SKAŁA OSADOWA, ODMIANA ŁUPKA ILASTEGO LUB MARGLISTEGO NASYCONA ROPĄ NAFTOWĄ LUB PRODUKTAMI JEJ WIETRZENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁUPEK PARAFINOWY to:

skała osadowa, odmiana łupka ilastego lub marglistego nasycona ropą naftową lub produktami jej wietrzenia (na 15 lit.)ŁUPEK ROPNY to:

skała osadowa, odmiana łupka ilastego lub marglistego nasycona ropą naftową lub produktami jej wietrzenia (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKAŁA OSADOWA, ODMIANA ŁUPKA ILASTEGO LUB MARGLISTEGO NASYCONA ROPĄ NAFTOWĄ LUB PRODUKTAMI JEJ WIETRZENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.574

ZABAWKA, KIJ, MUR, WODA SODOWA, MONITORING, ZGĘSTEK, PAPUGA, DZIEWIĄTA WODA PO KISIELU, TRAFIENIE, WIBRACJA LABILNA, CIELICZKA, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, PRZEWIĄSŁO, KALETA, KASZA KUKURYDZIANA, OFIARA, TARCZA, RURA ODPŁYWOWA, DRUKARKA ROZETKOWA, PLOMBOWIEC, ZJAWISKO, TUNICZKA, MECENAT, NIEDOTYKALNOŚĆ, TOM-TOM, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, LANE KLUSKI, FALA, WEDUTA, TONGA, SAŁATA LOLLO, KONFIGUROWANIE, ANEMOSTAT, CZUBEK, OGOŃCZA JAPOŃSKA, SZTYLPY, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, PULWERYZATOR, PIKA, WINIAN, SZOPKARZ, POWŁOKA, PRZYDANKA, KARTOFLANKA, PTASIE MLECZKO, TOR, ARSENAŁ, WYRĘBISKO, ODPRAWA POŚMIERTNA, POSTOŁY, PIELGRZYM, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, CHANSON, PORTRET, CERKIEW, ESCUDO, OSOWIAŁOŚĆ, KULT JEDNOSTKI, CHWYTAK, AWANS, TRESER, REDAKTOR NACZELNA, GWIAZDKA, WASĄG, REWALIDACJA, SKRYTKA, ZAKURZENIE, SŁOWNIK, KOALICJANT, SZKLISTKA, MROK, SKAŁA PŁONNA, OPERETKA, FAKT PRAWNY, CWIKIER, ZBROJENIE, KASZA, HAMBURGER, KLAG, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, MATKA, HISTORIA, ZASTÓJ, REPETYTYWNOŚĆ, ROZDŹWIĘK, WIDMO RENTGENOWSKIE, CZYŚCIOCHA, ALDO, OPŁATA SANKCYJNA, POCHODNIK, KOŁEK, CZARNA KARTKA, ZAĆMA POURAZOWA, NAPIĘCIE, BEFSZTYK, ŚLĄSKOŚĆ, TRIPOLI, AUSZPIK, KLEDONISMANCJA, KINETOPLASTYDY, ALKID, DYSKRETKA, POTOK, SKRAJNIK, PODATEK ROLNY, CHWYTNIK, WŁÓKNO, NASKÓREK, SIEKANIEC, HAFCIARSTWO, BUŁGARSKI, KURS, NAWAŁNICA, DECHA, PUNKT ODNIESIENIA, KURS, LOBO, PRZYBYTEK, WYMIANA, APLA, RĘCZNE STEROWANIE, SAMOGRAJ, BRAMSEL, BAŻANT, MATOŁ, BAGIENNIK OBŁY, MIGDAŁ, BUDOWA, WIETRZENIE BIOLOGICZNE, ZBIOREK, CHÓR, LIŚCIONOGI, LATRY, INTERCEPCJA, KULA, WOJNA, DAO, LUTNIARZ, PIĘTNASTY, PENTAPTYK, ESTYMACJA SEKWENCYJNA, CORTLAND, PARAFRAZA, GRANAT, SYMPATYKOMIMETYK, KURTYNA, HORMON, DRUK ROZSTRZELONY, ŁYCHA, SZACHY TRZYOSOBOWE, STAUROPIGIA, REMIZA, SKAŁA MAGMOWA, TUŁACZ, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, KARTAN, KOZACZKA, REGUŁA, KRATER WULKANICZNY, PAPROĆ WODNA, ADRES BIBLIOGRAFICZNY, SONG, WERSET, PODPIS CYFROWY, BORDO, KOŃCÓWKA, TALIB, OTTO, ZAMIANA, WYBITNOŚĆ, TSUNAMI, BUTYL, PREZYDENTKA, ŚRODEK KARNY, EDAM, TOWARZYSTWO, KĄT PROSTY, SESJA, FALABELLA, LIDER, TEUTON, DESTRUKCYJNOŚĆ, PARADOKS, AMBRAZURA, KONTRAKT TERMINOWY, TWÓR, BERA BOSKA, TĘCZA, AKCENT, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, TRZMIEL, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, LIST PASTERSKI, BIAŁOGRZBIET, PASKUDA, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, PĘTLA, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, KAMIEŃ SŁONECZNY, ASOCJACJA, ZNAJOMA Z WIDZENIA, SZEŚCIAN, OSTROWIANIN, PASZTETÓWKA, GALAKTYKA, DYSPENSER, PLEBISCYT TERYTORIALNY, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, MASZT ANTENOWY, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, KWARTET, HULK, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, MŁAK, ARTYSTA, CIAŁO, PRZEPIS, NATRYSK, HERETYCZKA, KLESZCZE, PODCASTING, PIEROGI, CELIBAT, PADAŁKA, GOBELIN, ŁUPEK MARGLISTY, HIGIENISTKA, PRĄD INDUKCYJNY, DOSTAWA, GŁUCHY TELEFON, MATERIA, ORDYNACJA PROPORCJONALNA, PERUKARNIA, TOST FRANCUSKI, KLUCZ, BOMBIARZ, REKOLEKCJE, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, KROPKOWANIE, KAMIEŃ SZLACHETNY, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, APSYDA, TRANSKRYPCJA, ROZPAD, PLACEK, PALTO, KANCONETA, TYNKOWNICA, LATARNIA MORSKA, OKIENKO TRANSFEROWE, NAWÓZ ORGANICZNY, DYL, KONFESJA, JEDNOPŁAT, TANIEC, CZASOWNIK FAZOWY, BEŁT, ALTERNATA, OPERATOR, PASJA, KOLEGA PO FACHU, DWUKROTNOŚĆ, TYGIELEK, RZUTKA, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, MITENKI, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, CIAŁO, STAL, ALGORYTM SYMETRYCZNY, BRAZYLIJSKOŚĆ, ELANA, KONFISKACJA, INSTRUMENT, HYDRAULIKA SIŁOWA, SUROWOŚĆ, CAR, PURUSZA, WABIK, CHOCHOŁEK, ANITA, PUNKT WITALNY, MODUŁ SERWISOWY, FLAUSZ, OPONENT, SZAL, JEDNOPARTYJNOŚĆ, BLOCZEK, HEGEMON, GRUSZKI NA WIERZBIE, ARTERIA, FASETKA, PRZÓD, FIGURA ZASZCZYTNA, DWUDZIESTY CZWARTY, REGULARNOŚĆ, SYLFON, ?ZAKRES.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.574 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SKAŁA OSADOWA, ODMIANA ŁUPKA ILASTEGO LUB MARGLISTEGO NASYCONA ROPĄ NAFTOWĄ LUB PRODUKTAMI JEJ WIETRZENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SKAŁA OSADOWA, ODMIANA ŁUPKA ILASTEGO LUB MARGLISTEGO NASYCONA ROPĄ NAFTOWĄ LUB PRODUKTAMI JEJ WIETRZENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁUPEK PARAFINOWY skała osadowa, odmiana łupka ilastego lub marglistego nasycona ropą naftową lub produktami jej wietrzenia (na 15 lit.)
ŁUPEK ROPNY skała osadowa, odmiana łupka ilastego lub marglistego nasycona ropą naftową lub produktami jej wietrzenia (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁUPEK PARAFINOWY
skała osadowa, odmiana łupka ilastego lub marglistego nasycona ropą naftową lub produktami jej wietrzenia (na 15 lit.).
ŁUPEK ROPNY
skała osadowa, odmiana łupka ilastego lub marglistego nasycona ropą naftową lub produktami jej wietrzenia (na 10 lit.).

Oprócz SKAŁA OSADOWA, ODMIANA ŁUPKA ILASTEGO LUB MARGLISTEGO NASYCONA ROPĄ NAFTOWĄ LUB PRODUKTAMI JEJ WIETRZENIA sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - SKAŁA OSADOWA, ODMIANA ŁUPKA ILASTEGO LUB MARGLISTEGO NASYCONA ROPĄ NAFTOWĄ LUB PRODUKTAMI JEJ WIETRZENIA. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

x