ZDROBNIALE: KANAPA - TAPICEROWANY MEBEL PRZEZNACZONY DO LEŻENIA LUB SIEDZENIA, NA KTÓRYM MOŻE SIĘ ZMIEŚCIĆ KILKA OSÓB - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KANAPKA to:

zdrobniale: kanapa - tapicerowany mebel przeznaczony do leżenia lub siedzenia, na którym może się zmieścić kilka osób (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KANAPKA

KANAPKA to:

porcja chleba, na której kładzie się jakieś dodatki (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: KANAPA - TAPICEROWANY MEBEL PRZEZNACZONY DO LEŻENIA LUB SIEDZENIA, NA KTÓRYM MOŻE SIĘ ZMIEŚCIĆ KILKA OSÓB". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.288

MUTUALIZM, PUNKT, KROKIET, FRAKCJA, KOCZKODANEK, TAUKA, BEZWŁAD, POLIMODALNOŚĆ, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, SKARBEK, SZLIFIERKA KĄTOWA, CHRONOGRAF, ZAŻALENIE, POLIGAMICZNOŚĆ, CELNOŚĆ, KUKICHA, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, TARTINKA, ZASTAWKA MITRALNA, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, ŚWIADECTWO, WENTYLACJA MECHANICZNA, PINGWIN ANTARKTYCZNY, OSTROKÓŁ, STRZAŁA, RESYNTEZA, PULPA, ŚCIANA, TRUP, PIERSIĄTKA, RÓŻOWA LANDRYNKA, AZOLLA KAROLIŃSKA, CHARYZMA, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, NATURALIZM, POMYŁKA FREUDOWSKA, LASERUNEK, REGENT, KSENOLIT, METYZACJA, SACZEK, NEOGOTYK, PISARZ POLNY, KOŁOWANIE, KINETYKA CIECZY, TUBA, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY, MORZE CZARNE, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, CZOŁG SAPERSKI, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, ZŁOCISZ, NIENARUSZALNOŚĆ, ZDOBYWCA, ZAWRÓT, DJ, BADANY, ZRZECZENIE SIĘ, PIRUETKA, SOK, PANTALEON, KONKATEDRA, PROCES FIZYCZNY, STRZAŁA, TKANINA UBRANIOWA, MONTAŻYSTKA, KRZYŻ MALTAŃSKI, WIELOŚCIAN FOREMNY, UROCZYSKO, FILOLOGIA KLASYCZNA, PUNKT EUTEKTYCZNY, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, WÓR, BOM, KOŚCIÓŁ PREZBITERIALNY, ORSZADA, ANTAŁECZEK, SEKSSKANDAL, SZORSTKOŚĆ, ŻYWA MOWA, WIĄZADŁO, UCHWAŁA, SPIRALA, ZAPITA, SZOK, BADACZ POLARNY, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, ESENCJALIZM, DIAFTOREZA, PUŁAP, POCISK NIEPENETRACYJNY, ZWOLNIENIE GRUPOWE, PRZEDZIAŁ, PRZYSTOSOWANIE, JEZIORO ZASTOISKOWE, SALCESON, ELEKTROSTAT, EKSTRAKLASA, CZERWONA GWARDIA, ZAPORA WODNA, SAFARI, METODA ODCHYLEŃ, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, GŁOWOCIS, DYFUZJA, WŁÓCZYKIJ, POLISA LOKACYJNA, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, CIĘŻKA ARTYLERIA, MAGMA, ALAN, BIURO MATRYMONIALNE, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, ZESPÓŁ POWYPADKOWY, PRZESYP, MIT, STACJA TRANSFORMATOROWA, KONEW, PĄCZEK, ZAPYTANIE OFERTOWE, INFOBOKS, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, KONSOLA, CHOWDER, OCZAR, ŚWINKA, PUNKT ASEKURACYJNY, FRYZ ARKADOWY, HALOGENOWODÓR, ŻÓŁTLICA OWŁOSIONA, KWOTA BAZOWA, POSUW, TRZYDZIESTKA, NIEDOPOWIEDZENIE, FAŁD GŁOSOWY, ZIEMIA ŚWIĘTA, SILNIK NISKOPRĘŻNY, SIEĆ WODOCIĄGOWA, OBEREK, SZYNOBUS, WIEŃCE, NABRZEŻE, KOZAK, OŚCIEŻE, ARKA, HERBATKA, KONFORMER, REKWIZYCJA, TEFILIN, POSTRZELENIEC, SATYRA, SYFON, OBJAWIENIE, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, PLAFON, RUMIEŃ LOMBARDZKI, WYBIEG, KORNET, BYSTRZE, NITROBAKTERIA, APANAŻ, CHARLES, PRĄD ZMIENNY, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, KAMIENNE SŁOŃCE, NAZAREJCZYK, WYZIEW, JEŻOWCE, KLOAKA, FILAMENT, ŁUCZNIK, OLEJ Z OLIWEK, NIECKA WYPADOWA, ROZTWÓR KOLOIDALNY, STARY WRÓBEL, SEITAN, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, TRĄBKA SYGNAŁOWA, KARIN, KSIĄŻKA ADRESOWA, STEREOTYPIA RUCHOWA, POKŁAD GÓRNY, PODSZEWKA, NIEWIDKA, ZŁOCIENICE, PREFEKT, NIENASYCENIEC, PONCZÓWKA, KANAŁ RODNY, DRAM, FONDUE, SPOIWO, AGRESOR, AKUMULATOR NIKLOWO-KADMOWY, ANTYWESTERN, DYSKURSYWNOŚĆ, HELIKOPRION, GRZYB, DÉJA VU, STOŻEK DZIOBOWY, SZWABSKI, MODEL HERBRANDA, BARCHAN, SCHLUTER, DEKLARACJA, MECHOWCE, WIDEŁKI, CENTRALNE, DESKA SEDESOWA, ODDZIAŁYWANIE, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA, DWUTLENEK WĘGLA, ZATRUCIE, SZUKACZ, MISTRZU, SUBKONTRAKT, WĄTEK, LAFIRYNDA, PROMIENICE, PROTEZA, KIJEK, ORTOPEDA, CIĘŻARÓWKA, SADZAK, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, TROSKA, SEKRECJA, SIEĆ KOLEJOWA, FETYSZYZM, ŚNIOT, PANGSZURA INDYJSKA, OGÓRECZEK, MISIEK, PIĄTA WODA PO KISIELU, WIDZENIE OBWODOWE, MUZYKA, DOM RODZINNY, PARTNERKA, PATOGENICZNOŚĆ, MAMMOLOGIA, TRANSLATORYKA, ŁĄCZNIK SZCZĘKOWY, GOŁYSZEK CHIŃSKI, SPOILER, ODPÓR, ŻELAZNE PŁUCO, SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA, DYSTRYBUTOR, HIPOREFLEKSJA, CHOROBA PROMIENNA, SIEWKA, ARCHIDIAKON, PROTETYKA, TOPIALNIA, ILOCZAS, BUCHTA, BAJKA, FOTEL ROZKŁADANY, TRZĘSIDŁA, STEROWNIK, BERLINKA, PRZEMYSŁ CIĄGNIKOWY, NAPIERŚNIK, EKSHIBICJONISTA, SAMOGONKA, ZAPASY, SIŁY POKOJOWE, DROBINKA, PROCES DECYZYJNY, TEORIA HOMOTOPII, WĄTPLIWOŚĆ, CZAPRAK, GARDA, SPORT ZIMOWY, HELIOLATRIA, SUPORT, KOŃCÓWKA, INTERPRETACJA, PALUCH, FLESZ, WITAMINA, DUBELTÓWKA, AKCENT, ODCISK PALCA, CEGŁA DZIURAWKA, FANTOM, PLANETA, FLAGOWIEC, LIST GOŃCZY, POCZĄTEK, METYS, INTERWENCJA PROCESOWA, RZEP, WYTWÓRCA, KONTRGAMBIT GIANUTIO, SZPONTON, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, ?TONAŻ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.288 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDROBNIALE: KANAPA - TAPICEROWANY MEBEL PRZEZNACZONY DO LEŻENIA LUB SIEDZENIA, NA KTÓRYM MOŻE SIĘ ZMIEŚCIĆ KILKA OSÓB się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: KANAPA - TAPICEROWANY MEBEL PRZEZNACZONY DO LEŻENIA LUB SIEDZENIA, NA KTÓRYM MOŻE SIĘ ZMIEŚCIĆ KILKA OSÓB
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KANAPKA zdrobniale: kanapa - tapicerowany mebel przeznaczony do leżenia lub siedzenia, na którym może się zmieścić kilka osób (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KANAPKA
zdrobniale: kanapa - tapicerowany mebel przeznaczony do leżenia lub siedzenia, na którym może się zmieścić kilka osób (na 7 lit.).

Oprócz ZDROBNIALE: KANAPA - TAPICEROWANY MEBEL PRZEZNACZONY DO LEŻENIA LUB SIEDZENIA, NA KTÓRYM MOŻE SIĘ ZMIEŚCIĆ KILKA OSÓB sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - ZDROBNIALE: KANAPA - TAPICEROWANY MEBEL PRZEZNACZONY DO LEŻENIA LUB SIEDZENIA, NA KTÓRYM MOŻE SIĘ ZMIEŚCIĆ KILKA OSÓB. Dodaj komentarz

8+6 =

Poleć nas znajomym:

x