TYP POWIEŚCI, KTÓREGO CELEM JEST SZCZEGÓŁOWY I OBIEKTYWNY OPIS JEDNEGO SPECYFICZNEGO ŚRODOWISKA, NAJCZĘŚCIEJ ZAWODOWEGO, REGIONALNEGO LUB ETNICZNEGO, TWORZĄCEGO PÓŁZAMKNIĘTĄ SPOŁECZNOŚĆ WYRAŹNIE ODMIENNĄ OD RESZTY SPOŁECZEŃSTWA POD WZGLĘDEM OBYCZAJOWYM, KULTUROWYM, JĘZYKOWYM ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA to:

typ powieści, którego celem jest szczegółowy i obiektywny opis jednego specyficznego środowiska, najczęściej zawodowego, regionalnego lub etnicznego, tworzącego półzamkniętą społeczność wyraźnie odmienną od reszty społeczeństwa pod względem obyczajowym, kulturowym, językowym itp (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TYP POWIEŚCI, KTÓREGO CELEM JEST SZCZEGÓŁOWY I OBIEKTYWNY OPIS JEDNEGO SPECYFICZNEGO ŚRODOWISKA, NAJCZĘŚCIEJ ZAWODOWEGO, REGIONALNEGO LUB ETNICZNEGO, TWORZĄCEGO PÓŁZAMKNIĘTĄ SPOŁECZNOŚĆ WYRAŹNIE ODMIENNĄ OD RESZTY SPOŁECZEŃSTWA POD WZGLĘDEM OBYCZAJOWYM, KULTUROWYM, JĘZYKOWYM ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.616

KLAMRA, BÓB KOŃSKI, ŚLIZG, ŁĄCZNICA, DOMEK DLA LALEK, NIEZALEŻNOŚĆ, SYNAPSYDY, FUTURE SIMPLE, KONTROLA, SZPARA, BUDKA, FEJHOA, SŁUCHAWKA, ZNACZENIE, WENESEKCJA, ALAIN, GARBUS, TURZYCA, ROZPRAWA, NADBUDOWA, PRZYSTRÓJ, NEOSTYGMINA, WĄSISKA, ŻAGIEW, KRYZA, WODA, MIĘKKOSKÓRKOWATE, CZUWANIE, OMIEG KOZŁOWIEC, BERGMAN, PRÓBA SAMOBÓJCZA, CEGŁA DZIURAWKA, STUKACZ, PUBLIKA, HEMIKRYPTOFIT, FRYZ, OSOBODZIEŃ, PASJA, PŁAWIK, PEŁNOMOCNICTWO, WIŚNIÓWKA, GORĄCZKA, LAK, SERDELEK, MEZON Y, SYNAPSYD, MIKROPRĄD, MONTAŻOWNIA, SKIOFIT, PRÓBA NUKLEARNA, TARCZA, PERFUZJA, SPRYCIARKA, CHLUBNOŚĆ, PIERŚCIEŃ, TRUD, SPŁASZCZKOWATE, KOREK, ALBUM, KRYTERIUM MAKSYMINOWE, MROZEK, LAPIS-LAZULI, PŁUCZKA, SZCZEĆ, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, WIEŻA KOŚCIELNA, ALFABET GRECKI, FAZA KRYZYSU, ORZECH, HIPOLOGIA, NAPASTNICZKA, DWÓJNIK, TOPIEL, ŚWIATŁO KOTWICZNE, ZWŁOKI, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, ZAPŁATA, FUNKCJA EKSPONENCJALNA, ZESPÓŁ POREWASKULARYZACYJNY, DESKA ŚNIEŻNA, WYSTAWCA, PORCJA, FILET, ŻORŻETA, LANE KLUSKI, ZAKRĘT, CZTERY ŚCIANY, DNO KWIATOWE, SER, HODOWCA, PLANETARIUM, GOMBROWICZ, PODSADNIK KULISTY, WŁOSIE, OBROTNICA, EKSPATRIANT, KARRUKA, KRUCHAWECZKA, POŻYCZKA, PLUS, STÓJKA, GZYMS, NEKROPOLA, GANOIDY KOSTNE, KOCIOŁ SUFOZYJNY, OŚRODEK, SYLWETA, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, CIEKAWSKOŚĆ, RZECZ, MATCZYNOŚĆ, FUNDUSZ ROZLICZENIOWY, PAPIER WELINOWY, HERBICYD, PARTIA, DACIA, BARBARYZM, MIASTO, DEBIUT OTWARTY, DODATEK MOTYWACYJNY, URLOP DZIEKAŃSKI, INTERNACJONAŁ, SREBRZENIE, PORNO, ETERYCZNOŚĆ, OKRES OCHRONNY, TRUD, QUEBECKI, KLEJ, SOKOLE OKO, DOM SZEREGOWY, OMIEG GÓRSKI, MIR, MUCHOMOR BULWIASTY, ROZWIĄZALNOŚĆ, PODAŻ JEDNOSTKOWA, OLIWA Z OLIWEK, SYSTEM SYMBOLICZNY, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, FIZYKA STATYSTYCZNA, OKRZYK, HASIM, LITR, OKAP, STYGOKSEN, CYKL PERYGLACJALNY, GYNECEUM, LUGER, KONFEKCJA, PLANT, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, METALIK, PIRAMIDA, MUSZTARDA DIJON, DRZEWO IGLASTE, MELIORACJA WODNA, BAŁAMUTNICA, STOSUNEK, PIŁA CZOPOWA, MEDIANTA, WILSON, PUDEŁKO, EMAKIMONO, PANIER, BUŁGARYZACJA, KAPITAŁ SPOŁECZNY, ŚMIECH, MĄTEWKA, KONURBACJA, PROMIENNIK, ODPRAWA, ŁACINNIK, REMULADA, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, CHOCHOŁEK, WIERNOŚĆ, KOLEJ, SITAR, FAZA, DIDGERIDOO, SKRZELOTCHAWKI, KŁOBUK, POWIERNICTWO, POZOSTAŁOŚĆ, PASKUDZTWO, DOROBKOWICZ, OSIEMNASTY, CARPACCIO, PASJONAT, BIAŁE MYSZKI, MARKA, ACEFALIA, ROJENIE, DOSTĘP WARUNKOWY, LAMPA WYŁADOWCZA, TELEKONWERTER, WIECZÓR POETYCKI, RAK SZLACHETNY, LIRNIK, INTERWAŁ, SMOK WAWELSKI, ODDZIAŁ, CZARTER, EDYKUŁA, SHANDYJSKI, KARAMBOLA, ROŚLINA SŁONOLUBNA, ANTYKWA, TERPEN, KĘDZIERZAWKA, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, KIT, BIOFILNOŚĆ, SYNOD, KLATKA SCHODOWA, ALKIERZ, RADOSNOŚĆ, KERMESYT, PROBLEM BAZYLEJSKI, GEKONEK, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, PODMIOT, PELENGATOR, CZERPAK, WAGONIK, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, TALVIO, KROSNO, ELIPSOIDA ZIEMSKA, SPAWĘKI, RZADKOŚĆ, JAPOŃSKI, KOSMOGONIA, ZŁOTA KLATKA, GATUNEK ITEROPARYCZNY, OKO, SERIALIZM, TEMPERATURA UPAŁU, HELING, ZMYWACZ, REWIR, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA, RONAY, CYTACIK, SERIA WYDAWNICZA, MROK, ANTYUTLENIACZ, GRUSZECZKA, FALANGA, ARABESKA, CZEPINY, SYROP, ZBIORKOM, EMPORA, WINIAN, TRON, ARSENAŁ, KOLORYMETRIA, BYDLĘ, SKARBNICA, ILLES, PARKIETNIK, PAPRYKA, ZNAK LICZBY, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, KRAJ, MANTO, JEDNOPARTYJNOŚĆ, REN, CLERK, PRZEGLĄDACZ, GWIAZDA ZARANNA, STEROID, KOSMYK, USKOK, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, FULAR, OPĘTANY, MEYER, AGROWŁÓKNINA, GOŚĆ, KONAR, ZAUROPTERYGI, ECCHI, KSIĘŻUNIO, HALOGENEK ALKILOWY, ODMIANA UPRAWNA, WEŁNIAK, ALMUKANTARAT, FRACHT, OSTROSŁUP FOREMNY, PRZEŚMIEWCZOŚĆ, DNI STUDENTA, POBIAŁKA, ZAKOPCENIE, GRAFIKA RASTROWA, ANTYWESTERN, GULASZ IRLANDZKI, DRINK, ?ADIANTUM KLINOWATE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.616 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TYP POWIEŚCI, KTÓREGO CELEM JEST SZCZEGÓŁOWY I OBIEKTYWNY OPIS JEDNEGO SPECYFICZNEGO ŚRODOWISKA, NAJCZĘŚCIEJ ZAWODOWEGO, REGIONALNEGO LUB ETNICZNEGO, TWORZĄCEGO PÓŁZAMKNIĘTĄ SPOŁECZNOŚĆ WYRAŹNIE ODMIENNĄ OD RESZTY SPOŁECZEŃSTWA POD WZGLĘDEM OBYCZAJOWYM, KULTUROWYM, JĘZYKOWYM ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TYP POWIEŚCI, KTÓREGO CELEM JEST SZCZEGÓŁOWY I OBIEKTYWNY OPIS JEDNEGO SPECYFICZNEGO ŚRODOWISKA, NAJCZĘŚCIEJ ZAWODOWEGO, REGIONALNEGO LUB ETNICZNEGO, TWORZĄCEGO PÓŁZAMKNIĘTĄ SPOŁECZNOŚĆ WYRAŹNIE ODMIENNĄ OD RESZTY SPOŁECZEŃSTWA POD WZGLĘDEM OBYCZAJOWYM, KULTUROWYM, JĘZYKOWYM ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA typ powieści, którego celem jest szczegółowy i obiektywny opis jednego specyficznego środowiska, najczęściej zawodowego, regionalnego lub etnicznego, tworzącego półzamkniętą społeczność wyraźnie odmienną od reszty społeczeństwa pod względem obyczajowym, kulturowym, językowym itp (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA
typ powieści, którego celem jest szczegółowy i obiektywny opis jednego specyficznego środowiska, najczęściej zawodowego, regionalnego lub etnicznego, tworzącego półzamkniętą społeczność wyraźnie odmienną od reszty społeczeństwa pod względem obyczajowym, kulturowym, językowym itp (na 19 lit.).

Oprócz TYP POWIEŚCI, KTÓREGO CELEM JEST SZCZEGÓŁOWY I OBIEKTYWNY OPIS JEDNEGO SPECYFICZNEGO ŚRODOWISKA, NAJCZĘŚCIEJ ZAWODOWEGO, REGIONALNEGO LUB ETNICZNEGO, TWORZĄCEGO PÓŁZAMKNIĘTĄ SPOŁECZNOŚĆ WYRAŹNIE ODMIENNĄ OD RESZTY SPOŁECZEŃSTWA POD WZGLĘDEM OBYCZAJOWYM, KULTUROWYM, JĘZYKOWYM ITP sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - TYP POWIEŚCI, KTÓREGO CELEM JEST SZCZEGÓŁOWY I OBIEKTYWNY OPIS JEDNEGO SPECYFICZNEGO ŚRODOWISKA, NAJCZĘŚCIEJ ZAWODOWEGO, REGIONALNEGO LUB ETNICZNEGO, TWORZĄCEGO PÓŁZAMKNIĘTĄ SPOŁECZNOŚĆ WYRAŹNIE ODMIENNĄ OD RESZTY SPOŁECZEŃSTWA POD WZGLĘDEM OBYCZAJOWYM, KULTUROWYM, JĘZYKOWYM ITP. Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

x