Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: NAGŁA ZMIANA PRZEKROJU ELEMENTU MASZYNY LUB KONSTRUKCJI (ROWEK, NACIĘCIE, OTWÓR)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KARB to:

nagła zmiana przekroju elementu maszyny lub konstrukcji (rowek, nacięcie, otwór) (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAGŁA ZMIANA PRZEKROJU ELEMENTU MASZYNY LUB KONSTRUKCJI (ROWEK, NACIĘCIE, OTWÓR)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.172

NIEREZYDENT, REGION WĘZŁOWY, WSPOMAGACZ, CZĘŚĆ ZDANIA, NAPIĘCIE DOTYKOWE, PROCES ODWRACALNY, ZALEWA, SEKRECJA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, RÓJKA, TROJACZEK, SZCZYTÓWKA, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, AGRESJA INSTRUMENTALNA, PIELGRZYM, TUBULOPATIA, JUMPSALING, KONTRAKT TERMINOWY, FALA, BEZIMIENNOŚĆ, CARAT, DIADEM, ODTRUTKA, SZMATA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, INKARNACJA, CHARAKTER, MEDALION, ANIMACJA, SZCZEĆ, PORCYJKA, PRZEWRÓSŁO, PIĘKNOŚĆ, DIAGRAM KWIATOWY, FERMENTOR, PODOKARP, LIBELLA, KACZKA, OBSADA, STAROŚCIŃSKI, DWUCYFRÓWKA, GIGANT, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, ALARM BOJOWY, SAMOTNA MATKA, ANGIELSKA FLEGMA, NARODZINY, KOMORA NABOJOWA, ROZKŁAD, WYŚCIGÓWKA, BIAKS, CEMENT, PRODUCENT, AKROBACJA LOTNICZA, STOPIEŃ ETATOWY, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, IZBA, IMPLIKACJA LOGICZNA, RUCH IZOSTATYCZNY, PROFIT, WŁAŚCIWOŚĆ, NOK, WODNIAK, BRYCZKA, OBSADA, DODATEK STOPOWY, MAIŻ, PORZĄDEK SPOŁECZNY, GALWANOSTEGIA, FANTOM, SIŁACZ, KSIĘGA METRYKALNA, FUTRÓWKA, TUNIKA, FROTKA, PRAWORZĄDNOŚĆ, EREKCJA, SYGNALIZATOR, LITEWSKI, MONOPOL, PODAŻ DOSKONALE ELASTYCZNA, IZOMER KONFORMACYJNY, AGROWŁÓKNINA, SZTURWAŁ, EMERYTURA POMOSTOWA, AEROZOL SIARCZANOWY, GANC EGAL, DNI OTWARTE, BALKON, GUMA, RZEMIOSŁO, ODMIANA, PROCES FONETYCZNY, SZLIFIERKA KĄTOWA, GWARA, STRYCH, CEBULARZ, LITWAK, SKRÓT, ZAINTERESOWANIE, NALEŚNIK, SSANIE, PODPINKA, ŁUPEK BENTONITOWY, KELT, TENIS STOŁOWY, WYROSTEK BARKOWY, ODSKOK, METAL KOLOROWY, STYMULATOR, KĄT WYPUKŁY, ODNIESIENIE, CZAPA, EMBARGO, ZMYWACZ, STATYW, WRAK, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, PROTEKCJONIZM, RATOWNIK MEDYCZNY, CIERŃ, ANEGDOTA, EDYKUŁA, FILTR ANTYSPAMOWY, KOŁO ŁOPATKOWE, CHIŃSZCZYZNA, TRIANGULACJA, MARGINALNOŚĆ, PÓŁCIEŃ, TAFELKA, WIR PYŁOWY, DZIERŻAWCA, KOSODRZEWINA, WARKOCZ, OFICER PRASOWY, OBRZĘK GAZOWY, PINCETA, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, AKSAMIT, NAROŻNIK, DYSPLAZJA WŁÓKNISTA, KASA, ZGORZELINA, GRÓB SKRZYNKOWY, PIEKŁO, POŚWIĘCENIE, OLEJ Z OLIWEK, PAJĘCZAK, ODCIEK, ALBULOWATE, PŁASKOSZ, PEŁZAK, KONTYNGENT TARYFOWY, RZECZY OSTATECZNE, KLEPKA, MODERNA, ROŚLINY ZARODNIKOWE, WYRĘBISKO, SITO, SŁODKA BUŁKA, KIESZEŃ, NOWELIZACJA, GŁOWA, PUNKT KATECHETYCZNY, INDUKTOR, DEMOKRACJA, DEZETA, ZŁOTOGŁÓW, ORBITA PARKINGOWA, GEOFIT KORZENIOWY, KOREAŃSKI, ZACHŁYŚNIĘCIE, SILNIK, KRUSZNICA, KOSTKA, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, CANCA, ŻUBR WĘGIERSKI, ZIEMIA, REGIMENTARZ, OKRZYK, RUCH, KRATER, KOSZTORYS INWESTORSKI, BUKWICA, MAPA MENTALNA, DRAMAT WOJENNY, STOŁP, JARZMO MOSTOWE, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, NAWRÓT, CZART, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, NIEBOŻĘ, KONCHYLIOLOGIA, BEZUCZUCIOWOŚĆ, MOTOR, SANDAŁY, POLONISTYKA, ANTENA TUBOWA, PAPROTNICA GÓRSKA, RENTA INWALIDZKA, WARIACJA, ZGINIĘCIE, KLUZA, OPASKA, DYFUZOR, TEOKRACJA, KONFISKATA, OSTATNI SAKRAMENT, CHOROBA PROMIENNA, ZATOR, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, INFORMATYK, OBIEG PIENIĄDZA, PRZĘSŁO, DZIESIĘCINA, PRZEJAW, RESTART, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, LINIA LOTNICZA, SAMOAKTUALIZACJA, OKLUZJA, FLAGSZTOK, MECENASKA, DOWÓD ONTOLOGICZNY, ELASTIK, FAJKA, SYGNAŁ, JEZIORO DRUMLINOWE, MASZYNOWNIA, KORDIAŁ, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, FONDUE CZEKOLADOWE, KANAŁ BURZOWY, PRAWOMOCNOŚĆ, BESTIARIUSZ, ZWIJARKA, POEMAT HEROICZNY, KARAMBOLA, FEROMON, PRZEWRÓT, PRZETŁOK, MŁAK, KLAUZULA GENERALNA, FAGOCYTOZA, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, TIAZYD, KIERUNEK, TEST PASKOWY, KWAŚNICA, KAKAO, ŻEGLARZ, KLUCZ OBCY, DROBNICOWIEC, OKULAR, ANAKOLUT, FLET PROSTY, FLOTA, ZIARNKO, ZMNIEJSZENIE, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, OBŁĄKANIEC, WYTWÓR, CYC, GALAKTOLIPID, FAZA, PIEŚŃ, MIĘSO, RĘCZNOŚĆ, PRAGNIENIE, ZMIANA, STACJA, UKŁAD KIEROWNICZY, KOSMOS, SŁUP OŚWIETLENIOWY, MANIERY, KRYKIET, STACJA POSTOJOWA, NERCZYŁUSK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, KONWIKT, TRANSKRYPCJA, SKARANIE BOSKIE, SPŁYW, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, DEKRETACJA, STEWA, ROKIET, STOPKA, KAPER, GETRY, MECHANIKA, GRZYB NIEJADALNY, ZROZUMIAŁOŚĆ, FUNDUSZ PODSTAWOWY, PRZEKŁADNIA, WŁOSKI, DESKA RATUNKU, ZAPONA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.172 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: nagła zmiana przekroju elementu maszyny lub konstrukcji (rowek, nacięcie, otwór), jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAGŁA ZMIANA PRZEKROJU ELEMENTU MASZYNY LUB KONSTRUKCJI (ROWEK, NACIĘCIE, OTWÓR) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
KARB, nagła zmiana przekroju elementu maszyny lub konstrukcji (rowek, nacięcie, otwór) (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KARB
nagła zmiana przekroju elementu maszyny lub konstrukcji (rowek, nacięcie, otwór) (na 4 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x