RODZAJ MECHANIZMU ODPALAJĄCEGO, POWODUJĄCY STRZAŁ POPRZEZ MECHANICZNE ZBICIE SPŁONKI IGLICĄ, W KTÓRYM SPRĘŻYNA UDERZENIOWA DZIAŁA NA IGLICĘ ZA POŚREDNICTWEM ELEMENTU PORUSZAJĄCEGO SIĘ RUCHEM POSUWISTYM (BIJNIKA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY to:

rodzaj mechanizmu odpalającego, powodujący strzał poprzez mechaniczne zbicie spłonki iglicą, w którym sprężyna uderzeniowa działa na iglicę za pośrednictwem elementu poruszającego się ruchem posuwistym (bijnika) (na 29 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ MECHANIZMU ODPALAJĄCEGO, POWODUJĄCY STRZAŁ POPRZEZ MECHANICZNE ZBICIE SPŁONKI IGLICĄ, W KTÓRYM SPRĘŻYNA UDERZENIOWA DZIAŁA NA IGLICĘ ZA POŚREDNICTWEM ELEMENTU PORUSZAJĄCEGO SIĘ RUCHEM POSUWISTYM (BIJNIKA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.145

KUNMINGOZAUR, BANAT, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, ŻAREŁKO, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, ODWAPNIENIE, MEMORIAŁ, PORÓD KLESZCZOWY, POWSTRZYMANIE, GŁOWNIA, TYSIĄC, CZARNUSZKA, BUFOR, PLANIMETRIA, SZAROZIEM, MAK, REKRUTER, EMAUZAUR, SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY, SPOKOJNOŚĆ, ARKADA, IDIOMATYZM, SZEŚCIOBÓJ, ŚWINKA MORSKA, BEZCELOWOŚĆ, LIQUID, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, DAR ZIEMI, RODNIA, JELEC, IZOMER GEOMETRYCZNY, SŁOMIANY ZAPAŁ, BOOGIE-WOOGIE, CEMENTOWE BUTY, DRES, ZWORKA, KANTYLENA, TAJEMNICZOŚĆ, GRZYBEK JAPOŃSKI, AZYL, KATA, SETNIK, ŁAWA DZIAŁOWA, KERALCZYK, CHOROBA LOKOMOCYJNA, PRYMUS, ZGIĘCIE ŁOKCIOWE, HERODY, PRZEKŁADNIA CYKLOIDALNA, WIRTUALIZACJA, ŁÓDŹ OKRĘTOWA, ROZWAR, ŁUSKOWCE, DEPOZYCJA, FRYWOLITKA, LAUFER BIAŁOPOLOWY, BALUT, IMPOSTOR, KOZIBRÓD, PERUKARSTWO, DORATORHYNCHUS, HURTNICA, ITALIAŃSKI, ARBUZ, PARAZYTOFIT, OKRES NOWORODKOWY, NACJA, ELEKTRYCZNOŚĆ W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ, PRUSY, PODATEK EKOLOGICZNY, JEŻÓWKA, PALATALIZACJA INDOEUROPEJSKA, PRZETARG OGRANICZONY, KORONA, CHORDOFON, SREBRNIK, RĄBEK ROGÓWKI, ASD, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, NUŻENIEC, DOPUST, GRIGORIJ ALEKSANDROWICZ POTIOMKIN, POTENCJAŁ DZETA, KOŚĆ KULSZOWA, SZTUKA DEKORACYJNA, ENERGETYKA ODNAWIALNA, ROLNICTWO EKOLOGICZNE, KLEJONKA, LITOSFERA KONTYNENTALNA, ABSTRAKCJONISTA, NALEGANIE, OPTYKA ELEKTRONOWA, DIKREOZAUR, BAGNICA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, CZUBUTIZAUR, ATRAZYNA, NASTROSZEK, SZANIEC, SZCZĘKOT, OPUSZCZENIE, TOCZENIE, SZPULKA, DEFENSYWA, BIEG JAŁOWY, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, KANEMEJERIA, ZEBRA, PÓJDŹKA, DZIELNICA KLIMATYCZNA, ŁUG, KOMUNIKACYJNOŚĆ, MAMBA, LISTEK, JEZIORO RYNNOWE, BAWÓŁ MINDORSKI, RYBA AKWARIOWA, FTYZJOLOG, GLYPTODON, PANEK, SOJA, SKRZYNIA, KLESZCZE, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, PŁOMIENIE, PADACZKA MIOKLONICZNA, PEŁZAK, PTERORYNCH, CONDO HOTEL, PRÓBÓWKA, PROCES ODWRACALNY, BOSTON, GLAZURA, DEREŃ, DETALISTA, TECHNOKRACJA, KIEROWNIK MUZYCZNY, SILNIK DWUPRZEPŁYWOWY, FAWORYTKA, FASKA, KOMISUROTOMIA, MUCHA MOKRA, POLSKIE SKRZYPCE, DREBEL, CZTERDZIESTKA, GNIAZDKO, PISUAR, POWIEŚĆ POLITYCZNA, HULK, KOMBINACJA, ODCZYN ZAPALNY, WYSPA MAN, PIEC HUTNICZY, ZAPUSTY, MICHAŁEK, CWAJNOS, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, SZYB WINDOWY, ELEKTRONOWY MIKROSKOP TRANSMISYJNY, SEMANTYKA LEKSYKALNA, KOŹLAK, ALGEBRA UNIWERSALNA, CAP, PRODUKT LECZNICZY, DŻUNGLA, MULTILATERALIZM, RZEŹNIK, WIKARYZM, LICZNIK ISKROWY, STROCZEK, FUTURE PROGRESSIVE, KIEP, UKŁAD KOINCYDENCYJNY, KRYSTALOCHEMIA, INTERMEZZO, ZBOŻE OZIME, ZŁOŻENIE