RODZAJ OSŁONY JAKIEGOŚ POJEMNIKA LUB URZĄDZENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAPTUR to:

rodzaj osłony jakiegoś pojemnika lub urządzenia (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KAPTUR

KAPTUR to:

nakrycie głowy, rzadko osobne - zazwyczaj połączone z płaszczem, bluzą, habitem itp (na 6 lit.)KAPTUR to:

związek (szlachty, duchowieństwa) powoływany do życia na czas bezkrólewia, utrzymujący porządek w kraju i zabezpieczający interesy warstw uprzywilejowanych (na 6 lit.)KAPTUR to:

stan mnisi (na 6 lit.)KAPTUR to:

belka umocowania poziomo na palach lub słupach (na 6 lit.)KAPTUR to:

osłona blaszana obejmująca łożysko toczne (na 6 lit.)KAPTUR to:

nakrycie głowy w kształcie stożka noszone jako ochrona przed deszczem i śniegiem, często połączone z płaszczem, peleryną, skafandrem; także nakrycie głowy niektórych zakonników (na 6 lit.)KAPTUR to:

na głowie mnicha (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ OSŁONY JAKIEGOŚ POJEMNIKA LUB URZĄDZENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.451

CZYREŃ, SZCZAW, PROWINCJA, STARY MALUTKI, PRZEGRODA, KŁOSEK, OCEMBROWANIE, PIONEK, ASFODEL, GÓRY PIERŚCIENIOWE, POJAZD SILNIKOWY, ŁADUNEK, MODEL, OBIEG PIENIĄDZA, INSTALACJA, MAŁŻ, MUNICYPIUM, GALERIA, SEKWOJADENDRON, PODATEK IMPORTOWY, FAB LAB, AUTOGIEŁDA, ALKOHOL ROLNICZY, ŁODRANIT, TOPOLA, MAKROPOLECENIE, NACJA, SZKIEŁKO ZEGAROWE, STEMPEL, NOSICIEL, EFEKT MNOŻNIKOWY, BŁONA LOTNA, ENTROPIA, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, KRYZA, RUDI, WIKARIUSZ, ZAWIESZKA, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, SIEROCTWO SPOŁECZNE, OWAD, TYMPANON, MEDALION, CYPRYŚNIK, PRANIE MÓZGU, CHLEB POKŁADNY, BĘBEN, TERMOSTAT, KAMPUS, DZIEWIĄTA WODA PO KISIELU, OSTANIEC DEFLACYJNY, TANIKOLAGREZ, SYR, MAIŻ, PIÓRKO, PRZYWÓZKA, STRZĘP LUDZKI, GREGORIANKA, WROŚNIAK, WYMIAR, LIKORIN, CALL GIRL, SAMOCHÓD SPORTOWO-UŻYTKOWY, ŚRUBSZTAK, AKSAMIT, FRAZEOLOGIZM, JAŚMIN, ZŁOŻE GNIAZDOWE, PACHNOTKA UPRAWNA, AUTOTEMATYZM, WĄŻ, OTOCZKA, SZKODNIK, AKCELERATOR LINIOWY, AKCENT, ZORZA, ŁUPEK HUMUSOWY, UNDOROZAUR, KOZAK, KOTŁOWNIA, KORA, JĘZYK ANGIELSKI, CIECIERZYCA, WYGASZACZ, LIGA, MODYFIKACJA, POJAZD LATAJĄCY, SPÓD, DOM JEDNORODZINNY, KURT, FIRLETKA, SZKLIWO, RETUSZ, DWUSTUZŁOTÓWKA, GALOPKA, KACOWE, NEKTARIUM, FRYWOLITKA, PLEWA, MIĘKISZ SPICHRZOWY, JAMRAJ, IZOLACJA, KIEROWNIK BUDOWY, DZIOBIEC, RYBONUKLEAZA, WSPÓŁUCZEŃ, IGOR, ELANA, PODBIERACZ, PODKÓWKA, POWŁOCZNIK, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, KLASTER, PRZEDSTAWIENIE, SAMOGRAJ, GRAFIKA RASTROWA, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, SCYNKI WODNE, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, BETON JAMISTY, BAWEŁNA, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, KUREK, ŚCIĘCIE, DOCENT, PODROZJAZDNICA, TRAFIENIE, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, ANTROPONIM, KLERODENDRON, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, NAPÓJ WINOPOCHODNY, KSYLOFAGIA, CZERWIEC, SKRZYDEŁKO, INTERKALACJA, TREND ROZWOJOWY, DOSTAWCA, AGAPANT, FOKBRAMWANTY, GRZEBYK, OBUDOWA, BLENDA SMOLISTA, ANATOL, ELUWIUM, ATAK, CZUBEK, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, OLIWA Z OLIWEK, WŁODARZ, REKONESANS, OJCZYZNA, WANIENECZKA, SNIFTER, DUMP, OKRES ZALICZALNY, WIELKOŚĆ, CEDRZYNIEC, WATA, GEOLOKALIZACJA, SITKO, WALC, ANDANTINO, KAROWNIK, KOMIK, ROZWIELITKA, KRUSZYNA, TRAGICZNOŚĆ, PISECZNICZKA, KIERAT, MIĘTÓWKA, HIPERWENTYLACJA, MIŁOŚĆ, PLAZMA, PREZBITERIUM, ŁOPATONOS, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, ALPAGA, INWESTYCJA, TUNIKA, ZASADA, BOK, KLUCZ, GEOFAGIA, LASECZKA, BEZCIELESNOŚĆ, WAŁ, TRANSPARENT, STEROWIEC BEZSZKIELETOWY, POMPA INFUZYJNA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, SIŁA, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, DESKA KLOZETOWA, MIĄŻSZ, KREOLKA, TELESKOP ZWIERCIADLANY, DZWONEK, WĄTLIK, TYRANOTYTAN, ZADRZECHNIA, ESCALIVADA, OBRUS, INWESTOR, NIEPEWNOŚĆ, KRYTYCZNOŚĆ, OSZCZĘDNOŚCI, FALKA DAUBECHIES, STACJA, SZTYCH, MONTAŻ, ŚLIZG, SZARLOTKA, STERBRAMSEL, DRGANIE AKUSTYCZNE, ZIELENIEC, KRZEMIAN ŁAŃCUCHOWY, PIKIETA, DOKŁADNOŚĆ, GRZYB NADRZEWNY, WRZUTA, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, EMBRIOGENIA, UDAWACZ, BARK, NACZYNIE WIEŃCOWE, FORMA, MARMURKOWANIE, OSADNICZEK, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, BEZGUŚCIE, RACZEK, BANNER, ADAZAUR, WILGOTNOŚĆ, WARZYWNIAK, FIRMA-WYDMUSZKA, WYSEPKA, CZARODZIEJKA, SZCZOTKA, ZIEMNIAKI, ARABIKA, TEMAT, CYKL METONA, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, LICZARKA, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, PŁYTKA, JAZ ZASTAWKOWY, CZARCIA MIOTŁA, KOSMATOŚĆ, NAROŻNIK, SKAT, OWSICA, LESŁAW, BEZAN MASZT, WYBRYK NATURY, SKŁAD WOLNOCŁOWY, DOK, DWUDZIESTKA, MANIFESTACJA, METODA ODCHYLEŃ, JASZCZURKI PIERŚCIENIOWATE, KORDON, ROPNICA, KARIOTA, TWIST, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, WSPOMNIENIE, LADA, CHOROBA ALPERSA, ZGODNOŚĆ, USTERZENIE MOTYLKOWE, IGLICA, MURZYSKO, AUTOBUS PRZEGUBOWY, PROLONGATA, OSPAŁOŚĆ, FRAK, ANKUS, NĘCISKO, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, ZAŚLEPIENIE, LEGENDA, KARABIN AUTOMATYCZNY, AGREGAT POMPOWY, NOPCSASPONDYL, ZEW, MISECZKA, BALKON, CZTEROSUW, PŁASKOMERZYK, INTELIGENCJA WERBALNA, KOMPOZYCJA ŁAŃCUCHOWA, SOCZEWICA, RESPONDENTKA, KOSTKA, RAGOUT, ZŁOŚNICA, ?APSYDA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.451 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ OSŁONY JAKIEGOŚ POJEMNIKA LUB URZĄDZENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ OSŁONY JAKIEGOŚ POJEMNIKA LUB URZĄDZENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAPTUR rodzaj osłony jakiegoś pojemnika lub urządzenia (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAPTUR
rodzaj osłony jakiegoś pojemnika lub urządzenia (na 6 lit.).

Oprócz RODZAJ OSŁONY JAKIEGOŚ POJEMNIKA LUB URZĄDZENIA sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - RODZAJ OSŁONY JAKIEGOŚ POJEMNIKA LUB URZĄDZENIA. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast