POKÓJ, KTÓRY JEST PRZEZNACZONY DLA JEDNEJ OSOBY, NP. W HOLETU, PENSJONACIE LUB CELA WIĘZIENNNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POJEDYNKA to:

pokój, który jest przeznaczony dla jednej osoby, np. w holetu, pensjonacie lub cela więziennna (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POJEDYNKA

POJEDYNKA to:

broń jednolufowa i jednostrzałowa (na 9 lit.)POJEDYNKA to:

bryczka; dorożka (na 9 lit.)POJEDYNKA to:

JEDNORURKA jednolufowa i jednostrzałowa broń śrutowa (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POKÓJ, KTÓRY JEST PRZEZNACZONY DLA JEDNEJ OSOBY, NP. W HOLETU, PENSJONACIE LUB CELA WIĘZIENNNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.618

SITAK, PRECEDENSOWOŚĆ, ASYSTA, JUDASZ, ARABIKA, POCENIE, FORMALIZM, PRZEMIENNIK AMATORSKI, CIAŁO, NAPĘD FOTONOWY, POKRYCIE WIERZCHOŁKOWE, MURZYSKO, SKRYTKA, KLUCZNIK, LIPOLIZA, OCEL, CYJANOŻELAZIAN, GAZA, FUNKCJA TOTALNA, PAL, WIR PIASKOWY, PAS DROGI GRANICZNEJ, DZIOBACZ, KOKPIT, DOGMAT, HINDUSKI, AUTOMOBILISTA, ASPIRYNA, ŚRODEK SPOŻYWCZY, STRUKTURA ALGEBRAICZNA, MASZT ANTENOWY, KARIOLKA, POLE JEDNORODNE, GRANAT, KOMPLEKS IMMUNOLOGICZNY, LASONOGI, RÓJKA, BLOK ENERGETYCZNY, NIESZLACHETNOŚĆ, CHLEBOWIEC, BLADOŚĆ, FIGÓWKA, WINIETA, POROŚL, RÓŻDŻYCA POSPOLITA, GRAF SPÓJNY, WARIACJE, TRZECI, ŻYDOWSKOŚĆ, TOR, REKUPERATOR CIEPŁA, IDEALIZACJA, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, PRZYSADKA MÓZGOWA, PARZENICA, HAMULEC CIĘGNOWY, FREDRO, WYPAŁ, KŁUSAK FRANCUSKI, DZIELNA, ZABIEG KOSMETYCZNY, IDIOMATYZM, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, ADALINA, SUBTELNOŚĆ, GARDZIEL, FORLANA, SZUFLA, OPONKA, PARANOIK, KABEL, ŚLIWA WĘGIERKA, ZACHOWAWCZOŚĆ, WYROŚL, JĘZYK GYYZ, BACZKI, PIESZCZOCH, PROCES POLITROPOWY, AKTOR, SKRYTKA POSELSKA, SALA, ZEROWOŚĆ, DZYNDZEL, PLATFORMA PROCESOROWA, USTNIK, ZAPRZĄG, JARZĄB GRECKI, RUMUŃSKOŚĆ, RUCH JEDNOSTAJNY KRZYWOLINIOWY, MIEJSKOŚĆ, JERZY, CALYPSO, WASĄG, POCIĄG, UKŁAD KIEROWNICZY, NIEZDARSTWO, TRANSURAN, OPONENT, KLEJNOTKA ZIELONA, PILOTKA, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, POLIAMID, HUBA, NIEDYSPONOWANIE, TEKA, MAJĄTEK NIERUCHOMY, POŻERACZ SERC, KULFONIK, GADACZ, AKT PŁCIOWY, ALGEBRA TOPOLOGICZNA, PERFUMA, BOWLS, MEBLOWÓZ, OSCYLATOR, ŚMIECIARZ, ADIANTUM ROZWICHRZONE, BAND, ŁUSKA, KAJMAK, SPRZĘT MECHANICZNY, ŻYDOSTWO, KARABIN WYBOROWY, PICUŚ, BENEFIS, PODUSZKA, PODZIEMIE, POMARAŃCZA OLBRZYMIA, SŁODNIK, PRAWIDŁO, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, PIERSIĄTKO, ULGA BUDOWLANA, OSPAŁOŚĆ, RICOTTA, ZGIĘCIE PODESZWOWE, ZMIANA PATOLOGICZNA, WYROSTEK BARKOWY, NEBULIZACJA, DYPODIA, NIEPRZYZWOITOŚĆ, TOWAR AKCYZOWY, IZBA, CZTEROETYLOOŁÓW, PRODUKCJA, SŁUŻALCZOŚĆ, RACHUNEK CAŁKOWY, ILUSTRACYJNOŚĆ, KUTYKULA, URZECZOWIENIE, KWARTA AMERYKAŃSKA, DESPOCJA, PROFESOREK, LEGISLACJA WSPÓLNOTOWA, GUMNO, KONEW, RÓW, REDEMPTOR, ZAWÓR, HAJDUK, WSZECHSIŁA, ZARAZA, RAMIĘ, BOKS, NADAWCA, UNIWERSYTECKOŚĆ, PRZEZNACZENIE, TWARDE LĄDOWANIE, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, SZTAFAŻ, BOKOBRODY, SPŁACALNOŚĆ, KOMONICA, TRYB BEZPRZETARGOWY, MOTET, WYRZUTNIA, USŁUGI SPOŁECZNE, SUSZKA, KISZENIAK, EDYKUŁ, STAN NIEUSTALONY, BIERZMOWANIE, SPRZĘCIOR, NIEBOSKŁON, DYNA, MASYW GÓRSKI, BAZA ZAOPATRZENIOWA, KONSOLA, PRZEDSZKOLE, PIRACTWO INTELEKTUALNE, ELEMENT, PÓŁOKRĄG, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, PODUSZKA, TELETECHNIKA, OPAR, ANALIZA WARIANCYJNA, ROZSZCZEPIENIE WARGI, PAMPUCH, OKUPACJA, PŁASKOSZ, PAUPER, MLEKO, FUNKCJE AMPLITUDY, KĄPIEL GAZOWA, GORĄCA KREW, LEJ, OFIARA ZAKŁADZINOWA, PRZÓD, INFLACJA UKRYTA, ŁOBUZIAK, ZAMKNIĘCIE CELNE, GENERAŁ, KONTYNGENT TARYFOWY, DROBINA, MAZER, CHLEWNIA, NIESAMOWITOŚĆ, OBRÓT, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, ATRYBUCJA STABILNA, SKNERSTWO, MIKOZA, MARCHEW PO KOREAŃSKU, MAH JONG, DUALNOŚĆ, MONTAŻ, KARŁOWATOŚĆ, KOZIA NÓŻKA, KONURBACJA, DOMINATOR, PRAWO CURIE-WEISSA, PLATYNOWA PŁYTA, WIĘZADŁO OBŁE, BARANIA GŁOWA, UKŁAD LOGICZNY, WIELKOŚĆ, STARY MALUTKI, PRZEDMURZE, TAN, MYKOHETEROTROF, KIERKI, SPUST, SKARB, AEROBIONT, ODLEWNIK, UPOŚLEDZONY, KLASTER REGIONALNY, ŻAKARD, COMBER, MAGNEZJA, PĘPAWA DWULETNIA, ODSIEW, CHORWACKOŚĆ, TUNICZKA, SOK, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, DŁOŃ, CYRKUMFLEKS, TILAKA, PTASIE MLECZKO, STACJA ROBOCZA, PROGNOZA BRANŻOWA, EKOLOGISTYKA, GABLOTA, LATAJĄCE SKRZYDŁO, ORGANISTA, URAZ, CYCEK, IMPAST, SYMBOL, PANEL STEROWNICZY, CIEPLICA, BEFKA, TĘCZA, GEEK, KRYTYKANT, KOŁNIERZYK BEBE, WYPITEK, ROZBIEŻNOŚĆ, EŁK, ZAWIESIE, BOB, FARA, NIEPOTRZEBNOŚĆ, ZMYWACZ, DOSADNOŚĆ, PYCHOTA, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, ZWIĄZEK CYKLICZNY, GWIAZDKA, STRAJK, BARIERA TECHNICZNA, RACJONAŁ, PRĄD JEDNOFAZOWY, MANGOSTAN, ZGNIŁKI, SWATKA, DZWONY RUROWE, ?LEK PRZECIWHISTAMINOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.618 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POKÓJ, KTÓRY JEST PRZEZNACZONY DLA JEDNEJ OSOBY, NP. W HOLETU, PENSJONACIE LUB CELA WIĘZIENNNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POKÓJ, KTÓRY JEST PRZEZNACZONY DLA JEDNEJ OSOBY, NP. W HOLETU, PENSJONACIE LUB CELA WIĘZIENNNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POJEDYNKA pokój, który jest przeznaczony dla jednej osoby, np. w holetu, pensjonacie lub cela więziennna (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POJEDYNKA
pokój, który jest przeznaczony dla jednej osoby, np. w holetu, pensjonacie lub cela więziennna (na 9 lit.).

Oprócz POKÓJ, KTÓRY JEST PRZEZNACZONY DLA JEDNEJ OSOBY, NP. W HOLETU, PENSJONACIE LUB CELA WIĘZIENNNA sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - POKÓJ, KTÓRY JEST PRZEZNACZONY DLA JEDNEJ OSOBY, NP. W HOLETU, PENSJONACIE LUB CELA WIĘZIENNNA. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

x