DWORZANIN, OSOBA PEŁNIĄCA PEWNĄ FUNKCJĘ NA DWORZE KRÓLA LUB MAGNATA, NALEŻĄCA DO ŚWITY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DWORAK to:

dworzanin, osoba pełniąca pewną funkcję na dworze króla lub magnata, należąca do świty (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DWORAK

DWORAK to:

pogardliwie o osobie, która bez zastanowienia służy komuś i bezkrytycznie wykonuje wszystkie polecenia (na 6 lit.)DWORAK to:

pochlebca, sługus (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DWORZANIN, OSOBA PEŁNIĄCA PEWNĄ FUNKCJĘ NA DWORZE KRÓLA LUB MAGNATA, NALEŻĄCA DO ŚWITY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.012

KRZYŻAKOWATE, SZEW, POMPA POŻARNICZA, SZTUKA ZDOBNICZA, SZAFLIK, WYCISKANIE, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, TECHNIK DENTYSTYCZNY, SIOSTRZYCZKA, INWESTOR, N-GRAM, TYMIANEK, KWAS LINOLENOWY, KREMÓWKA, MUCHINA, GUMA, RPG, SIWAK, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, TYTULIK, KNAJPIARZ, ONE-LINER, KONTROLA, GŁOWA KOŚCIOŁA, BRODAWKOWIEC CZYSTY, TREPANG, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, ROŚLINA ZARODNIKOWA, TRZECI, JEGO WYSOKOŚĆ, DORADCA PODATKOWY, SILNIK INDUKCYJNY, MEMBRANA, CHUSTA, DUPLEKS, DOMINANTA, GRAFFITI, SKÓRA I KOŚCI, PAS, ADIUTANT, CHRYZMAT, TRADER, JEDENASTY, TRUD, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, FREGATA ŻAGLOWA, OLEFINA, ZSZYWARKA, ŁOTOK, KUREK NA KOŚCIELE, KLUCHA, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, CHYTRA SZTUKA, PĘTO, ROZSTĘP, DRAM, KAPITALNY REMONT, DEZERTER, ALBUMIK, AVIZO, MOBILE, BAT, CZASTUSZKA, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, OSAD DELUWIALNY, ZNAJDUCH, MONTAŻ, BBS, MISTERIUM, RUMUŃSKOŚĆ, OPADY, VOLKSDEUTSCH, UPADEK, NASŁANNIK, GODZINA, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, GARIBALDKA, FALANGA, EMISJA, KONSERWACJA, KOTLINA, PŁOTKA, WYSTĘPOWANIE, ŚWIĘTY MIKOŁAJ, OSKARŻENIE, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, ODCHYŁKA, CHRANCUSKI, LINIA ŚREDNICOWA, DRAPACZ, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, BANKRUT, DZIAŁ, KŁOSEK, APELATYWNOŚĆ, PRZEPIĘCIE, LINIA WIDMOWA, PODKOMORZY KORONNY, SIEDEMDZIESIĄTKA, DILER WALUTOWY, PUNKT WYJŚCIA, CIASTO PIASKOWE, JARZĘBINA, INWESTYCJA PORTFELOWA, ROGER, CZYR, CUG, LICENCJA OTWARTA, SEKRECJA, ODMA OPŁUCNOWA, KIJ, CYTOSTATYK, FINISZ, AFISZOWANIE SIĘ, ATMOSFERA, TRYTON, LUTNIARZ, KAŁAMARZ, UŻĄDLENIE, RZEMYK, WANIENECZKA, WYCHOWANICA, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, NEURON CZUCIOWY, PORFIROBLAST, CYSTERNA, SUSZ, SPARRINGPARTNER, KRWIŚCIĄG, KĄT ROZWARTY, TRYBUN, ASD, ZŁOŻE GNIAZDOWE, TRANSPORTER, ALLELOPATIA, CHAN, DEZAKTYWACJA, JEDWAB NATURALNY, ANTROPOZOONOZA, LINIA SPEKTRALNA, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, KORONA, GRASANT, PRZEDAWCZYK, NACZYNIAK GRONIASTY, SZALKA PETRIEGO, SPADOCHRONIARKA, SZTYWNIAK, OBI, NAPAŚĆ, PAPIERZAK, ŚCISKACZ, ODKRYWCA, PUCHAR, PASTISZ, SUCHA IGŁA, PLEŚŃ, PRZETOKA, DATOWNIK, MIR, ANTENA KIERUNKOWA, PŁYWAK, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, ZIARNECZKO, NOSICIEL, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, SYR, CHAŁWA, BENCHMARK, OLIWA, WYPALANKA, RAGDOLL, CZAS ZIMOWY, ODNOWICIEL, SIŁA PŁYWOWA, NAJDUCH, WETERANKA, SIEDMIOKROTNOŚĆ, GERMAŃSKI, KATAPULTA, KUPON, POWTÓRZENIE, PODWODA, WSPÓLNOTA, OBSTRUKCJA, LEMIESZ, SEKSTET, NIEMOWA, STAWKA, FILIGRAN, DROBINA, PRZĘSŁO, LEGITYMACJA PROCESOWA, DOSTAWA, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, METAL KOLOROWY, PATISON, STEK, NAKŁAD INWESTYCYJNY, PIONIER, CIAPATY, DNO, SŁOWIAŃSKOŚĆ, NOOBEK, MATURZYSTA, PRACA, SPIEK, BON VIVEUR, LODÓWKA, BECZKA PROCHU, NAMIAR, EPONIM, KOMPETENCJA MIĘKKA, SKATING, PRAWICOWIEC, NAWA, JER SŁABY, PĘTLICA, STRZAŁECZKA, RICOTTA, MARIONETKA, CHYTRUS, KLEIK, DŻET, DIABEŁ, SERPENTYNA, PARMEZAN, HAK, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, ELANA, KOD GENETYCZNY, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, MIKROOTWÓR, SUKMANA, LIST POETYCKI, TURECKI, TSUNAMI, PATRONAT, GRAFIKA WEKTOROWA, OPIEKUN FAKTYCZNY, BULWA, ABSORPCJA, NOWORUSKI, MEGAFON, SINGIEL, BANDAMKA, ZAPOTRZEBOWANIE, SKAŁA, LAS, CHOJAK, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, LEKARZ, LAWA PODUSZKOWA, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, TUMBA, MAGNEZJA, KAPTUR, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, NOCNY MAREK, CAR, DOZA, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, KOZAK, ŁUPEK HUMUSOWY, ARABICA, KLUCZ, TOCZKOWCE, GŁĘBSZY, TĘSKNOTA, LEKCJA, PROFESOR, ALARM SZALUPOWY, SPIRYTUS, KONSUMENT, KARP BEZŁUSKI, JARZĄB, ALBULOWATE, PRZYWODZICIEL, TŁUMACZ, SPŁYW, PYSZOTA, SZKODNIK, EKRAN AKUSTYCZNY, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, BOSCH, SZYSZKA, SURDYNKA, WYLĘGARNIA, BADANIE JAKOŚCIOWE, EUROSCEPTYK, MANEŻ, IZBA, GWIAZDA PODWÓJNA, HUBA, KOLEC, KUMULACJA, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, NAZWA HANDLOWA, ?KOBYŁA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.012 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DWORZANIN, OSOBA PEŁNIĄCA PEWNĄ FUNKCJĘ NA DWORZE KRÓLA LUB MAGNATA, NALEŻĄCA DO ŚWITY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DWORZANIN, OSOBA PEŁNIĄCA PEWNĄ FUNKCJĘ NA DWORZE KRÓLA LUB MAGNATA, NALEŻĄCA DO ŚWITY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DWORAK dworzanin, osoba pełniąca pewną funkcję na dworze króla lub magnata, należąca do świty (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DWORAK
dworzanin, osoba pełniąca pewną funkcję na dworze króla lub magnata, należąca do świty (na 6 lit.).

Oprócz DWORZANIN, OSOBA PEŁNIĄCA PEWNĄ FUNKCJĘ NA DWORZE KRÓLA LUB MAGNATA, NALEŻĄCA DO ŚWITY sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - DWORZANIN, OSOBA PEŁNIĄCA PEWNĄ FUNKCJĘ NA DWORZE KRÓLA LUB MAGNATA, NALEŻĄCA DO ŚWITY. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x