ZDOLNOŚĆ DO ADAPTACJI - DOSTROJENIA ORGANIZMU LUB NARZĄDU DO ŻYCIA/FUNKCJONOWANIA W NOWYCH DLA NIEGO WARUNKACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ADAPTACYJNOŚĆ to:

zdolność do adaptacji - dostrojenia organizmu lub narządu do życia/funkcjonowania w nowych dla niego warunkach (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ADAPTACYJNOŚĆ

ADAPTACYJNOŚĆ to:

cecha czegoś, co łatwo jest poddać adaptacji - dostosować do nowych celów, potrzeb (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDOLNOŚĆ DO ADAPTACJI - DOSTROJENIA ORGANIZMU LUB NARZĄDU DO ŻYCIA/FUNKCJONOWANIA W NOWYCH DLA NIEGO WARUNKACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.595

GALICYJSKOŚĆ, RZUTKA, SÓL, ANNA, OBRZMIENIE, PARKA, GOBELIN, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, ANASTOMOZA, JEGO WYSOKOŚĆ, UPADEK, PODWYMIAR, BITLES, LEW, BOKÓWKA, LIBACJA, WIELKI PORZĄDEK, WĄSONÓG, AKCENTACJA, FESTON, HALO, MNOŻENIE MACIERZY, IZOLACJA, UZIOM, SHITSTORM, POGROM, PROFIL, DEMONSTRACJA, PODATEK IMPORTOWY, CEWKA, KRYTERIUM SYLVESTERA, AREOLA, SZPRYCA, ARCHIKONFRATERNIA, DIGESTORIUM, GOŁĄBECZEK, IDIOM, RUSKOŚĆ, GRZĘDA, DROGA, ORGAN, SZCZOTECZKA, SREBERKO, DRUK, DRUK ROZSTRZELONY, TRANSGRESJA, WYŻSZE NACZELNE, KORMA, SIAD, ANTENA YAGI, OSA, GRUCZOŁ TARCZOWY, NEUROPRZEKAŹNIK, BURGRAF, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, OPIEKUN, RANEK, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, BANDAŻ, CHÓR, SPOINA, BLIN, NAROŻNIK, RATOWNIK MEDYCZNY, CZUCIE SOMATYCZNE, ANGLOFILSTWO, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, TRANSFLUENCJA LODOWCA, OPIEKA TERMINALNA, JON, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, ZAZDROŚĆ, OTTO, PALEOZOOLOGIA, CZEK PODRÓŻNICZY, RACA, REKWIZYT MUZYCZNY, SEROKONWERSJA, DWA OGNIE, POMPKA INSULINOWA, FILTR CYFROWY, LARWA, WIESZAK, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, KÓZKI, KOBYŁA, LOJALISTA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, ZERÓWKA, BURDA, SOS TATARSKI, DYPTYCH, ENTOMOFAUNA, BOMBERKA, GWAREK, POWSTANIEC ŚLĄSKI, ANTRYKOT, GLORIETA, BELA, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, PANIER, CHLAJNA, SPIS POWSZECHNY, PIĘTNASTKA, OPERA MYDLANA, RONDEL, BIAŁA DIETA, NUMEREK, ZACHŁYST, SZTURMAK, OSKÓREK, ŻUBR WĘGIERSKI, TRÓJKĄT, NIEWYDOLNOŚĆ, PATOLA, LICZBA FERMATA, CZAPKA TEKTONICZNA, NOMOKANON, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, JEDNOPARTYJNOŚĆ, ŁUK ELEKTRYCZNY, PROGRAM, TEŚCIK, LEKARZ, ZAPRZĘG, KANAŁ BURZOWY, CEZ, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, ROZŁUPKA, ŻUREK, KOLOROWOŚĆ, SUTEK, MARCIN, ORBITER, PAPILOT, NAKRĘTKA, BAZA PŁYWAJĄCA, ULICA, SZMAT, TRZYNASTY, GLORIA, CZAS TERAŹNIEJSZY, REJESTR, SŁUŻBA, PAMIĘĆ, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, OŁADKA, STRZELEC WYBOROWY, WCHŁANIANIE ZWROTNE, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, KANTON, STRZAŁ, ORZECH, WYDATKI, RYTON, SAKPALTO, SKRYBA, SAMOODNOWA, LISTWA, KARETKA, CIĄGOTY, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, ELKI, BLOK LINOWY, HIPERDŹWIĘK, PŁAWINA, UPUST KRWI, UGRUPOWANIE, GIGAWAT, CHOCHOŁEK, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, SPOIWO BUDOWLANE, TRANSMUTACJA, CEDRAT, BŁYSZCZ, ŁOWIECTWO, PIRACTWO INTELEKTUALNE, LAWABO, APSYDA, ŻACHWY, PÓŁKULA, SYLFON, CZASZA, FARSZ, PANOCZEK, SAŁATKA SZOPSKA, OBJAWIENIE, WSPÓLNOTA, ZAGRANIE, UPOLITYCZNIENIE, REKLAMANT, MACIERZYŃSKOŚĆ, STAŁOŚĆ, DONŻUAŃSTWO, CECHA DYSMORFICZNA, OGRANICZNIK, ANTAGONIZM, SZÓSTKA, ZBIORÓWKA, WĘGAR, RÓG, MUTACJA ZMIANY SENSU, TAKSON MONOFILETYCZNY, BROSZURA, WOLIERA, KARDIGAN, STAN NADZWYCZAJNY, ETERY, SZCZELINA LODOWCOWA, DRABIK DRZEWKOWATY, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, ŻYTO KONSUMPCYJNE, MAKRO, AMBASADOR, GINEKOLOGIA, CZTEROSUW, KARTOTEKA, ANKA, LIBELA, MANIFEST, SZAROTA, KOMBINEZON, BRAMSEL, ZGON, ARAMEIZM, DIETA, AUTOMAT, OBSZAR PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, WELWET, PLENNOŚĆ, STAN NIEUSTALONY, OTRUPKA WESTWOODA, LINUKSIARA, GRZECHOTKA, KRANJEC, FRAMUGA, CZARTER, KLESZCZOWATE, HERMA, KRÓLEWICZĄTKO, SZTYFT, TAPER, WYPRAWA, KONSOLA, MIĘKKIE LĄDOWANIE, ANAGLIF, OKRUTNOŚĆ, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, PROJEKT, ZEBROID, KASZTELAN, GADŻETOMANIA, JEDNOSTKA, BARIERA TECHNICZNA, ZESPÓŁ USHERA, ROŚLINY ZARODNIKOWE, TERMOGRAM, SEJSMIKA, KRUŻA, OKUPOWANIE, REAKCJA ŁAŃCUCHOWA POLIMERAZY, BALDACH, KOSKINOMANCJA, POMNIK, GRODZISZCZANKA, BALAST, NIEŻYWOŚĆ, BAZA ZAOPATRZENIOWA, BIOLIT, KAPELMISTRZ, KATAR, HIPOTEZA ZEROWA, FASZYNA, PODWIĘŹ, INTELEKTUALIZM, GÓRKA, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, HELIKAZA, ASTROTURFING, SOWIE OCZY, KLIENT, REMITENT, PIERNIK LUBELSKI, POWŁOKA, KULTUROWOŚĆ, GŁOWICA KONWENCJONALNA, STAN TERMINALNY, IDENTYFIKACJA, MŁYNEK, EBNAR, PODRODZAJ, XSARA, GOTOWOŚĆ BOJOWA, ADIUTANT, ZIELONE, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, STACJA, DOPPELGANGER, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, ?NIEDOMAGANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.595 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDOLNOŚĆ DO ADAPTACJI - DOSTROJENIA ORGANIZMU LUB NARZĄDU DO ŻYCIA/FUNKCJONOWANIA W NOWYCH DLA NIEGO WARUNKACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDOLNOŚĆ DO ADAPTACJI - DOSTROJENIA ORGANIZMU LUB NARZĄDU DO ŻYCIA/FUNKCJONOWANIA W NOWYCH DLA NIEGO WARUNKACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ADAPTACYJNOŚĆ zdolność do adaptacji - dostrojenia organizmu lub narządu do życia/funkcjonowania w nowych dla niego warunkach (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ADAPTACYJNOŚĆ
zdolność do adaptacji - dostrojenia organizmu lub narządu do życia/funkcjonowania w nowych dla niego warunkach (na 13 lit.).

Oprócz ZDOLNOŚĆ DO ADAPTACJI - DOSTROJENIA ORGANIZMU LUB NARZĄDU DO ŻYCIA/FUNKCJONOWANIA W NOWYCH DLA NIEGO WARUNKACH sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - ZDOLNOŚĆ DO ADAPTACJI - DOSTROJENIA ORGANIZMU LUB NARZĄDU DO ŻYCIA/FUNKCJONOWANIA W NOWYCH DLA NIEGO WARUNKACH. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x