BRONI, CZARNOSECINIEC, TOPOLA, ANGIELKI, JĘZYKI URALSKIE, KOPALINA STAŁA, JINLONG, ZĘBY NOWORODKOWE, KRA, CZOSNEK, SŁONIOWATOŚĆ, OBROTÓWKA, NARNIA, PRYSZNIC, ARIADA, AMANT, ŚLIZGAWKA, LATAWIEC, BLU-RAY, KUC CONNEMARA, KUBEŁ, MYSZORYJKI, STYL FORMULARNY, PONĘTA, SKOK, KLASMODOZAUR, STROFA ALCEJSKA, STEROWANIE HYDRAULICZNE, LUSTRO, DOMINACJA NIEPEŁNA, SPRĘŻYNA, KIERUNEK, PREMIA GÓRSKA, WALOSZEK, AWANGARDA, KARA UMOWNA, SEKCJA, INFOMAT, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, WARUNKOWANIE SPRAWCZE, ŚCIANKA DZIAŁOWA, MIODOJAD, GATUNEK ZAWLECZONY, EFEKTYWNOŚĆ, KOMPLEKS PSZENNY, BUSINESSMAN, STADION, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, OBRONA, REMISJA, SUMAK, VALIDOL, POZYTYW, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, BIEG, DAGLEZJA SINA, PRĄD ZMIENNY, ŻURAWIEC, POLAJ, NIRWANA REZONANSOWA, STRUKTURALISTKA, CANZONETTA, KIELON, NAMOLNOŚĆ, RDESTNICZKA, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, NAPAD, TROGLOFIL, KOŁO, KALANETYKA, BLOKER KANAŁU WAPNIOWEGO, JĘZYK WIETNAMSKI, DROMOMERON, GARNITUR, PRAWIDŁO, WYPADEK PRZY PRACY, ZGNIATACZ GŁOWY, HOMOZYGOTA RECESYWNA, STRZAŁA KUPIDYNA, OŚ ŚWIATA, DZIEWANNA, NOCNICÓWKA, TOPIELEC, IMPAS, ZLEWKA, BIAŁA GORĄCZKA, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, CIELENIE SIĘ LODOWCA, ŻÓŁW JASZCZUROWATY, WARUGA, PÓJDŹKA, INLET, WSCHODEK, NIERUCHLIWOŚĆ, MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA, ZARZUELA, HUDIEZAUR, WILCZY GŁÓD, ANOMALIA MAYA-HEGGLINA, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, MEDEOLA, SZKIELET ZEWNĘTRZNY, AGAR, KOPARKA KROCZĄCA, BĄBELEK, GŁOWNIA, BRANKA, FALA, BAURIA, WALEC HIPERBOLICZNY, INTERESOWNOŚĆ, NATYWIZM, WIERZCHNICA, AGENTKA, BALANTIDIOZA, ABSOLUTORIUM, TEOGONIA, ENDURO, NORMA OBSZAROWA, KOMUNA, ROŻEK, POGOTOWIE RATUNKOWE, RAPTULARZ, ?WIELKA WOJNA KOZACKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.145 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ MECHANIZMU ODPALAJĄCEGO, POWODUJĄCY STRZAŁ POPRZEZ MECHANICZNE ZBICIE SPŁONKI IGLICĄ, W KTÓRYM SPRĘŻYNA UDERZENIOWA DZIAŁA NA IGLICĘ ZA POŚREDNICTWEM ELEMENTU PORUSZAJĄCEGO SIĘ RUCHEM POSUWISTYM (BIJNIKA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ MECHANIZMU ODPALAJĄCEGO, POWODUJĄCY STRZAŁ POPRZEZ MECHANICZNE ZBICIE SPŁONKI IGLICĄ, W KTÓRYM SPRĘŻYNA UDERZENIOWA DZIAŁA NA IGLICĘ ZA POŚREDNICTWEM ELEMENTU PORUSZAJĄCEGO SIĘ RUCHEM POSUWISTYM (BIJNIKA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY rodzaj mechanizmu odpalającego, powodujący strzał poprzez mechaniczne zbicie spłonki iglicą, w którym sprężyna uderzeniowa działa na iglicę za pośrednictwem elementu poruszającego się ruchem posuwistym (bijnika) (na 29 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY
rodzaj mechanizmu odpalającego, powodujący strzał poprzez mechaniczne zbicie spłonki iglicą, w którym sprężyna uderzeniowa działa na iglicę za pośrednictwem elementu poruszającego się ruchem posuwistym (bijnika) (na 29 lit.).

Oprócz RODZAJ MECHANIZMU ODPALAJĄCEGO, POWODUJĄCY STRZAŁ POPRZEZ MECHANICZNE ZBICIE SPŁONKI IGLICĄ, W KTÓRYM SPRĘŻYNA UDERZENIOWA DZIAŁA NA IGLICĘ ZA POŚREDNICTWEM ELEMENTU PORUSZAJĄCEGO SIĘ RUCHEM POSUWISTYM (BIJNIKA) sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - RODZAJ MECHANIZMU ODPALAJĄCEGO, POWODUJĄCY STRZAŁ POPRZEZ MECHANICZNE ZBICIE SPŁONKI IGLICĄ, W KTÓRYM SPRĘŻYNA UDERZENIOWA DZIAŁA NA IGLICĘ ZA POŚREDNICTWEM ELEMENTU PORUSZAJĄCEGO SIĘ RUCHEM POSUWISTYM (BIJNIKA). Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast