OBSZAR, KTÓRY MA CHARAKTER WIEJSKO-MIEJSKI, PRZEPLATAJĄ SIĘ NA NIM TRADYCYJNE, TYPOWO WIEJSKIE FORMY UŻYTKOWANIA ZIEMI Z NOWOCZESNYM, INTENSYWNYM, TOWAROWYM ROLNICTWEM SZKLARNIOWYM, WARZYWNICZYM, A TAKŻE SADOWNICZYM ORAZ CHOWEM ZWIERZĄT GOSPODARSKICH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STREFA PODMIEJSKA to:

obszar, który ma charakter wiejsko-miejski, przeplatają się na nim tradycyjne, typowo wiejskie formy użytkowania ziemi z nowoczesnym, intensywnym, towarowym rolnictwem szklarniowym, warzywniczym, a także sadowniczym oraz chowem zwierząt gospodarskich (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBSZAR, KTÓRY MA CHARAKTER WIEJSKO-MIEJSKI, PRZEPLATAJĄ SIĘ NA NIM TRADYCYJNE, TYPOWO WIEJSKIE FORMY UŻYTKOWANIA ZIEMI Z NOWOCZESNYM, INTENSYWNYM, TOWAROWYM ROLNICTWEM SZKLARNIOWYM, WARZYWNICZYM, A TAKŻE SADOWNICZYM ORAZ CHOWEM ZWIERZĄT GOSPODARSKICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.853

KWARTALNIK, GRUSZE ZACHODNIE, WĘGIERSKI, KROK, ZALESIANIE, CESARZ, TECHNIKA OLEJNA, WIRTUOZERIA, PEJZAŻ, KOMONICA, SŁABIZNA, ZWÓD, PLAMKA FORDYCE'A, NARĄBANIE SIĘ, BEDŁKA FIOLETOWA, RYNEK KONKURENCYJNY, KOŁO ZĘBATE, PAENULA, KOMPLEKS ARENOWY, JEŻOWATE, FOREMKA, KLASA, RZECZY OSTATNIE, DYNAMICZNOŚĆ, GASTROLOG, RYJOSKOCZKOWATE, POMPIER, CARGO, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, BIONIKA, ORGANIZATOR JĄDERKA, PRAWO MOORE'A, HYDROCHEMIA, PASAŻ, BERSON, NIEPAMIĘĆ WSTECZNA, JĘZYK ŻYWY, HELIOMETR, SPECJALNY, TRUDNY ORZECH DO ZGRYZIENIA, NIEPOKORNOŚĆ, ORGIA, PALUDAMENT, KRAJE, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, FTYZJATRA, DIAGNOSTA, NIEWYPAŁ, TOWAROZNAWSTWO, MANDARYŃSKI, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, MOMENT MINSKY'EGO, CHEMIA ANALITYCZNA, SZMATA, RAFA, GLEJCHENIOWCE, NARÓD WYBRANY, LITURGIA ALEKSANDRYJSKA, BANIECZKA, MATNIA, MORZE MIĘDZYKONTYNENTALNE, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, APLET, OSADY DENNE, MIKSER, GRUBA LINIA, TRZPIEŃ, MIKSER, MASOŃSKOŚĆ, ZAWAŁ, TANGO ARGENTYŃSKIE, JĘZYK, GHEE, KONTAKCIK, POMORZE ŚRODKOWE, KECZUA, ODRUCH KOLANOWY, SIEROTA SPOŁECZNA, STYL TOSKAŃSKI, ŚNIEG, BRZYDAL, MADISON, KWIATUSZEK, POWIEŚĆ SF, ANTYPERTYT, DZIAŁ OSOBOWY, MŁODZIEŻÓWA, TRIADA KARTAGENERA, RAFIA, PROMINENCJA, HIBERNACJA, TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ, SYSTEM ZNAKOWY, NAMOLNOŚĆ, RYNNA POLODOWCOWA, PIANINO, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, WIĄD RDZENIA, ŚRODOWISKO, GORĄCZKA ZŁOTA, ANFELTKA ZŁOŻONA, NADNOSIE, SZEW PODNIEBIENNY, ŻĄDŁÓWKI, ABH, DZIEŃ REKTORSKI, WĘZEŁ POTRÓJNY, KAMIEŃ OZDOBNY, CIĘŻKA RĘKA, TAMARAW, JĘZYK WEGETUJĄCY, TEKSTYLNY, KUCHNIA, PRYMITYW, BARIERA KREW-MÓZG, SZAŁOT, ODPYLNIA, WEŁNIANKA, JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI, SEJSMIKA, SAS, ILOCZAS, PLASTYKA, KRYPTODEPRESJA, ORGANOMISTRZOSTWO, FUNT ANGIELSKI, BEZDOTYKOWIEC, GRAF, STAW OSADOWY, BUCHTA, IDIOMATYZM, PANNUS, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, INDIAŃSKI, ZAŁOŻENIE PARKOWE, BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE, KŁOBUK, OFICER ASTRONAWIGACYJNY, MŁOT HYDRAULICZNY, TELECENTRUM, PRACA WYJŚCIA, SALONOWIEC, CMENTARZ GRZEBALNY, NAWROTOWOŚĆ, MGŁA WYKŁADNICZA, DYSKURSYWNOŚĆ, KANCONETTA, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, RUCH, SEN, PRACOWNIK BUDOWLANY, POMPIER, TOLERASTA, DYSTORSJA, ROTACJA, ROJSTONA KRÓLEWSKA, PYTEL, SIEDMIOBÓJ LEKKOATLETYCZNY, WIERNI, DRĄŻNIA, KLERK, KLEJOWNIA, WĄŻ W KIESZENI, WERSJA REŻYSERSKA, WSTRZĄS TEKTONICZNY, IBERYSTYKA, RAJA CZARNOBRZUCHA, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, LIMFOSCYNTYGRAFIA, PEBA, AUTYZM DZIECIĘCY, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, SUSZARNICTWO, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, KLOMB, OBURĘCZNOŚĆ, KIELICH, UCHO WEWNĘTRZNE, SZWAJCARSKI KOŃ SPORTOWY, BOCZNICA, CZEKOLADZIARNIA, WYROBNICA, LOGIKA MATEMATYCZNA, POGOTOWIE GAZOWE, RAUBITTER, POJNIK, TEORIA GRUP, SUPERNOWE, JĘZYK PROTOBUŁGARSKI, KOHORTA, WAHACZ, SKAZA, GLOBULINA, BESZBARMAK, DYWIZJON RAKIETOWY, TARTALETKA, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, DORADA, STADIALNOŚĆ, KOŃ KABARDYŃSKI, MAPA PIKSELI, ROK