W ANATOMII: FAKT, ŻE COŚ JEST NIEPOPRAWNIE ROZWINIĘTE, TAKŻE: SZCZĄTKOWE, NIE ROZWIJA SIĘ Z PRZYCZYN EWOLUCYJNYCH, NIEWYKSZTAŁCONE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEDOROZWÓJ to:

w anatomii: fakt, że coś jest niepoprawnie rozwinięte, także: szczątkowe, nie rozwija się z przyczyn ewolucyjnych, niewykształcone (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEDOROZWÓJ

NIEDOROZWÓJ to:

fakt, że coś nie rozwinęło się dobrze, zatrzymało się na którymś, wczesnym etapie rozwoju myśli, idei, rozwoju społecznego, cywilizacyjnego itp (na 11 lit.)NIEDOROZWÓJ to:

zaburzenie rozwojowe polegające na znacznym obniżeniu ogólnego poziomu funkcjonowania intelektualnego, któremu towarzyszy deficyt w zakresie zachowań adaptacyjnych (w szczególności niezależności i odpowiedzialności) i ogranicznie procesów poznawczych (na 11 lit.)NIEDOROZWÓJ to:

ktoś, kogo zdolności intelektualne oceniane są źle, faktycznie opóźniony w rozwoju lub ktoś, kto sprawia wrażenie, jakby był opóźniony (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W ANATOMII: FAKT, ŻE COŚ JEST NIEPOPRAWNIE ROZWINIĘTE, TAKŻE: SZCZĄTKOWE, NIE ROZWIJA SIĘ Z PRZYCZYN EWOLUCYJNYCH, NIEWYKSZTAŁCONE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.890

