ZMIANA ORGANIZACJI CZEGOŚ, ZORGANIZOWANIE CZEGOŚ NA NOWO, WEDŁUG NOWYCH REGUŁ, NP. REORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REORGANIZACJA to:

zmiana organizacji czegoś, zorganizowanie czegoś na nowo, według nowych reguł, np. reorganizacja przedsiębiorstwa (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZMIANA ORGANIZACJI CZEGOŚ, ZORGANIZOWANIE CZEGOŚ NA NOWO, WEDŁUG NOWYCH REGUŁ, NP. REORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.209

PAŃSZCZYZNA, GROMADA ZUCHOWA, WALOR, DOCZEPKA, NOTACJA, AMIODARON, ŁUPEK SERYCYTOWY, PUNKT KONSTRUKCYJNY, TRANSPOZYCJA, NIECIEKAWOŚĆ, SITO, SYSTEMIK, DZIESIĘCIOLECIE, SYSTEM LICZBOWY, KOPS, HURYSKA, SZPETNOŚĆ, POCZET SZTANDAROWY, NAMIĘTNOSTKA, BECIKOWE, PRAWO DŻUNGLI, ZASADA, PRÓBA, WIELOBARWNOŚĆ, DEKIEL, PŁOMIEŃ, NIEDOSTATEK, TOREBKA, WYSPIARSKOŚĆ, MAJ, PYRKONOWIEC, OPISOWOŚĆ, SOJUSZ, POSTĘP NAUKOWY, PODZIAŁ, OBSERWACJA, DYLACJA, WIRUSY, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, HEGEMONICZNOŚĆ, OBROŃCZYNI, WIETRZENIE CHEMICZNE, MIERNIK, CIĘŻAR, CZYSTOŚĆ, KREDYT OBROTOWY, ŻYWOTNOŚĆ, AKTYW, IMPULS, ZMIANA, KATOLICKOŚĆ, DĄŻENIE, WIRTUOZERSTWO, PARTER OGRODOWY, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, WIZUALIZACJA, OSYPISKO, ŁADOWARKA, KANON, DESIGN, RECEPCJA, AMATOR, LITERALNOŚĆ, ULEGŁOŚĆ, WIELKA STOPA, WYPYCHACZ, ŻYŁKA, SKUPYWACZ, OBUSTRONNOŚĆ, POLARYZACJA ELEKTROLITYCZNA, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, POPRZEWRACANIE, WIEK, IDENTYFIKOWALNOŚĆ, MARUNA, NIESŁUSZNOŚĆ, CIEMNE CHMURY, GOSPODARKA RYNKOWA, SKRA, PRZECIWIEŃSTWO, PODMIANKA, BI, EGZEKUTYWA, GENERATYWIZM, EKSPRESYJNOŚĆ, BAN, PRZYKRYCIE, MUTACJA, NOWINKARSTWO, STRATEGIA, KONSEKRACJA, FALA, KANAŁ PRZERZUTOWY, WĘDRÓWKA DUSZ, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, OBCIĄŻENIE, SZKLISTOŚĆ, LITEWSKOŚĆ, UCHWAŁA, UPODOBANIE, GRAMATYKA, GATUNEK LITERACKI, KODEKS CYWILNY, LWIA CZĘŚĆ, LEPSZOŚĆ, PĘTELKA, OWRZODZENIE PIERWOTNE, ORYGINALNOŚĆ, BEZPRZYCZYNOWOŚĆ, BRODOWSKI, ASFODELOWA ŁĄKA, POBUDKA, KLASA, REGULARNOŚĆ, INTERPRETACJA, DELIKATNOŚĆ, UMAJANIE, PERSONALNOŚĆ, ODBIERACZ, ATRYBUCJA, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, POPRAWKA, BLASZKA MIAŻDŻYCOWA, KRYTERIUM LAPLACE'A, KONKURENCJA, KLASTER PRZEMYSŁOWY, UNIFORM, NORMATYWIZACJA, ZSYP, PROZELITA, WSTĘP, ODBIÓR, STACJA ZAKŁADOWA, MUT, KLASTER REGIONALNY, INKORPORACJA, MIOTEŁKA, ANIMUSZ, PRZYBYTEK, KONTYNGENT, WYBITNOŚĆ, SKRĘT, ISKRA, BEZGŁOŚNOŚĆ, ADORACJA, MGŁAWICOWOŚĆ, NASOSZNIKOWATE, RZEKA, BLOKADA, MĘŻNOŚĆ, SYMPATYCZNOŚĆ, PARSZYWOŚĆ, OBRAZ, PROCES DOSTOSOWAWCZY, KOBIECOŚĆ, TEST, BRODAWKA, ROZWOLNIENIE, FAYOL, KONIDIUM, WYPALANKA, INDEKS LERNERA, DZIEJOPISARSTWO, KROPLA W MORZU POTRZEB, WĄSKOŚĆ, AKCENCIK, ZYSK, PODWYMIAR, BEZGRANICZNOŚĆ, SUWERENNOŚĆ, KARA TALIONU, OBSESYJNOŚĆ, GŁUPKOWATOŚĆ, NAWRÓT, DWUKULTUROWOŚĆ, INTRANET, SPÓD, CZŁOWIEK, REGULARNOŚĆ, LAKSACJA, DOBRE SŁOWO, CYWILIZACJA, PŁONNOŚĆ, PRZEDŁUŻACZ, DURNOŚĆ, ROZKRZEWICIEL, MONTAŻ, BRUNATNE KOSZULE, LIBERALIZM GOSPODARCZY, TRYNITARYZM, PRZECHYŁ, ÓSMA CZĘŚĆ, WAMPIR, DRUGA CZĘŚĆ, PERFORMATYWNOŚĆ, STOŻEK, SYSTEM, ZWIĄZKOWIEC, PIRAMIDA, PIERWIASTEK, ZASOBNOŚĆ, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, PION, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, INFORMACJA, CZUB, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, PLAN, POSTAWA, NOTORYCZNOŚĆ, NIEDOPASOWANIE, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, POWTÓRKA, POWYWRACANIE, ZASKOK, ZBIOROWISKO ROŚLINNE, LINKA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, RELOKACJA, KASZUBSKOŚĆ, KANTOR, EFEKT MNOŻNIKOWY, ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE, NOWOŻYTNOŚĆ, PLASTER, ARCHITEKTONIKA, LEADER, SKARGA, WYCINEK, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, STOPNIOWALNOŚĆ, CUD, WYLICZANKA, PETRYFIKACJA, KOMÓRKA, EKSPOZYCJA, GIMNASTYKA MÓZGU, MAGICZNOŚĆ, WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ, KOMBATANT, DZIEWCZĘCOŚĆ, WICEPREZES, KLASYFIKACJA, FINISZ, LICZNOŚĆ, POZIOM, SZTANDAR, SZYBKOŚĆ, FARTUCH, KORESPONDENT, ARGENTYŃSKOŚĆ, UZDOLNIENIE, TEMPO, PLAN, HYDROBUS, KONWERSJA, JARZĄB GRECKI, MIARA, SIATKA, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, NAŚWIETLENIE, GRAMATYKA, ŚWIADECTWO, ZDOLNOŚĆ, POZABIBLIJNOŚĆ, PAS, SECESJONISTA, SEKTA, ŚCIANKA, DIAGONALIZACJA, SPEDYCJA, DOPING, HURTOWNIA, AWANGARDYZM, KOŁCHOZ, AKLIMATYZACJA, AUTARCHA, OGON, CENOWA ZMIANA PODAŻY, TRYWIALIZM, EPIKUREIZM, UNOWOCZEŚNIENIE, GAJOWIEC ŻÓŁTY, SEKWENCJA AMINOKWASOWA, WYBIJACZ, DRYL, ZARZĄD, OFENSYWA, CZERWONOGWARDZISTA, PASTWA, ASYMILOWANIE SIĘ, OWOC, LOKALIZATOR, PRZEPIS PRZEJŚCIOWY, REMAKE, PRZEDAWNIENIE, DENACYFIKACJA, WYSYP, ROZBUDOWA, ?RUMOWISKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.209 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZMIANA ORGANIZACJI CZEGOŚ, ZORGANIZOWANIE CZEGOŚ NA NOWO, WEDŁUG NOWYCH REGUŁ, NP. REORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZMIANA ORGANIZACJI CZEGOŚ, ZORGANIZOWANIE CZEGOŚ NA NOWO, WEDŁUG NOWYCH REGUŁ, NP. REORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
REORGANIZACJA zmiana organizacji czegoś, zorganizowanie czegoś na nowo, według nowych reguł, np. reorganizacja przedsiębiorstwa (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REORGANIZACJA
zmiana organizacji czegoś, zorganizowanie czegoś na nowo, według nowych reguł, np. reorganizacja przedsiębiorstwa (na 13 lit.).

Oprócz ZMIANA ORGANIZACJI CZEGOŚ, ZORGANIZOWANIE CZEGOŚ NA NOWO, WEDŁUG NOWYCH REGUŁ, NP. REORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - ZMIANA ORGANIZACJI CZEGOŚ, ZORGANIZOWANIE CZEGOŚ NA NOWO, WEDŁUG NOWYCH REGUŁ, NP. REORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Dodaj komentarz

1+6 =

Poleć nas znajomym:

x