COŚ, CO MA ZA ZADANIE WYSZYDZENIE CZEGOŚ, SKRYTYKOWANIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SATYRA to:

coś, co ma za zadanie wyszydzenie czegoś, skrytykowanie (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SATYRA

SATYRA to:

utwór literacki łączący w sobie cechy epiki, liryki i dramatu, ośmieszający i piętnujący obyczaje, politykę, stosunki społeczne (na 6 lit.)SATYRA to:

coś, co odbiega od standardów, ale w negatywnym znaczeniu, jest dziwne, ośmieszające kogoś lub coś (na 6 lit.)SATYRA to:

wyszydza ludzkie wady (na 6 lit.)SATYRA to:

wyszydza złe obyczaje (na 6 lit.)SATYRA to:

szydzi z wad ludzkich (na 6 lit.)SATYRA to:

domena 'Szpilek' (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ, CO MA ZA ZADANIE WYSZYDZENIE CZEGOŚ, SKRYTYKOWANIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.127

PAL, OSKROBYWANIE, OSTATNI DZWONEK, PYTANIE, OGIEŃ, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, ZGODNOŚĆ, OBRZYD, ŁONO, UPOJNOŚĆ, GOTOWOŚĆ, OPIS, FAKT, BEZAWARYJNOŚĆ, OKAZAŁOŚĆ, KIESZONKA, ŁUPACZKA, OGLĄD, PRZEKAZICIEL, DZIAŁ, BLIŻSZOŚĆ, OPARCIE, ENERGIA, MAKABRYCZNOŚĆ, UZDROWICIEL, NIEKOMERCYJNOŚĆ, ZASŁONA, ŚWIADCZENIE, KOLEJKA, BARWY, STOJAK, REWALORYZACJA, POWTÓRZENIE, TŁUMACZKA, CZYSTOŚĆ, BŁĘDNOŚĆ, NIEUŻYWANIE, ODTWÓRCA, ODCHYŁKA, NIEPOJĘTOŚĆ, APEL, KANWA, TRZYDZIESTKA, PORTFEL, ZAMONTOWANIE, PROLIFERACJA, OSTANIEC, JEDNOLITOŚĆ, ZDROWOTNOŚĆ, TRUP, WSZECHDOSKONAŁOŚĆ, OTCHŁAŃ, GATUNEK, ZASYP, NIETAKTOWNOŚĆ, ROZCIĄGNIĘCIE SIĘ, POZAŚWIAT, SIEDEMDZIESIĄTKA, MATKA, KWALIFIKACJA, ODPOWIEDZIALNY, PORZĄDNOŚĆ, CUDZOŚĆ, AUTONOMICZNOŚĆ, NIECHLUJNOŚĆ, EDYCJA, PRAELEMENT, IMPULS, AUTONOMIZM, SKAŻENIE, PROPAGANDA, POCHRZĘST, BOMBA, GWÓŹDŹ DO TRUMNY, RUMUŃSKOŚĆ, SUKCESYWNOŚĆ, PODBICIE, SERWETKA, NIEZASKARŻALNOŚĆ, JASNOŚĆ, OBSERWATOR, CZWARTORZĘDNOŚĆ, ZBITOŚĆ, DRWINA, DOJŚCIE, WIERNOŚĆ, KLAPECZKA, NIEKOSZTOWNOŚĆ, DURNOŚĆ, ŻYŁKA, POCZUCIE, OTCHŁAŃ, AMATORSKOŚĆ, KOMBINATOR, ROZSADNIK, MARGINES, KOPRODUKCJA, TREŚĆ, KOALICYJNOŚĆ, ROZDZIAŁKA, TAMA, APORT, GUZDRALSTWO, NIEROZEZNANIE, FINISZ, MONTOWANIE, ZBIORNIK, KAMIEŃ U SZYI, PION, NIEKOMPLETNOŚĆ, NIEPOROZUMIENIE, MARUDERSTWO, OBSZAR, DESKRYPTOR, GŁOSICIEL, OPISOWOŚĆ, SIEDLISKO, NIEWYCZUWALNOŚĆ, KRÓTKA PAMIĘĆ, DWUNASTKA, UNIEWAŻNIENIE, MISTRZU, TRYBUT, CIEKAWOŚĆ, AMERYKAŃSKOŚĆ, DRAŻLIWOŚĆ, WZIERNIK, KOMPENSACJA, ANOMALIA, ANTYCZNOŚĆ, MISTYCZNOŚĆ, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, NIUCHACZ, KONSUL, PRZENOSICIEL, ROZSĄDNOŚĆ, CHRZEST, WZIĘCIE POD WŁOS, GERMAŃSKOŚĆ, PUBLIKA, DOJŚCIE, ONIRYCZNOŚĆ, WYMIENNIK, PRZEKAZ, ZWAŁA, DEMOBILIZACJA, PORYWISTOŚĆ, MIRAŻ, PASTERSKOŚĆ, LITEWSKOŚĆ, WALOR, NIEPRZYJACIEL, WIELOSTOPNIOWOŚĆ, AUTOR, AMOK, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, DEBILNOŚĆ, PILNOWACZ, WYBUCH, POSTAWA, SPRAWICIEL, KOMENTARZYK, USYPISKO, WIELKOMOCARSTWOWOŚĆ, ODCINEK, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, MALEŃSTWO, NIECENZURALNOŚĆ, MAŁOSTKA, MISJA, STARANIA, OKRĄŻENIE, PASMO, GLINIASTOŚĆ, WYŻYNY, PLUS DODATNI, NIEOKREŚLENIE, ADWOKAT, CAŁUN TURYŃSKI, ŁACIŃSKOŚĆ, BEZSZKODOWOŚĆ, ZAWALIDROGA, INTENSYWNOŚĆ, OSTOJA, ROZBUDOWA, PASKUDA, ZNAK, LANDARA, CYZELATORSTWO, PODOBNOŚĆ, CZESZCZYZNA, PUNKT, NIEDOZWOLONOŚĆ, NASTĘPSTWO, CUDA, PRZYKRYCIE, KRYTERIUM, KOMPLETNOŚĆ, GRATIS, SPRĘŻYNA ZAWOROWA, DOKUMENT LEGALIZACYJNY, KONFRONTACJA, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, NAŚWIETLENIE, STOPIEŃ, WALKA, TECHNICZNOŚĆ, DROBINA, EROZYJNOŚĆ, DURNOŚĆ, SIATKA, ZNAK, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, WYMIENIACZ, ODCINEK, ZATRATA, WARUNEK, WADA, REALISTYCZNOŚĆ, ZABORCZOŚĆ, PRZYNALEŻNOŚĆ, PODSZEPT, ODBIÓR, PASYWNOŚĆ, MGŁAWICOWOŚĆ, DWUWARSTWOWOŚĆ, WYRZUTY SUMIENIA, JAŁOWOŚĆ, PAMIĘĆ, BROŃ, NIEWZAJEMNOŚĆ, LEP, WIDZIMISIĘ, ZARYSOWANIE, SERCE, METRYKA, ŻYWOTNOŚĆ, ROZPORZĄDZENIE, ZJAWISKO, WYŻŁABIACZ, UCHWYT, SZPETOTA, ROZKŁAD, NIENATURALNOŚĆ, PLUS, NAPRAWICIEL, SŁUŻALCZOŚĆ, SAMOCZYSZCZENIE, PODMIOT, UNIWERSALNOŚĆ, OBCIĄŻENIE, OPORNOŚĆ, ISKRA, WYLICZANKA, STYLING, GÓRKA, IDIOTYCZNOŚĆ, TROSKA, PYTANIE TESTOWE, NIESYMPATYCZNOŚĆ, ILUZORYCZNOŚĆ, SZPETNOŚĆ, IRONIA, GŁOWA, PIONIER, STOPNIOWALNOŚĆ, PERSONALNOŚĆ, WYTYK, ZANIK, WIĄZADŁO, HERMETYCZNOŚĆ, NASZYWANIE, SCHEMAT, REPREZENTACYJNOŚĆ, ZMIERZCH, DOWCIPNOŚĆ, EGZOTERYCZNOŚĆ, KULISA, OZNACZENIE, LISEK, ŻYWIENIE WIARY, SKŁADOWISKO, WARIANTYWNOŚĆ, OKREŚLENIE, ZDZIADZIENIE, OGRANICZONOŚĆ, OBSERWACJA, OKROPNOŚĆ, NATARCZYWOŚĆ, AUTOCHTONICZNOŚĆ, PRZENOŚNIK, NIEZALEŻNOŚĆ, SPŁYWNIK, WAGA, ROZWIĄZALNOŚĆ, LICZBA, POTAJEMNOŚĆ, WĄTPLIWOŚĆ, ROZPUSTA, ?ZAWODOWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.127 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ, CO MA ZA ZADANIE WYSZYDZENIE CZEGOŚ, SKRYTYKOWANIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COŚ, CO MA ZA ZADANIE WYSZYDZENIE CZEGOŚ, SKRYTYKOWANIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SATYRA coś, co ma za zadanie wyszydzenie czegoś, skrytykowanie (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SATYRA
coś, co ma za zadanie wyszydzenie czegoś, skrytykowanie (na 6 lit.).

Oprócz COŚ, CO MA ZA ZADANIE WYSZYDZENIE CZEGOŚ, SKRYTYKOWANIE sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - COŚ, CO MA ZA ZADANIE WYSZYDZENIE CZEGOŚ, SKRYTYKOWANIE. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

x