DZIEDZINA MEDYCYNY ZAJMUJĄCA SIĘ SCHORZENIAMI, BUDOWĄ I FUNKCJONOWANIEM WĄTROBY ORAZ PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO I DRÓG ŻÓŁCIOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HEPATOLOGIA to:

dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami, budową i funkcjonowaniem wątroby oraz pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIEDZINA MEDYCYNY ZAJMUJĄCA SIĘ SCHORZENIAMI, BUDOWĄ I FUNKCJONOWANIEM WĄTROBY ORAZ PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO I DRÓG ŻÓŁCIOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.768

KWINTET FORTEPIANOWY, BEZAWARYJNOŚĆ, ROZETKA, POGODNOŚĆ, POJAZD, OFICYNA DRUKARSKA, KANKA, ŁAWICA SKALNA, ODĘCIE, PODWÓJNY TROCHEJ, ACHROMATYNA, BANDEROWIEC, PIAST, ZŁOTY RYŻ, KLATKOWIEC, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, INDYWIDUALNOŚĆ, ŻYŁA OCZNA GÓRNA, METR, ZAPRZĄG, BŁĄD, KULT PRZODKÓW, EFEKT SORETA, TOJAD SMUKŁY, SZEŚĆSETKA, SEMITYSTA, PODATEK EKOLOGICZNY, PROFIL LIPIDOWY, KORMORAN ŚRÓDZIEMNOMORSKI, TYNTA, SERWITUT, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, ZAWŁOKA, CHÓD, TAPIROWATE, KATAKUMBY, BRUTALNOŚĆ, KOTYLION, KOŁATKA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI POMOCNICZEJ, PĘTLA, GATUNEK POGRANICZNY, ŻYŁA NADBRZUSZNA DOLNA, SZABLA, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, SOCJOGRAFIA, AMINOKWAS BIOGENNY, NIEBIESKI LÓD LODOWCOWY, SOLARIUM, WĘDROWNOŚĆ, TRYBADYZM, KARTA MOBILIZACYJNA, LITEWSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, ŚWISTUŁA, FIGURA, PARAMENTY, GRAFIKA, INSTRUMENTALISTYKA, DIATERMIA, DYWERGENCJA, KONSERWACJA ZABYTKÓW, ZWIĘZŁOŚĆ, POMYSŁOWOŚĆ, CYWILNOŚĆ, ZEGAR ATOMOWY, ITAKA, CHARLESTON, SIEDMIOBÓJ LEKKOATLETYCZNY, DZIEWCZĘCOŚĆ, GLEBA, PIASEK BĄBLOWCOWY, CEWKA INDUKCYJNA, ŚWISTUN CHILIJSKI, ZUPA Z GWOŹDZIA, GÓRNICTWO WĘGLOWE, PERILLA ZWYCZAJNA, WIEDZA O KULTURZE, CHWYTNIK, BARONIĄTKO, BARKAN, PAWIAN NIEDŹWIEDZIOWY, ŁUSZCZYCA STAWOWA, WĘZEŁ ZARODKOWY, AUTOPILOT, DAMKA, IZOENZYM, MOHRG, SYFON, SĘDZIA KALOSZ, SYNONIMIA CAŁKOWITA, BRUZDKOWANIE, KOSTIUMERNIA, MYSZ MAŁOOKA, APATIA, HIPIATRIA, UKĄSZENIE HEGLOWSKIE, CZEK IMIENNY, BIOZA, PĘTÓWKA, OKUREK, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, UZWOJENIE WTÓRNE, RUSYCYSTYKA, PAKARZ, ALBEE, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, FAZA, LORETANKA, BIAŁA ŚMIERĆ, LINIA KOLEJOWA, GEORADAR, KOŁATANINA, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, TACZKA, PILNOWACZ, GRZEBIEŃ, LEP, PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA, SARABANDA, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY BIERNY, WSPÓŁMAŁŻONEK, KOREK PAROWY, TASZCZYN PSZCZELI, ARMIA, CICHA MSZA, LESZ, KONFERENCJA, GRUCZOŁ ŁZOWY, BARSZCZ UKRAIŃSKI, DUSZA TOWARZYSTWA, WÓZEK, CYMBAŁY, IZOMER OPTYCZNY, CEMENTOWE BUTY, JELEŃ WSCHODNI, KRAJE, RUTYNIARZ, CIŚNIENIE AKUSTYCZNE, ŁAGODNOŚĆ, ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE, SZMALCÓWKA, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, BAROSKOP, NIEOCZYWISTOŚĆ, SKRZYNECZKA, PLAMA, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, KILOFEK, ELIMINACJE, ASOCJACJA PHACE, SALON MEBLOWY, KOŃ HOLSZTYŃSKI, ZNAJOMY, RYBY MORSKIE, JĘZYK KARYJSKI, WYRACHOWANIE, FUZJA KONGLOMERATOWA, NORWESKI, SILNIK GAŹNIKOWY, CEWKA, FILEMON BLADY, AGREGATY MONETARNE, SYNDROM, ZAŁOM, SINICA OBWODOWA, FUNT ANGIELSKI, INDEKS, BRONCHOGRAFIA, AUTOBUS SZYNOWY, MELUZYNA, TRAWERS, SZTUKA ZDOBNICZA, WIERZCHOŁEK CENTRALNY, PROTOAWIS, MIENIE ZAMIENNE, MUZYK, WYWINIĘCIE ORŁA, KONWOJER, ŻÓŁW WIELKOGŁOWY, KARTOWNIK, DWUBÓJ KLASYCZNY, SĘKACZ, KAPANINA, POSYŁKA, JĘZYK PASZTO, ATTACHÉ KULTURALNY, FARSA, NIEWYPARZONA BUZIA, SZPULA, STATEK KOSMICZNY, SOBÓR, ZACIESZ, SSAKI, FIZYKA WIELKICH ENERGII, MISIOLUB, CHOROBA NASU-HAKOLI, ANTYNOMIA, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, SKAŁA MACIERZYSTA, RUCH PRECESYJNY, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, SWAWOLA, POZŁOTKO, RYBA ŁAWICOWA, SUTKA, BLEJTRAM, BEZA, KOSZT UTOPIONY, MONARCHIANIZM, LINOWIEC, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, GEEK, JUMPER, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, UKŁAD TERMODYNAMICZNY, POLITYKA MIESZKANIOWA, ROMANTYZM, MAPNIK PIŁOGRZBIETY, DŻUNGLA, REPOWNIA, TABLICA, KAPLICA PRZYCMENTARNA, DEONTOLOGIA WETERYNARYJNA, KOŻUSZYSKO, EKSPERYMENT KLINICZNY, MASTOLOGIA, SOLARZ, PRZECIWCIAŁO ANTYFOSFOLIPIDOWE, PIŻMÓWKA AMERYKAŃSKA, STRUMIEŃ, HISZPAŃSKI, KĄT PEŁNY, FOTOGRAFIA KRAJOZNAWCZA, NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA, OBOZOWISKO, SSAKI NIŻSZE, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, TRUST, GALAS, RONDO, SKRADANKA, START ZATRZYMANY, TENDENCJA, KOMPLIKACJA, PORÓD FIZJOLOGICZNY, RUSIN, COLEMANIT, NERWIAK PŁODOWY WSPÓŁCZULNY, TYGIEL, HISZPAN, ŚNIADANIE WIELKANOCNE, RZUT PROSTOKĄTNY, PASTERSKOŚĆ, POLICJA POLITYCZNA, BATYMETRIA, ODKRYCIE, KARTKA, DYM, HYDROAKUSTYKA, WOJSKA PANCERNE, MORION, RADIESTETA, PIJAŃSTWO, TINTA, LAWA PODUSZKOWA, OWOLAKTARIANIN, FORTUNA, MASA SOLNA, WĄTROBIANKA, STATYK, CEGŁA CERAMICZNA, KATAR KISZEK, PIĘTNO, TEKSTUALNOŚĆ, BRYŁA SZTYWNA, ZIMNO, BIOETYKA, ARIANIE, WĘŻOWNIK, SZYNSZYLOWATE, DREWNO TEKOWE, ŻABA MARMURKOWANA, SETER, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE RÓWNOLEGŁE, CZAPLA BIAŁOLICA, TEŚCIK, GENIUSZ, BIOLA, LEWICOWOŚĆ, OBSZAR NIEOGRANICZONY, USZTYWNIACZ, KIERUNEK, TRYPLA, UCHWYT NOŻOWY, ZACZEPNOŚĆ, PLANKTON WIRÓWKOWY, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, MIKROMIKRON, ?ROZMIĘKANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.768 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIEDZINA MEDYCYNY ZAJMUJĄCA SIĘ SCHORZENIAMI, BUDOWĄ I FUNKCJONOWANIEM WĄTROBY ORAZ PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO I DRÓG ŻÓŁCIOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIEDZINA MEDYCYNY ZAJMUJĄCA SIĘ SCHORZENIAMI, BUDOWĄ I FUNKCJONOWANIEM WĄTROBY ORAZ PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO I DRÓG ŻÓŁCIOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HEPATOLOGIA dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami, budową i funkcjonowaniem wątroby oraz pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HEPATOLOGIA
dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami, budową i funkcjonowaniem wątroby oraz pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych (na 11 lit.).

Oprócz DZIEDZINA MEDYCYNY ZAJMUJĄCA SIĘ SCHORZENIAMI, BUDOWĄ I FUNKCJONOWANIEM WĄTROBY ORAZ PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO I DRÓG ŻÓŁCIOWYCH sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - DZIEDZINA MEDYCYNY ZAJMUJĄCA SIĘ SCHORZENIAMI, BUDOWĄ I FUNKCJONOWANIEM WĄTROBY ORAZ PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO I DRÓG ŻÓŁCIOWYCH. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x