PRZYCZÓŁEK: TRÓJKĄTNE ZWIEŃCZENIE FASADY BUDYNKU, PORTALU, DRZWI LUB OKNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FRONTON to:

PRZYCZÓŁEK: trójkątne zwieńczenie fasady budynku, portalu, drzwi lub okna (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FRONTON

FRONTON to:

front budynku, zwłaszcza gdy mowa o budynku zabytkowym z bardzo ozdobną fasadą (na 7 lit.)FRONTON to:

w architekturze klasycznej niski trójkątny szczyt nad portykiem (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYCZÓŁEK: TRÓJKĄTNE ZWIEŃCZENIE FASADY BUDYNKU, PORTALU, DRZWI LUB OKNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.385

TOWARZYSTWO, ZAWIESZKA, ŚWIEŻE POWIETRZE, RADA, SZMATA, JEDENASTY, FULAR, ZŁORZECZENIE, ŚLIZGAWICA, PROSAK, MŁOTOWNIA, INKA, MIEJSCE, GNUŚNOŚĆ, BALIA, KUPA, KOMPENSACJA, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, SALETRA, MORWA, ZDENERWOWANIE, ŁATKA, PROTEZA, KULTYWAR, GŁOS, BUTELKA, NOSZE, KOSZER, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, ZŁOTOGŁÓW, WAŻNIK, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, PRZYPORA, LIŚCIEC, CHOINKA, GEKONEK, ALBULOWATE, CZOŁO, PAS DROGI GRANICZNEJ, SPÓŁKA, PAZUR, ODRUCH BEZWARUNKOWY, HALE, PLURALIZM, DOBRO INWESTYCYJNE, ADAPTOR, KOMPRADOR, REAKCJA JĄDROWA, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, SZKLANY SUFIT, NOŻYK, TRIFORIUM, CHEKKER, FILM KATASTROFICZNY, HERBICYD, TRUCHŁO, SAMOCHODZIARZ, BEJCA, PARAROTACYZM, MASZYNA ELEKTRYCZNA, ZŁOTA KLATKA, CIĄŻA, WIBRACJA LABILNA, RODZINA ZASTĘPCZA, KRYMINALISTYKA, DZIADOWINA, PRZECZULICA SKÓRNA, NIEZDOLNOŚĆ, WIOŚLARKI, PARAPET, PRZYCZÓŁEK, PERYPATETYK, WŁADZUCHNA, CZAPRAK, ISKIERNIK OCHRONNY, KLASZTOR, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, RINFORZANDO, MARAZM, WRZASKLIWOŚĆ, PARKAN, KAUCZUK BUTYLOWY, KOLONISTA, TESTOWANIE WZORCOWE, WIELKI KSIĄŻĘ, BALSAM, GĘŚ, OGNIWO, WŁÓCZĘGA, FETYSZYZM, TRYSKAWKA SZKLANA, FLANELA, FRYZ, TABU MILCZENIA, TARCZA, PICOWNIK, ZNAMIĘ, CHOINKA, OLIWA, ZWARCIE, OBSZAR WODNY, SUCHAR, WEDUTA, PRZEKLĘTNIK, SZCZELINA, RULIK, PANEKLA, BALONET, SZEWRON, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, DOKTOREK, ANITA, HALO, SPODECZEK, TYMBALIK, KOZAK, ANTEPEDIUM, KASZTANEK, ANTENA, KRAN, NUDZIARZ, AKCENT, ZLEW, SOPEL, PARKA, GOTOWALNIA, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, PLUSKWIAK WODNY, PROWINCJA, MOTOR, LEGENDA, RZECZ WNIESIONA, CIĄGUTEK, PAS POOPERACYJNY, MUSZLA, INDIANIN, ROZSZCZEP, KOŁEK, KLASZTOR, KOLOROWOŚĆ, TSUNAMI, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, LAMPA, HERMA, CIOS, TAKSON, PASKUDA, STORYTELLING, TAPETA, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, NAZWA ZWYCZAJOWA, AC, PRZEBITKA, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, DYSKIETKA INSTALACYJNA, PRZYTULIA, ROSOŁEK, GRA LOGICZNA, IRC, MUFKA, KREACJA PIENIĄDZA, EDYKUŁA, KARTOFELEK, SŁUŻBA, MAKAGIGI, RÓŻNOWICIOWCE, NIEBIOSA, ŚWIDEREK, SYMPOZJON, TARAN, PINGLE, BLOKADA, METAFRAZA, HORYZONT ZDARZEŃ, WICEKAPELMISTRZ, KOTLET SCHABOWY, NATURA, KOTYLION, PARAFRAZA, OKUCIE, WROTKARSTWO HOKEJOWE, HAMULEC, ENERGOELEKTRYK, MAH JONG, MADAPOLAM, PIKIETA, PIGWA, NOKAUT TECHNICZNY, LATRY, ODRA, KRATER, LB, BĄBEL, OMAR, BRAND, AKOMODACJA, SIKAWKA, GOSPODARSTWO TOWAROWE, GENE, JAZ, PAROBEK, PALACZ, PROMIENIOWANIE, POSREBRZANIE, TERMOMETR RNA, KLIKOWOŚĆ, WIZA POBYTOWA, DETENCJA, WISIOREK, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, BĄK AMERYKAŃSKI, SZAGRYN, ORZECH, GLIKOZYD FENOLOWY, RYTUAŁ, NAJEŹDŹCA, SZCZEĆ, KATAFALK, WYSYP, ELIMINACJA, POCHODZENIE, KRUCHAWECZKA, PROFANATORKA, LATEKS, NACZYNIE OZDOBNE, OPASKA, LICENCJA PRAWNICZA, JUMPSALING, LICENCJA POETYCKA, KOTLARNIA, DOŁEK, BARWA, PRAWO WEWNĘTRZNE, ZŁOTA RENETA, ROBOTY DROGOWE, BAT, BIEGUN, KARRUKA, BALON, SZASZŁYK, PIĘKNY WIEK, GLOSA, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, SAMOOKALECZENIE, MOBBING, MIŃSZCZANKA, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, WYSTRÓJ, SIDARA, SZOPKARZ, KWAS, KOMÓRCZAK, BROKER UBEZPIECZENIOWY, DIAGRAM FAZOWY, DELUWIUM, PISMO URZĘDOWE, PLACUSZEK, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, DWUDZIESTKA, REJESTRANT, BOM, SZUM, PATENT, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, WIDMO ATOMOWE, KURHAN, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, OKRĘT SZPITALNY, ZDANIE, DZIÓB, SZABROWNIK, KANAŁ ENERGETYCZNY, WYWIETRZNIK, ANTYDOGMATYZM, KAZACZOK, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, PIEC PŁOMIENNY, HEMOROID, CZEREMCHA, STOLIK, KOMISJA SKRUTACYJNA, WĄSONÓG, KOMORA, STARA MALEŃKA, WYKRZYKNIENIE, SZURPEK MISECZKOWATY, DUBELTÓWKA, REKOLEKCJE, PCHACZ, LAUDATOR, POGOŃ ZA RENTĄ, ŚWIECA, ŻONISKO, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, WZÓR UŻYTKOWY, FIŃSKI, CUDOTWÓR, TERAPIA WSTRZĄSOWA, ?EFEKT SNOBIZMU.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.385 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZYCZÓŁEK: TRÓJKĄTNE ZWIEŃCZENIE FASADY BUDYNKU, PORTALU, DRZWI LUB OKNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZYCZÓŁEK: TRÓJKĄTNE ZWIEŃCZENIE FASADY BUDYNKU, PORTALU, DRZWI LUB OKNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FRONTON PRZYCZÓŁEK: trójkątne zwieńczenie fasady budynku, portalu, drzwi lub okna (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FRONTON
PRZYCZÓŁEK: trójkątne zwieńczenie fasady budynku, portalu, drzwi lub okna (na 7 lit.).

Oprócz PRZYCZÓŁEK: TRÓJKĄTNE ZWIEŃCZENIE FASADY BUDYNKU, PORTALU, DRZWI LUB OKNA sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - PRZYCZÓŁEK: TRÓJKĄTNE ZWIEŃCZENIE FASADY BUDYNKU, PORTALU, DRZWI LUB OKNA. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast