NUR LODOWIEC, GAVIA IMMER - GATUNEK DUŻEGO WĘDROWNEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY NURÓW (GAVIIDAE); ZAMIESZKUJE STREFĘ BOREALNĄ I TUNDRĘ AMERYKI PÓŁNOCNEJ, GRENLANDII I ISLANDII, W EUROPIE POJAWIA SIĘ SPORADYCZNIE, NA WYBRZEŻACH ATLANTYKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LODOWIEC to:

nur lodowiec, Gavia immer - gatunek dużego wędrownego ptaka wodnego z rodziny nurów (Gaviidae); zamieszkuje strefę borealną i tundrę Ameryki Północnej, Grenlandii i Islandii, w Europie pojawia się sporadycznie, na wybrzeżach Atlantyku (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LODOWIEC

LODOWIEC to:

wolno płynąca masa lodu powstałego z przekształcenia pokładów wiecznego śniegu (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NUR LODOWIEC, GAVIA IMMER - GATUNEK DUŻEGO WĘDROWNEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY NURÓW (GAVIIDAE); ZAMIESZKUJE STREFĘ BOREALNĄ I TUNDRĘ AMERYKI PÓŁNOCNEJ, GRENLANDII I ISLANDII, W EUROPIE POJAWIA SIĘ SPORADYCZNIE, NA WYBRZEŻACH ATLANTYKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.504

LAMINAT, ELEGIJNOŚĆ, PIÓRA, LIST PRZEWOZOWY, JARZĘBINA, PERKOZ MAORYSKI, DZIKI BER, CZANKA, OBJAWIENIE, BAR SZYBKIEJ OBSŁUGI, IBIS CZUBATY, SUHAK, KUSACZ PLAMISTY, GRYZIEL ZACHODNI, SYRENOWATE, SEJM, BIPOLARNOŚĆ, JĘZYK SEMICKI, CAP, JAŁOWIEC PŁOŻĄCY, KWAZIKRYSZTAŁ, HEKSAMETR, TURANIEC, ALETOPELTA, WÓŁ VU QUANG, MIEDNICZKA, STRATEGIA, DŁUGOŚĆ, KANIUK SUNDAJSKI, ŚLEDŹ WOŁŻAŃSKI, BURZYK NOWOZELANDZKI, FAJTNIĘCIE, PAREJAZAURY, CHWOSTKA ŚWIETNA, ABSURD NAZWOWY, LIMAKOLOGIA, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, TROGLOKSEN, JUBILER, FUNKCJA ZDANIOWA, ŻARŁACZ ŻÓŁTY, HEMOROID, MIKSER PLANETARNY, CHEERLEADERKA, ALBATROS WĘDROWNY, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, HARTOWNOŚĆ, BOA CESARSKI, RZUT OSZCZEPEM, KOZIBRÓD WSCHODNI, MOTYLEK, PALATOGRAFIA, TELEMARK, ODMULACZ, NEMEGTOZAUR, ODPŁATA, ODŁAM, RUDAWKA WIELKA, ESENCJALIZM, WIĄZ SYBERYJSKI, PELYKOZAURY, PRZEŁĄCZALNIA, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, BYDLĘCTWO, MOSTOWNICZY, PRZEWIERCIEŃ, ŚLEPOWRON ZWYCZAJNY, POJAZD KOSMICZNY, OKRES LITERACKI, BAWÓŁ AFRYKAŃSKI LEŚNY, WYRWIZĄB, NUR CZARNOSZYI, ODROSTY, SMUKLEŃ PRYSKACZ, STAŁA, ŚNIEŻYCZKA FAŁDOWANA, MOŻNOŚĆ, NIEDOROZWÓJ, POPISOWOŚĆ, ŁUPEK OSADOWY, OCEANOGRAFIA, UMOWA KONTRAKTACJI, OMIEG KOZŁOWIEC, KOLEJKA METRA, ŚNIOT, NIEUPRZEJMOŚĆ, SUMAK, IMBIR, JEDWABNICA PLAMISTA, PORĘBA, ŻAKINADA, SALAMANDRA KOTYJSKA, UKŁAD ADAPTACYJNY, KÓZKA, PĘTÓWKA, ADMINISTRATYWISTA, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, ORKIESTRA SYMFONICZNA, UMOWA UBEZPIECZENIA, KIEŁŻ DROBNY, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, OPOZYCJA, JĘZYK PASZTO, ŚLEDŹ AZOWSKI, NADZIEMNOŚĆ, TRAWA SŁONIOWA, SOKÓŁ KOBUZ, BALDACHIM, SZKOŁA ŚREDNIA, KOCIOŁ EWORSYJNY, DRZEWIAK HUOŃSKI, JEZIORO POLITROFICZNE, SZURPEK WYSMUKŁY, STULIK PASIASTY, AUTYZM, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, MOSTEK, POZYCJONER, SPECJACJA FILETYCZNA, BURZYK KALIFORNIJSKI, PRZEPITKA, MODRASZEK ALKON, DYSTYCH, NOŻYCOSTEREK, GARDA, LICZEBNIK ZBIOROWY, POMPA WYPOROWA, RYDZ SMACZNY, WYRAZISTOŚĆ, DARNIÓWKA, PRAŻUBR, ZAPŁON ISKROWY, LOGIKA NIEFREGOWSKA, STAW SKOKOWY, TECHNOZAUR, TRÓJLIST WSTYDLIWY, ADDYCJA, EKSTRALIGA, DENDROMETRIA, HAGRYF, POCIĄG METRA, FOKMASZT, ZIEMNODROZD DUŻY, MRÓWCZYNKA, DOGMAT, MŁYNOWY, ŚCISŁY POST, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, POMOC, KLOAKA, ORŁY, GROMADNIK CZARNOGŁOWY, KOŁPAK, CYRANECZKA POŁUDNIOWA, MECHANIKA GÓROTWORU, EUCHARYSTIA, SAGAN, ZARZUTKA, RZEZAK, ZAPRAWA, KONTAKT, BECZKA ŚMIECHU, DENIALIZM, METATEZA, RUSAŁKA, DAZYM, ROZGWIAZDA CZERWONA, SARDYNELA ZŁOTOPASKA, JAMA PACHOWA, BUDOWNICTWO, JEŻOZWIERZ AFRYKAŃSKI, GRUPA WSPARCIA, BALDASZNIK AFRYKAŃSKI, CAKE-WALK, EODICYNODON, NIEBOGA, LIS, PRZYPADEK, JĄDRO CZERWIENNE, PROTOHISTORIA, MOTOR, TORFOWIEC CIENIUTKI, ŻÓŁW CZERWONOLICY, ZAŁAM, WŁOCHY, GRABARZ, NOTOZAURY, MRÓWKOJADEK, EFEKT KAPILARNY, NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA, SZRONIAK WRZOSOWY, ŁABĘDŹ CZARNY, ODDZIAŁ ZAKAŹNY, PODRZEŃ GARBATY, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, CHOROBA TANGIERSKA, NASTAWNOŚĆ OKA, TOROS, GRYKA, SEN, ZBIORÓWKA, FAŁDOWNIK, SALAMANDRA, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, KARETA, HISZPAN, CZAKRAM, ZAKURZENIE, POINT AND CLICK, OPUSZCZENIE, SZPIK KOSTNY, RUDA, GOŁOGŁÓW, PUNKT KOPULACYJNY, JAZ RUCHOMY, BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO, RYCERZ ROZBÓJNIK, PROTETYKA, SARDYNKI, FLAMENCO, CHAOS, KRZYŻODZIÓB, OBRONA STREFOWA, CYKL OWULACYJNY, SOMALIJSKI, MAŁPKA, WIELKI STEP, INDOEUROPEJCZYK, OOLOGIA, SOSNA GÓRSKA, NERWIAK ZARODKOWY, SIEROTA SPOŁECZNA, DENALI, PRAWO BERNOULLIEGO, AUSTRALORZEKOTKA CZERWONOOKA, KURAWONGA CZARNA, MODROLOTKA ZIELONOCZUBA, PAŁKA, KUŁAN MONGOLSKI, BYLICA, WIDZOWNIA, STRZĘPLICA NADOBNA, ORYKS WSCHODNIOAFRYKAŃSKI, CZAPLA SZAROBRZUCHA, SITAK, PRZYLEPA, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, SZCZEKAJĄCY JELEŃ, ZAUROPLIT, MARMOZETA LWIA, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, KUŁAN SYRYJSKI, METALOGIKA, LODOWIEC PODGÓRSKI, PSIARKA, NACHUR, PRZEKŁADACZ, WZDĘTEK LAPOŃSKI, PARNOTA, TRZMIELEC CZARNY, KAZUAR WSPANIAŁY, MIĘSOŻERNOŚĆ, OBSZAR ALIMENTACYJNY, TRZPIEŃ, KRONOZAUR, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, OPOSUM, TEHUELCZEZAUR, OCEANNIK BIAŁOGARDŁY, MYDLARNIA, RESYNTEZA, ROŚLINIOWIEC, CHODZĄCA DOBROĆ, BERŻERETKA, ŚWIAT DYSKU, OSOBA PODEJRZANA, KAMELEON, MARKGRAF, GĘŚ GĘGAWA, FLANDRIA, BÓBR RZECZNY, MRÓWKOŻER WORKOWATY, SALWINIA MAŁA, TAŚMA, ALOES NISKI, KRASNODRZEW POSPOLITY, GÓRALEK DRZEWNY, INCYDENTALNOŚĆ, RACHUNKOWOŚĆ, MORENA POWIERZCHNIOWA, TEMPO, MASKOWIK PRĘGOLICY, STRUKTURALISTA, STRATEG, OLIWNIK, ZŁOTOLITKA OGNISTA, ŚWIĄTKI, ?EUTERPA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.504 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NUR LODOWIEC, GAVIA IMMER - GATUNEK DUŻEGO WĘDROWNEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY NURÓW (GAVIIDAE); ZAMIESZKUJE STREFĘ BOREALNĄ I TUNDRĘ AMERYKI PÓŁNOCNEJ, GRENLANDII I ISLANDII, W EUROPIE POJAWIA SIĘ SPORADYCZNIE, NA WYBRZEŻACH ATLANTYKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NUR LODOWIEC, GAVIA IMMER - GATUNEK DUŻEGO WĘDROWNEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY NURÓW (GAVIIDAE); ZAMIESZKUJE STREFĘ BOREALNĄ I TUNDRĘ AMERYKI PÓŁNOCNEJ, GRENLANDII I ISLANDII, W EUROPIE POJAWIA SIĘ SPORADYCZNIE, NA WYBRZEŻACH ATLANTYKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LODOWIEC nur lodowiec, Gavia immer - gatunek dużego wędrownego ptaka wodnego z rodziny nurów (Gaviidae); zamieszkuje strefę borealną i tundrę Ameryki Północnej, Grenlandii i Islandii, w Europie pojawia się sporadycznie, na wybrzeżach Atlantyku (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LODOWIEC
nur lodowiec, Gavia immer - gatunek dużego wędrownego ptaka wodnego z rodziny nurów (Gaviidae); zamieszkuje strefę borealną i tundrę Ameryki Północnej, Grenlandii i Islandii, w Europie pojawia się sporadycznie, na wybrzeżach Atlantyku (na 8 lit.).

Oprócz NUR LODOWIEC, GAVIA IMMER - GATUNEK DUŻEGO WĘDROWNEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY NURÓW (GAVIIDAE); ZAMIESZKUJE STREFĘ BOREALNĄ I TUNDRĘ AMERYKI PÓŁNOCNEJ, GRENLANDII I ISLANDII, W EUROPIE POJAWIA SIĘ SPORADYCZNIE, NA WYBRZEŻACH ATLANTYKU sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - NUR LODOWIEC, GAVIA IMMER - GATUNEK DUŻEGO WĘDROWNEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY NURÓW (GAVIIDAE); ZAMIESZKUJE STREFĘ BOREALNĄ I TUNDRĘ AMERYKI PÓŁNOCNEJ, GRENLANDII I ISLANDII, W EUROPIE POJAWIA SIĘ SPORADYCZNIE, NA WYBRZEŻACH ATLANTYKU. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast