ZMIANA W TRWANIU CZEGOŚ LUB ZMIANA KIERUNKU LUB SPOSOBU DZIAŁANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBRÓT to:

zmiana w trwaniu czegoś lub zmiana kierunku lub sposobu działania (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OBRÓT

OBRÓT to:

ruch ciałem wokół własnej osi (na 5 lit.)OBRÓT to:

ruch wokół osi, wirowanie (na 5 lit.)OBRÓT to:

ruch towarów, usług i pieniędzy na rynku (na 5 lit.)OBRÓT to:

przychód, pieniądze ze sprzedaży towarów lub usług (na 5 lit.)OBRÓT to:

rotacja (na 5 lit.)OBRÓT to:

ruch ciała na pięcie (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZMIANA W TRWANIU CZEGOŚ LUB ZMIANA KIERUNKU LUB SPOSOBU DZIAŁANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.667

AZOTAN, KRZYŻ PAPIESKI, ZARZĄD, TRYSEKCJA, SALA, POLSKOŚĆ, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, DYSPROPORCJA, GRZEBIEŃ, NORZYCA, SZUM, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, WIERZĄCY, WYRAZ, UDŹWIG, PRZEWRÓSŁO, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, KONTYNGENCJA, PRZYPOŁUDNIK, LINIA KOLEJOWA, FASCYNATOR, SUBTELNOŚĆ, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, JANE, ŻÓŁWIE, OBIEG, BULLA, OPŁATA ADIACENCKA, NIEPRAWDZIWOŚĆ, NAWA, GNÓJ, FARMAKOKINETYKA, OBRÓT PIERWOTNY, SUWNICA, RZECZY OSTATECZNE, EGOISTYCZNOŚĆ, KOMORA MINOWA, KONSEKRACJA, TAJNE SŁUŻBY, ZDOLNOŚĆ, DRZWI, CENZURA, LEWOSKRZYDŁOWY, FANATYK, KRĄG KULTUROWY, BRAMA TRIUMFALNA, TRANSLOKACJA, OBIEKTYWIZM, ZMIERZCH, GLORIA, JODEK, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, BASEN ARTEZYJSKI, KOSZAROWOŚĆ, TAKSYDERMIA, USZKO, WSPÓŁREGENT, WAFEL, WIR PYŁOWY, NEKROPOLIA, ODDZIAŁ WYDZIELONY, TYTUŁ, ELUWIUM, KAPER, ROM, NAKŁAD, NARZĘDNIK, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, RUCH, LOKAL SOCJALNY, BERLACZ, MODEL, METANOJA, BRUMBY, PEWNOŚĆ, ALBUM, SER EDAMSKI, BAJCA, RAMA KOMUNIKACYJNA, SWOBODA, WYRAŻENIE, WYCINEK, SYMULATOR LOTU, DŁUG HONOROWY, HOKEJ, NATURALNY SATELITA, LINIA ŚRUBOWA, ZAŁOM, SALA, ŁATA, IZOMER, PUCÓWKA, PAPROTNIK, FIGURA, ISKRA, TĘPAK, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, ZEW, DROGA, MAGIERA, DRUGA CZĘŚĆ, CHLEB, PASTA, STWORZENIE NIEBOŻE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, GNÓJ, PALIWO KOPALNE, PĘCHERZYK, GOTOWOŚĆ, RUSZT, ZAKUP, KASZA JĘCZMIENNA, DYPTYCH, RELACJA DWUARGUMENTOWA, KAPITUŁA GENERALNA, MANDARYŃSKI, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, FILTR RODZINNY, TWIST, ZATOR, HISTORYCYZM, AKTYWNOŚĆ, RYGIEL, ZUBOŻANIE, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, HURMA, ŚMIECIARZ, BAŃKA, CZÓŁNO, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, KONIUSZCZEK, ŁOTEWSKOŚĆ, RESTYTUCJA GATUNKU, NIEAKTYWNOŚĆ, ASD, ZIARNO, WSPINACZKA SKAŁKOWA, MOŁDAWSKI, LOGIKA NIEFREGOWSKA, PÓŁWEŁNA, ATRAPA, POROZUMIENIE, KLINKIER, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, KWASKOWATOŚĆ, KOLCZATKA, PLASTYCZNOŚĆ, PRZEMYTNICTWO, DZIAŁOWIEC, JAJA, ALFABET MUZYCZNY, TENIS STOŁOWY, OLEANDER, DZIEWICTWO, KARTOFELEK, EWOKACJA, BABOCHŁOP, PRAKTYKA, MIEJSCE, BĘBEN, KSIĄŻKA ADRESOWA, METACENTRUM, ARABESKA, ZIARENKO, MANDAT, REWERSAŁ, POJEMNOŚĆ POLOWA, IMPREZA TURYSTYCZNA, PRZEDSIĘBIORSTWO, LAMPAS, STAROŚCIŃSKI, PARCIAKI, NIEHARMONIJNOŚĆ, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, POJAZD, KITEL, SPAMIK, DENDRYT, PICA, OBŁOK SREBRZYSTY, MASKA, NIEWYPARZONA MORDA, KARŁOWATOŚĆ, DROGA ZBIORCZA, PRZYSPIESZACZ, KORSARZ, MONIZM, GOSPODARZ, WYTYK, NADŻERKA, POZBYCIE SIĘ, WYLEW, KACZKA DZIENNIKARSKA, SZPULA, SZPERACZ, PODAŻ MAŁO ELASTYCZNA, DEKLARANT, RUMUN, SAMOURZECZYWISTNIENIE, SZAROWIPTERYKS, INWESTOR, WIELOKSZTAŁTNOŚĆ, OKRĄGŁOŚĆ, MANIFESTACJA, ODWIERT, KONTROLA DOSTĘPU, LASKA MARSZAŁKOWSKA, WILK, KRATKA KSIĘCIA WALII, SPOILER, SIMPLEKS, GWINT, JAN, VIOLA BASTARDA, CHRUPKOŚĆ, ZAPOŻYCZENIE, WŁADZUCHNA, METEOR, WRZÓD TWARDY, SAMOPOMOC, SZUKACZ, ZASUWNICA, WYWÓD, NASTURAN, KORZYŚĆ, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, OSIEMNASTKA, BASENIK, ORYGINALNOŚĆ, CYPRZYN, EKSPLOATATOR, ODRÓBKA, ZATOR, SKRZYDŁO, BURT, KAŁMUK, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, TRUBADUR, BEZPIECZNIK, MARKIZA, SENSYBILIZATOR, DWUDZIESTY PIERWSZY, NIEDOJRZAŁOŚĆ, PROFESJA, REPARACJA WOJENNA, PODUSZKA POWIETRZNA, ELEWATOR ZBOŻOWY, RELISH, IRRADIACJA, UBOŻENIE, DZIEŁO, WĘGLÓWKA, KOŁYSANIE, HEJT, SOBÓR, WEKTOR SWOBODNY, ELIMINACJA, MAKARONIARZ, BAND, PRZYKURCZ, MERZYK OBRZEŻONY, JEHOLOPTER, HEJT, ANTYKONCEPCJA, SANDAŁY, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, BEZCZUCIE, PRECYZYJNOŚĆ, MUSZKA, NIEWINNA KREW, WINA KWALIFIKOWANA, KREDKA, FUNDAMENT, PACJENT URAZOWY, PIANA, DOMINIUM, SONDA, STAUROPIGIA, ANTYPAST, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, ZRAZOWA, TRYBUNAŁ, SCHEMAT, MASŁO, AUTOPARODIA, ENERGICZNOŚĆ, TERYNA, ZATROSKANIE, PRODUCENT, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, POMPA INFUZYJNA, BEZŁADNOŚĆ, EMBRION, KISZKA PODGARDLANA, KARABINEK PNEUMATYCZNY, ŚLAD, MAZER, BRUDAS, KANAŁ ENERGETYCZNY, ?CHINE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.667 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZMIANA W TRWANIU CZEGOŚ LUB ZMIANA KIERUNKU LUB SPOSOBU DZIAŁANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZMIANA W TRWANIU CZEGOŚ LUB ZMIANA KIERUNKU LUB SPOSOBU DZIAŁANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBRÓT zmiana w trwaniu czegoś lub zmiana kierunku lub sposobu działania (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBRÓT
zmiana w trwaniu czegoś lub zmiana kierunku lub sposobu działania (na 5 lit.).

Oprócz ZMIANA W TRWANIU CZEGOŚ LUB ZMIANA KIERUNKU LUB SPOSOBU DZIAŁANIA sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - ZMIANA W TRWANIU CZEGOŚ LUB ZMIANA KIERUNKU LUB SPOSOBU DZIAŁANIA. Dodaj komentarz

3+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast