Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PRZYRZĄD POMIAROWY, KTÓRY POZWALA WYZNACZAĆ MAŁE KĄTY POCHYLENIA PROSTYCH LUB PŁASZCZYZN W ODNIESIENIU DO KIERUNKU POZIOMEGO LUB PIONOWEGO; MOŻE BYĆ UŻYTY DO USTAWIANIA TYCH PROSTYCH I PŁASZCZYZN W ŻĄDANYM POŁOŻENIU, NAJCZĘŚCIEJ W POZIOMYM LUB PIONOWYM

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LIBELA to:

przyrząd pomiarowy, który pozwala wyznaczać małe kąty pochylenia prostych lub płaszczyzn w odniesieniu do kierunku poziomego lub pionowego; może być użyty do ustawiania tych prostych i płaszczyzn w żądanym położeniu, najczęściej w poziomym lub pionowym (na 6 lit.)LIBELLA to:

przyrząd pomiarowy, który pozwala wyznaczać małe kąty pochylenia prostych lub płaszczyzn w odniesieniu do kierunku poziomego lub pionowego; może być użyty do ustawiania tych prostych i płaszczyzn w żądanym położeniu, najczęściej w poziomym lub pionowym (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYRZĄD POMIAROWY, KTÓRY POZWALA WYZNACZAĆ MAŁE KĄTY POCHYLENIA PROSTYCH LUB PŁASZCZYZN W ODNIESIENIU DO KIERUNKU POZIOMEGO LUB PIONOWEGO; MOŻE BYĆ UŻYTY DO USTAWIANIA TYCH PROSTYCH I PŁASZCZYZN W ŻĄDANYM POŁOŻENIU, NAJCZĘŚCIEJ W POZIOMYM LUB PIONOWYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.356

MONITOR, BEZDUSZNOŚĆ, SKARGA, MISJA MEDIACYJNA, GMT, PRZEJAW, MUZYK, ZAKOCHANY, SONIFIKACJA, ZMYWACZ, MAGNOLIA, CZERWIEC, RZECZ WNIESIONA, SKRZYNIA, CHLOROHEKSYDYNA, PELORUS, MOSKALIK, SZMAT, POKRZYWDZONY, MARTWE POLE, NAWAŁNICA, LIGATURKA, NABÓJ ĆWICZEBNY, OPASKA, CYGARO, PORTALIK, ZNAK, AUTOBUS PRZEGUBOWY, TYFTYK, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, RODZICIELKA, MONOSACHARYD, REDUKTOR, PODKATEGORIA, KANAŁ, ŚCIANA, KREM, NAKIEROWANIE SIĘ, BOHATER, ODWIERT, LOŻA, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, MELANODERMIA, SZPILKOWE, GROSZ PRZY DUSZY, SWORZEŃ, CHUJÓWKA, PRZEWRÓT, PIJUS, ŁAPACZ, PIĘTA, PEWNOŚĆ, MOSTEK, POWIEŚĆ SF, BUZIA, BASKINA, KRĄG KAMIENNY, SOLO, DREWNO KĘDZIERZAWE, STRATEGIA, KOMPLANACJA, RODNIK, ZGORZELINA, ZWYCIĘŻYCIEL, PODZIEMIE, ANTEPEDIUM, KOTWICA, MONOGAMIA, DZIEWIĘTNASTKA, PIRUETKA, BABINIEC, BANKSTER, ODBIJACZ, STACJA, GRA HAZARDOWA, SEŁEDEC, JARZMO, SZCZĘKOT, ZIARNIAK, MARMUR, STACJA, SALATERKA, SMOCZEK, NIRWANA, LODOWIEC SIECIOWY, KRAJ NORDYCKI, STYPENDIUM SOCJALNE, MIECH, MUSZTARDA SAREPSKA, KANAŁ ENERGETYCZNY, ZATOR PŁUCNY, ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY, OSZUKANIEC, KULT ŚWIĄTYNNY, ARENA, DANDYSKI, MAPA TEMATYCZNA, ASTROGRAF, SIUSIUMAJTEK, ŻEGADŁO, KARTA WIZYTOWA, PIĘCIOBOISTA NOWOCZESNY, TRANSFER BUDŻETOWY, ZNAK LICZBY, PIĘDŹ, BOOT, GLOBUS, HELIOGRAF, KISZONKA, CZYNNOŚĆ HANDLOWA, JAMA, SAJGONKA, TELEZAKUPY, KARTONIK, RYZYKO INWESTYCYJNE, UDAR, OLBRZYM, WŁOSIE, SPEKTROSKOP, RUCH PRZYSPIESZONY, PĘCHERZ, SCEPTYCZNOŚĆ, DUMPING, WAŁECZEK, DWUDZIESTY SZÓSTY, PARA, STAUROPIGIA, ZAWIKŁANIE, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, PRAŻUCHA, DEWELOPER, SIATKA, PRZEZIERNIK, DRAMATYCZNOŚĆ, WSZYSTKOŻERCA, ILUMINATOR, IMPLIKANT PROSTY, NUŻENIEC LUDZKI, OKUCIE, KOMPETENCJA MIĘKKA, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, WISZER, POMADKA, KARABIN PLAZMOWY, BIAŁKO, MAŹNICA, SPEAKER, ENZYM HYDROLITYCZNY, UDAR MÓZGOWY, REGENERACJA, KOLUMNA, SZWAGIER, PROMIEŃ, ALGEBRA, DYPODIA, NAPĘD FUZYJNY, STADIONIK, LICZARKA BANKNOTÓW, AFISZ, EGZOCENTRYZM, ANSAMBL, GRZEBACZ, RYZYKO KURSOWE, BRZĘKACZ, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, SUPERPRZEBÓJ, NADBITKA, ARCHEOLOGIA, MALIZNA, BAJDA, PRZEWŁOKA, WSPORNICA, DACH HEŁMOWY, KOMA, NERD, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, FAGOCYTOZA, ANATOMIA, NIEPOPULARNOŚĆ, CZYSTY ROZUM, ODLEWACZ, KUKIEŁKA LESSOWA, KSIĘŻYC W PEŁNI, MINA MORSKA, CYNGLE, FALAKA, KASETON, SINICA OBWODOWA, RZADKOŚĆ, DOK, FUNDUSZ PODSTAWOWY, BEZECEŃSTWO, METR, DZIELNOŚĆ, BAZA TRANSPORTOWA, GASKOŃCZYK, KANONISTYKA, ODROŚLE, OBIEKT, KAPITAŁOWOŚĆ, ANEUPLOIDALNOŚĆ, GRYZETKA, NAPÓJ WINOPOCHODNY, TUBULOPATIA, CZYNNIK WYTWÓRCZY, DUSZNOŚCI, TERAPIA WSTRZĄSOWA, WIELORDZENIOWOŚĆ, DOSTAWCA, RZUTKA, PROTEZA DENTYSTYCZNA, SPIKER, JEDENASTKA, ORKAN, GNIAZDKO, WYPALANKA, ZACHWALACZ, BEZBRZEŻNOŚĆ, KSIĘSTWO, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, SZCZUR TUNELOWY, ŁUK SKRZELOWY, OBRÓŻKA, FASOLA, MENEDŻER LINIOWY, DWUDZIESTY PIĄTY, BORDO, TRÓJKĄT BERMUDZKI, MULTITOOL, MARKETING INWAZYJNY, MINIATURA, TYMPANON, NACZYNIAK GRONIASTY, REKWIZYCJA, UCZEŃ, PAPILOT, KARMEL, ADADŻIO, POMPA ODŚRODKOWA, PUNKT WYPADOWY, PŁAZ, INTERFEROMETR, IZOTERMIA, LEGITYMACJA PROCESOWA, OŚ PORTALOWA, PARK PRZEMYSŁOWY, PSAMMOFITY, SELEKTOR, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, AURA, INFORMATYK, KOMIN, PRZÓD, ARGUMENT, PROROK, SCENARIUSZ, DŁUGI WEEKEND, HORODNICZY, PULPA, CIAŁO NIEBIESKIE, POLITYKA DYSKONTOWA, JURYSDYKCJA, UDRĘKA, EMOCJA, DOŁEK, KANISTER, KANTATA, CHOROBA STARGARDTA, NEWSMAN, FIGURACJA MELODYCZNA, ZAKON MNISI, ANTAR POLARNY, LAMPA METALOHALOGENKOWA, SOLIDARNOŚĆ, WATA, MIESZEK, DZIEWUSZKA, ŻŁÓBECZEK, TAPIR GÓRSKI, WIBRATOR, ZEGAR ŚCIENNY, WYCHOWAWCA, DIADEM, ZBAWCZYNI, KOBYŁKA, ZAPITA, RAMOTA, UKŁAD PLANETARNY, JEDNOSTKA, MIESZACZ, MARIONETKA, CZAS PÓŁTRWANIA, WRAK CZŁOWIEKA, KSIĄDZ DOBRODZIEJ, KĄT WIELOŚCIENNY, DWUNASTY, RATING, PIKOT, SKRÓT SYLABOWY, ŚRODKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.356 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: przyrząd pomiarowy, który pozwala wyznaczać małe kąty pochylenia prostych lub płaszczyzn w odniesieniu do kierunku poziomego lub pionowego; może być użyty do ustawiania tych prostych i płaszczyzn w żądanym położeniu, najczęściej w poziomym lub pionowym, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PRZYRZĄD POMIAROWY, KTÓRY POZWALA WYZNACZAĆ MAŁE KĄTY POCHYLENIA PROSTYCH LUB PŁASZCZYZN W ODNIESIENIU DO KIERUNKU POZIOMEGO LUB PIONOWEGO; MOŻE BYĆ UŻYTY DO USTAWIANIA TYCH PROSTYCH I PŁASZCZYZN W ŻĄDANYM POŁOŻENIU, NAJCZĘŚCIEJ W POZIOMYM LUB PIONOWYM to:
Hasło Opis krzyżówkowy
libela, przyrząd pomiarowy, który pozwala wyznaczać małe kąty pochylenia prostych lub płaszczyzn w odniesieniu do kierunku poziomego lub pionowego; może być użyty do ustawiania tych prostych i płaszczyzn w żądanym położeniu, najczęściej w poziomym lub pionowym (na 6 lit.)
libella, przyrząd pomiarowy, który pozwala wyznaczać małe kąty pochylenia prostych lub płaszczyzn w odniesieniu do kierunku poziomego lub pionowego; może być użyty do ustawiania tych prostych i płaszczyzn w żądanym położeniu, najczęściej w poziomym lub pionowym (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LIBELA
przyrząd pomiarowy, który pozwala wyznaczać małe kąty pochylenia prostych lub płaszczyzn w odniesieniu do kierunku poziomego lub pionowego; może być użyty do ustawiania tych prostych i płaszczyzn w żądanym położeniu, najczęściej w poziomym lub pionowym (na 6 lit.).
LIBELLA
przyrząd pomiarowy, który pozwala wyznaczać małe kąty pochylenia prostych lub płaszczyzn w odniesieniu do kierunku poziomego lub pionowego; może być użyty do ustawiania tych prostych i płaszczyzn w żądanym położeniu, najczęściej w poziomym lub pionowym (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x