OBRAZOWO O PAŚMIE CZEGOŚ, CZYMŚ O DŁUGIM, WĄSKIM KSZTAŁCIE, NP. WSTĘGA LASU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WSTĘGA to:

obrazowo o paśmie czegoś, czymś o długim, wąskim kształcie, np. wstęga lasu (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WSTĘGA

WSTĘGA to:

szeroka taśma, szarfa (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBRAZOWO O PAŚMIE CZEGOŚ, CZYMŚ O DŁUGIM, WĄSKIM KSZTAŁCIE, NP. WSTĘGA LASU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.376

REPUTACJA, NAROST, PRZECHOWALNIK, POKAZOWOŚĆ, ŚLISKOŚĆ, KĘS, NUMER, NADPIS, SROM, NIEDZISIEJSZOŚĆ, RURA KUNDTA, PODSZEPT, ZADOWOLENIE, PODZIAŁKA, STUDIUM, PERSONALNOŚĆ, ROZMIAR, ZGŁASZALNOŚĆ, UCIĄG, ROZDZIAŁKA, SZUM, APOTEOZA, BUDZICIEL, SPOSÓB, MALUNEK, ROZBRYZG, BOCIAN, ŁAGODNOŚĆ, PORYWISTOŚĆ, ADWOKAT, GARŚĆ, PODBITKA, PODPALENIE, OWOC, ŚREDNIACTWO, ODBIJANIE, ROZPUSTA, ADORACJA, COŚ NIECOŚ, RAFLA, PRZEŁOM, WYPAŁ, WYROCZNICA, KAPTUR, BIFURKACJA, DŁUTAK, POWRÓT NA TARCZY, ODBIERACZ, OBRYWKA, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, KPINA, REKALKULACJA, WEŁNISTOŚĆ, CHUDOŚĆ, ROZKRZEWICIEL, ŻABA ŚMIESZKA, ŻAGIEW, BLENDA, PODRÓŻ, SROMOTA, RELIKWIA, AMERYKAŃSKOŚĆ, WALOR, CZÓŁENKO, BIDET, OTOK, ŚLĄSKOŚĆ, NASZYWANIE, WYRAZ, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, SZAMKA, PODPAŁ, POMOC, WYMIAROWOŚĆ, DONIESIENIE, DROŻNOŚĆ, STAW KULISTY WOLNY, FAŁSZYWOŚĆ, SPODECZEK, PRZETYKANIE, PRZEDBORZE, BU, KINDER NIESPODZIANKA, DWUWARSTWOWOŚĆ, ZAWARTOŚĆ, BIOGRUPA, RYTON, REALIZM, UCHO IGIELNE, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, CZUBATOŚĆ, DREWNO OKRĄGŁE, KWARTAŁ, ZACZEPNOŚĆ, JAKOŚĆ, ATLANT, NIEDOPASOWANIE, OBROST, NIEJEDNOZNACZNOŚĆ, ZWAŁA, KREW OBWODOWA, OFIKLEJDA, BAGAŻ, WAŁEK, MODUŁ, POWYWRACANIE, HUBA PŁOWA, WENA, SZTOKADA, DZIESIĄTA CZĘŚĆ, MODROŚĆ, ZABIEGI, PAGI, ORIENTACJA, ZBIEŻNOŚĆ, KARAFKA, SIEĆ ZASTAWNA, KOŃCÓWKA, PIPA, KOLOSALNOŚĆ, RUTYNA, TEOWNIK, ASYSTA, FUTURE PROGRESSIVE, SPRZĘŻENIE ZWROTNE, PRYNUKA, WSTRZYMANIE, OBOWIĄZEK, POMOC, UDZIAŁ, PIRAMIDKA, SPRZĘT, SIEDLISKO, USZCZERBEK, DOZORCA, KRĘG POŁOWICZY, SUGESTIA, BADIAN, PODKŁAD, IDIOTYCZNOŚĆ, TYGIEL, PRZECIWIEŃSTWO, POBUDKA, ÓSMA CZĘŚĆ, WYCINEK, PRELUDIUM, SIATKA, OSKARŻYCIELSTWO, ORYGINALNOŚĆ, RAMFORYNCHOWCE, OPERATOR, PRZEWIJAK, ODBIORCA, POWĄTPIEWANIE, NAŚWIETLENIE, KERO, WSTĄŻKA, PLAN, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, UJĘCIE, EKOSFERA, LOKUCJA, PRZEWÓD, RAPORT, AMERYKAŃSKOŚĆ, MATCZYNOŚĆ, RUMUŃSKOŚĆ, POCZUCIE, OBRANIE, INWAZJA, SZKIC, ŁAZANKI, AMPUŁA, DONOŚNOŚĆ, OBLATANIE, GWIAZDKA, DEFICYT, WĘŻOWIDŁA, MECHANIZM, STROIK PODWÓJNY, KORONKA, KULIK, KONOTATKA, NAWIS, MUFFINKA, ZUCHELEK, SPRZĘT, DYSPROPORCJONALNOŚĆ, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, OSŁONA, KATEGORYCZNOŚĆ, POLECANKA, WAGON PULMANOWSKI, MODEL, PASCHA, ŁOPATACZ, KOPA, WARSTWOWOŚĆ, SĘDZIA, PILNOWACZ, ROZMYSŁ, STERYLNOŚĆ, GRUPA BIOLOGICZNA, STYMULATOR, DROBINA, OBROŃCA, ATAK, SZTORC, ZNACZENIE, ZMIENNOKSZTAŁTNOŚĆ, WOLE OCZKA, OBRONA, DELIKATNOŚĆ, REJESTRANT, ESOWNICA, RIDER, SUBTELNOŚĆ, KUCZKA, KONTROLA, WIHAJSTER, MENDEL, WIELOETAPOWOŚĆ, PODRYG, NIEŚWIADOMOŚĆ, DYNAMIKA, NIESŁUSZNOŚĆ, WSPÓŁDECYZJA, ZNAJOMOŚĆ, LICZEBNOŚĆ, MEANDER, STARY WYŻERACZ, TANDEM, GORZKOŚĆ, OSKROBYWANIE, WRZASKLIWOŚĆ, POŻYTEK, ŚCIANA, SZCZOTECZKA, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, ROZPISKA, MAŁPA WĄSKONOSA, PAN, PROFIL, ODBIJAK, ZAŁOM, NAMIĘTNOSTKA, BAWOLEC, ZASZCZYTNOŚĆ, DURNOŚĆ, MIERNIK, SPUSZCZANIE, KONIECZNOŚĆ, WYBIJACZ, BAOBAB, DYWERGENCJA, ROZBIEŻNOŚĆ, HIMALAJE, UPOWAŻNIENIE, SSANIE, ETERYCZNOŚĆ, NIESTACJONARNOŚĆ, AKCENT, WYSYŁKA, ŚWIADOMOŚĆ, KASACJA, POWTÓRKA, WIELOFAZOWOŚĆ, TRIANGUŁ, WŁAZ, POZBYCIE SIĘ, KORYTO RZEKI, WYTRAWNOŚĆ, SKRĘT, NIESŁUSZNOŚĆ, WADA, OBUDOWA, JAJOWNIK, STRÓŻKA, PRAKTYCZNOŚĆ, SKARANIE BOSKIE, WKŁAD, WYSIŁEK, EWOKACJA, PRZYGOTOWANIE, NIEPRAWDZIWOŚĆ, NIEPRZYJACIEL, SPEKULACJA, RYTON, ŁUSKOWCE, PORZĄDKI, BIPOLARNOŚĆ, PROBÓWKA, SKRZYDEŁKO, ALERT, KARAFECZKA, SPIĘTRZENIE, ANTENA TUBOWA, DEKONCENTRACJA, TOCZEŃ, ?TECHNOLOGICZNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.376 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBRAZOWO O PAŚMIE CZEGOŚ, CZYMŚ O DŁUGIM, WĄSKIM KSZTAŁCIE, NP. WSTĘGA LASU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBRAZOWO O PAŚMIE CZEGOŚ, CZYMŚ O DŁUGIM, WĄSKIM KSZTAŁCIE, NP. WSTĘGA LASU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WSTĘGA obrazowo o paśmie czegoś, czymś o długim, wąskim kształcie, np. wstęga lasu (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WSTĘGA
obrazowo o paśmie czegoś, czymś o długim, wąskim kształcie, np. wstęga lasu (na 6 lit.).

Oprócz OBRAZOWO O PAŚMIE CZEGOŚ, CZYMŚ O DŁUGIM, WĄSKIM KSZTAŁCIE, NP. WSTĘGA LASU sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - OBRAZOWO O PAŚMIE CZEGOŚ, CZYMŚ O DŁUGIM, WĄSKIM KSZTAŁCIE, NP. WSTĘGA LASU. Dodaj komentarz

8+6 =

Poleć nas znajomym:

x