Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: GATUNEK OSŁONOWY, KTÓRY JEST ZAGROŻONY WYGINIĘCIEM W WIELU REJONACH ŚWIATA LUB KTÓREGO OCHRONA WYMAGA ZABEZPIECZENIA DUŻEGO OBSZARU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GATUNEK PARASOLOWY to:

gatunek osłonowy, który jest zagrożony wyginięciem w wielu rejonach świata lub którego ochrona wymaga zabezpieczenia dużego obszaru (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GATUNEK OSŁONOWY, KTÓRY JEST ZAGROŻONY WYGINIĘCIEM W WIELU REJONACH ŚWIATA LUB KTÓREGO OCHRONA WYMAGA ZABEZPIECZENIA DUŻEGO OBSZARU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.808

HELIKAZA, POKOLENIE, TRASZKA IBERYJSKA, PRZEZORNOŚĆ, UNIWERSAŁ, KATAR SIENNY, OPOS, ZRZĘDNOŚĆ, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, ANARCHIA, KARTOFEL, PRZYCZYNA CELOWA, WSPÓŁKRÓL, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, GŁOŻYNA, FIGURA, INTENSYWNOŚĆ, KONIECZNOŚĆ, STRZECHWOWIEC OTWARTY, WAPER, DOBRO KOMPLEMENTARNE, LIS RUDY, ZRZESZENIE, ODPRZĘG, TĘPOZĘBNE, MOLINO, SMILISKA MEKSYKAŃSKA, WOJNA DOMOWA, SIŁACZ, CZASOWNIK NIEPRZECHODNI, ACYDOFIT, POPIELICA, PUCHAR, ALKANNA BARWIERSKA, PRZĘSŁO, ZESPOLENIE, NEKTAROJAD SZAROBRZUCHY, PISMO OKÓLNE, BACIK, LENIWIEC TRÓJPALCZASTY, ZŁOTOPIÓR WIELKI, TRÓJKA, OBIEKTYWNOŚĆ, NIECELOWOŚĆ, CZYTANKA, DRAPIEŻNOŚĆ, TERMIN INSTRUKCYJNY, PUSTKOWIK RDZAWOGARDŁY, OBIONE, POJAZD WOLNOBIEŻNY, RESOR, WIRTUOZERIA, JARZMO, BOMBA KOBALTOWA, LAUDATOR, OBIEKTYWNOŚĆ, KAMIEŃ WĘGIELNY, CYZELATORSTWO, HANTABA, KOLOR, WNV, LUKRECJA, ZYGNEMOPSIS, NAJEŻKA, IMPEDIMENTA, GARMAŻERIA, MERZYK GROBLOWY, DZIERZBIK CZTEROBARWNY, KONGER BIAŁOPŁETWY, CIĘŻKI KRĄŻOWNIK, KOREK, BAGIETA, DYWERGENCJA, TRZCINNIK PSTRY, KASETON, SAMPLER, TĘPOLISTKA, LICZBA CHROMATYCZNA, WYZWISKO, SAMOGRAJ, DŻUNGLA, PLACEK, PRECYPITACJA, MAG, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, SKÓRNIK, POMYLENIEC, CHRUPKOŚĆ, EKIPA, PSTROKÓWKA NADOBNA, KORKOWIEC AMURSKI, AFROTROGON PRĄŻKOWANY, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, ORBITA PARKINGOWA, JARZĄB, KOMPOZYCJA OTWARTA, WYŚCIG, LEMUR RUDOOGONOWY, MINÓG STRUMIENIOWY, NAWA GŁÓWNA, OBJAW, CZARNA LISTA, OKRES PRZEDRZYMSKI, OLFAKTOMETRIA, MAKSIMUM, BILBIL UBOGI, MYSZ KOLCZASTA, OTRUPKA WESTWOODA, FARMA, PAWILON, BARCZATKA NAPÓJKA, WYSMUKLICA ŻAŁOBNA, CIEKŁOŚĆ, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, POGONIEC, ANTYGWAŁTY, WŁÓCZĘGA, KORALICOWIEC ŻÓŁTY, NORNIK ZWYCZAJNY, KORZENIONÓŻKA, BASEN, SŁOIK, CENTKA, UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA, BOZIA, SATYRA, ŚWIADECTWO, WIRUS ŻÓŁTEJ FEBRY, SEJSMOGRAF, OŚMIOKROTNOŚĆ, GRZYBICA, BURZYK BIAŁOBRODY, NOSOROŻEC INDYJSKI, KĘDZIORNIK, BODARZ, KACZY DÓŁ, NACZYNIE WIEŃCOWE, HIPERPRZESTRZEŃ, CEREBROZYD, PEYOTL, PAZUR, RÓWNOWAGA CZĄSTKOWA, SELADANG, RENKLODA, SOLIDARNOŚĆ, PIECUCH, WYWROTOWIEC, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, BLISTR, ALLEGRO, KOLEGA PO FACHU, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, KĄT UJEMNY, CHLEB, EKLER, ZGORZEL, MODRASZEK ALEKSIS, GŁAGOLICA, HETMAN NAKAŹNY, KUJNOŚĆ, MIODOŻER BIAŁORZYTNY, AZYL, DZIEWICTWO, MATRYLINEARNOŚĆ, ODDZIAŁ OCHOTNICZY, GRZYBIARSTWO, WIECZÓR POETYCKI, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY WSPÓŁCZESNY, REZYDENT, TWIERDZENIE STOKESA, ZRAZ, NIEWYPARZONA GĘBA, TRÓJLIST DROBNOKWIATOWY, OBSERWACJA, AGAMA, KATLEJA, AZOLLA KAROLIŃSKA, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, KOŃ KABARDYŃSKI, KSIĘŻNICZKA, DZIWOLICZEK ZŁOTY, ŁOM, FRAZIER, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, SWATKA, CHRUŚCIK, AZULEN, FIRLETKA, SPOWINOWACONY, PRĄTNIK BRANDENBURSKI, MINERALIZATOR, POMOST, ANTIDOTUM, SKAŁA LUŹNA, STOŻEK USYPISKOWY, PSYCHUSZKA, ETIOPSKI KLASYCZNY, LITWAK, POKRZYWA KULECZKOWATA, STREFA PŁYWÓW, KARLSSON, MIKO CZARNY, ŚNIEŻYCZKA FOSTERA, BEZDENNOŚĆ, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, GNIAZDOWNIK, TORFOWIEC PIĘCIORZĘDOWY, PREZENTER, PODAŻ MAŁO ELASTYCZNA, TEREN ZIELONY, BRAT MNIEJSZY, FELER, OBRONA, CHINON, SĄD SZCZEGÓŁOWY, MAK OPIUMOWY, BARSZCZ SOSNOWSKIEGO, ROZŁUPEK WIOTKI, KALATOS, KONTROLA SKARBOWA, JELEŃ WIRGINIJSKI, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-9, SOCJALDEMOKRATA, INTERNUNCJUSZ, OWOCOSTAN, KOSZ, HIPOTEZA ZEROWA, GLUKOMETR, CEGŁA DZIURAWKA, MUSZLA KLOZETOWA, ATA, STAROŚĆ, KOD GRAYA, POZOSTAŁOŚĆ, SPORTÓWKA, PAPIRUS, KOPROSTANOL, DEOKSYRYBONUKLEAZA, PIESZCZOCH, RAFA, USYPIACZ, TURZYCA OWŁOSIONA, KONTENER, PETREL DŁUGODZIOBY, FIOLET WZROKOWY, PASMO PRZENOSZENIA, PTASZNIK ZIELONO-NIEBIESKI, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, NADMIERNOŚĆ, OFTALMOLOG, ROZMACH, SOSNA ARMANDA, MUSZTARDA PO OBIEDZIE, WYBRANEK, WANIENKA, POWIEŚĆ MILICYJNA, BEZLIST OKRYWOWY, JODŁA WONNA, CROSSING-OVER, KOŁOWY, PARÓWKA, PORFIROBLAST, KURHAN, TAMARYNDOWIEC INDYJSKI, OZDOBNIK, BLOK SOCJALISTYCZNY, KOMIK, BAŁYK, RĄCZNIK, STREETBALL, KUM, JĘZYK OBCY, DYSKRECJONALNOŚĆ, BRYZGUN BRZOZOWIEC, PONIKŁO BULWIASTE, OŚCIEŻNICA, PGR, SADYZM, PRZYSŁÓWEK, DĄB KORKOWY, PAJĄK, TESTOWANIE WZORCOWE, POCHWIAK OKAZAŁY, CLERK, PRAWO BLIŻSZOŚCI, DZIECINKA, MECH IRLANDZKI, KORDON, GROŃ, BŁONA MIĘŚNIOWA, PIESZCZOSZEK, DYSPENSER, WARIACYJNOŚĆ, KATAPULTA, WŁOSKOŚĆ, AUSTRALORZEKOTKA BŁĘKITNOGÓRSKA, PRÓCHNICZEK OBUPŁCIOWY, WYBRANKA, CUDOWNY OWOC, DROŻDŻE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.808 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: gatunek osłonowy, który jest zagrożony wyginięciem w wielu rejonach świata lub którego ochrona wymaga zabezpieczenia dużego obszaru, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GATUNEK OSŁONOWY, KTÓRY JEST ZAGROŻONY WYGINIĘCIEM W WIELU REJONACH ŚWIATA LUB KTÓREGO OCHRONA WYMAGA ZABEZPIECZENIA DUŻEGO OBSZARU to:
Hasło Opis krzyżówkowy
gatunek parasolowy, gatunek osłonowy, który jest zagrożony wyginięciem w wielu rejonach świata lub którego ochrona wymaga zabezpieczenia dużego obszaru (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GATUNEK PARASOLOWY
gatunek osłonowy, który jest zagrożony wyginięciem w wielu rejonach świata lub którego ochrona wymaga zabezpieczenia dużego obszaru (na 17 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x