ZWYKŁY, NAWALANKA, PILON, WIOSKA, NOSACZ, MENADA, OGRANICZONOŚĆ, INDYKATOR, KAWALERSKA FANTAZJA, NIERUCHOMOŚĆ, SZWARCOWNIK, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, KUPRÓWKA, PARAGENEZA, KAMICA, AKTUALIZOWANIE SIĘ, MAPA TOPOGRAFICZNA, ŚWIĘTY MIKOŁAJ, MORGI, PARK MIEJSKI, PALMA, POCHLEBSTWO, SKRZEK, JAMRAJE, PRZYRODNIK, SKARYFIKATOR, DZIDKA, HOHENZOLLERNOWIE, MUTACJA, OBRAZ, SYSTEM PREZYDENCKI, TRAPEZ PROSTOKĄTNY, KONDENSATOR FLUIDÓW, PISTACJA KLEISTA, ALARM, OBRONA, AUDYTORIUM, ZGRZEBŁO, OOLITYT, ŚCIANA OGNIOWA, AFRYKATA, ZWYCIĘŻYCIEL, EWOLUCJONIZM, PUDŁO, OŻYNA, GRUSZE ZACHODNIOAZJATYCKIE, URBANIZACJA, PIZZERIA, KAPUCYNKA BIAŁOCZELNA, STREFA WOLNOCŁOWA, CZARNA SOTNIA, GOŚCINIEC, ZAKŁADKA, ZLEW, TANTALIT, RÓŻA PUSTYNI, GUZ KULSZOWY, SZASZŁYKARNIA, STRONA, DWUKADŁUBOWIEC, MADURA, NAŚLADOWCZOŚĆ, EKSKAWATOR, PRACOWNIK LEŚNY, CHŁONIAK BURKITTA, MIOTEŁKA, TUKAN, WYPAD, DEWOCJONALIA, POJAZD KONNY, DOZNANIE, CZASZA, OPORNIK, SILNIK BLIŹNIACZY, SYLWA, TALK, BARWA OCHRONNA, COKÓŁ KONTYNENTALNY, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, AGNOZJA CZUCIOWA, CHRABĄSZCZ, EMALIA, USTNIK, OGIEŃ, KRATA VICHY, NISZCZYCIEL, GÓROŁAZ, CHOROBA PFEIFFERA, SELEKCJONER, OPERATOR BITOWY, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, KOMPLEKS ŻYTNI, FORMIERZ, KOŁNIERZ, DZIRYT, ENTEROBAKTERIA, HORODNICZY, ?UKOP.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.853 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBSZAR, KTÓRY MA CHARAKTER WIEJSKO-MIEJSKI, PRZEPLATAJĄ SIĘ NA NIM TRADYCYJNE, TYPOWO WIEJSKIE FORMY UŻYTKOWANIA ZIEMI Z NOWOCZESNYM, INTENSYWNYM, TOWAROWYM ROLNICTWEM SZKLARNIOWYM, WARZYWNICZYM, A TAKŻE SADOWNICZYM ORAZ CHOWEM ZWIERZĄT GOSPODARSKICH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBSZAR, KTÓRY MA CHARAKTER WIEJSKO-MIEJSKI, PRZEPLATAJĄ SIĘ NA NIM TRADYCYJNE, TYPOWO WIEJSKIE FORMY UŻYTKOWANIA ZIEMI Z NOWOCZESNYM, INTENSYWNYM, TOWAROWYM ROLNICTWEM SZKLARNIOWYM, WARZYWNICZYM, A TAKŻE SADOWNICZYM ORAZ CHOWEM ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STREFA PODMIEJSKA obszar, który ma charakter wiejsko-miejski, przeplatają się na nim tradycyjne, typowo wiejskie formy użytkowania ziemi z nowoczesnym, intensywnym, towarowym rolnictwem szklarniowym, warzywniczym, a także sadowniczym oraz chowem zwierząt gospodarskich (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STREFA PODMIEJSKA
obszar, który ma charakter wiejsko-miejski, przeplatają się na nim tradycyjne, typowo wiejskie formy użytkowania ziemi z nowoczesnym, intensywnym, towarowym rolnictwem szklarniowym, warzywniczym, a także sadowniczym oraz chowem zwierząt gospodarskich (na 16 lit.).

Oprócz OBSZAR, KTÓRY MA CHARAKTER WIEJSKO-MIEJSKI, PRZEPLATAJĄ SIĘ NA NIM TRADYCYJNE, TYPOWO WIEJSKIE FORMY UŻYTKOWANIA ZIEMI Z NOWOCZESNYM, INTENSYWNYM, TOWAROWYM ROLNICTWEM SZKLARNIOWYM, WARZYWNICZYM, A TAKŻE SADOWNICZYM ORAZ CHOWEM ZWIERZĄT GOSPODARSKICH sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - OBSZAR, KTÓRY MA CHARAKTER WIEJSKO-MIEJSKI, PRZEPLATAJĄ SIĘ NA NIM TRADYCYJNE, TYPOWO WIEJSKIE FORMY UŻYTKOWANIA ZIEMI Z NOWOCZESNYM, INTENSYWNYM, TOWAROWYM ROLNICTWEM SZKLARNIOWYM, WARZYWNICZYM, A TAKŻE SADOWNICZYM ORAZ CHOWEM ZWIERZĄT GOSPODARSKICH. Dodaj komentarz

4+2 =

Poleć nas znajomym:

x