PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA NORWESKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NORWESKI to:

przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka norweskiego (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NORWESKI

NORWESKI to:

język z grupy skandynawskiej języków germańskich, urzędowy w Norwegii (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA NORWESKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.414

MASZYNA CIEPLNA, IRRADIACJA, OCIOS, SKARB, NASADA, BRODAWKA, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, CERES, BLOCZEK, FATALISTA, PAS, BEAN, TARCZA, GRZYB WOLAK, BACIK, SZPILKA, CHOROBA PAGETA, GAŁĘZIAK, KECZUA, UJŚCIE, OPERATOR BITOWY, POMOCNIK, ORZECHOWIEC, BATORÓWKA, KODYFIKATOR, JEZIORO PROGLACJALNE, AGONISTA, KAPITEL, PONCZ, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, KARBAMINIAN, HERBATA, ZALEŻNOŚĆ, POPYT, UBÓJ, ZYGMUNTÓWKA, STEROWNOŚĆ, GEREZA BIAŁOBRODA, DISNEY, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, WEŁNA, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, BIS, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, ZASTAWKA MITRALNA, PRZELOT, PASKUDA, UŁAMEK PIĘTROWY, GENIUSZ, ROZKŁAD MAXWELLA, SZEŚCIAN, ATRYBUCJA, ODMIERZANIE, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, CEROWNIA, ODZYSK, KRWAWNIK, SZKOŁA, FILM NOIR, CUDOTWÓRCZYNI, POPIELICA, SZEW, PIERWSZY OFICER, KANAŁ, ZAKOŃCZENIE, OPERA, PRAGERMAŃSKI, METEORYT, GORZKA ZGNILIZNA, MIKSER PLANETARNY, POGOTOWIE RATUNKOWE, KONCYLIACJA, RICHELIEU, DEMISEKSUALIZM, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, HORYZONT, BEZLOTKI, MRÓWKA PNIOWA, CYGAŃSKIE DZIECKO, ODŁAMKOWY, DESKA RATUNKU, PRZEMYSŁ SIARKOWY, WYRZUTNIA, OBÓZ, PROSIAK, TWIERDZENIE ZERMELO, POSTRZELENIEC, KREOLKA, POLIGAMICZNOŚĆ, OSTROŻNOŚĆ, OBUDOWA, GRA WYŚCIGOWA, NABIEG KORZENIOWY, GRYS, MAKRAMA, KONTRAST NASTĘPCZY, LĘG, STOS ATOMOWY, CZYNNIK BIOTYCZNY, MEDIUM SPOŁECZNOŚCIOWE, KRÓWSKO, BRYŁA SZTYWNA, KARTA RABATOWA, KOCIOŁEK SKALNY, ŚWIATŁO CZERWONE, MODERUNEK, RZEŹNICZKA, NAGRODA POCIESZENIA, TAKSONOMIA NUMERYCZNA, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, KATASTROFISTA, RADIO, SIODŁO JUCZNE, OŚ OPTYCZNA, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, OŚNIK, ANTYSOWIETYZM, SKRZELOTCHAWKI, DWUCYFRÓWKA, PRZECIWLEGŁOŚĆ, NIEDOPUSZCZENIE, ORDYNACJA, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, BYSTROŚĆ, STRZELBA, OBSZAR NIEOGRANICZONY, GENERALISSIMUS, RAMFORYNCHOWCE, ODRÓBKA, PRZEMYT, FRAZA NOMINALNA, KURCZAK TIKKA MASALA, PASTORALE, LICHWIARSTWO, OZDOBNICA WIĘKSZA, DYSTORSJA, EKSTRUZJA, KĘDZIERZAWOŚĆ, CROSS, PRZEKŁADNIA CIĘGNOWA, ŚLIZGACZ, UPADŁY ANIOŁ, AMERYKAŃSKI, GLIKOZYD FENOLOWY, SIEDMIOBÓJ LEKKOATLETYCZNY, LUK ŁADUNKOWY, SURFAKTANT, WĄŻ W KIESZENI, DŹWIGAR, KAPLERZ, ŁAWA, KOMISJA REWIZYJNA, POPARCIE, ŚWIATOWOŚĆ, FISZA, ELEKTRONIKA, EPISJER, SANATORIUM UZDROWISKOWE, FORMACJA ROŚLINNA, ZAKRYWKA, WIADRO, LIPA, ODPADY STAŁE, ROWER, NIEPOCHWYTNOŚĆ, LIBERIA, DYMKA, TEORIA INFORMACJI, BŁĄD, PACHISI, POMADKA, PALPACJA, WYLEW, TOPIALNIA, SĄD OSTATECZNY, PREZENT, SZOK, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, LAKTON, POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE, DRĄŻEK, KONCERT, BURMISTRZYNA, BROSZURKA, EDYKUŁ, BOJKA, ELEKTROSTAT, FIRMA-WYDMUSZKA, ASPIRACJA, ZASTAWKA TRÓJDZIELNA, STEREOTYPIA RUCHOWA, BICIE CZOŁEM, FANTAZJA, FAZA, SZAROTA BŁOTNA, TROCINÓWKA, ZAPOJKA, HUMOR, JĘZYK WOGULSKI, DRZEWO IGLASTE, NARZĄD KRYTYCZNY, KOSMETYK KOLOROWY, KOMITET, STRATEG, FUCHA, ADRES, KRAJALNIA, MIKSER, PRZYKASÓWKA, WSZOŁY, PRZEWINIENIE TECHNICZNE, ŻURFIKS, BRYZG, KWASZONKA, KICHLARZ, KUCZKA, RYTUAŁ, STAŁA MICHAELISA, HAMULEC TAŚMOWY, DŻOLER, WYBRANKA, KUBEŁ, PAKLAK, GOL, WŁÓKNIAK TWARDY, ZNAK, OCZY, WYGRZMOCENIE SIĘ, TRÓJKĄT, LAMPA KARBIDOWA, KREDKA, SKARPA, PLICHTA, TORFOWISKO PRZEJŚCIOWE, MAKAKOKSZTAŁTNE, ANIMACJA, WIRUS MAKR, MEJLOWANIE, NIBYJAGODA, PIJAK, ATREZJA POCHWY, SEKRECJA, BOHATER LIRYCZNY, ŻYŁKA, ODPLAMIACZ, EKONOMIK, DUM-DUM, PASIERB, PRZEŚCIERADŁO, NIEPRZEWIDYWALNOŚĆ, KIERUNEK, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, PODSYP, KAWA ROZPUSZCZALNA, GOSPODYNI DOMOWA, OBRZYD, WAMPIRZYCA, SIEROTA ZUPEŁNY, DALEKOWIDZTWO, ANTYROMANTYZM, ANARCHIZM, AKCJA, ULICA, ROPUCHA ZIELONA, DYM, DIAGNOSTA, WIRUS MIĘCZAKA ZAKAŹNEGO, NOMOKANON, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, RÓŻA PUSTYNI, ZESPÓŁ ŻÓŁTYCH PAZNOKCI, PIENIĄDZ LOKALNY, SUBTERRANEOTERAPIA, ZWYCZAJ LUDOWY, PIĘTNO, GARNIZON, PORĘCZE, ERA MEZOZOICZNA, TYNTA, SMOLUCH, ZASADNOŚĆ, RUSYFIKACJA, HOBBISTA, RUCH, DRYFTER, SALADA, PHISHING, PŁOMYKÓWKA, LIMNIGRAF, KOŃ TORYJSKI, IBSEN, WIECZNE PIÓRO, ROPNICA, KOPUŁA LAWOWA, INKRUSTACJA, TELEFON ZAUFANIA, DRAMAT GANGSTERSKI, KACZY DÓŁ, GARNEK, ?OTWÓR KIERUNKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.414 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA NORWESKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA NORWESKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NORWESKI przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka norweskiego (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NORWESKI
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka norweskiego (na 8 lit.).

Oprócz PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA NORWESKIEGO sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA NORWESKIEGO. Dodaj komentarz

7+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast