PRZYRZĄD POMIAROWY, KTÓRY POZWALA WYZNACZAĆ MAŁE KĄTY POCHYLENIA PROSTYCH LUB PŁASZCZYZN W ODNIESIENIU DO KIERUNKU POZIOMEGO LUB PIONOWEGO; MOŻE BYĆ UŻYTY DO USTAWIANIA TYCH PROSTYCH I PŁASZCZYZN W ŻĄDANYM POŁOŻENIU, NAJCZĘŚCIEJ W POZIOMYM LUB PIONOWYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LIBELA to:

przyrząd pomiarowy, który pozwala wyznaczać małe kąty pochylenia prostych lub płaszczyzn w odniesieniu do kierunku poziomego lub pionowego; może być użyty do ustawiania tych prostych i płaszczyzn w żądanym położeniu, najczęściej w poziomym lub pionowym (na 6 lit.)LIBELLA to:

przyrząd pomiarowy, który pozwala wyznaczać małe kąty pochylenia prostych lub płaszczyzn w odniesieniu do kierunku poziomego lub pionowego; może być użyty do ustawiania tych prostych i płaszczyzn w żądanym położeniu, najczęściej w poziomym lub pionowym (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYRZĄD POMIAROWY, KTÓRY POZWALA WYZNACZAĆ MAŁE KĄTY POCHYLENIA PROSTYCH LUB PŁASZCZYZN W ODNIESIENIU DO KIERUNKU POZIOMEGO LUB PIONOWEGO; MOŻE BYĆ UŻYTY DO USTAWIANIA TYCH PROSTYCH I PŁASZCZYZN W ŻĄDANYM POŁOŻENIU, NAJCZĘŚCIEJ W POZIOMYM LUB PIONOWYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.020

SURFER, AKCENT, SKŁAD WOLNOCŁOWY, BŁYSK, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, STATUS, KONDOTIER, LUZAK, KOMORA MINOWA, SPRZĘCIOR, PODBIERACZ POKOSÓW, SAMORZĄDOWOŚĆ, SONG, CZARNY PIOTRUŚ, HIPERWENTYLACJA, ŁĄCZE ABONENCKIE, DOKSOGRAF, UNIA PERSONALNA, URLOP OJCOWSKI, DWUDZIESTOZŁOTÓWKA, BERCEUSE, MAJĄTEK NIERUCHOMY, NIEOSTATECZNOŚĆ, BAZYLEUS, WULGARYZM, WARZYWNIK, WĘZEŁ ZWYKŁY, WANIENECZKA, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, MAKINTOSZ, KAWALER, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, LAPARENTOZAUR, PISK, FOCH, DOŻYWOTNOŚĆ, URAZ PSYCHICZNY, HPA, DOLNOPŁAT, AUDYTOR, ALT, NIEWYPAŁ, HIEROFANT, OLDBOJ, STRZAŁKA, PRZEŁOM, PIES POLICYJNY, CZUWANIE MODLITEWNE, PACZKA, KRYTYKANT, DRUGOROCZNIAK, CEMENT STOMATOLOGICZNY, TERMINAL, BLACKOUT, CZŁON OKREŚLANY, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, GRZYBOPŁYWKA, PRE-PAID, PLAMA, KLUCZ, ORDYNUS, ZRZĘDLIWOŚĆ, PSZCZOŁA HIMALAJSKA, ODDANIE, TANCERZ, TRAWERSOWANIE, AFRYKANERKA, ANTAŁEK, SUPERWAJZOR, UROCZYSKO, ZIMNY PRYSZNIC, BAREŻ, ABAJA, FOSFORYT, ŻAŁOBA, CZYNNIK NIECENOWY, NALEŚNIK WIOSENNY, SKÓRNIK, DOPPELGANGER, MISTRZ PROSTEJ, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, INSIMBI, WYWIADOWCA, BAL, INSTRUMENT FINANSOWY, TYNK SZLACHETNY, ORTEZA, STROIK, CIOCIA, MORA, FORMA, MERZYK OBRZEŻONY, ZESPÓŁ POWYPADKOWY, SIEĆ WODOCIĄGOWA, AZYMUT GEOGRAFICZNY, TYK, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, EFEKT, KWASICA, SĄD WOJSKOWY, IMMUNOLOGIA, KRYTYCZNOŚĆ, SKLEPIENIE NIECKOWE, PYŁ, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, ŻEBRO, DYMA, FONOGRAF, MODERUNEK, POSTAĆ, ECHIDNA OGNIWOWA, METODA PORÓWNAŃ, PIERÓG, WYROŚL, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, PODGŁÓWEK, DRELICH, ARAMEIZM, PÓŁGOLF, DIADOCHIA, STYMULACJA, NASTAWNICA, GERMAŃSKOŚĆ, USPOKAJACZ, JAPONKI, ASYSTA, FASA, OSZUKANIEC, CEWKA, GAZ SPALINOWY, NEGACJONISTA, WIDLICZKA, AUTOALARM, CHOMĄTO, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, WATA, KOŁNIERZ, SAKRAMENT, ZBIORNIK, ŚWIADECTWO, NIEDOSTATECZNY, MIENIE, CZEREŚNIAK, GAZ OBOJĘTNY, SYNDETIKON, BASZŁYK, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, WIDOWNIA, KWASZONKA, FAKIR, SPRZĘŻENIE ZWROTNE DODATNIE, JARZENIÓWKA, PERMISYWNOŚĆ, KOPOLIMER, POMPA POŻARNICZA, SYLWA, WERTYKULACJA, PRZEWÓD RATUNKOWY, ŻRONKOWATE, LUCERNA, DOROBEK, WPADKA, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, TELEGRAM, SKIASKOP, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, BEZGŁOWOŚĆ, KUBRAK, FUNT-SIŁA, CZEDAR, KOKTAJL, DANIE ARBUZA, NABIODREK, WARTOŚĆ OPAŁOWA, RZUT WOLNY, KOLOKACJA, KAMIONKA, PELAGIAL, PREMIA GÓRSKA, OLEFINA, AUSZPIK, JAPOŃSKI, PRZEKAZIOR, PAMIĘĆ, PARKIETAŻ, GOCKI, WANIENECZKA, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, ŁAWA, NIEPRZYJACIEL, WIEŻYCZKA STRZELNICZA, SUBSTANCJA OBCA, GASTROFAZA, JAGODÓWKA, PINGWINARIUM, KARDIGAN, RUCHY EPEJROGENICZNE, MIKROREAKTOR, SZYBKOWAR, JUTLAND, ALLOSTERIA, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, KIJ, PATYK, KARTEL, GAZ ŁZAWIĄCY, KOPROFIL, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, GŁOWA KOŚCIOŁA, DYFTYK, WARMING, CIELICZKA, LEWOSKRZYDŁOWY, FALA WZROSTOWA, SZUMKA, POJĘCIE LOGICZNE, PLAKAT, KILOGRAM, LEADER, LEK ODTWÓRCZY, CZOŁÓWKA, PÓŁPROFIL, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, CAŁKA PIERWSZA, OTWÓR, GARNITUR, KOTWA, BROŃ, ROŻEK, KOREAŃSKI, INTERPRETACJA, DRYBLER, OJCIEC CHRZESTNY, KOSZAROWOŚĆ, JUDASZOWE SREBRNIKI, KRAJALNICA, MYŚLISTWO, KIEŁZNO, CZŁOWIEK INTERESU, WPIERDOLKA, GRUCZOLAKORAK, LEBERA, WYPRAWA, HULK, BETONOSKOP, KETCHUP, UŻYCIE BRONI PALNEJ, SZLAFROK, ZGNIATACZ KCIUKÓW, CYBORIUM, ZIELONA KARTA, OWAD, SKŁADNIA, WEDETA, KLON, KARTA, LOT NURKOWY, FUTRÓWKA, KASTRAT, NACISK, PŁASKOZIEMIEC, TKANKA, PARYTET, ODZIERCA, SILNIK NAPĘDOWY, WAFEL, OBRĘCZ, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, BACIK, SALCESON, KSIĄŻKA DOTYKOWA, OSKÓREK, CIASTO PIASKOWE, PSYCHOLOGIA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, RUCH PRZYŚPIESZONY, PROREKTOR, GRZYB, GÓRA LODOWA, WIRUS GRYPY TYPU C, ŚWIĘTY JAN, PRZEGUBOWIEC, DYWESTYCJA, BOM, ROZWÓRKA, GRAJCAR, KASTYLIJSKI, ASPOŁECZNOŚĆ, FALA, STAN WOLNY, BUDYŃ, KĄPIEL, GUARANA, DERYWOMETR, CHROBOTEK, LALKARSTWO, AUTOPORTRET, WANNA, FASCYNATOR, ?DOLARÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.020 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZYRZĄD POMIAROWY, KTÓRY POZWALA WYZNACZAĆ MAŁE KĄTY POCHYLENIA PROSTYCH LUB PŁASZCZYZN W ODNIESIENIU DO KIERUNKU POZIOMEGO LUB PIONOWEGO; MOŻE BYĆ UŻYTY DO USTAWIANIA TYCH PROSTYCH I PŁASZCZYZN W ŻĄDANYM POŁOŻENIU, NAJCZĘŚCIEJ W POZIOMYM LUB PIONOWYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PRZYRZĄD POMIAROWY, KTÓRY POZWALA WYZNACZAĆ MAŁE KĄTY POCHYLENIA PROSTYCH LUB PŁASZCZYZN W ODNIESIENIU DO KIERUNKU POZIOMEGO LUB PIONOWEGO; MOŻE BYĆ UŻYTY DO USTAWIANIA TYCH PROSTYCH I PŁASZCZYZN W ŻĄDANYM POŁOŻENIU, NAJCZĘŚCIEJ W POZIOMYM LUB PIONOWYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LIBELA przyrząd pomiarowy, który pozwala wyznaczać małe kąty pochylenia prostych lub płaszczyzn w odniesieniu do kierunku poziomego lub pionowego; może być użyty do ustawiania tych prostych i płaszczyzn w żądanym położeniu, najczęściej w poziomym lub pionowym (na 6 lit.)
LIBELLA przyrząd pomiarowy, który pozwala wyznaczać małe kąty pochylenia prostych lub płaszczyzn w odniesieniu do kierunku poziomego lub pionowego; może być użyty do ustawiania tych prostych i płaszczyzn w żądanym położeniu, najczęściej w poziomym lub pionowym (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LIBELA
przyrząd pomiarowy, który pozwala wyznaczać małe kąty pochylenia prostych lub płaszczyzn w odniesieniu do kierunku poziomego lub pionowego; może być użyty do ustawiania tych prostych i płaszczyzn w żądanym położeniu, najczęściej w poziomym lub pionowym (na 6 lit.).
LIBELLA
przyrząd pomiarowy, który pozwala wyznaczać małe kąty pochylenia prostych lub płaszczyzn w odniesieniu do kierunku poziomego lub pionowego; może być użyty do ustawiania tych prostych i płaszczyzn w żądanym położeniu, najczęściej w poziomym lub pionowym (na 7 lit.).

Oprócz PRZYRZĄD POMIAROWY, KTÓRY POZWALA WYZNACZAĆ MAŁE KĄTY POCHYLENIA PROSTYCH LUB PŁASZCZYZN W ODNIESIENIU DO KIERUNKU POZIOMEGO LUB PIONOWEGO; MOŻE BYĆ UŻYTY DO USTAWIANIA TYCH PROSTYCH I PŁASZCZYZN W ŻĄDANYM POŁOŻENIU, NAJCZĘŚCIEJ W POZIOMYM LUB PIONOWYM sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - PRZYRZĄD POMIAROWY, KTÓRY POZWALA WYZNACZAĆ MAŁE KĄTY POCHYLENIA PROSTYCH LUB PŁASZCZYZN W ODNIESIENIU DO KIERUNKU POZIOMEGO LUB PIONOWEGO; MOŻE BYĆ UŻYTY DO USTAWIANIA TYCH PROSTYCH I PŁASZCZYZN W ŻĄDANYM POŁOŻENIU, NAJCZĘŚCIEJ W POZIOMYM LUB PIONOWYM. Dodaj komentarz

7×6 =

Poleć nas znajomym:

x