PŁASKI, OKRĄGŁY KAWAŁEK JAKIEGOŚ MATERIAŁU (NP. KAMIENNE DYSKI DROPA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DYSK to:

płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DYSK

DYSK to:

sprzęt lekkoatletyczny używany podczas rzutu dyskiem (na 4 lit.)DYSK to:

twardy dysk, pomocnicza pamięć w komputerze (na 4 lit.)DYSK to:

struktura kręgosłupa występująca między trzonami kręgów i zbudowana z jądra miażdżystego (gęste galaretowate wypełnienie) otoczonego pierścieniem włóknistym (na 4 lit.)DYSK to:

okrągła tarcza będąca elementem konstrukcyjnym (na 4 lit.)DYSK to:

twardy - w komputerze (na 4 lit.)DYSK to:

krążek do rzutów w dal (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PŁASKI, OKRĄGŁY KAWAŁEK JAKIEGOŚ MATERIAŁU (NP. KAMIENNE DYSKI DROPA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.200

KLAWISZ, SMOCZEK, ŚWIĘTÓWKA, SZTOS, PARCIAKI, ZDOBNICTWO, MEANDER, LIGOWIEC, KONIK, REWIZJA, FAŁD, SZMATKA, KRATA, PILASTER, ZDRADA, JĘZYK, MIERNIK, PRZENIKLIWOŚĆ, DAWCZYNI, WIELOFAZOWOŚĆ, KONFIGUROWANIE, GENERACJA, SEROHEMATOLOGIA, OBLAMÓWKA, KREDKA, BUDOWA, MIESIĘCZNICA, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, KORZEŃ, GURT, EROZJA LODOWCOWA, KLER, ARANŻER, BARETKA, ŁADUNEK BOJOWY, REGULATOR, TUBYLEC, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, BURZA MÓZGÓW, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, DEZERCJA, GRZYB SITARZ, EFEKT MNOŻNIKOWY, TAFELKA, LITERATURA NARODOWA, GESTIA, HARMONIKA, IGIEŁKA, SANDR, PANEL, FACJA, CHORĄGIEW, NIEPRZEMAKALNOŚĆ, FOLKLOR, DYSK, UCHO IGIELNE, FOTOGRAM, KAWAŁEK, KATECHEZA, PRZYBLIŻENIE, SENSYTOMETR, KONCHOWANIE USZU, NAROŻNIK, SZTUKA, PAPIRUS, KARAFKA, ELEMENT FLORYSTYCZNY, PODUSZKA SYNTETYCZNA, SAD, MISJA WERYFIKACYJNA, ZDROWIE, PŁYTKA, IGIEŁECZKA, ŁACHMAN, KONTROLKA, CIERPIĄCY, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, KOMÓRECZKA, POZYCJA, ZAKŁADKA, UTWARDZACZ, ZAPARZACZKA, BIERWIONO, WIERNOŚĆ, PROLONGACJA, KAWAŁ, RETRAKCJA, FLOKENY, OPIS, PŁYTKA, PŁASZCZYZNA, POTNIK, DYMENSJA, TRANSPORTER, APANAŻE, RAMA, WSCHÓD, REKOMBINACJA GENETYCZNA, PRZĘDNOŚĆ, KARA, ŚLEPA PRÓBA, ZASILANIE, ZRZESZONY, DZIOBIEC, OTOCZKA, PILASTER, CYRKULACJA, EKSPLANACJA, PLACEK, BARIERA JĘZYKOWA, WIZA WYJAZDOWA, ROBAK PŁASKI, FAZA, SOCZEWKA, CELOWNIK, GŁODNY KAWAŁEK, ROTACJA, KONFEDERACJA, ABORYGEN, PRZYBLIŻENIE, HIPOTROFIA, DROBINA, OBWÓD DRUKOWANY, DETONATOR, WKŁAD, DESKA, BIEG PŁASKI, PRETENSJA, SPŁAWIK, ABRAZJA, STANDARDZIK, KLISZA, ALLOMETRIA, BRONA, GERIDON, BACKGROUND, TARTINKA, ODCINEK, PROTETYKA, WYKLUCZENIE, POŁAĆ, PULPA, SKWAPLIWOŚĆ, KONFEDERACJA, WYMIAR, ZAPIS, KONWENCJA, MISJA DYPLOMATYCZNA, STOPIEŃ, SALAMI, PISEMKO, STANDARDZIK, ATRYBUCJA STABILNA, ZDANIE APODYKTYCZNE, WAŁ BRZEGOWY, SZMAT, SYFEK, ODPAD, AMPLITUDA, PRZYBLIŻENIE, MONETA, INTERWENCJA, DYSK, OPONKA, PANORAMA, MURZYSKO, PIERWORYS, KAPITUŁA, INTERWENCJA, TERYTORIALNOŚĆ, CHONDRYTY, GUFFA, NURAGHI, ŻUPAN, ROZBIÓR, ZAŁOŻENIE PARKOWE, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, TARCZKA, BRAT, ZRZYNKA, KARTOTEKA, TARA, MUTACJA, ŻAGIEW, CZUJNIK POJEMNOŚCIOWY, SZOK TERMICZNY, RYK, ZBROJA ŁUSKOWA, DYSK, KRESA, NADZIENIE, DĘTKA, KAMIENNE SERCE, WIZA IMIGRACYJNA, UŁOMEK, PIERWSZA JASKÓŁKA, WYCISK, ODWRÓT, WOAL, ARGUMENT, NÓŻKA, APRETUROWANIE, TESSERA, LENTILEK, UZBRAJANIE SIĘ, SPŁACHETEK, PRAOJCZYZNA, POMNIK, PIERWODRUK, KAWAŁEK, MROZOODPORNOŚĆ, ROLADA, PARCIANKA, ŚCIANA SZKIELETOWA, POMYSŁOWOŚĆ, HAMBURGER, ŚRUBA POCIĄGOWA, ŚCIANKA, CZYNNIK ONKOGENNY, MINUTA CISZY, NUNCJATURA, NABÓJ, DOPING, EKSPEDYCJA, PRZEŻYCIE, RZEMYK, OJCIEC, MEGALIT, KOMBINACJA KLASYCZNA, OBYWATELKA, MACHNIĘCIE RĘKĄ, TAMBURYN, PAPIEREK, KORZONEK, WIÓR, WALIDACJA, CZARA GŁOSOWA, APEL, ODSADKA, AKREDYTACJA, SZUM TERMICZNY, PITA, METODA FEULGENA, WSPÓŁPLEMIENIEC, PIZZA, POMÓR, WARSTWA, MYJKA, BRYT, NADDATEK, ZASIĘG, PRASOWNIA, AWARIA, NADPRZEWODNICTWO, KODZIK, TRANSPARENT, SZKŁO, ZESPÓŁ KOORDYNACYJNY, KAMIONKA, WIZJER, LIŚCIAK, OBCIĄŻENIE, RETUSZ, EREKCJA, KĄPIEL BARWIĄCA, SZCZĄTEK, INSTRUKCJA, DUALIZM, KROJCZYNI, WYZNAWCA, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, METODA ZERO-JEDYNKOWA, ŚCIÓŁKA, DYSK, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, KORALE KAMIENNE, CHLEB TURECKI, DELACJA, WIRTUOZERSTWO, ZARZEWIE, KLIK, GAŁĄŹ, MĘTLIK, KIJEK, DYSK MAGNETOOPTYCZNY, GOMÓŁKA, PŁAT, DYSK GALAKTYCZNY, COMBER, WODOTRYSK, MODELOWANIE MATEMATYCZNE, WIGILIA, TEŚCIK, DYSK LOKALNY, ZGŁAD, KRYZA, INTRYGA, KOMITET, ?WALENCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.200 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PŁASKI, OKRĄGŁY KAWAŁEK JAKIEGOŚ MATERIAŁU (NP. KAMIENNE DYSKI DROPA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PŁASKI, OKRĄGŁY KAWAŁEK JAKIEGOŚ MATERIAŁU (NP. KAMIENNE DYSKI DROPA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DYSK płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DYSK
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) (na 4 lit.).

Oprócz PŁASKI, OKRĄGŁY KAWAŁEK JAKIEGOŚ MATERIAŁU (NP. KAMIENNE DYSKI DROPA) sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - PŁASKI, OKRĄGŁY KAWAŁEK JAKIEGOŚ MATERIAŁU (NP. KAMIENNE DYSKI DROPA). Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x