JEŻ MORSKI - PRZEDSTAWICIEL GROMADY MORSKICH ZWIERZĄT ZALICZANYCH DO TYPU SZKARŁUPNI (ECHINODERMATA), CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ KULISTYM, MNIEJ LUB BARDZIEJ SPŁASZCZONYM, RÓŻNORODNIE UBARWIONYM CIAŁEM GĘSTO POKRYTYM WAPIENNYMI, RUCHOMO OSADZONYMI KOLCAMI; ZWIERZĘTA TE ZAMIESZKUJĄ STREFĘ DENNĄ WÓD SŁONYCH O ZASOLENIU POWYŻEJ 20‰ WSZYSTKICH STREF GEOGRAFICZNYCH KULI ZIEMSKIEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JEŻOWIEC to:

jeż morski - przedstawiciel gromady morskich zwierząt zaliczanych do typu szkarłupni (Echinodermata), charakteryzujących się kulistym, mniej lub bardziej spłaszczonym, różnorodnie ubarwionym ciałem gęsto pokrytym wapiennymi, ruchomo osadzonymi kolcami; zwierzęta te zamieszkują strefę denną wód słonych o zasoleniu powyżej 20‰ wszystkich stref geograficznych kuli ziemskiej (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEŻ MORSKI - PRZEDSTAWICIEL GROMADY MORSKICH ZWIERZĄT ZALICZANYCH DO TYPU SZKARŁUPNI (ECHINODERMATA), CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ KULISTYM, MNIEJ LUB BARDZIEJ SPŁASZCZONYM, RÓŻNORODNIE UBARWIONYM CIAŁEM GĘSTO POKRYTYM WAPIENNYMI, RUCHOMO OSADZONYMI KOLCAMI; ZWIERZĘTA TE ZAMIESZKUJĄ STREFĘ DENNĄ WÓD SŁONYCH O ZASOLENIU POWYŻEJ 20‰ WSZYSTKICH STREF GEOGRAFICZNYCH KULI ZIEMSKIEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.345

CHOROBA THOMSENA, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, WYGIĘCIE, CZYNNIK BIOTYCZNY, ZSTĘPNICA, OŚCIEŻE, POJAW MASOWY, TOTEM, KRYZA, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, GRZBIETORODOWATE, CZARNUCH, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, WARSTWA BAZALTOWA, KULTYSTA, ROŚLINA OZDOBNA, TASIEMCE, KRĄŻENIE DUŻE, KRYZA, AKWEN, EWANIELIA, ŚWIETLISTOŚĆ, PRZESZUKANIE, ZAPASY, SZMALCÓWKA, PLAMIEC AGREŚCIAK, OSTRONOGOWATE, KLUSAK, KARCYNOLOGIA, KONTRAMARKA, KLIN, FREZARKA, SKOK W BOK, DROŻDŻE, SINIEC, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, PODZIAŁ METRYCZNY, JEDNOKOPYTNE, LANGUR WSPANIAŁY, SZPRYCA, ZAPŁON ISKROWY, GRUBOŚĆ, FARMERYZACJA, SŁUCHAWKA, GRANAT, KĄPIEL LECZNICZA, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, PRZESTRZEŃ MIĘDZYPLANETARNA, PODWÓJNY TROCHEJ, EMISJA, PROTOZOOLOGIA, KONTAKT, ZARZUT, SFERA, TŁO, JĘZYK STAROEGIPSKI, GEOLOGIA, LURA, MAJORAT, REOLOGIA, ORKA, TEKST REZULTATYWNY, SADZE, PRZYGOTOWALNIA, PISEMKO, HOMOSFERA, RADIOKABINA, ŚLEPY TOR, CZUB, ZASZŁOŚĆ, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, BATALION, KLEDONISMANCJA, PRZEPŁYW, VIOLA BASTARDA, BÓBR EUROPEJSKI, SYLWESTER, CZŁOWIEK, LUZAK, ANEKSJA, BÓBR, PRZĘDZA, SÓL, MUSZLA, GORSET ORTOPEDYCZNY, NAPPA, BEZWODNIK, KSIĘŻUNIO, SIODŁO, PLUDRY, PIEC WANNOWY, KUSZYK, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, KORONIARZ SERCATY, LITERATKA, LAMPA KSENONOWA, EWOKACJA, FORMALISTA, DRZWI HARMONIJKOWE, LEGENDA, CYWIL, SZYMANOWSKI, WIATR, JUDAISTA, POBLISKOŚĆ, WKLĘSŁOPANCERZÓWKA CZERWONOGŁOWA, ZAĆMIENIE, SKRZYPŁOCZE, PĄK, SUPERNOWE, ANKSJOGENIK, TREN, WYCHUCHOL ROSYJSKI, NOC, RATUSZ, KRATÓWKA, KOPALINA STAŁA, GRETING, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, ŁACIŃSKI, PÓŁCIEŃ, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, ANALOG, KOKLUSZ, MONSTRUM, KANTORIA, ARMATOR, WAGA, KAWA, PAS, CHRUŚCIEL, TUŁACTWO, FANATYZM, KORWETA, SPACJA, ZASTRZYK, ŻABKA, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, DYSKIETKA INSTALACYJNA, POLKA, LIST, NIERUCHOMOŚĆ, GENIUSZ UNIWERSALNY, BRYTYJSKOŚĆ, PRZODEK, OKRES AMAZOŃSKI, SŁOWACYSTYKA, ZMIERACZEK NADMORSKI, SKALNICZEK SIWY, TARTAK, WYWÓZ, IZBA CZELADNA, GRZEBIEŃ, PRZETŁOK, PIĄTKA, EKOLOGISTYKA, VOLLEY, TILAKA, DZIEŻA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, KOŁPAK, ŚLĄSKI, PIEC DYMARSKI, IGLASTE, ZARAŻONA, KARETKA, KUNA, TERCJA, ODSYŁACZ, FAZA, EMBOLIZACJA, DZIENNIK PROMULGACYJNY, GUANO, KOBIETON, ARTYSTA, POPARCIE, PAPUGA, SKALA, PLURALISTA, MORWA, WERSOLOGIA, ROWER POZIOMY, PUSZCZYK, UMIEJSCOWIENIE, BRUDAS, DEZINTEGRACJA SKAŁ, IMPLEMENTACJA, ORGANKI, KOMÓRKA, MASKONUR, KRAWĘDŹ, FISZBINOWIEC, ODMIANA HERBOWA, SUBSTANTYWNOŚĆ, GENEZA, KOSARZ, DEGRENGOLADA, SOLARIUM, CZUŁKI, WĄSONÓG, DEPRECJACJA, FILOLOGIA SERBSKA, WYŚCIG, MARIONETKA, KIPA, ANOMALIA MAGNETYCZNA, SKUPISKO, REWERSAŁ, SIAD, TACZKA, RZEP, PŁOMYKÓWKA, TRUP, PENITENCJA, MYRMEKOLOGIA, FOKA, ŚWIETLICA, LADA, ZBÓJNICKI, GLUKOZOAMINOGLIKAN, GOŁĄBKI, PRZEMIANA ODWRACALNA, DYREKCJA, RĘKAWICZNIK, CHINE, KAMYCZEK USZNY, RATING, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, WYPAŁ, CZAPA, NIMFA, SHONEN-AI, ZAPINKA, KONDOMINIUM, RYGIEL, HALBA, DODATEK PIELĘGNACYJNY, POLONISTYKA, ANIMACJA KOMPUTEROWA, BELKA, S/Y, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, ETYKIETA, ENCYKLIKA, FARBA DRUKARSKA, PRZEDMURZE, SZTUKA PERFORMATYWNA, ZASTRZAŁ, TĘTNICA KREZKOWA GÓRNA, CZASTUSZKA, MARKIZA, GREGARYNA, PAKU CZARNOPŁETWY, VOTUM SEPARATUM, TAMWORSY, UNIA REALNA, NAPŁYW, CZECZOTKA, STWARDNIENIE GUZOWATE, HALO, NALEWKA, LICENCJA PRAWNICZA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W OŚRODKU MATERIALNYM, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, RETROGRADACJA, LIST POLECONY, GABRIELI, NARWALOWATE, OBIPIĘTA, ZAPOJKA, GRA, ŁADOWANIE, IZOPRENALINA, NANSUK, GAZ GENERATOROWY, INKA, RODZINA, SKŁADAK, STÓŁ GIMNASTYCZNY, ZNAK, GARKUCHNIA, TEST SPRAWNOŚCIOWY, BÓBR AMERYKAŃSKI, STERNIK MOTOROWODNY, PORĘCZ, NAUKA PRZYRODNICZA, PODZIELNIK, KORTYNA, KATZENJAMMER, CHLOASMA, CZARODZIEJ, KOLIZJA, AUTOCAMPING, EGZOTYK, TABLICA EPITAFIJNA, ?CORONET.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.345 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEŻ MORSKI - PRZEDSTAWICIEL GROMADY MORSKICH ZWIERZĄT ZALICZANYCH DO TYPU SZKARŁUPNI (ECHINODERMATA), CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ KULISTYM, MNIEJ LUB BARDZIEJ SPŁASZCZONYM, RÓŻNORODNIE UBARWIONYM CIAŁEM GĘSTO POKRYTYM WAPIENNYMI, RUCHOMO OSADZONYMI KOLCAMI; ZWIERZĘTA TE ZAMIESZKUJĄ STREFĘ DENNĄ WÓD SŁONYCH O ZASOLENIU POWYŻEJ 20‰ WSZYSTKICH STREF GEOGRAFICZNYCH KULI ZIEMSKIEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEŻ MORSKI - PRZEDSTAWICIEL GROMADY MORSKICH ZWIERZĄT ZALICZANYCH DO TYPU SZKARŁUPNI (ECHINODERMATA), CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ KULISTYM, MNIEJ LUB BARDZIEJ SPŁASZCZONYM, RÓŻNORODNIE UBARWIONYM CIAŁEM GĘSTO POKRYTYM WAPIENNYMI, RUCHOMO OSADZONYMI KOLCAMI; ZWIERZĘTA TE ZAMIESZKUJĄ STREFĘ DENNĄ WÓD SŁONYCH O ZASOLENIU POWYŻEJ 20‰ WSZYSTKICH STREF GEOGRAFICZNYCH KULI ZIEMSKIEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JEŻOWIEC jeż morski - przedstawiciel gromady morskich zwierząt zaliczanych do typu szkarłupni (Echinodermata), charakteryzujących się kulistym, mniej lub bardziej spłaszczonym, różnorodnie ubarwionym ciałem gęsto pokrytym wapiennymi, ruchomo osadzonymi kolcami; zwierzęta te zamieszkują strefę denną wód słonych o zasoleniu powyżej 20‰ wszystkich stref geograficznych kuli ziemskiej (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JEŻOWIEC
jeż morski - przedstawiciel gromady morskich zwierząt zaliczanych do typu szkarłupni (Echinodermata), charakteryzujących się kulistym, mniej lub bardziej spłaszczonym, różnorodnie ubarwionym ciałem gęsto pokrytym wapiennymi, ruchomo osadzonymi kolcami; zwierzęta te zamieszkują strefę denną wód słonych o zasoleniu powyżej 20‰ wszystkich stref geograficznych kuli ziemskiej (na 8 lit.).

Oprócz JEŻ MORSKI - PRZEDSTAWICIEL GROMADY MORSKICH ZWIERZĄT ZALICZANYCH DO TYPU SZKARŁUPNI (ECHINODERMATA), CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ KULISTYM, MNIEJ LUB BARDZIEJ SPŁASZCZONYM, RÓŻNORODNIE UBARWIONYM CIAŁEM GĘSTO POKRYTYM WAPIENNYMI, RUCHOMO OSADZONYMI KOLCAMI; ZWIERZĘTA TE ZAMIESZKUJĄ STREFĘ DENNĄ WÓD SŁONYCH O ZASOLENIU POWYŻEJ 20‰ WSZYSTKICH STREF GEOGRAFICZNYCH KULI ZIEMSKIEJ sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - JEŻ MORSKI - PRZEDSTAWICIEL GROMADY MORSKICH ZWIERZĄT ZALICZANYCH DO TYPU SZKARŁUPNI (ECHINODERMATA), CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ KULISTYM, MNIEJ LUB BARDZIEJ SPŁASZCZONYM, RÓŻNORODNIE UBARWIONYM CIAŁEM GĘSTO POKRYTYM WAPIENNYMI, RUCHOMO OSADZONYMI KOLCAMI; ZWIERZĘTA TE ZAMIESZKUJĄ STREFĘ DENNĄ WÓD SŁONYCH O ZASOLENIU POWYŻEJ 20‰ WSZYSTKICH STREF GEOGRAFICZNYCH KULI ZIEMSKIEJ. Dodaj komentarz

3+6 =

Poleć nas znajomym:

x