ŻARTOBLIWIE: OTYŁOŚĆ WIDOCZNA NA BRZUCHU (RZADZIEJ - INNYCH CZĘŚCIACH CIAŁA), MAŁO ELASTYCZNY KAWAŁEK CIAŁA Z OBECNOŚCIĄ TKANKI TŁUSZCZOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OPONKA to:

żartobliwie: otyłość widoczna na brzuchu (rzadziej - innych częściach ciała), mało elastyczny kawałek ciała z obecnością tkanki tłuszczowej (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OPONKA

OPONKA to:

zdrobniale: opona - zewnętrzna część koła pojazdu o przekroju otwartym, nakładana na felgę lub obręcz i wypełniana powietrzem (lub innym gazem) pod ciśnieniem (na 6 lit.)OPONKA to:

rodzaj pączka z wyciętym środkiem, który ma kształt okręgu (na 6 lit.)OPONKA to:

glon naskalny (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŻARTOBLIWIE: OTYŁOŚĆ WIDOCZNA NA BRZUCHU (RZADZIEJ - INNYCH CZĘŚCIACH CIAŁA), MAŁO ELASTYCZNY KAWAŁEK CIAŁA Z OBECNOŚCIĄ TKANKI TŁUSZCZOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.828

PARTNER, OTORYNOLARYNGOLOGIA, WIRUS CHOROBY NIEBIESKIEGO JĘZYKA, OBLICZE, ZASADA PODCZEPIENIA, TOLTEK, WOREK TRZEWIOWY, ŁAMAGA, WYGIBAS, NACZYNIA TĘTNICZE, DROBIAŻDŻEK, OBLITERACJA, PLANETKA, OBRYWKA, REKIN OWSONA, LIKORIN, SEN, AQUAFABA, IRANISTAN, PRZYDANKA, HUMOR, ZAUROPLIT, NOTACJA, DEBUGGER, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, GUMOWE UCHO, AMPLIFIKACJA, PANTOMIMA, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, PĘTAK, GASTRO, DROBNOŚĆ, INSULINOOPORNOŚĆ, RAJTY, PTASZNIK WENEZUELSKI, BRYDŻ SPORTOWY, ZOONOZA, OBEJŚCIE, MANIFA, PODUSZKA, PARAPET, GWIAZDA ZARANNA, ABSORPCJA, BAŃKA, ZBOCZENIEC, PRZĘŚLOWATE, SPORT EKSTREMALNY, SPŁAWIK, PORCJA, ANTYEGALITARYZM, KULTURA ŁUŻYCKA, KONTROLA SKARBOWA, CIĘŻKOŚĆ, KWADRATURA, ŁAMANIEC, KRĄŻOWNIK TRAKTATOWY, PIERDOŁA, OTYŁOŚĆ, NAWIJACZ, PROTAGONISTA, STYGOKSEN, KSOBNOŚĆ, ZERO, DYSLOKOZAUR, SZACHY KORESPONDENCYJNE, DRABIK DRZEWKOWATY, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, PROTOHISTORIA, FLORENTYNKA, CZUCIE GŁĘBOKIE, MOPEK, BINOKLE, KORPULENTNOŚĆ, KLESZCZOTKI, KOŃCZYNA, CIERNIOGŁOWY, BADYL, PAKŁAK, PARODIA, WIETEK GORCZYCZNIK, FLEKAINID, ALT, EDAMMER, ENDOSKOPIA, DOWCIPNOŚĆ, PANCERZOWCE, FRYWOLITKI, WYPRAWA, NIEDOMIAR, MOMENT PĘDU, RADAR, SZCZODROBLIWOŚĆ, AMBITNOŚĆ, PŁEĆ, WITREKTOMIA, TROJAŃCZYK, PASZCZUR, AGRAFON, MULE PO BELGIJSKU, ODLEGŁOŚĆ BIEGUNOWA, OKRĄGŁOŚĆ, GROCHÓWKA, ABLUCJA, ZNAK DIAKRYTYCZNY, PRAWO BERNOULLIEGO, SKLEROZA, ŁUSKA, SKOLEKS, ROTACJA, EMAUZAUR, PARCIANKA, MIĘSIEŃ RZĘSKOWY, CHITYNA, ZAPARZACZKA, RETROGRADACJA, STYL BYCIA, JAMA CIAŁA, NORMA REAKCJI GENOTYPU, CIAŁO ACETONOWE, ODCINEK, SŁOŃ, STACJA, KNAJPA, KAMPYLODONISK, ANATOMIA, INSTALLER, OKRUSZYNA, URAZ, SZÓSTY ZMYSŁ, SIKA, FAŁDECZKA, MAGIEL, AMANT, ZARODNIKOWCE, BIEGUN, MORALIZATOR, KOŁOWRÓT, KSENOFOBIA, KIERUNKOWOŚĆ ANTENY, ADYPOCYT, TŁUK PANCERNY, PINGWIN KRÓLEWSKI, BARWY NARODOWE, DZIENNIK URZĘDOWY, GAMBIR, ENDODERMA, SYMULATOR LOTU, MARMUR, PRAWO RZECZOWE, OPONA, ZANOKCICOWATE, AFRYKANER, SPRAY, MASA BEZWŁADNA, MODNIŚ, MAPA, STROIK, NERKOWIEC, KRECIA ROBOTA, WODA, BŁYSZCZKA, PROTOKÓŁ POWYPADKOWY, ZBOCZENIE, MATKI BOSKIEJ PIENIĘŻNEJ, ŚWINIA, ŁAPSERDAK, ZUBER, IDIOBLAST, KAWALER, NIEŚMIAŁOŚĆ, KOSMETYK, WEKA, PENELOPOGNAT, DELFIN, NAPRĘŻENIE MECHANICZNE, PRZODOWNIK, RYBOŁÓWSTWO, RUCH WSTECZNY, NIELOTNOŚĆ, DIAKRYT, CHOROBA MÜNCHMEYERA, TANIEC, TARAN, BZDET, WĘDROWNICZEK, NORMA REAKCJI, BOLA, BIEG PRZEŁAJOWY, TYŁOMÓZGOWIE WTÓRNE, DEFICYT EKONOMICZNY, ZUCHELEK, NEOTENIA, METAMERIA, OŚCIEŻNICA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, SOMATYZACJA, OSPAŁOŚĆ, FREATOFIL, KORONA, KIKUTNICA CZERWONA, PRZEZIERNIK JABŁONOWIEC, OŚ STRZAŁKOWA, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, ŚWISTEK, FASCYNATOR, OGÓRCZAK JAPOŃSKI, WYRAFINOWANIE, REUMATYZM, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, PTASZNIK KĘDZIERZAWY, SERIA WYDAWNICZA, POKŁOSIE, ROZCIĘGNO PODESZWOWE, METAMERIA, WYRAZ ZŁOŻONY, SAMPLER, ATLAZAUR, PLASTER, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, MIGDAŁEK PODNIEBIENNY, POSTAWA, BARANIA ŁĄKA, MISIEK, STRUPIEŃ, HUMMUS, NIEMIASZEK, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, TOTEM, SZOWINISTA, SUBTELNOŚĆ, ZDZIERUS, SUPERWIZJA, DEZAKTYWACJA, RYGIEL, RAMA, PUPA, RETUSZ, POWIEŚĆ FANTASY, BIGOS PO SIECIEBORZAŃSKU, PERYSELENIUM, PUCHLINA, STATUA, CHEMIA POWIERZCHNI, GIGANTYZM PRZYSADKOWY, NAUKI KOGNITYWNE, KONKURENCJA, KANOPA, KOMÓRKA MACIERZYSTA, SNOBISTYCZNOŚĆ, SERPULA, OBRZMIENIE, FROTKA, LIPOATROFIA POINSULINOWA, ESKIMOSEK, LEPTON, PRZEWODZIK, TYP ŚRÓDZIEMNOMORSKI, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, AKSJOMAT, TRUSIA, MIEJSCE, REZERWA, DRZAZGA, NIL, TANIUS, APSYDA, KADET, RZEKOTKA DRZEWNA, ZAKWASKA, OPONA MÓZGOWO-RDZENIOWA, MIŚ, WALUTA, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, ANTYLOPA DERBIEGO, NIEPOKÓJ RUCHOWY, PEPICZKA, KUPER, DOMOWINA, KSIĘŻYK, ŁAMANIEC, KARABIN PRZECIWPANCERNY, FLASZKA, SKUPISKO, GIMNASTYKA MÓZGU, PIKIETA, ODROBINKA, UMYWALNIA, PATYK, SKLEROTYZACJA, WAŃKA, CHOROBA RAYNAUDA, PIEPRZ, POSTING, ROZJAŚNIACZ OPTYCZNY, CYBERNETYZACJA, OPASKA, STYGIMOLOCH, MASA RELATYWISTYCZNA, RESKRYPT, ?BEZSZPARKOWCE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.828 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŻARTOBLIWIE: OTYŁOŚĆ WIDOCZNA NA BRZUCHU (RZADZIEJ - INNYCH CZĘŚCIACH CIAŁA), MAŁO ELASTYCZNY KAWAŁEK CIAŁA Z OBECNOŚCIĄ TKANKI TŁUSZCZOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŻARTOBLIWIE: OTYŁOŚĆ WIDOCZNA NA BRZUCHU (RZADZIEJ - INNYCH CZĘŚCIACH CIAŁA), MAŁO ELASTYCZNY KAWAŁEK CIAŁA Z OBECNOŚCIĄ TKANKI TŁUSZCZOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OPONKA żartobliwie: otyłość widoczna na brzuchu (rzadziej - innych częściach ciała), mało elastyczny kawałek ciała z obecnością tkanki tłuszczowej (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OPONKA
żartobliwie: otyłość widoczna na brzuchu (rzadziej - innych częściach ciała), mało elastyczny kawałek ciała z obecnością tkanki tłuszczowej (na 6 lit.).

Oprócz ŻARTOBLIWIE: OTYŁOŚĆ WIDOCZNA NA BRZUCHU (RZADZIEJ - INNYCH CZĘŚCIACH CIAŁA), MAŁO ELASTYCZNY KAWAŁEK CIAŁA Z OBECNOŚCIĄ TKANKI TŁUSZCZOWEJ sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - ŻARTOBLIWIE: OTYŁOŚĆ WIDOCZNA NA BRZUCHU (RZADZIEJ - INNYCH CZĘŚCIACH CIAŁA), MAŁO ELASTYCZNY KAWAŁEK CIAŁA Z OBECNOŚCIĄ TKANKI TŁUSZCZOWEJ. Dodaj komentarz

7×6 =

Poleć nas znajomym:

x