W MATEMATYCE: POJĘCIE WYODRĘBNIAJĄCE SZEREG ALGEBRAICZNYCH WŁASNOŚCI RODZIN MORFIZMÓW MIĘDZY OBIEKTAMI MATEMATYCZNYMI TEGO SAMEGO TYPU (ZBIORÓW, PRZESTRZENI TOPOLOGICZNYCH, PRZESTRZENI LINIOWYCH, GRUP ITP.) POD WARUNKIEM, ŻE TE RODZINY ZAWIERAJĄ ODWZOROWANIE TOŻSAMOŚCIOWE I SĄ ZAMKNIĘTE WZGLĘDEM KOLEJNEGO WYKONYWANIA SUPERPOZYCJI (LUB ILOCZYNU) ODWZOROWAŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KATEGORIA to:

w matematyce: pojęcie wyodrębniające szereg algebraicznych własności rodzin morfizmów między obiektami matematycznymi tego samego typu (zbiorów, przestrzeni topologicznych, przestrzeni liniowych, grup itp.) pod warunkiem, że te rodziny zawierają odwzorowanie tożsamościowe i są zamknięte względem kolejnego wykonywania superpozycji (lub iloczynu) odwzorowań (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KATEGORIA

KATEGORIA to:

podstawowy zbiór przedmiotów; element wyczerpującego podziału wszystkich bytów na najbardziej ogólne gatunki i rodzaje (na 9 lit.)KATEGORIA to:

pojęcie, produkt myślowy (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W MATEMATYCE: POJĘCIE WYODRĘBNIAJĄCE SZEREG ALGEBRAICZNYCH WŁASNOŚCI RODZIN MORFIZMÓW MIĘDZY OBIEKTAMI MATEMATYCZNYMI TEGO SAMEGO TYPU (ZBIORÓW, PRZESTRZENI TOPOLOGICZNYCH, PRZESTRZENI LINIOWYCH, GRUP ITP.) POD WARUNKIEM, ŻE TE RODZINY ZAWIERAJĄ ODWZOROWANIE TOŻSAMOŚCIOWE I SĄ ZAMKNIĘTE WZGLĘDEM KOLEJNEGO WYKONYWANIA SUPERPOZYCJI (LUB ILOCZYNU) ODWZOROWAŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.001

PTASZNIK JAWAJSKI, ROZDZIALIK, BACKGROUND, KRYPTOREKLAMA, NIPA, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, GLORIETTA, WINNOŚĆ, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, PIELĘGNICZKA PERUWIAŃSKA, DZIERZYK STALOWY, CYRANKA SYBERYJSKA, MYKOHETEROTROF, PARALAKSA, NIEŁUPKA, KĄTNIK ŚCIENNY, ANTRYKOT, KARTA WIZYTOWA, CYKL OWULACYJNY, JEŻOZWIERZ GRZEBIENIASTY, KUKAWKA AMAZOŃSKA, DWUSTUZŁOTÓWKA, DESKA, DYSKRETKA, BRUK, IBIS GRZYWIASTY, DOM WIELORODZINNY, KWATERA GŁÓWNA, WISZER, ALBATROS, ARCHEOLOGIA, SZTUCER, SŁOMA TARGANA, ŚNIEŻYCZKA ALLENA, KONGLOMERACJA, GOŁOBORZE, WIERTŁO DENTYSTYCZNE, PINGWIN PRZYLĄDKOWY, KOMPUTER KWANTOWY, MIECZYK PIGMEJOWATY, SALAMANDRA SREBRZYSTA, ELEMENT TOCZNY, ZAKON KLERYCKI, KREWNY, PLĄS ZEBRA, KWIECIAK, JĘZYCZNIK MALUTKI, KACZKA PSTRODZIOBA, INFLACJA JAWNA, ŚMIAŁEK, SZAPER, DZIAŁANIE, SAMOOBRONA POWSZECHNA, JASZCZURKA WĘŻOWATA, TOPIK, DELFIN, TREND ROZWOJOWY, OKŁADKA, PALMA KARŁOWA, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, FRYZ, MYSZOSKOK WIELKI, KLASTER, MYDELNICZKA, WĘGORZ, ŁABĘDŹ BEWICKA, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, RAJA NAKRAPIANA, BADYLARKA, PIERZE, TARGANIEC, BOZIA, LEK PRZECIWBÓLOWY, SALA, STRZECHWA DARNIOWA, BIAŁE NOCE, BURZYK OKULAROWY, STERNICZKA, ZŁOTOUCH KRESKOWANY, SYN, DŁUGOSZPON BIAŁOBREWY, SYRENA, PRIMADONNA, WSPÓŁUCZEŃ, BAWÓŁ KARŁOWATY, WĘGLIK SPIEKANY, ROZDZIELCA, FILEMON CIEMNY, OSNUJA SADZONKOWA, LEKARSTWO, AKOMPANIAMENT, KIEŁZNO, KREDYT LOMBARDOWY, MAJAK, CZERWONA PORZECZKA, GLISTEWNIK, CYPRYŚNIK BŁOTNY, SUBSTYTUCJA, ŚNIEGUŁA BIAŁA, PROCES TECHNOLOGICZNY, WĘŻOWNIK, SIOSTRA, ZBAWCZYNI, PLATANA, KUSACZ ZAROŚLOWY, BARWIENIEC CZERWONY, TURBINA GAZOWA, GWIAZDA NOWA, FIGA, SZORTY, NIESAMOWITOŚĆ, SKRZYDEŁKO, KIJEK, CYKL KATALITYCZNY, JAGODNIK, CZOŁOCZUB CZERWONOOKI, DOCISK, FATAMORGANA, KEM, WYPEŁNIENIE, HULMAN SZARY, OLEJ BANKUL, ZŁOTOROST POSTRZĘPIONY, ŻABA GOLIAT, PIJAWKA KOŃSKA, PLISZKA GÓRSKA, GALASÓWKA DĘBIANKA, WIĄZ SYBERYJSKI, KONDOR, SIEĆ, AGLOMERACJA, CIĄG UOGÓLNIONY, ANTENA YAGI-UDA, GARNITUR, CETIOZAUR, SEKWOJA, DZIERZBOKOS, MEDEOLA, BER, PIECZONKA, KUKAWCZYK POPIELATY, LORI KALABARSKI, BRUZDOWNICA PĘDÓWKA, GAZELA EDMI, ASTRAGAL, WIERZBA ENERGETYCZNA, WARNSTORFIA PŁYWAJĄCA, GOTYK, POLSKI-SLOWNIK.PL, SĘPNIK CZARNY, BAŁYK, SEWEL, BOROWIK SINIEJĄCY, TRUNKING, GEOMETRIA PŁASKA, CUDOTWÓR, SOK, KIESZONKA, KONFISKATA, POPRAWKA, BUŁAWKA, SYMETRYCZNOŚĆ, CZESZCZYZNA, KIEROWNIK ARTYSTYCZNY, OWICYD, LURA, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, ODPŁYW, OKUCIE, ENAMINA, KRAJOBRAZ, SMOK, TYMIANEK, TURNIURZYK GRUBODZIOBY, BALON RADIOSONDA, OKAPI, DIPLOBIONT, ALLEGRO, RĘKAWICZNIK, TORNADO, PADEMELON CZERWONOSZYI, TUR, BRODEK ZWISŁY, SPRZĘCIK, EKSPIRACJA, WYPAD, PSZENIEC LEŚNY, ZNAMIONÓWKA, PETREL, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, IMPLEMENTACJA, PUCHÓWKA AFRYKAŃSKA, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, SAMOGRAJ, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, KRĘPNIK MALUTKI, ŚWINKA, TRAGIZM, ZAĆMIENIE, CHOCHOŁY, DRZEWO CHLEBOWE, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, TRYPTYK, DIAGENEZA HALMYROLITYCZNA, DEFLEKTOR, CZWÓRKA, TULIPAN DZIKI, HEBRA, RYCYK, ASFODEL, CZUWANIE, JEŻOWCE, MANDARYŃSKI, ANTYGONA INDYJSKA, KAMELEON, FAŁSZYWA KURZAJKA, MARKETING POLITYCZNY, WYŻYNKA, USŁUGI SPOŁECZNE, FRANKOLIN, STREFA PRZYGRANICZNA, ZRAZ, KIRENGESZOMA, SYGNAŁ, DWUCYFRÓWKA, KARTA RABATOWA, OLIWNIK, BENEFICJUM, CHASZCZAK OLIWKOWY, PIERWOMSZAKOWCE, PAROWANIEC, GWINEJKA, ZWŁOKI, USTĘP, BRODAWKA STÓP, WYRAZ BLISKOZNACZNY, KLECANKA POLNA, PRAWO ZATRZYMANIA, WIZJONER, ZBIÓRKA, URLOP DZIEKAŃSKI, KULT, OSOBNIK, DREWNIAK, TAMARYSZKA, NAROŻNICA ZBROJÓWKA, ŁYCZKO, GREKA, FLAMING MAŁY, KAMICA NERKOWA, PLOTER TERMICZNY, SUTERYNA, DŻAGA, MIESIĄCZNICA, SLALOM, ASTER TONGOLSKI, NÓŻ POD GARDŁEM, KASZTANÓWKA MAŁA, BIEGUS ZMIENNY, BIBLIOTEKA, MALTA, BOLITA, OKULAR, KRATER PASOŻYTNICZY, PÓŁKULA, ZATYŁ, ZBROJOWNIA, KORTYKOSTEROID, PIECUSZEK, SALSA, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, JĘZYK CHIŃSKO-TYBETAŃSKI, IMPLIKACJA LOGICZNA, BYSTRZYK Z LORETO, TYGRYS, WSPÓRKA, ROZSZCZEPIENIE WARGI, DYSOCJANT, CEL, WIERTŁO, KĄT TRÓJŚCIENNY, DYRYGENTURA, OGOŃCZA AMERYKAŃSKA, CHOROBA, DOWÓD, CZAS PÓŁTRWANIA, STREFA PODKOSZOWA, SOSNA WYDMOWA, IMPLEMENTACJA, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, MARATON, KORMORAN WSPANIAŁY, PLEKTRON, SYCZEK AFRYKAŃSKI, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, EKSKALIBOZAUR, ŁUSKODRWAL BIAŁOSZYI, WOSZCZYNA, ?ROPUCHA CZERWONA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.001 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W MATEMATYCE: POJĘCIE WYODRĘBNIAJĄCE SZEREG ALGEBRAICZNYCH WŁASNOŚCI RODZIN MORFIZMÓW MIĘDZY OBIEKTAMI MATEMATYCZNYMI TEGO SAMEGO TYPU (ZBIORÓW, PRZESTRZENI TOPOLOGICZNYCH, PRZESTRZENI LINIOWYCH, GRUP ITP.) POD WARUNKIEM, ŻE TE RODZINY ZAWIERAJĄ ODWZOROWANIE TOŻSAMOŚCIOWE I SĄ ZAMKNIĘTE WZGLĘDEM KOLEJNEGO WYKONYWANIA SUPERPOZYCJI (LUB ILOCZYNU) ODWZOROWAŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W MATEMATYCE: POJĘCIE WYODRĘBNIAJĄCE SZEREG ALGEBRAICZNYCH WŁASNOŚCI RODZIN MORFIZMÓW MIĘDZY OBIEKTAMI MATEMATYCZNYMI TEGO SAMEGO TYPU (ZBIORÓW, PRZESTRZENI TOPOLOGICZNYCH, PRZESTRZENI LINIOWYCH, GRUP ITP.) POD WARUNKIEM, ŻE TE RODZINY ZAWIERAJĄ ODWZOROWANIE TOŻSAMOŚCIOWE I SĄ ZAMKNIĘTE WZGLĘDEM KOLEJNEGO WYKONYWANIA SUPERPOZYCJI (LUB ILOCZYNU) ODWZOROWAŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KATEGORIA w matematyce: pojęcie wyodrębniające szereg algebraicznych własności rodzin morfizmów między obiektami matematycznymi tego samego typu (zbiorów, przestrzeni topologicznych, przestrzeni liniowych, grup itp.) pod warunkiem, że te rodziny zawierają odwzorowanie tożsamościowe i są zamknięte względem kolejnego wykonywania superpozycji (lub iloczynu) odwzorowań (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KATEGORIA
w matematyce: pojęcie wyodrębniające szereg algebraicznych własności rodzin morfizmów między obiektami matematycznymi tego samego typu (zbiorów, przestrzeni topologicznych, przestrzeni liniowych, grup itp.) pod warunkiem, że te rodziny zawierają odwzorowanie tożsamościowe i są zamknięte względem kolejnego wykonywania superpozycji (lub iloczynu) odwzorowań (na 9 lit.).

Oprócz W MATEMATYCE: POJĘCIE WYODRĘBNIAJĄCE SZEREG ALGEBRAICZNYCH WŁASNOŚCI RODZIN MORFIZMÓW MIĘDZY OBIEKTAMI MATEMATYCZNYMI TEGO SAMEGO TYPU (ZBIORÓW, PRZESTRZENI TOPOLOGICZNYCH, PRZESTRZENI LINIOWYCH, GRUP ITP.) POD WARUNKIEM, ŻE TE RODZINY ZAWIERAJĄ ODWZOROWANIE TOŻSAMOŚCIOWE I SĄ ZAMKNIĘTE WZGLĘDEM KOLEJNEGO WYKONYWANIA SUPERPOZYCJI (LUB ILOCZYNU) ODWZOROWAŃ sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - W MATEMATYCE: POJĘCIE WYODRĘBNIAJĄCE SZEREG ALGEBRAICZNYCH WŁASNOŚCI RODZIN MORFIZMÓW MIĘDZY OBIEKTAMI MATEMATYCZNYMI TEGO SAMEGO TYPU (ZBIORÓW, PRZESTRZENI TOPOLOGICZNYCH, PRZESTRZENI LINIOWYCH, GRUP ITP.) POD WARUNKIEM, ŻE TE RODZINY ZAWIERAJĄ ODWZOROWANIE TOŻSAMOŚCIOWE I SĄ ZAMKNIĘTE WZGLĘDEM KOLEJNEGO WYKONYWANIA SUPERPOZYCJI (LUB ILOCZYNU) ODWZOROWAŃ. Dodaj komentarz

9+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast