NARZĘDZIE ROLNICZE O DWÓCH LUB WIĘCEJ ZĘBACH OSADZONYCH NA DŁUGIM TRZONIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIDŁY to:

narzędzie rolnicze o dwóch lub więcej zębach osadzonych na długim trzonie (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WIDŁY

WIDŁY to:

ręczne narzędzie rolnicze (na 5 lit.)WIDŁY to:

miejsce, w któym koryta spotykających się rzek tworzą układ przypominający dwuzębne widły (na 5 lit.)WIDŁY to:

przedmiot w kształcie przypominającym widły - narzędzie (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NARZĘDZIE ROLNICZE O DWÓCH LUB WIĘCEJ ZĘBACH OSADZONYCH NA DŁUGIM TRZONIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.291

GNIAZDO, SILNIK CZTEROSUWOWY, ALBUM, TĘTNICA PRZEDNIA MÓZGU, AUTOMOBIL, ISTOTA, KREM, WODOROSIARCZEK, NIEWRAŻLIWOŚĆ, AMERYKA, HUTNIK, DUMPING, PADWAN, SŁONIOROŚL, LEKTORIUM, AGATIS MOCNY, GŁÓG, CYFOMANDRA, CZTERDZIESTKA, PERKALIK, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, HELIOLATRIA, ARGUMENT, ARENDA, LICZBA PRZESTĘPNA, KOSZT POŚREDNI, ALEC, URANOWIEC, FILECIK, GWINT, KAULIKARPIA, POPRĘG, KILOF, CZUBEK, GYMKHANA, TRÓJKA, BOMBA LOTNICZA, RDZA, SPADKOBIERCA, KANTON, OBRÓBKA, WINA KWALIFIKOWANA, POTENCJAŁ DZETA, JON, GAD, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, MASA, SZYNA, ORSZADA, ANTYMONARCHISTA, KRATER PASOŻYTNICZY, INSTYTUCJA KREDYTOWA, CHARYZMAT, OBROŻA, APRETURA, LICYTACJA, STOŻEK PRZYBYSZOWY, MAZER, WARCHOŁ, UDAR MÓZGOWY, MISZPELNIK, SYN, CZERPAK, SER, PIKOTKA, EUTEKTYKA, MEMBRANOFON, CIAŁO, CIĘŻKA ARTYLERIA, BIPOLARNOŚĆ, SŁUŻBA, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, GAZ GENERATOROWY, PIEPRZ, KOPUŁA LODOWA, WÓZ STRAŻACKI, LINA, ROY, KIEŁBACHA, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, MONETA BULIONOWA, GATUNEK ZBIOROWY, GĄSIOR, ABOLICJA, MIŁOŚĆ, NERKÓWKA, DRAMAT WOJENNY, HYDROLAT, LIEBERMANN, WSTĘGA, METATEKST, REGRES, PRAWO, SUCHORYT, ROZPUSZCZALNIK, BELKA, ODSTĘPSTWO, PRZEBARWIENIE, KUGLARZ, SZARPANKA, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, MŁYNEK, OBSŁUGA, SIATKA, KNEDLIK, SKLEPIENIE PALMOWE, NAROŻNIK, MYJKA, SZARADA, STOS, PISTACJA, ZARZUT, SZAMPAN, OBSZAR WIEJSKI, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, NIEBIOSA, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, POŁOŻNICA, BĘBEN, KINETOPLASTYDY, DEOKSYRYBONUKLEAZA, PRZYGOTOWANIE, LEW, JĄDRO ŚLIMAKOWE, DYMKA, KURZYSKO, KRĄG, DIABEŁEK, PLAMA, SYFON, FANTOM, PALPACJA, TRESER, IZOKWANTA, GLONY ZŁOCISTE, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, EKSTRUZJA, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, TRZYDZIESTKA, ZAŻALENIE, RENATA, TRZMIEL, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, GŁOWA, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, POLIPTYK, GRYS, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, COKÓŁ, MALARZ, ATOL, AKOMPANIAMENT, SZLAMIEC, OLIGOPEPTYD, INTERWENCJA PROCESOWA, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, OFICER PRASOWY, MASYW GÓRSKI, STRUKTURA DRAMATYCZNA, ELIPSA, STUZŁOTÓWKA, TUMBA, LUFA, MARSZ, KORONA DROGI, DACHÓWKA, RATING KREDYTOWY, KIA, DZIELNICA HISTORYCZNA, NAGOLENNIK, PRZEPRÓCH, MOTOR, EMBARGO, ROD, ŚWIATŁO POSTOJOWE, RESPIRATOR, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, FANTOM, ODROŚL, MARKIZA, KULTYSTA, 1,2-BENZOCHINON, POSTAWA, BAZYLIA, OREGANO, KOPNIAK, ELOPSOPODOBNE, ZACHŁYST, DZIEŁO SZTUKI, OLGA, CEMBROWINA, CZŁON SKŁADNIOWY, SINIEC, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, BRONA, SARAFAN, PARÓWKA, DYPTYK, MARATON, WOLUTA, PODATEK, AZJATYCKOŚĆ, BUJANIE, REGION WĘZŁOWY, ALLEGRO, BUDŻET PAŃSTWA, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, IMMUNOSUPRESOR, KEFALINA, POWIEŚĆ SCI-FI, MURZYSKO, NIETZSCHEANISTA, BLEJTRAM, KROKIET WIOSENNY, SZTYLPY, MORENA ABLACYJNA, GOSPODARSTWO TOWAROWE, DANA, ODWIERT, ZAPALENIE, RESPONSORIUM, ŁYŻKA CEDZAKOWA, KUWETA, SZCZELINA OCZODOŁOWA, KARKAS, HARMONIJKA, ŚRODKOWOŚĆ, SKRÓT, UNISONO, JEDNOSTKA NAUKOWA, KAPONIERA, FASCYNATOR, ANTRYKOT, PLAMICA, TARYFA CELNA, SYSTEM, RADIOODTWARZACZ, SAGA, TENISISTA STOŁOWY, PORT, DWUDZIESTY, RELIEF WYPUKŁY, RAJSKI PTAK, BIELIZNA, KOLONISTA, BIEGUNKA, CZEK PODRÓŻNICZY, ULGA BUDOWLANA, POZYCJA RYGLOWA, LEWICOWOŚĆ, FRYWOLITKI, KOMISJA, WELWET, JEDWAB, PERSYFLAŻ, SENIOR, OPUCHLIZNA, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, RONDO, PUNKT KARNY, KERO, BIEG, SŁUPOZĘBNE, ŚWINIA WISAJSKA, USTRÓJ DUALISTYCZNY, EPOKSYD, QUADCOPTER, MROZIWO, BAGIETA, ZWIĄZEK CYKLICZNY, OSTEOTOMIA, KOLCZATKA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, TRZYDZIESTKA, PARCH, ARKA, BARWICA, BEZROBOCIE NEOKLASYCZNE, PUNKT GASTRONOMICZNY, PRZEWÓD ODBOJOWY, KOMPETENCJA MIĘKKA, POLE, BIAŁY MARSZ, NATURA, PLAGIAT, TELEWANGELIZM, EMPIRYZM GENETYCZNY, REGENERACJA, GRA KOMPUTEROWA, WIELOKULTUROWOŚĆ, TEKST JAWNY, RĘCZNE STEROWANIE, WSPOMINKI, ŁADOWNICA, SIŁA, KONEW, NOK, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, ?TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.291 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NARZĘDZIE ROLNICZE O DWÓCH LUB WIĘCEJ ZĘBACH OSADZONYCH NA DŁUGIM TRZONIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NARZĘDZIE ROLNICZE O DWÓCH LUB WIĘCEJ ZĘBACH OSADZONYCH NA DŁUGIM TRZONIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIDŁY narzędzie rolnicze o dwóch lub więcej zębach osadzonych na długim trzonie (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIDŁY
narzędzie rolnicze o dwóch lub więcej zębach osadzonych na długim trzonie (na 5 lit.).

Oprócz NARZĘDZIE ROLNICZE O DWÓCH LUB WIĘCEJ ZĘBACH OSADZONYCH NA DŁUGIM TRZONIE sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - NARZĘDZIE ROLNICZE O DWÓCH LUB WIĘCEJ ZĘBACH OSADZONYCH NA DŁUGIM TRZONIE. Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast