GÓRNA, NAJWYŻSZA CZĘŚĆ BUDYNKU, MAJĄCA ZA ZADANIE PRZYKRYCIE I OSŁANIANIE GO PRZED OPADAMI ATMOSFERYCZNYMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DACH to:

górna, najwyższa część budynku, mająca za zadanie przykrycie i osłanianie go przed opadami atmosferycznymi (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DACH

DACH to:

przenośnie: dom, miesce, w którym ktoś mieszka (na 4 lit.)DACH to:

górna część pojazdu (na 4 lit.)DACH to:

konstrukcja osłaniająca od góry budowlę lub teren przed opadami atmosferycznymi (na 4 lit.)DACH to:

przykrycie osłaniające pomieszczenia budowli przed opadami atmosferycznymi, słońcem, wiatrem itp (na 4 lit.)DACH to:

nad strychem (na 4 lit.)DACH to:

miejsce pracy dekarza (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GÓRNA, NAJWYŻSZA CZĘŚĆ BUDYNKU, MAJĄCA ZA ZADANIE PRZYKRYCIE I OSŁANIANIE GO PRZED OPADAMI ATMOSFERYCZNYMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.484

NAWA, AUTOMATYKA POGODOWA, DYSPOZYTOR, PRZEKRYCIE, LICO, MUFKA, AGENCJA, HEŁMIATKA, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, OTCHŁAŃ, CIEPLAK, WISKACZA, HEŁM TURNIEJOWY, FORUM, ELIER, RAMIĘ, ARCHIDIAKONAT, HAREM, DUSZA, PARAGRAF, PRZEDWIECZERZE, SIÓDMA CZĘŚĆ, BALKON, CZERWIOCH, TAJEMNICA FATIMSKA, SOPEL, JURA GÓRNA, PIRAMIDA, SZELF, CHWYT, RĘKAW, ZŁOTO, HALIZNA, WAHADŁO, KURTYNA, ISKIERNIK OCHRONNY, MŁOT, TRZYDZIESTOPAROLATEK, PODMIOT DOMYŚLNY, GAZIK, BARK, MURZYN, AKTYWA TRWAŁE, PROSCENIUM, KROK, WIELKI MROCZEK BRĄZOWY, IZBA, WIDZOWNIA, SCHRON, CHOMĄTO, KALENICA, HAK ABORDAŻOWY, DRZEWOSTAN JEDNOPIĘTROWY, RAWELIN, TŁUMIK, PODGARDLE, GYNYCEUM, KANADA, PIASTA, POZYCJA RYGLOWA, DZIESIĘCIOGRÓD, PATELNICA, ŚCIANA WSPINACZKOWA, FORMUŁKA, ŻUBR NIZINNY, ECHINUS, NAWAŁNIK POPIELATY, LIVERPOOLSKA, MAŁPIATKA, ESTABLISHMENT, GARDEROBA, NAJŚWIĘTSZA OFIARA OŁTARZA, TRINAKSODON, PAWILON, SCHRONISKO, EKSTRAKT RZECZYWISTY, PODZIEMIE, BLINDAŻ, COMBER, SUTERENA, ZIELEŃ IZOLACYJNA, PRZYKRYCIE, PIANO, SELEKTOR, PÓŁKULA, NEOFASZYSTKA, RAKOWIEC, WORECZEK ŁZOWY, SPODNIE, KATAKUMBY, POLITYKA PRZESTRZENNA, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, FILAR, CZOŁO, POWTÓRKA, OPASKA, DACH NAD GŁOWĄ, NACZYNIE LIMFATYCZNE, STERNICZKA BIAŁOGŁOWA, POKRYWA, ZAPUSTY, SKOLEKS, OGRÓDEK LETNI, WĘZEŁ, SZPICA, FILANDER PRĘGOWANY, KREWETKA PŁYWAJĄCA, OSAD, KAPNIK, KORPUS NAWOWY, KAPLICA PRZYCMENTARNA, KREDYT PREFERENCYJNY, GŁOWICA, JAMRAJ ZŁOTY, PŁATEK, SYSTEM ALARMOWY, ŚCIANA, RURA OGNIOWA, TANATOFOBIA, PUCKA, NABIEGUNNIK, KOŃ TROJAŃSKI, ŁAT, PROBLEM, CZASZA, PĘCZEK, PALLADIANIZM, PREZBITERIAT, ŚCIEG GAŁĄZKOWY, RURA, ODBOJNICA, WIENIEC, KLAPKA, KRYPTOLOGIA, PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE, WNĘKA WĄTROBY, ANEKS, MISJA, POTAŻ, TEREN ZALEWOWY, NAPIERŚNIK, BAK, NAGOLENICA, GŁOWICA, SEKEL, FILTR, PUNKT, WSPORNIK, SEKLER, NATURALIZM, KRWIODAWSTWO, SEKTORÓWKA, ROŚLINY NASIENNE, OŚCIEŻE, ŁOPATKA, OBKŁAD, PLUDERKI, PODWODZIE, TĘTNICA KREZKOWA GÓRNA, RĄB, PUCHACZ ZWYCZAJNY, OKOP, PUSZKA FARADAYA, BLENDA SMOLISTA, NATKA, OGIEŃ OLIMPIJSKI, AKONTO, BRAMA TRIUMFALNA, KOLCZYK, DOLNA SAKSONIA, PRÓG, NAMURNICA, PŁATOWIEC, DZIAŁKA, WIDOWNIA, GOSPODARKA WODNA, WALABIA DAMA, C.O, SZCZĘKA, JĘZYK SPUSTOWY, ANTENKA, KLAPKA, OPRAWA, ÓSEMKA, KORPUS, OCHRONNIK SŁUCHU, ZYSK OPERACYJNY, LEJ KONDENSACYJNY, PRZYSIEK, ZADANIE KONIUNKTYWNE, CZWÓRKA, KONIUSZEK SERCA, SKRZYDŁO, SPRĘŻYNA ZAWOROWA, APARAT, ZASIEK, JELITKOWO, BĘBEN, NADLEW, RÓWNIK, EGZEMPLARZ SYGNALNY, FAWORYTY, BOKS, KRZYŻÓWKA, SŁOŃ AFRYKAŃSKI, WROTA WĄTROBY, PODKŁADKA, KANAŁ, KRAŃCÓWKA, ZEGAR WIEŻOWY, NADTWARDÓWKA, PARTIA, MOC WSTECZNA, BRYŁA ARCHITEKTONICZNA, ARCHIDIAKONIA, WALONEK, SPAŁA, ŚLONSKI, GALERIA, LAGUNA, BĘBEN, KORA SOCZEWKI, PEKTORAŁ, BACIK, ASTERIX, KRĘTLIK, BIAŁKO, UKŁAD SYMPATYCZNY, BIOCZUJNIK, PIES PASTERSKI, LORI, BATERIA, RELATOR, TĘTNICA SKRONIOWA, ZIARNIAK, MŁYNEK, REKRUT, SĄSIEK, ELIZJA, CHWOST, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, OSŁONOWOŚĆ, NADKŁAD, PARTIA, FRONTON, DENITRYFIKATOR, RUBRUM, SKLEPIENIE, KAMIZELKA, NARĘCZAK, STOPA, KLUCZ, AKROPOL, KARNER, PŁAT, ZADEK, THRASH, DRACHMA, KATAFOREZA, CYKOR, NACIĄG, RZECZ NIERUCHOMA, ADWOKAT, ODPOWIEDZIALNY, MŁOTECZEK, PODNIEBIENIE MIĘKKIE, BŁĘDNIK KOSTNY, CYPR, WIDEŁKI, STRUNNIK, HETMAN POLNY KORONNY, PROSPEKT ORGANOWY, REISEFIEBER, PSOTKA, PARA 0, NAPLECZNIK, WIELKA RUŚ, OGNIOMUR, WIELOWIEŚ, MODUŁ, JĘZYK LODOWCOWY, TRZONEK, GONIEC, PODSTOPNICA, PÓŁSFERA, KANAŁ NADGARSTKA, RACHUNEK KAPITAŁOWY, STOPIEŃ WODNY, BLASTODERMA, SEKSTET, WAŁEK, POSEŁ, DYSTANS, BRYLANT, PORÓD PRZEDWCZESNY, MACHIKUŁ, KĄT BRYŁOWY, DACH, ŚREDNIÓWKA ŻEŃSKA, ?UPADEK ŁAŃCUSZKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.484 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GÓRNA, NAJWYŻSZA CZĘŚĆ BUDYNKU, MAJĄCA ZA ZADANIE PRZYKRYCIE I OSŁANIANIE GO PRZED OPADAMI ATMOSFERYCZNYMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GÓRNA, NAJWYŻSZA CZĘŚĆ BUDYNKU, MAJĄCA ZA ZADANIE PRZYKRYCIE I OSŁANIANIE GO PRZED OPADAMI ATMOSFERYCZNYMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DACH górna, najwyższa część budynku, mająca za zadanie przykrycie i osłanianie go przed opadami atmosferycznymi (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DACH
górna, najwyższa część budynku, mająca za zadanie przykrycie i osłanianie go przed opadami atmosferycznymi (na 4 lit.).

Oprócz GÓRNA, NAJWYŻSZA CZĘŚĆ BUDYNKU, MAJĄCA ZA ZADANIE PRZYKRYCIE I OSŁANIANIE GO PRZED OPADAMI ATMOSFERYCZNYMI sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - GÓRNA, NAJWYŻSZA CZĘŚĆ BUDYNKU, MAJĄCA ZA ZADANIE PRZYKRYCIE I OSŁANIANIE GO PRZED OPADAMI ATMOSFERYCZNYMI. Dodaj komentarz

6×7 =

Poleć nas znajomym:

x