KARA ZA ZŁE CZYNY, ZAZWYCZAJ NAKŁADANA W KONTEKŚCIE RELIGINYM, PRZENOŚNIE UŻYWA SIĘ TEGO SŁOWA RÓWNIEŻ SZERZEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POKUTA to:

kara za złe czyny, zazwyczaj nakładana w kontekście religinym, przenośnie używa się tego słowa również szerzej (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POKUTA

POKUTA to:

ajkt religijny mający na celu własne uświęcenie, doskonalenie (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KARA ZA ZŁE CZYNY, ZAZWYCZAJ NAKŁADANA W KONTEKŚCIE RELIGINYM, PRZENOŚNIE UŻYWA SIĘ TEGO SŁOWA RÓWNIEŻ SZERZEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.323

BURZYK SZARY, WOLNY ZAWÓD, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, TOR WODNY, SILNIK ZAMKNIĘTY, OSPAŁOŚĆ, WSZYSTKOWIDZĄCY, SPOCZYNEK, GAP, MOTYLEK, KARTOGRAFIA, PACZKA, MASOŃSKOŚĆ, ZAPRUCIE SIĘ, NIESZLACHETNOŚĆ, PRZYTOMNOŚĆ, TRZPIEŃ, IMPROMPTU, SENSOWNOŚĆ, JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI, ROZWIĄZŁOŚĆ, ZMAGANIA, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, STUDENT, SKRÓT, FOKSTROT, ARTYSTA, GZY, IDIOMATYZM, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, TŁOK, BUDOWNICTWO, KOMITET, OKRUSZEK, SKLEP ZOOLOGICZNY, PILNOWACZ, KARŁOWATOŚĆ PRZYSADKOWA, NARZĄD RODNY, KOŁOMYJKA, KRAJANKA, MŁYNEK, KARDIOIDA, KATA, ZAPYLENIE KRZYŻOWE, PRZEKUPIEŃ, RYBY, ŻWAWOŚĆ, WYCHOWANKA, BĘBEN, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, TRUP, PEPPERONI, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, BATERIA AKUMULATOROWA, SZLACHTUZ, KAUCZUKOWIEC, ROZMIĘKANIE, KIJ, TEŚCIK, IRISH DRAUGHT, WADLIWOŚĆ, ARCHEOLOGIA PODWODNA, WYWRÓCENIE SIĘ, PLAZMOLIZA, PLURALISTA, JĘZYK TAGALSKI, TRZECIE OKO, NESTOR, WAFELEK, POPIELICA, DOMINANTA, ASOCJACJA, KONTROLA DROGOWA, MINUTNIK, TRZY KARTY, HUMANIZM, IZOLACJA, SNIFTER, LYGODIUM JAPOŃSKIE, WSTYD, JEOGRAFIA, SAUNA, SŁUPISKO, EGALITARYZM, BRUDNA ROBOTA, PEPERONI, BAŃKA, DELFIN BIAŁONOSY, TERAPIA BEHAWIORALNA, KATASTROFICZNOŚĆ, MIĘKKI RESET, MAGIERA, RUMIANEK, HARROD, CHOROBA VERNEUILA, WĘZEŁ ZARODKOWY, RYT, KŁOSEK, STRZAŁKA, KOMORNIK, WEZWANIE, DWUNASTKA, CHAŁTURA, URLOP TACIERZYŃSKI, SZTURMÓWKA, MŁOT HYDRAULICZNY, IMMUNOGLOBULINA, MASIELNICZKA, GORZELNICTWO, GAŁĘŹNIK, CISOWCE, POJAZD, GALERY, ROCK, DEKLAMACJA, ANTYEGALITARYZM, LUSTRO, POKŁAD PANCERNY, BALSAM KANADYJSKI, PROPORZEC, MIERNIK CYFROWY, GRUSZA, ARPEGGIO, SARKOFAG, RAMA, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, ALGORYTM REKURENCYJNY, PIEC TYGLOWY, ROTUNDA, POSTERUNEK, RZEKOTKA, PERGAMIN, ERUPCJA, DEMÓWKA, MAPA SZTABOWA, GALARETA, PROKARBAZYNA, CHARLESTON, GATUNEK SEMELPARYCZNY, ŚMIESZKA, PRZYTULIA, GRYMAŚNICA, NAUKI O POZNANIU, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, KANARKI KSZTAŁTNE, AEROLIT, GRADACJA, MAGIEL, RELIGIOZNAWCA, ŹRÓDŁOWOŚĆ, DŻEZ, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, SER, KRYKIET, WNIEBOWSTĄPIENIE, LODOWNIA, BIURO LUSTRACYJNE, PIERWORYS MAPY, PACAN, ORĘDOWNIK, ZIELONA GRANICA, GERMANISTYKA, SKRĘTKOWCE, ZIEMIA ŚWIĘTA, PLACERIAS, YOUTUBERKA, TOCZENIE, KLASTER, FIFKA, RUCH PROSTOLINIOWY, ZESTAW, HEPATOLOGIA, CZAS LETNI, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, CASUS, FILEMON SĘPIOGŁOWY, BURRITO, ŚMIGŁO, MĄŻ ZAUFANIA, PERŁOZ, DŁAWIEC, ZUPA ŚMIECIOWA, HIPOPOTAMOWATE, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, ZAKAŻENIE POKARMOWE, WŚCIEK DUPY, FILOLOGIA ROMAŃSKA, WAN, CYKL KONIUNKTURALNY, ROZKŁAD, PŁYWACZEK, ZEGAR KWARCOWY, NASTAWNOŚĆ OKA, SPAWACZ, BULTERIER, AUTOMAT KOMÓRKOWY, MAGISTRALA, BASKINA, JEDENASTA MUZA, TROGLOBIONT, RECESJA LODOWCA, ŁAZIENKI, WIEJSKI FILOZOF, JAGIELLON, DESEREK, RADIACJA, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, KONWOJER, DOMINO, STROLLER, KAFKA, TRAWERS, KLOC, KSIĄŻĘ ALBERT, MARNOTRAWCA, KRYPTODEPRESJA, KOT, APTAMER, SKRYBA, IRAŃSKI, WSPÓŁBRZMIENIE, SUBKOMPAKT, LOSOWANIE WARSTWOWE, DERBY, ŚLUZICE, PRZEDPOLE, WYMIANA, ŁAŃCUCH, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, OBRONA KERESA, HYDROFON, NAJEMNICTWO, SUPERNOWE, PODLIZYWACZ, KIJANKA, NIESPRAWNOŚĆ, ITINERER, KATASTROFALNOŚĆ, PENITENCJA, CIELĘCINKA, CNOTLIWA ZUZANNA, FARBOWANIE SIĘ, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, BRYZOMANCJA, MONIT, ŻNIWO, KONOTATKA, NATURYZM, PIEKARNIA, MAŁPKA, PERKOZ SREBRNOCZUBY, MINUTA, OPRYSZCZKA, BEZKRĘGOWIEC, BIEGANINA, ELEMENT TOCZNY, KURIER TATRZAŃSKI, NĘCISKO, INSTALOWANIE, HOL MIĘKKI, ŚMIEĆ, RYFLA, INKRUSTACJA, NAMYSŁ, WYŁUDZACZ, CHEMOTROPIZM DODATNI, ALERGOLOGIA, GOŁOLEDŹ, CIEMNOGRÓD, CHOROBA CAFFEYA, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, PISARZ, GASTROFAZA, ZABAWOWICZ, CEFALOPOLISYNDAKTYLIA GREIGA, BUDA, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, EFEKT CANTILLONA, WSKAŹNIK UBÓSTWA, RODZIMOŚĆ, DRABINKA, PUSTYNNICA KATOLICKA, BOMBA KOBALTOWA, ZŁOŻENIE UKŁONU, PAPROCIE, KAPILARA, IKOS, TRZY KRÓLE, FILEMON BIAŁOSZYI, POZYCJA TRENDELENBURGA, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, KURANT, BIAŁA ŚMIERĆ, PUSZKARZ, APOGEUM, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, HALABARDA, DACH, ?TECHNIKA CYFROWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.323 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KARA ZA ZŁE CZYNY, ZAZWYCZAJ NAKŁADANA W KONTEKŚCIE RELIGINYM, PRZENOŚNIE UŻYWA SIĘ TEGO SŁOWA RÓWNIEŻ SZERZEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KARA ZA ZŁE CZYNY, ZAZWYCZAJ NAKŁADANA W KONTEKŚCIE RELIGINYM, PRZENOŚNIE UŻYWA SIĘ TEGO SŁOWA RÓWNIEŻ SZERZEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POKUTA kara za złe czyny, zazwyczaj nakładana w kontekście religinym, przenośnie używa się tego słowa również szerzej (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POKUTA
kara za złe czyny, zazwyczaj nakładana w kontekście religinym, przenośnie używa się tego słowa również szerzej (na 6 lit.).

Oprócz KARA ZA ZŁE CZYNY, ZAZWYCZAJ NAKŁADANA W KONTEKŚCIE RELIGINYM, PRZENOŚNIE UŻYWA SIĘ TEGO SŁOWA RÓWNIEŻ SZERZEJ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - KARA ZA ZŁE CZYNY, ZAZWYCZAJ NAKŁADANA W KONTEKŚCIE RELIGINYM, PRZENOŚNIE UŻYWA SIĘ TEGO SŁOWA RÓWNIEŻ SZERZEJ. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x