TO, ŻE KTOŚ LUB COŚ MA NAJWYŻSZE ZNACZENIE, GÓRUJE NAD INNYMI, PRZEWODZI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOMINACJA to:

to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi (na 9 lit.)PANOWANIE to:

to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi (na 9 lit.)PIERWSZEŃSTWO to:

to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi (na 13 lit.)PRYMAT to:

to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi (na 6 lit.)PRZEWAGA to:

to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE KTOŚ LUB COŚ MA NAJWYŻSZE ZNACZENIE, GÓRUJE NAD INNYMI, PRZEWODZI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.388

DEZINSTALACJA, TERAPIA, ZIELENICE, SYGNAŁEK, ICHTIOFAUNA, GERMAŃSKI, AKERMAN, ALT, PŁYN ETYLOWY, OKRZOSEK, BIOKOMINEK, DRAMATYCZNOŚĆ, PODKŁAD, MIRLITON, METODA ODCHYLEŃ, PLAN, ROZBÓJNICTWO, MORENA BOCZNA, KONCYLIACJA, ARENDAL, CHEŁM, PROFESOR ZWYCZAJNY, REMONT ŚREDNI, NANAJKA, ZIMNE NÓŻKI, PINCETA, ZBIÓRKA, WYBREDNIŚ, SYSTEM ZNAKOWY, TAMBUR, LEP, CIAŁO, OBRZĘK, WARTOŚĆ MODALNA, KLIKOWOŚĆ, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, UWAGA, FILAR PRZYPOROWY, DRESZCZ, GRODZISZCZANKA, PODATEK IMPORTOWY, CYPRZYN, KOLORYT, OCHRONA ŚRODOWISKA, BRACHET, RAKI, ALARM SZALUPOWY, PALIWO GAZOWE, SIŁA PŁYWOWA, ARMILLA, PADWA, KLEJÓWKA, MATRYKUŁA, TRUDNOŚĆ, GRÓB SKRZYNKOWY, WYGRANA, KOSZYCZEK SIATKARSKI, TCHÓRZLIWOŚĆ, GALISYJCZYK, ŻYDOWIN, PODGATUNEK, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, PALNIK, TENDER, GREK, KAPONIERA, KURKA ŻÓŁTA, PINGWINARIUM, ZAKON KONTEMPLACYJNY, BARWNOŚĆ, WĄŻ, SAMOCHÓD HYBRYDOWY, WRĘBNIK, PRZEWODNICA, SKRZYDEŁKO, INTELEKTUALIZM, CIĄŻA, MOST POWIETRZNY, SŁOWIAŃSKOŚĆ, KOŁOWANIE, ZŁOTODESZCZ, UKRAIŃSKOŚĆ, WYPRAWIACZ, MIMEZJA, ZAPOŻYCZENIE, ZARZEWIE, ALKID, PSEUDOMORFIZM, METYLOTROFIA, PRESTON, WŁADZTWO, GRZYBNIA, KIESZEŃ, NACZYNIAK GRONIASTY, DWUDZIESTY PIĄTY, SZPIEGUS, LEŻA, ROZMIAR, STANCA, JEDYNKA, DROGI RODNE, PORNOGRAFIA TWARDA, CELEBRACJA, SMRÓD, FURTH, MORESKA, ZŁOCIEŃ, EKLER, BON, PANEL STEROWNICZY, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, MODERNA, POWIELACZ ELEKTRONOWY, BYSTRZACHA, KOLONADA, DOM POSELSKI, ROMANTYZM, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, AUDIOBOOK, LOME, PODŁUŻNOŚĆ, BODZIEC WARUNKOWY, IDEALNOŚĆ, CUDZES, NIELOTNOŚĆ, PORTFEL, NUROGĘŚ, DROGA, MUCHA SUCHA, DESE, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, KONDOMINIUM, SPODENKI, SADYSTA, PRZEDŁUŻACZ, STUDNIA ABISYŃSKA, PŁYTA PILŚNIOWA, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, LANGUSTA POSPOLITA, SATYSFAKCJA, BAZA ODSETKOWA, WRZUTA, CZARCIK, KARBONATYT, KASETA, MOBILE, POKOLENIE KANAPKOWE, UNIZM, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, PRZEPAŚĆ, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, KIESZONKA, SŁOWO, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, PRAŻUCHA, MENISK, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, ŚMIGACZ, WAGON, KRYZYS KATATYMICZNY, OWAD, NOSZE, REZEDA, PARTIA, FALA MORSKA, TROMPA, IMPLEMENTACJA, MAZER, LEMUR WARI, OCZYSZCZALNIA, WĘDROWIEC, SKRZYDŁO, ULGA REMONTOWA, POWIEŚĆ SCI-FI, PROCES KONSOLIDACYJNY, BIAŁY, PLECHA, SPÓJNIK ŁĄCZNY, WYWROTKA, MUCHINA, JEDNOSPÓJNOŚĆ, PROGRESYWIZM, OBSŁUGIWANIE, TUBULOPATIA, KIBITKA, OKRĘT ARTYLERYJSKI, CIAŁO, FAZOWOŚĆ, PICOWNIK, DZIERŻAWCA, ŁAWA KOMINIARSKA, PLAZMA, POPRZEDNIK, POŁOŻENIE, NARKOANALIZA, GLORIETA, NIKOPOL, OLTEN, DEZETKA, PRZERÓB, WŁOSY TETYDY, BOŻA RĘKA, EKSPANDOR, TYTUŁ PRASOWY, KWASEK, BŁYSK HELOWY, MIZUNA, DODATEK MOTYWACYJNY, PORTUGALSKOŚĆ, SZNAPS, CELKA, GUMA, ZBRODNIA, SPŁYW, EKSPOZYCJA, BLISKOZNACZNIK, CZEK PODRÓŻNICZY, GŁUCHÓW, OSTROGI, SOCJALDEMOKRATA, KOROWAJ, DODATEK RODZINNY, POŚWIADCZENIE ELEKTRONICZNE, SZTURMAK, GIGANT, KANCONETTA, GAMONIOWATOŚĆ, KOŁO, SPEKTROSKOPIA, HIT, OLEJ LNIANY, TONGA, PAWĘŻ, CELLE, BIERWIONO, KĘPKA, ISTNIENIE, BLIN, POZORANT, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, EPIZOOTIA, PIANA, GŁOWA, UNIA PERSONALNA, NIENEUTRALNOŚĆ, ARTYSTA, ILUSTRACYJNOŚĆ, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, URAZ, BRZMIENIE, KORDONEK, ZABIEG LECZNICZY, LEVEL, SIAJA, MROZOODPORNOŚĆ, ZATOROWOŚĆ, ŚLIWKA, FAUL, EKSPERYMENT KLINICZNY, RYZYKO OPERACYJNE, CZUBEK, HANIEBNOŚĆ, KLOAKA, DETAL ARCHITEKTONICZNY, WŁAM, ADMINISTRACJA MORSKA, TYP, OMSK, PŁYWACZEK, MOTYLEK, PALISADA, POOLE, MIEJSCE, PARAFRAZA, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, SAKRAMENT, NIELICZNOŚĆ, RACJONALIZM, BEZDOMNOŚĆ, ŁAGIEW, REDA, OSTRUŻYNY, WOJNA, GYROS, ODBITKA, SZPATUŁKA, SPOILER, SŁUPEK, KRATY, DERESZOWATY, SKRĘT, DEZETA, PODRZUTEK, BARSZCZ, ŚCIANA, ARYBALLOS, KILOMETR NA GODZINĘ, PRZEPOCZWARZENIE, ?ZNACZNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.388 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE KTOŚ LUB COŚ MA NAJWYŻSZE ZNACZENIE, GÓRUJE NAD INNYMI, PRZEWODZI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE KTOŚ LUB COŚ MA NAJWYŻSZE ZNACZENIE, GÓRUJE NAD INNYMI, PRZEWODZI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOMINACJA to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi (na 9 lit.)
PANOWANIE to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi (na 9 lit.)
PIERWSZEŃSTWO to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi (na 13 lit.)
PRYMAT to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi (na 6 lit.)
PRZEWAGA to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOMINACJA
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi (na 9 lit.).
PANOWANIE
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi (na 9 lit.).
PIERWSZEŃSTWO
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi (na 13 lit.).
PRYMAT
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi (na 6 lit.).
PRZEWAGA
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi (na 8 lit.).

Oprócz TO, ŻE KTOŚ LUB COŚ MA NAJWYŻSZE ZNACZENIE, GÓRUJE NAD INNYMI, PRZEWODZI sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - TO, ŻE KTOŚ LUB COŚ MA NAJWYŻSZE ZNACZENIE, GÓRUJE NAD INNYMI, PRZEWODZI. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast