CECHA BUDOWY CIAŁA (ZAZWYCZAJ KOBIECEGO), KTÓRE JEST SMUKŁE, DELIKATNE, SPRAWIA WRAŻENIE KRUCHOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SUBTELNOŚĆ to:

cecha budowy ciała (zazwyczaj kobiecego), które jest smukłe, delikatne, sprawia wrażenie kruchości (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SUBTELNOŚĆ

SUBTELNOŚĆ to:

cecha czegoś, co istnieje, ale nie jest dosadne (na 10 lit.)SUBTELNOŚĆ to:

cecha zachowania, które jest grzeczne, delikatne i taktowne (na 10 lit.)SUBTELNOŚĆ to:

cecha czegoś, co jest mało wyraziste, o słabej intensywności (na 10 lit.)SUBTELNOŚĆ to:

cecha charakteru człowieka grzecznego, taktownego, delikatnego (na 10 lit.)SUBTELNOŚĆ to:

cecha obserwacji, spostrzeżeń, które są wnikliwe, dokładne, szczegółowe (na 10 lit.)SUBTELNOŚĆ to:

cecha tego, co jest eleganckie i delikatne, zwykle wyrażone w przemyślanej, wytwornej, kunsztownej formie (na 10 lit.)SUBTELNOŚĆ to:

cecha czegoś - sprawy, zagadnienia - które wymaga delikatności i taktu, gdyż może być drażliwe (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA BUDOWY CIAŁA (ZAZWYCZAJ KOBIECEGO), KTÓRE JEST SMUKŁE, DELIKATNE, SPRAWIA WRAŻENIE KRUCHOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.769

TURECCZYZNA, KARAFUŁKA, STATYSTYKA, KASZTANOWIEC, PROTAMINA, OPAD, AMBA, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ZASIEDZIAŁOŚĆ, CHARAKTERYSTYKA, DIFFERENTIA SPECIFICA, EUFONIA, PAJDA, PÓŁOKRĄG, MIARA NIEZWARTOŚCI, KAPUSTA KISZONA, NOGA, TRYNITARYZM, KLEJÓWKA, NALEŚNIK WIOSENNY, DIABELSKOŚĆ, CZAS MIEJSCOWY, POŁĄCZENIE WCISKOWE, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, KURDUPLOWATOŚĆ, LINA PORĘCZOWA, ELEKTRON DODATNI, TEOLOGIA APOFATYCZNA, CUKIER WANILINOWY, FORTECA, MLECZ, TRZĘSIENIE ZIEMI, IDEAŁ PIERWSZY, TEKTONIKA, BEZSTRONNOŚĆ, IMMUNOSUPRESJA, RÓWNOWAGA, TAMARYNDA, SZKOŁA, NUMER DOSTĘPOWY, SEKSTET, ZRZYNKA, AEROFON, ATRYBUCJA GLOBALNA, MUŁ, KRZYWOZĄB PODSADNIKOWY, PAŁKA, LUTNICTWO, PODRZĘDNIK, HABER, KAPAR, PISANINA, INTERNUNCJUSZ, PUDŁO, PRZEWÓD ODGROMOWY, NIETOPERZE OWADOŻERNE, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, CIĄG TECHNOLOGICZNY, SELEKTOR, PODZIELNOŚĆ, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, ŁOSKOTNICA STRZELAJĄCA, OKRES NOWORODKOWY, WSKAZÓWKA, GNIAZDO OGNIOWE, CZĘSTOKÓŁ, SAMOURZECZYWISTNIENIE, STŁUCZENIE, ROSZCZENIE ZWROTNE, DOBRO POZYCJONALNE, NORMATYWISTA, MIEDNICZKA, CENZUS WYBORCZY, BIERZMOWANIE, APARAT KIPPA, MAŁODUSZNOŚĆ, INSTRUMENT POCHODNY O NIESYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, NIEUBŁAGALNOŚĆ, BOMBA ATOMOWA, KOMÓRECZKA, BUMER, SPRAWDZIAN, SZARPANKA, ABSORBANCJA, TONACJA, HOMARZEC, NEUSTON, TRANSEKT, LEMUR WARI, CZUBATOŚĆ, PRZEMIANA POLITROPOWA, RADA PRACOWNICZA, OTWARTOŚĆ, PLUS UJEMNY, ANTROPOGENEZA, OKRĘT DESANTOWY, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, ZAPRZANIEC, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, PYRKI, MOŻNOŚĆ, USTAWODAWCA ZWYKŁY, OKRES, CYWILNOŚĆ, SHAMISEN, WYBUCHOWOŚĆ, ADIAFORA, PASKUDNIK, NIEKULTURALNOŚĆ, AZYDOTYMIDYNA, REDAKTORSTWO, SILNIK PRZELOTOWY, NIEKONSEKWENCJA, SOLUBILIZACJA MICELARNA, MŁOT, WYMIENIACZ, IMPLIKATURA, GUGLE, BIAŁY MURZYN, BATAGUROWATE, STAROINDYJSKI, ZAPRZĘG, ZWIERZĘ, DZIEDZINA EUKLIDESA, ZBYWCA, MUCHA, EKSPRES DZBANKOWY, EMISYJNOŚĆ, LEADER, ŚWIADKOWIE JEHOWY, SYNERGIZM, IDIOFON, PRECYZYJNOŚĆ, PRZYBYTEK, KONCERT, PRZYMIOTNIK, CIĘŻAR, MASŁO MAŚLANE, THOMAS BAYES, ANALITYCZNOŚĆ, ZWODNICZOŚĆ, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, AUTOCHTONICZNOŚĆ, STREFA EURO, BIAŁA HERBATA, BEZSTYLOWOŚĆ, CHŁOPAK, PIĘKNOŚĆ, MASA SPOCZYNKOWA, KONWENCJA, IDIOSYNKRAZJA, BYDLĘCTWO, BIEG JAŁOWY, JASKRAWOFIOLETOWOŚĆ, GRZESZNOŚĆ, SŁODKA BUŁKA, KOSZAROWOŚĆ, TRAWERS, UKŁAD WEJŚCIA-WYJŚCIA, D, SITNIK, KREMÓWKA, RESZTKA, WIGOŃ, STREFA RYFTU, OPOZYCJA BINARNA, SPROŚNOŚĆ, PRZEZROCZYSTOŚĆ, BRUDNA BOMBA, JĘCZMIEŃ, WIBROAKUSTYKA, SERDECZNIK POSPOLITY, STOWARZYSZONY, KRWIOŻERCZOŚĆ, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, TACHOGRAF, RÓWNOWAGA CZĄSTKOWA, MAŁOWODZIE, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, DOBITNOŚĆ, REKOMPILACJA, ZACHŁANNOŚĆ, ŁATWOPALNOŚĆ, NOWICJUSZKA, GOFR, SKAJLAJT, KOMPLEKSJA, HIPERESTEZJA, MAJACZENIE, MIKROSKOP OPTYCZNY, PRACOHOLIK, PRYMITYWIZM, ŁASKAWCA, PERYASTRON, SZTURMÓWKA, SKRZYDEŁKO, POKRZYWKA, WYPŁATA, ASOCJALNOŚĆ, GRUBOŚĆ, ZASTAŁOŚĆ, PARZYSTOŚĆ, OKRĄG WPISANY, PIERWSZAK, RYCZAŁT, KODON NONSENSOWNY, ANTAGONISTA, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, EKRAN LUMINESCENCYJNY, EDYKUŁA, JAJECZNICA, CENTRALA, BIAŁA MAGIA, JAZDA, BOMBONIERKA, STRYJ, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, GŁOWA, KOMORA CIŚNIENIOWA, GIAUR, STAŁOŚĆ, PRZEGLĄD, WALUTA BAZOWA, BALECIK, WYRAFINOWANIE, MASKA, PROTEST SONG, PŁETWOJASZCZURY, BEZSZKODOWOŚĆ, FORMA DWULINIOWA, NASOSZNIK TRZĘŚ, EREKCJA, PODGARDLANKA, LABORATORIUM, KONTRAST RÓWNOCZESNY, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, FIZYKA SŁOŃCA, ETMALOZA, SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY, CYRK, ARCHETYPOWOŚĆ, SIKSA, IRANISTAŃSKI, GAŁA, BARYCENTRUM, TAJEMNICZOŚĆ, PROMIENNOŚĆ, PROKURATOR, WĘZŁY, REŃSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, MIĘSO, CHRONICZNOŚĆ, HUBA RZĘDOWA, LAMPA ŁUKOWA, CIEKŁOŚĆ, HETEROATOM, CUDZOZIEMSKOŚĆ, DOLICHOCEFALIA, OGIEŃ KRZYŻOWY, ZŁÓG WAPNIOWY, NEURON LUSTRZANY, OWŁOSIENIE, AKT MOWY, PASTA CURRY, LATIMERIA, KAWA ROZPUSZCZALNA, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, OBOJĘTNOŚĆ, POZYTRON, PÓŁKWATEREK, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, RAMA, ANGIOGRAFIA, WRAŻENIE, CHUSTA, ONELINER, EGZEKUCJA KOMORNICZA, ODŁÓG, PŁAT, KOLKA JELITOWA, ŻURAW, JĘZYK TAGALSKI, WODA KWIATOWA, CIEPŁO, NAROŻNIK, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, SŁABEUSZ, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, OSTATNIA, WDZIĘK SŁONIA, ALLEGRETTO, OSTRY KURS, DROBNOŚĆ, SADYSTYCZNOŚĆ, SATYRA, KONCEPTUALIZM, HIPPIS, ?CHITYNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.769 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA BUDOWY CIAŁA (ZAZWYCZAJ KOBIECEGO), KTÓRE JEST SMUKŁE, DELIKATNE, SPRAWIA WRAŻENIE KRUCHOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA BUDOWY CIAŁA (ZAZWYCZAJ KOBIECEGO), KTÓRE JEST SMUKŁE, DELIKATNE, SPRAWIA WRAŻENIE KRUCHOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SUBTELNOŚĆ cecha budowy ciała (zazwyczaj kobiecego), które jest smukłe, delikatne, sprawia wrażenie kruchości (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SUBTELNOŚĆ
cecha budowy ciała (zazwyczaj kobiecego), które jest smukłe, delikatne, sprawia wrażenie kruchości (na 10 lit.).

Oprócz CECHA BUDOWY CIAŁA (ZAZWYCZAJ KOBIECEGO), KTÓRE JEST SMUKŁE, DELIKATNE, SPRAWIA WRAŻENIE KRUCHOŚCI sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - CECHA BUDOWY CIAŁA (ZAZWYCZAJ KOBIECEGO), KTÓRE JEST SMUKŁE, DELIKATNE, SPRAWIA WRAŻENIE KRUCHOŚCI. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x