SKRĘTKOWCE, KOMPAKTOWOŚĆ, IMIENINY, NOWOUJGURSKI, PARAKAPPACYZM, PRAWDA, SŁODYCZ, MIELINA, STOŻEK WULKANICZNY, PRZEJAZD, TURANIEC, MASTURBACJA, ELEKTORAT, NARZECZONY, PRZESTARZAŁOŚĆ, KRYZYS OTOLITOWY, NADNATURALNOŚĆ, DAWNOŚĆ, GŁĘBSZE UCZUCIE, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, KOSZAROWOŚĆ, POPRZECZKA, ODRUCH RZEPKOWY, ANTYROMANTYZM, DRAMA, PODGRZYBEK, ALTERNACJA ILOŚCIOWA, KOLBA, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, CERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, LEMONIADA, NIEZBĘDNOŚĆ, SKÓRZAK, KARLIK WIĘKSZY, ASYSTENCJA, MAŁOWODZIE, GATUNEK PARASOLOWY, DRUK ROZSTRZELONY, WOJSKA INŻYNIERYJNE, ALABASTRON, CHIP, ŚWIATŁA, TOSKAŃSKI, POKEMON, MAJÓWKA, SPŁYW, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, PRZELOTNICE, KUCHNIA, LOKACJA, CHIŃSKI, MARTWIAK, ARKUSZ EGZAMINACYJNY, BREAKDANCE, KRYSTALOCHEMIA, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, AMPUTACJA, FIRMÓWKA, ROJALISTA, KOSTIUM HISTORYCZNY, JESIOTRY, ROZTROPEK, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, INSTALACJA, KOPIAŁ, MAH JONG, FERRIMAGNETYK, KOCZOWNIK, NIJAKOŚĆ, WSOBNOŚĆ, ASTER SOLNY, GLINKA PORCELANOWA, PRZEDROST, BIBLISTYKA, SUKCESYWNOŚĆ, EFEKT OWCZEGO PĘDU, SAMORZUTNOŚĆ, PORTFEL, KOZIOŁ, OCHRONA REZERWATOWA, PARAMEDYK, WIELOMIESZEK, ZARAZA MOROWA, FILOLOGIA, CNOTLIWA ZUZANNA, NERWIAK ZARODKOWY, LEGALIZM, MAŹNICA, SILNIK CZTEROSUWOWY, GWINT STOŻKOWY, ROSŁOŚĆ, PRZEWRÓT PAŁACOWY, AKOMODACJA, PERKOZ Z ALAOTRA, NIEDOROZWÓJ, EDYKUŁA, SZEW, MIKROSILNIK, ANTYGENOWOŚĆ, DANDYSKI, GANGLIOZYDOZA GM2, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, MODEL HERBRANDA, EFEKT AHARONOVA-BOHMA, TRIAL, ARTERIOGRAFIA, ANTYPATYCZNOŚĆ, PRAŻONKA, WIEK PRZEDEMERYTALNY, PĘTAK, DUSZA TOWARZYSTWA, BARIONYKS, WYCINKOWOŚĆ, CEREMONIA HERBACIANA, REFLEKTOR, DEMONSTRACJA, SUBSKRYBENT, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, PRZEZMIANKI, MEGAFON, NIEKLAROWNOŚĆ, WŁASNOŚĆ BAIRE'A, PRECEDENSOWOŚĆ, REWOLUCJA, ŚWIATŁO, ŻABY BEZJĘZYCZNE, ARCHETYPOWOŚĆ, STARA PANNA, SUTEK, NUMER DOSTĘPOWY, CZARODZIEJ, NIEWYRAŹNOŚĆ, INFORMA, UKŁAD ODOSOBNIONY, MIĘSO, ANATOMIA PATOLOGICZNA, STYLISTYKA, HENNA, FANPAGE, ADRES, TAŚMA MONATAŻOWA, ANTYCYPACJA, KĄPIEL GAZOWA, KARŁOWATOŚĆ, KASTLER, TRYBADYZM, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, MASA, CYKL, GAMELAN, RODZINA PATCHWORKOWA, LINIA, ROK, CZARNY CHARAKTER, REMINISCENCJA, IDEALIZACJA, DRUGA NATURA, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, WSTRZYMANIE, NIEOKREŚLONOŚĆ, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, BAZYLISZEK HEŁMIASTY, PEJZAŻYSTKA, POWTÓRZENIE, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W OŚRODKU MATERIALNYM, WALKA, METAFIZYCZNOŚĆ, HUMANIORA, KOMPRESJA IMPULSÓW, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, CZERWONKA, KSIĘGOWOŚĆ, ŚPIĄCZKA WĄTROBOWA, MIJANKA, BIBLIOPOLA, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, BEZKASTOWIEC, NIELOTNOŚĆ, ADAPTACJA, GINEKOMASTIA, REJON, JĘZYK SOGDYJSKI, SŁAWIANIN, GRUPA KARBOKSYLOWA, HADAL, SPEKULANT, OBOJNACTWO RZEKOME ŻEŃSKIE, KOŁOMYJEC, NIEZWYKŁOŚĆ, POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE, GERBEREK, KSIĘGA WÓJTOWSKA, ROŚLINA KOPALNA, ŁOWCA, FILAKTERIA, ILOCZYN WEKTOROWY, PUNKT POMIAROWY, ROZPIĘTOŚĆ, PEŁNIA, UGORÓWKA ZŁOTNICA, WIELOŚCIAN FOREMNY, PAROWANIE, INDEKS, SZABAS, CZASOWNIK NIEDOKONANY, DROGA, NIEWZAJEMNOŚĆ, RAK SZEROKOSZCZYPCOWY, AUTOKRATYCZNOŚĆ, WYRZEKANIE, KARTUSZ, ROZKŁAD, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, WYRAŻENIE, POLIMER WINYLOWY, SENSUALIZM, PRZETWÓRCZOŚĆ, DYSK KOMPAKTOWY, EMPIRYZM GENETYCZNY, PLECHA, SKLEP ZOOLOGICZNY, DZIUPLA, LINIA POŚRODKOWA, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, NIEPRZEWIDYWALNOŚĆ, PAPROTKA, PODAŻ ELASTYCZNA, IZOTROPOWOŚĆ, JUDAIZM, ROMANS, SOFISTA, ESPADRYLA, POGROBOWIEC, NIELUDZKOŚĆ, ŻONGLERKA, SZKŁO JENAJSKIE, KAPUSTA KISZONA, INWAZJA, NAHUATL, TERAPIA HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA, WYCIERACZKA, TRZYNASTKA, ORNITOLOGIA, DWUBARWNOŚĆ, WIZAŻYSTKA, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, WORECZEK, ANTECEDENCJA, SPACJA, WĘZEŁ, WYŚWIADCZANIE, CANZONA, KRANIOLOGIA, WYLOT, LETARG, TEORIA GIER, MOHORYCZ, NAPARZANKA, WINNICKI, TELEFON ZAUFANIA, FASOLA ZŁOTA, LEWAREK, OBSESYJNOŚĆ, POMÓR, PRYSZNIC, OGROM, CZARNA ROBOTA, CUDZOŚĆ, LISOWCZYK, DOJŚCIE, PRYMITYWIZM, JEGOMOŚĆ, RANEK, KARDIOCHIRURGIA, NIEWIERZĄCA, BIAŁA FLAGA, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, NUMERANT, WNIKLIWOŚĆ, STRZELNICA, ODMIANA UPRAWNA, MIEDZIOWNIK, WYGRZMOCENIE SIĘ, BOBIK, UNIŻENIE SIĘ, CMOKIERSTWO, CZERWONA GWARDIA, WNIEBOWSTĄPIENIE, PLEBS, ORGANMISTRZOSTWO, NIESTRAWNOŚĆ, RESET, TABOR, KWASOWĘGLÓWKA, ADAPTER CUMOWNICZY, MINISTER, FANFARON, LEASING LOMBARDOWY, MŁODZIEŃCZOŚĆ, ?PIERWSZY ŚWIAT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.890 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W ANATOMII: FAKT, ŻE COŚ JEST NIEPOPRAWNIE ROZWINIĘTE, TAKŻE: SZCZĄTKOWE, NIE ROZWIJA SIĘ Z PRZYCZYN EWOLUCYJNYCH, NIEWYKSZTAŁCONE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W ANATOMII: FAKT, ŻE COŚ JEST NIEPOPRAWNIE ROZWINIĘTE, TAKŻE: SZCZĄTKOWE, NIE ROZWIJA SIĘ Z PRZYCZYN EWOLUCYJNYCH, NIEWYKSZTAŁCONE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEDOROZWÓJ w anatomii: fakt, że coś jest niepoprawnie rozwinięte, także: szczątkowe, nie rozwija się z przyczyn ewolucyjnych, niewykształcone (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEDOROZWÓJ
w anatomii: fakt, że coś jest niepoprawnie rozwinięte, także: szczątkowe, nie rozwija się z przyczyn ewolucyjnych, niewykształcone (na 11 lit.).

Oprócz W ANATOMII: FAKT, ŻE COŚ JEST NIEPOPRAWNIE ROZWINIĘTE, TAKŻE: SZCZĄTKOWE, NIE ROZWIJA SIĘ Z PRZYCZYN EWOLUCYJNYCH, NIEWYKSZTAŁCONE sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - W ANATOMII: FAKT, ŻE COŚ JEST NIEPOPRAWNIE ROZWINIĘTE, TAKŻE: SZCZĄTKOWE, NIE ROZWIJA SIĘ Z PRZYCZYN EWOLUCYJNYCH, NIEWYKSZTAŁCONE. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast