NOŚNIK DANYCH; PŁASKI PLASTIKOWY PRZEDMIOT Z TAŚMĄ MAGNETYCZNĄ NAWINIĘTĄ NA SZPULKI W ŚRODKU, PRZEZNACZONY DO ZAPISU, PRZECHOWYWANIA I PÓŹNIEJSZEGO ODTWARZANIA SYGNAŁU AUDIOWIZUALNEGO W MAGNETOWIDZIE LUB AUDIOFONICZNEGO W MAGNETOFONIE KASETOWYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KASETA to:

nośnik danych; płaski plastikowy przedmiot z taśmą magnetyczną nawiniętą na szpulki w środku, przeznaczony do zapisu, przechowywania i późniejszego odtwarzania sygnału audiowizualnego w magnetowidzie lub audiofonicznego w magnetofonie kasetowym (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KASETA

KASETA to:

opakowanie, pudełko służące do przechowywania drobnych przedmiotów (na 6 lit.)KASETA to:

zamykane pudełko lub skrzynka, często z wewnętrznymi przegródkami i ozdobną obudową, służąca do przechowywania wartościowych przedmiotów (biżuterii, pieniędzy, dokumentów, itp.) (na 6 lit.)KASETA to:

światłoszczelny pojemnik na kliszę , błonę małoobrazkową umożliwiającą zakładanie materiału fotograficznego do aparatu przy świetle (na 6 lit.)KASETA to:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu (na 6 lit.)KASETA to:

magnetofonowa (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NOŚNIK DANYCH; PŁASKI PLASTIKOWY PRZEDMIOT Z TAŚMĄ MAGNETYCZNĄ NAWINIĘTĄ NA SZPULKI W ŚRODKU, PRZEZNACZONY DO ZAPISU, PRZECHOWYWANIA I PÓŹNIEJSZEGO ODTWARZANIA SYGNAŁU AUDIOWIZUALNEGO W MAGNETOWIDZIE LUB AUDIOFONICZNEGO W MAGNETOFONIE KASETOWYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.412

KOŁOWRÓT, TYTUŁ NAUKOWY, ARKA, NARZĄD KRYTYCZNY, MORWA, SZYNA, ZAPŁADNIACZ, GRA, ZEROWNIK, KREM, STRACCIATELLA, WŁOSY TETYDY, KATAR, OUTLIER, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, TRANSFUZJA KRWI, PASCHA, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, DELIBERACJA, OPŁATA KONCESYJNA, KRATER, MANIPULATOR, OKOLE, POLIGAMICZNOŚĆ, ANILANA, MAGAZYNEK, SILOS PASZOWY, ZAPACH, RASTER, RÓJKA, KUPON, PODZIEMIE, KONTROLA, LEBERWURST, BLOKHAUZ, BROŃ OBUCHOWA, TUMBA, GOSPODARZ DOMU, PEJORATYW, ŁYK, PARAFRAZA, NIEMOŻEBNOŚĆ, NAWIETRZNIK, DYMKA, WYGŁOS ABSOLUTNY, OLEANDER, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, KLEJNOT HERBOWY, MIESZANIEC, BOMBER, CZEKOLADA, NARKOTYK MIĘKKI, MARATON, KAPOTAŻ, SSAK, ANTAGONIZM, DWUSTUZŁOTÓWKA, OBIEKT, UKRAIŃSKOŚĆ, EUTEKTYK, KOMPRESJA DYNAMIKI, ZAŁOM, WOLUMEN OBROTU, LOGIKA ZDAŃ, ZNAK ALFANUMERYCZNY, GRA LOGICZNA, MUZYKA CERKIEWNA, ŁAGIEW, POUSSIN, ŚRUBSZTAK, BEAN, KLASYFIKACJA, PAJAC, SKŁAD, PRZYCHYLNOŚĆ, WAPNO, AUTSAJDER, OSOBNIK, KLIN, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, NIEOSTROŚĆ, BUDKA, BAZYLEUS, MACZANKA, ŁAKOMY KĄSEK, KAJZER, KAZAMATA, HIPOTROFIA, ANTYCYPACJA, COROCZNOŚĆ, KOSZARY, BOCIANIEC, ZŁOŻE, ARCHIWIZACJA, KONKURENCJA, KLIKER, ARESZT DOMOWY, NOŚNIK MAGNETYCZNY, KOŃ, MISJONARZ, TIRET, PIDGIN, SILNOŚĆ, POLE GOLFOWE, STAN, GÓRAL, ROZROST, OWAD, BONOŃCZYK, UKŁAD ELEKTRONICZNY, ZAPARZACZ, OPERATOR, MARKGRAF, FRANCUZ, ZEZWŁOK, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, PODSTAWA, PROMIEŃ, OSIEMDZIESIĄTKA, KRAJ NORDYCKI, KRZYŻYK, ZAMEK, BEMAR, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, FILTR PASMOWY, ODKUP, FULAR, REGULARNOŚĆ, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, ANTYKADENCJA, MONSTRUM, WIERZĄCY, GŁOWNIA, DOM WYPOCZYNKOWY, ZATOKA, UŻYTEK ZIELONY, BEZWŁAD, IMPOST, INFORMACJA NAUKOWA, KROPLA, FILTR ŚRODKOWOZAPOROWY, SYNAPIZM, ALAN, GRUNCIK, PISEMKO, CARAT, BOBIK, MARS, HERMA, IDIOMATYZM, ADAGIO, KONDOMINIUM, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, MIĘSO, FERMENTOR, GATUNEK ALOCHRONICZNY, BLOKADA EKONOMICZNA, PAL, MONOPOLISTA, KRÓL ZWIERZĄT, LEGITYMACJA PROCESOWA, DANIE KOSZA, ŚWIĘTOKRADCZYNI, TYGIELEK, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, DEMOT, EDAM, HIPODROM, UKRAIŃSKI, ROZTWÓR WZORCOWY, KLAKA, OGIEŃ, INIEKCJA STRUMIENIOWA, WEDETA, HARCAP, OBMUROWANIE, UCHWYT, TROLLKONTO, LARGHETTO, PRZYLŻEŃCE, BAS-RELIEF, PŁATECZEK, BAGAŻ, DROGA, OLEJ Z OLIWEK, MONTAŻ, WSPÓŁRZĄDCA, PODŁOŻE DRUKOWE, CENTRALA, KARTAUN, POMROK, CHORWACKOŚĆ, PIRACTWO, CZOŁO, ROZSZCZEPIENIE, KAPELMISTRZ, ODZYSK, BAZYLISZEK, DILER, KABLOOPERATOR, TRANSPOZYCJA, ACHTERPIK, ZAKON KLERYCKI, FILTR, ALASKAN HUSKY, KARABIN AUTOMATYCZNY, GODET, SENTYMENT, WŻER, STANOWISKO, LIZ, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, MUESLI, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, PERYPATETYK, KLAMRA, OBCHÓD, TENOR, WOLTOMIERZ HOMODYNOWY, SZCZAW, ZNAK, WARSTWOWANIE, SALAMI, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, RAMA, DOBRA STRONA, PRZYKURCZ, REFEKTARZ, SKRZYPOWE, WSPÓLNOTA, WOREK, STATEK TOWARZYSZĄCY, GLIZA, DŹWIGARKA, TOPIEL, DZIEDZICZNOŚĆ, BUŃCZUK, KAPSUŁA ZRZUTOWA, BASEN ARTEZYJSKI, NASTAWA, KARDIOTOKOGRAF, POKRYWKA, MATEMA, MRÓWKA, IMAGE, BURZA PIASKOWA, DYSZKANCIK, ŁUK, WYWÓZKA, MARRAN, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, MIĘTÓWKA, BAZA LOTNICZA, ŻONA LOTA, SYSTEM ZARZĄDZANIA, BROŻEK, NAWIERZCHNIA, RECEPTARIUSZ, BRZOZA, KREDYT KASOWY, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, LUCERNA, OŚWIADCZENIE, VOTUM, STALLA, GALON, WISIELCZY HUMOR, BULAJ, HEKSAMETR, PYŁ, TAJEMNICA SKARBOWA, ZESPOLENIE, OPERATOR BITOWY, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, AUTOKEMPING, MARCIN, POKREWIEŃSTWO, SZLUFKA, SIEĆ KOLEJOWA, MEDIUM TRANSMISYJNE, PIEPRZ MNISI, KRYTYCZNOŚĆ, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, POMYŁKA, MOTOR, RZECZ, PIECZONKA, BAPTYSTERIUM, PEPIK, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, KABRIOLECIK, PACJENT URAZOWY, PACZKA, PUNKT GASTRONOMICZNY, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, WYTRZESZCZ, ?KALIPSO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.412 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NOŚNIK DANYCH; PŁASKI PLASTIKOWY PRZEDMIOT Z TAŚMĄ MAGNETYCZNĄ NAWINIĘTĄ NA SZPULKI W ŚRODKU, PRZEZNACZONY DO ZAPISU, PRZECHOWYWANIA I PÓŹNIEJSZEGO ODTWARZANIA SYGNAŁU AUDIOWIZUALNEGO W MAGNETOWIDZIE LUB AUDIOFONICZNEGO W MAGNETOFONIE KASETOWYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NOŚNIK DANYCH; PŁASKI PLASTIKOWY PRZEDMIOT Z TAŚMĄ MAGNETYCZNĄ NAWINIĘTĄ NA SZPULKI W ŚRODKU, PRZEZNACZONY DO ZAPISU, PRZECHOWYWANIA I PÓŹNIEJSZEGO ODTWARZANIA SYGNAŁU AUDIOWIZUALNEGO W MAGNETOWIDZIE LUB AUDIOFONICZNEGO W MAGNETOFONIE KASETOWYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KASETA nośnik danych; płaski plastikowy przedmiot z taśmą magnetyczną nawiniętą na szpulki w środku, przeznaczony do zapisu, przechowywania i późniejszego odtwarzania sygnału audiowizualnego w magnetowidzie lub audiofonicznego w magnetofonie kasetowym (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KASETA
nośnik danych; płaski plastikowy przedmiot z taśmą magnetyczną nawiniętą na szpulki w środku, przeznaczony do zapisu, przechowywania i późniejszego odtwarzania sygnału audiowizualnego w magnetowidzie lub audiofonicznego w magnetofonie kasetowym (na 6 lit.).

Oprócz NOŚNIK DANYCH; PŁASKI PLASTIKOWY PRZEDMIOT Z TAŚMĄ MAGNETYCZNĄ NAWINIĘTĄ NA SZPULKI W ŚRODKU, PRZEZNACZONY DO ZAPISU, PRZECHOWYWANIA I PÓŹNIEJSZEGO ODTWARZANIA SYGNAŁU AUDIOWIZUALNEGO W MAGNETOWIDZIE LUB AUDIOFONICZNEGO W MAGNETOFONIE KASETOWYM sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - NOŚNIK DANYCH; PŁASKI PLASTIKOWY PRZEDMIOT Z TAŚMĄ MAGNETYCZNĄ NAWINIĘTĄ NA SZPULKI W ŚRODKU, PRZEZNACZONY DO ZAPISU, PRZECHOWYWANIA I PÓŹNIEJSZEGO ODTWARZANIA SYGNAŁU AUDIOWIZUALNEGO W MAGNETOWIDZIE LUB AUDIOFONICZNEGO W MAGNETOFONIE KASETOWYM. Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

x