKOWATOŚĆ MŁODZIEŃCZA KRTANI, WYRZUT SUMIENIA, GEN WĘDRUJĄCY, EKSPERTKA, DIETA CUD, PASIBRZUCH, CYKOR, CHARAKTERYSTYKA, PRODUKT NARODOWY BRUTTO, SPLOT, DOJARKA, STRATEGIA CZASU RZECZYWISTEGO, ANIMATOR, ZMOTORYZOWANY, BINDA, HARACZ, DYSTANS, PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH, IMIONISKO, GRUPA ETNICZNA, GRAF PÓŁEULEROWSKI, METAL, ROZDWOJENIE JAŹNI, WSPÓŁZAWODNICZKA, JOYCE, DŁUGI UMLAUT, EKOLOGIA POPULACYJNA, GROMICIEL, PATRZAŁKI, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, POLIMORFIZM, ?ADMINISTRATYWISTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.585 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W JĘZYKU PRAWNICZNYM: PEŁNOMOCNICZKA, PRZEDSTAWICIELKA OSOBY W POTRZEBIE, KTÓRA REPREZENTUJE TĘ OSOBĘ PRZED SĄDEM CYWILNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W JĘZYKU PRAWNICZNYM: PEŁNOMOCNICZKA, PRZEDSTAWICIELKA OSOBY W POTRZEBIE, KTÓRA REPREZENTUJE TĘ OSOBĘ PRZED SĄDEM CYWILNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KURATORKA w języku prawnicznym: pełnomocniczka, przedstawicielka osoby w potrzebie, która reprezentuje tę osobę przed sądem cywilnym (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KURATORKA
w języku prawnicznym: pełnomocniczka, przedstawicielka osoby w potrzebie, która reprezentuje tę osobę przed sądem cywilnym (na 9 lit.).

Oprócz W JĘZYKU PRAWNICZNYM: PEŁNOMOCNICZKA, PRZEDSTAWICIELKA OSOBY W POTRZEBIE, KTÓRA REPREZENTUJE TĘ OSOBĘ PRZED SĄDEM CYWILNYM sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - W JĘZYKU PRAWNICZNYM: PEŁNOMOCNICZKA, PRZEDSTAWICIELKA OSOBY W POTRZEBIE, KTÓRA REPREZENTUJE TĘ OSOBĘ PRZED SĄDEM CYWILNYM. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast