Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: W ANATOMII: FAKT, ŻE COŚ JEST NIEPOPRAWNIE ROZWINIĘTE, TAKŻE: SZCZĄTKOWE, NIE ROZWIJA SIĘ Z PRZYCZYN EWOLUCYJNYCH, NIEWYKSZTAŁCONE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEDOROZWÓJ to:

w anatomii: fakt, że coś jest niepoprawnie rozwinięte, także: szczątkowe, nie rozwija się z przyczyn ewolucyjnych, niewykształcone (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEDOROZWÓJ

NIEDOROZWÓJ to:

fakt, że coś nie rozwinęło się dobrze, zatrzymało się na którymś, wczesnym etapie rozwoju myśli, idei, rozwoju społecznego, cywilizacyjnego itp (na 11 lit.)NIEDOROZWÓJ to:

zaburzenie rozwojowe polegające na znacznym obniżeniu ogólnego poziomu funkcjonowania intelektualnego, któremu towarzyszy deficyt w zakresie zachowań adaptacyjnych (w szczególności niezależności i odpowiedzialności) i ogranicznie procesów poznawczych (na 11 lit.)NIEDOROZWÓJ to:

ktoś, kogo zdolności intelektualne oceniane są źle, faktycznie opóźniony w rozwoju lub ktoś, kto sprawia wrażenie, jakby był opóźniony (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W ANATOMII: FAKT, ŻE COŚ JEST NIEPOPRAWNIE ROZWINIĘTE, TAKŻE: SZCZĄTKOWE, NIE ROZWIJA SIĘ Z PRZYCZYN EWOLUCYJNYCH, NIEWYKSZTAŁCONE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.671

PŁYTA, ODŚRODKOWOŚĆ, WENESEKCJA, HUMANISTYKA, ANKIETOWANA, PURYNA, ORLICA, GRUBOŚĆ, BOCZEK, TOR, STOPA, VALLA, BŁAZENEK, FICTIO PERSONAE, GARDEROBIANKA, EKSPERYMENT KLINICZNY, NIEKOMERCYJNOŚĆ, CHMURA ŚREDNIA, WRZAWA, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, LAMBORGHINI, SAMOZAPŁON, ODNOWA BIOLOGICZNA, ZANOKCICA MUROWA, BROMELIA, NASTAWA OŁTARZOWA, KOSMOGONIA, BYT, SZKOŁA ŚREDNIA, KRÓLIK, WYPRAWIACZ, NAGOŚĆ, KORZENIONÓŻKI, WŚCIEKLICE, ILUZJA, PRZERWANIE, BRAZYLIJSKI, WYCZARTEROWANIE, ATTACHÉ KULTURALNY, KOKPIT, PALIWO GAZOWE, URLOP NA ŻĄDANIE, PODRYWKA, SURF, SZCZENIARA, PRZECINACZ, PODGÓRZE, PRAWO BIOTA-SAVARTA, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, CHOMIK AZERSKI, DZIECINNA IGRASZKA, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, PRZEŚLIZG, WEKTOR WAHADŁOWY, FANFARZYSTA, ASTER, NIEODPORNOŚĆ, OSTOJA, ESTRADOWOŚĆ, OTORYNOLARYNGOLOGIA, SZOTRING, WIR, IRAŃSKI, ADHEZJA, WYŚCIG, HURTOWNIA, ARCTG, NEKROFAG, BRODAWKA, PLANETARIUM, SAMOREALIZACJA, CIELĘ, ODWÓD, ASFALT SZTUCZNY, CEL, KAZUISTYKA, OBOWIĄZYWALNOŚĆ, KANAŁ PÓŁKULISTY, CIĄG GŁÓWNY, MIŚ, RENTIER, NUDZIARZ, ZASADA D'ALEMBERTA, KOD ROZWINIĘTY, GALERIA HANDLOWA, SINGIEL, MIMEZJA, GRÓD, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, BOMBA, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, RYMARSTWO, GÓWNOJAD, STOPIWO, ORYNNOWANIE, GRUCZOŁ ŁZOWY, MADONNA, ROSYJSKOŚĆ, SHAPESHIFTER, PREFIKS, PASJONAT, UŻYTEK, KONKURY, ZADZIORNICA WŁOCHATA, POCIĄGŁOŚĆ, ODCHYŁ, SYMARA, TANAGRYJKA, KONSERWATYSTA, ROZCIEŃCZALNIK, SIODŁO DAMSKIE, SYMBOLIZM, NAPÓJ WINOPOCHODNY, KOPUŁA LAWOWA, FUNKCJONALIZM, OZÓR, GREEN, HACJENDER, BALSAM, TANCERZ, OZDOBNIK, UZBECKI, ENTOMOLOGIA, MEDYCYNA PERSONALNA, KSENOBIOTYK, UCIECZKA, CENA MINIMALNA, RYTOWNIK, WIRUS, SKRYBA, WIROWOŚĆ, RAJTUZY, PRZEWÓD PÓŁKOLISTY, MNICH, ZAZDROŚĆ, IRONICZNOŚĆ, PATOWOŚĆ, REAKCJA NIEODWRACALNA, ZASADA REAFERENCJI, ROZSZCZEPIALNOŚĆ, WODA NA MŁYN, KONKURENCJA DOSKONAŁA, KORONIARZ KOŃCATY, PAPILOTEK, NADZIEWKA, OBSZUKANIE, NEOREALIZM, OCZKO, BUTELKA, PRZYMIOTNIK, TAJEMNOŚĆ, DWORNOŚĆ, LIST POLECONY, MISIAK, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, SPAWACZ, BALERON, WIECZERNIK, BAZOFIL, KOK, GRYZETKA, RZEKOTKA SZMARAGDOWA, WESZ MORSKA, TOWARZYSTWO, OPTYKA FALOWA, WZGÓREK NASIENNY, OPTIMUM KLIMATYCZNE, SZPRYCKA, LEWICOWOŚĆ, FAŁSZYWIEC, WSTECZNICTWO, KAŁKAN, GE'EZ, BAWOLE OKO, RADIO TRANZYSTOROWE, ŻÓŁWIE MIĘKKOSKÓRE, POŁOŻENIE, GEOLOGIA NAFTOWA, WĄTŁOŚĆ, WĘDZIDŁO, CZWÓRKA, NIEPOKALANEK, CHRUPKOŚĆ, SKOCZKOWE, ORDYNARNOŚĆ, STUDIUM, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, MARTWOTA, UPROWADZENIE, KAPELUSZ, WINNICKI, WIRUS MAKR, START, MUSZLA, RAMA, SŁUPOZĘBNE, ZACIĘCIE, PUPIL, ŁADNA HISTORIA, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ŚWIĘTA KSIĘGA, WIEK NIEMOBILNY, BEZBRONNOŚĆ, GIMBOPATRIOTA, BOCIAN, ZACHODNI GORYL NIZINNY, BRODAWKA, SZYMEL, KURSOR, SAWANTERIA, DŁUGI WEEKEND, OKRES OCHRONNY, BAZGRACZ, SMOLUCH, LAGUNA, MIÓD PSZCZELI, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, MŁAKA, MAGNETON JĄDROWY, WSPOMNIENIE, GÓRKA, PŁAZY OGONIASTE, POLIMER WINYLOWY, MORGANUKODONTY, WYBIJACZ, ODCHYLENIE, EKONOMIA POLITYCZNA, TEINA, INTERNACJONAŁ, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, ZWROT, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, GLINIASTOŚĆ, USYTUOWANIE, NOWOZACIĘŻNY, FIZYKA STATYSTYCZNA, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, KRÓLEWICZĄTKO, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, PIEPRZ CZERWONY, DUCH OPIEKUŃCZY, UNIONISTA, ZWIERZĘTA KRĘGOWE, PLASTYKA, IDEAŁ MAKSYMALNY, BŁONA PŁYWNA, JEDNOSTRONNOŚĆ, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, OTWOREK, SKRADANKA, TRIADA CARNEYA, ISLAMISTA, BUTERSZNYT, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, CIEPŁOWNIA GEOTERMALNA, PARAZYTOLOGIA WETERYNARYJNA, CHAŁAT, PERŁA URIAŃSKA, SZTOS, MIEDZIORYT, GRAF DWUDZIELNY, PĘD, ŁOPATA, PRACOHOLIK, CWAJNOS, PARTIA WIEDEŃSKA, CZUŁEK, TACZANKA, WYRAK SUNDAJSKI, DEZADAPTACJA, FRAKCJONISTA, DRWINA, ELBAIT, MALARSTWO TABLICOWE, PIRAMIDA FINANSOWA, ICHTIOBIOLOGIA, PLACÓWKA RODZINNA, CYGARNICA, BIAŁY MARSZ, PAPA MOBILE, KUTYKULA, TRANSPARENTNOŚĆ, WARKOCZ DOBIERANY, RDZEŃ GRAFU, SERCE, WSZECHBYT, OAZA SPOKOJU, ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE, PRZEWINIENIE TECHNICZNE, PRZYZNAWALNOŚĆ, TEMPO, ATAK, WOK, ANGELOLOGIA, CHWIEJNOŚĆ, MIEDNICA, WĘŻOWIDŁA, NIUŃKA, PIEC INDUKCYJNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.671 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: w anatomii: fakt, że coś jest niepoprawnie rozwinięte, także: szczątkowe, nie rozwija się z przyczyn ewolucyjnych, niewykształcone, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W ANATOMII: FAKT, ŻE COŚ JEST NIEPOPRAWNIE ROZWINIĘTE, TAKŻE: SZCZĄTKOWE, NIE ROZWIJA SIĘ Z PRZYCZYN EWOLUCYJNYCH, NIEWYKSZTAŁCONE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
niedorozwój, w anatomii: fakt, że coś jest niepoprawnie rozwinięte, także: szczątkowe, nie rozwija się z przyczyn ewolucyjnych, niewykształcone (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEDOROZWÓJ
w anatomii: fakt, że coś jest niepoprawnie rozwinięte, także: szczątkowe, nie rozwija się z przyczyn ewolucyjnych, niewykształcone (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x