TO, ŻE KTOŚ LUB COŚ MA NAJWYŻSZE ZNACZENIE, GÓRUJE NAD INNYMI, PRZEWODZI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOMINACJA to:

to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi (na 9 lit.)PANOWANIE to:

to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi (na 9 lit.)PIERWSZEŃSTWO to:

to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi (na 13 lit.)PRYMAT to:

to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi (na 6 lit.)PRZEWAGA to:

to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE KTOŚ LUB COŚ MA NAJWYŻSZE ZNACZENIE, GÓRUJE NAD INNYMI, PRZEWODZI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.388

KOŁKOWNICA, OBIEKT, MARMUR, ODPŁATA, DEOKSYRYBONUKLEAZA, GWIAZDA, IRRADIACJA, SOCJALDEMOKRATA, ANTAŁEK, OPIS, NIESPŁACALNOŚĆ, ZUCHWAŁOŚĆ, WODZIREJKA, BLOKADA, CHÓR, ANTYBIOTYK, LATOROŚL, PODŁUŻNOŚĆ, ISKRA ELEKTRYCZNA, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, GRIMSBY, TOTALIZM, POLIGAMIA, KŁUSAK FRANCUSKI, JEZIORO POLODOWCOWE, ODTWARZANIE, ARENDAL, WROTA, PRZYDAŚ, DRAMATOPISARSTWO, DZIAŁKA, PORT, KREWETKA ELEGANCKA, SPADEK, BEZPIECZNE ZAPASY, LIGAND, OKRZEMKI, PRZYDANKA, OMEGA, KOSZULKA, WAŁ, ADIANTUM WŁOSY WENERY, POŁOWICA, KASBA, KOKTAJL MOŁOTOWA, OGNIWO SREBROWE, KARMAZYN, INFORMACJA, DWUDZIESTY PIĄTY, DROGA, TONACJA, SŁODZIAK, RÓJKA, TEMBR, KOSZER, MASYW GÓRSKI, SPAMIK, GATUNEK ITEROPARYCZNY, DURNOŚĆ, BESZBARMAK, LAWOWANIE, KOCIOŁ, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, SPACJA, ŻAREŁKO, PICA, STRAWIŃSKI, BRZYDULA, MANGALUR, WERYFIKACJA, ENERGIA ELEKTRYCZNA, ZBIORKOM, PERSPEKTYWA, KRAWĘDŹ, LEJ KRASOWY, ZWIĄZEK CYKLICZNY, ARON, EGZORCYZM, NIBYPESTKOWIEC, PAPROĆ WODNA, BULWARÓWKA, TAKAOKA, KONSULTANT, GŁADŹ, CUDO, HINTHADA, WEZWANIE, MIEJSKOŚĆ, BETON JAMISTY, MODELOWOŚĆ, FLAUSZ, RAJZBRET, GLUKOMETR, ALEC, PADWAN, TRANSLACJA, MASZYNKA, HINDUSKI, KREACJA, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, ZAŚPIEW, ŚMIECIUCH, BELWEDER, SKÓRZAK, ELOPSOPODOBNE, WENECJA, GAPA, RODZINA ZASTĘPCZA, SUPERRAKIETA, PAŃSTWO, BADANIA, PRAGMATYKA, VAT, NÓŻ, SZAFUNEK, BEANIA, ZJAWISKO BARKHAUSENA, PORTUGALSKI, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, GRÓDŹ, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, POBIAŁKA, KLEDONISMANCJA, UNIA PERSONALNA, PRZETRWAŁA BŁONA ŹRENICZNA, SKOPEK, ROSARIO, BALERON, TŁUSTY KĄSEK, SZKARADZTWO, ELY, ENDOCENTRYZM, FRAZA NOMINALNA, AUDYT, MONARCHIA DESPOTYCZNA, RYCINA, TŁO, DZIUPLA, OSCYLATOR, EDYKUŁA, KOMUNIA, POMALOWANE, KABAŁA, STANICA, ZBRODNIA, SEMITA, JAN, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, RAWA, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, PRESKRYPTYWIZM, WIERZBINA, ŚRUBOWIEC, PŁYCINA, CZONBURI, GORZKOŚĆ, OMAM, DOKŁADNOŚĆ, WYCHOWANKA, CZESKI BŁĄD, LACQ, ZŁOTOKAP, PRZEZORNOŚĆ, OBUCH, HALBA, LAJKRA, ŁUK SKRZELOWY, MACKI, ANKA, WOLOS, WADA DREWNA, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, JARZĘBIAK, KAKAO, UROZMAICENIE, JEŻOWIEC, AKWEN, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, BILLINGS, UNCJA, DEPORTOWANY, OSPA, BAJECZKA, POŚLEDNIOŚĆ, NIEDBALSTWO, CISZA, PARCIAKI, PAMIĘĆ GÓRNA, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, BAŃKA, PIONIER, BIEG PRZEŁAJOWY, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, SPRAWNOŚĆ, REPUBLIKA GABOŃSKA, SKURCZ, BĘBEN, METAJĘZYKOWOŚĆ, ŹREBAK, GRZEBACZ, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, TEŚCIK, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, KIESZEŃ, CYMBAŁ, STATYSTA, DZIENNIKARZ, BASEN, RAUMA, KOSODRZEWINA, WIĘZADŁO, BACKGROUND, GILOTYNA, ABSOLUTYZACJA, BICZ BOŻY, KOLCZAKOWATE, KOMISJA REWIZYJNA, KONCERN, KWINTET, SZCZELINA LODOWCOWA, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, WĘZEŁ DROGOWY, POWÓD, AREA, ZASADA POMOCNICZOŚCI, WIESZAK, KĄT PROSTY, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, ESTRAGON, FURGON, SYNDYK, KNEL, KOTEW, DYWIZ, DEFICYT, GRA HAZARDOWA, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, INWIGILACJA, MŁAK, KALIKO, DYRYGENTURA, SMAKOWITOŚĆ, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, OPĘTANY, NAKAZ, TOPIEL, SEKSIZM, PLURALISTA, EKRAN, MAKROPOLECENIE, ZNAMIĘ, OMAR, WIRTUOZERSTWO, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, SZAL, ZAWÓD, TRAMPOLINA, MYŚL, RESPONSYWNOŚĆ, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, FORMA, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, POLICJA, RISR, TO COŚ, KOPROFIL, LEPTOPLEURON, ROZSZCZEP, WYGASZACZ, BULLA, USTERKA, WSPINACZKA SKAŁKOWA, PIÓRO, ROZKRUSZ, CEROFERARIUSZ, LIST PRZEWODNI, ZDZIERUS, AMERYKAŃSKOŚĆ, FUTERAŁ, TRISKWELIŃSKI, DOMINANTA, TRANSFER BIEŻĄCY, TRANSURANOWIEC, KREDENS, ZBOWID, PANCERKA, ORDA, SKALA, SYRENA, JAPOŃSKI, BIAŁA DIETA, LAPILLI, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, OWOC, LANE KLUSKI, KOLUMNA, MAŁPA OGONIASTA, TEST, OPATÓWEK, ?OKALECZENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.388 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE KTOŚ LUB COŚ MA NAJWYŻSZE ZNACZENIE, GÓRUJE NAD INNYMI, PRZEWODZI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE KTOŚ LUB COŚ MA NAJWYŻSZE ZNACZENIE, GÓRUJE NAD INNYMI, PRZEWODZI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOMINACJA to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi (na 9 lit.)
PANOWANIE to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi (na 9 lit.)
PIERWSZEŃSTWO to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi (na 13 lit.)
PRYMAT to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi (na 6 lit.)
PRZEWAGA to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOMINACJA
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi (na 9 lit.).
PANOWANIE
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi (na 9 lit.).
PIERWSZEŃSTWO
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi (na 13 lit.).
PRYMAT
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi (na 6 lit.).
PRZEWAGA
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi (na 8 lit.).

Oprócz TO, ŻE KTOŚ LUB COŚ MA NAJWYŻSZE ZNACZENIE, GÓRUJE NAD INNYMI, PRZEWODZI sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - TO, ŻE KTOŚ LUB COŚ MA NAJWYŻSZE ZNACZENIE, GÓRUJE NAD INNYMI, PRZEWODZI. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x