DELIKATNA, WĄTŁA, SZCZUPŁA BUDOWA CIAŁA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRUCHOŚĆ to:

delikatna, wątła, szczupła budowa ciała (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KRUCHOŚĆ

KRUCHOŚĆ to:

właściwość materiału, który jest podatny na złamanie, pokruszenie (na 8 lit.)KRUCHOŚĆ to:

nietrwałość, ulotność (na 8 lit.)KRUCHOŚĆ to:

konsystencja pokarmów prawidłowo rozpadających się, miękkich (na 8 lit.)KRUCHOŚĆ to:

cecha człowieka: wątłość, delikatność, podatność na choroby (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DELIKATNA, WĄTŁA, SZCZUPŁA BUDOWA CIAŁA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 908

SALAMANDROWATE, PRECESJA, EGZOSZKIELET, KORZENIONÓŻKI, JEŻ USZATY, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, JĄDRO, INDUKCJA ELEKTRYCZNA, WSPÓŁCZYNNIK SPRĘŻYSTOŚCI, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, MEDYCYNA NUKLEARNA, ROTATOR, URANOZAUR, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, CIARKI, NIOBRARAZAUR, PUNKT PRZYSŁONECZNY, KLĘK PROSTY, ORBITOWANIE, DUPKA, CYJANELLA, KOŚCIEC, KOBRA, PRAWO HOOKE’A, GŁĘBINÓWKA ŚLEPA, MIKROHADROZAUR, NIPPONOZAUR, GALWANOTERAPIA, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, STRUNOWCE, DEPILATOR, MINOG WŁADYKOWA, GLOBUS, EUROPAZAUR, OMDLAŁOŚĆ, TAGUAN, TRANZYCJA, AMORFIZM, ŚRODEK CIĘŻKOŚCI, REGUŁA GLOGERA, JOGACZARA, HIPSYBEMA, TASIEMIEC UZBROJONY, HIPOPOTAM, PŁASZCZKA, PODKOLANIE, ROBAK, TYP ŚRÓDZIEMNOMORSKI, HONGSZANOZAUR, PUPA, MYMURAPELTA, PERIASTRON, LĘDŹWIE, OPONKA, FANTOM, KRATER METEORYTOWY, REAKCJA WYPROSTNA, DŁOŃ, WĘŻYK, ŁAMANIEC, TERMINATOR, ANTYPERSPIRANT, ELEWACJA, DINOZAUR PTASIOMIEDNICZNY, KOCZKODAN RUDY, LASONOGI, SZYJA, SKORUPIAKI WYŻSZE, KULMINACJA, OPRYSZCZKA, PERYGEUM, MIŚ, KUPEREK, MIKROFALOWE PROMIENIOWANIE TŁA, BEZCIELESNOŚĆ, ODRZUT, ŁABĘDZICA, TROGLOFIL, BARYCENTRUM, WOREK TRZEWIOWY, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, ABSORPCJA, KOŁOWRÓT, ALETOPELTA, STORMBERGIA, IMMUNOLOGIA, FIZYCZNOŚĆ, ZEFIROZAUR, LONKOZAUR, HANSUEZJA, ŻYŁA GŁÓWNA GÓRNA, APARAT GĘBOWY, PŁASZCZ KĄPIELOWY, POPRZECZNOZĘBNE, PARANTODON, PERYHELIUM, ENDOSZKIELET, TUŁÓW, OBDUKCJA, ZAD, ROTACJA, TEKSASET, LIKORYN, ENTODERMA, SZTUCZNY SATELITA, RÓWNOWAGA, FIGURKA, NOGA, OSTATNIE PODRYGI, MITSUKURINA, ROPNIAK, SZCZYPIOREK, KWAZIKRYSZTAŁ, TALIA OSY, POTENCJAŁ, BÓBR EUROPEJSKI, GASPARINIZAURA, STRZYKWY, REKONSTRUKTOR, OPRYSZCZKA POSPOLITA, DYSTONIA TORSYJNA, PRZEKOPNICA WIOSENNA, DYSLOKOZAUR, EMISJA POLOWA, TIUL, NIEDOWŁAD POŁOWICZY, BIAŁY ŚPIEW, BAINOCERATOPS, CIĄGOTY, ŁUSKA, SADEC, AERODYNAMIK, URAZOWOŚĆ, SUMIK KORALOWY, ZBOCZENIE, CONDON, CZUANDONGOCELUR, PLETYZMOGRAFIA, GIGANTYZM EUNUCHOIDALNY, HUZAR ZWYKŁY, SZCZYPIOR, PRZYWODZICIEL, OBRÓT WSTECZNY, DATOUZAUR, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, KINESTEZJA, ŁASKOTKI, ŁABUŃ DŁUGONOGI, APASTRON, OŚ STRZAŁKOWA, APOGEUM, BODY PAINTING, WZORY CRAMERA, METODA OBJAWOWO-TERMICZNA, WĘŻOWIDŁA, ESKIMOSEK, HABER, ZŁÓG WAPNIOWY, SPADOCHRON, CIOS, TANIUS, KUPER, APHELIUM, ELEWACJA, KOŃCZYNA GÓRNA, GLYPTODONTOPELTA, MISIO, CIERNIOGŁOWY, CIĘŻKOŚĆ, STRUNOWIEC, WIELBŁĄD JEDNOGARBNY, STRUKTURA, TERMOGRAM, MAPA, LINIA, ZADZIOR, PRZEWROTKA, PROMIENIOWANIE RELIKTOWE, PROCES FIZYCZNY, CYKL PRECESYJNY, FLAGRUM, TEORIA GEOCENTRYCZNA, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, KARNACJA, OPONA, KRUCHOŚĆ, TERMOMETR OWULACYJNY, KROCZE, POSTAĆ, STAW KOLANOWY, ODLEŻYNA, KWADRATURA, MASA SPOCZYNKOWA, DRYBLING, MASA RELATYWISTYCZNA, PUPCIA, ZACHÓD, OMOMIŁEK, URNA KANOPSKA, KOŃ LIDZBARSKO-WARMIŃSKI, WYDŁUŻALNIK, KOLEC, TARCZKA, WÓZEK INWALIDZKI, SZOK TERMICZNY, ŚRODEK ZNIECZULAJĄCY MIEJSCOWO, WCIĄGACZ, KOLEPIOCEFAL, CHITYNA, KRUCHOŚĆ, MIESZEK, REKIN OWSONA, UKŁAD PLANETARNY, BEAR, EPICYKL, EMISYJNOŚĆ, PARA, MGIEŁKA, PTASZNIK OGNISTY, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, KARNY, HISTOLOGIA, ORGANMISTRZOSTWO, TWÓR SIATKOWATY, STYGOFIL, ABERRACJA, ŻYŁA, PŁETWA, KLASMODOZAUR, DEKOLT, DZIEWICA NORYMBERSKA, GRZBIET, PŁAZY OGONIASTE, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, GERANOZAUR, KUPER, CHITYNA, MYJKA, SAMOOKALECZENIE, BOK, PEŁZAK, ŻEL, BRZOSKWINKA, STŁUCZENIE, RÓWNIK, CEWNIK, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, PRZÓD, NACZYNIE, MÓŻDŻEK, OBRĘCZ, ŁOMIKOST, PROMIENISTOŚĆ WZROKOWA, AMBYSTOMY, FIKOŁEK, BUGENAZAURA, STEPÓWKA, KOKON, EMISJA WTÓRNA, CZŁONY, NOSOROŻEC PANCERNY, LUŹNOŚĆ, BISSEKTIPELTA, ROZSZERZENIE CIAŁA, MIĘSIEŃ RZĘSKOWY, OBCIĄŻENIE STATYCZNE, SOCZEWKOWANIE GRAWITACYJNE, CZOP, ENDODERMA, PARAMAGNETYZM, KLAOZAUR, SARKOLEST, EMAUZAUR, KOHEZJA, CÓRKA ŚMIECIARZA, APHELIUM, RANKOR, TEJU Z CHILE, KLAUZA, BAŃKA, ZMYSŁ KINESTETYCZNY, OBRZMIENIE, SÓWKOWATE, MOTYL DZIENNY, PRZECIWSTAWIENIE, PRZEWODZIK, GORGONOPS, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, APSYDY, KRYL ANTARKTYCZNY, WĘZŁY, SOLARIUM, ORTEZA, OPERACJA PLASTYCZNA, HESPEROZAUR, PRZEBUDOWA, ANATOM, PODUSZKA POWIETRZNA, KANOPA, ?DUPA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 908 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DELIKATNA, WĄTŁA, SZCZUPŁA BUDOWA CIAŁA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DELIKATNA, WĄTŁA, SZCZUPŁA BUDOWA CIAŁA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRUCHOŚĆ delikatna, wątła, szczupła budowa ciała (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRUCHOŚĆ
delikatna, wątła, szczupła budowa ciała (na 8 lit.).

Oprócz DELIKATNA, WĄTŁA, SZCZUPŁA BUDOWA CIAŁA sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - DELIKATNA, WĄTŁA, SZCZUPŁA BUDOWA CIAŁA. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x