TRWAŁE SKŁONNOŚCI LUB PREDYSPOZYCJE DO ANGAŻOWANIA SIĘ W KONTAKTY SEKSUALNE Z OSOBĄ TEJ SAMEJ PŁCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HOMOSEKSUALIZM to:

trwałe skłonności lub predyspozycje do angażowania się w kontakty seksualne z osobą tej samej płci (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TRWAŁE SKŁONNOŚCI LUB PREDYSPOZYCJE DO ANGAŻOWANIA SIĘ W KONTAKTY SEKSUALNE Z OSOBĄ TEJ SAMEJ PŁCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.327

DECYMA, INFUZJA, ZDENERWOWANIE, AERODYNAMIK, EMBRIOGENIA, PYSZCZEK, OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ, PETRYFIKACJA, PATOFIZJOLOGIA, ŁASZT, WIGONIA, KONTRGAMBIT GIANUTIO, PEDIATRIA, GASTRONOM, CZYNNIK WYTWÓRCZY, KARRUKA, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, TKANKA STAŁA, GOT, PACZKA, PUNKT SPUSTOWY, RACJONALIZM, FĄFEL, ŁAŃCUCH, PARWENIUSZ, LAWATERZ, UNISONO, HALOGENEK, PODKASTING, SKRĘTNIK, MUSLIM, PASTISZ, PARADOKSOGRAF, KANAPA, KOLOR OCHRONNY, FRANKATURA WIELOKROTNA, KOLOKWINTA, FILTR POLARYZACYJNY, GUAWA, POZIOM MORZA, POCZTA ELEKTRONICZNA, EWOLUCJA, SIŁY POKOJOWE, SREBRO, PAROKSYZM, TWIERDZENIE KRULLA, BORIS, EDYKUŁA, LATARNIK, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, NAZWA CUDZYSŁOWOWA, CZOŁÓWKA, STAROSTA GENERALNY, KASZMIR, JOŁOP, MUZYCZNOŚĆ, WSTYD, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, REGION WĘZŁOWY, ELFKA, GOŁĄBEK, PRZĘDZA, OZDOBNICA WIĘKSZA, LUNETA, PRZEDJĄDRZE, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, PLUS, PAKOWACZ, CYNGLE, LEGWAN GŁUCHY, DWUDZIESTKA, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, JEDNOPŁAT, ZĄB, ŁYŻKA CEDZAKOWA, PANDANOWIEC, WŁOSY WENUS, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, POŚWIST, KUCIE, NUDYSTA, WEJŚCIE, SEKS ANALNY, HISTOLOGIA, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, APROKSYMACJA FUNKCYJNA, EDYKUŁA, TROPIK, WŁÓCZĘGA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, AKTYWNOŚĆ, WAHACZ, IMMUNOONKOLOGIA, FLAMENCO, KONFRONTACJA, TUJA, KARABINIER, ZALEWA, KAMERTON WIDEŁKOWY, ZERÓWKA, OSŁONKA NABYTA, ANGIOPLASTYKA, TROLL, ARAUKARIA, ELIKSIR ŻYCIA, ODPROMIENNIK, JEDEN, BAGNO, MECH JAWAJSKI, STOS ATOMOWY, AWANS, CZÓŁNO, JAJECZNICA, NIECZUŁOŚĆ, RÓŻOWIEC BIAŁY, ROZBIERANKA, JASTRZĘBIE OKO, ZĘBOWCE, OPCJA BARIEROWA, PRZEGLĄDACZ, SANKCJA, PALINGENEZA, ADDYCJA, ZJAWISKO THOMSONA, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, KARTANA, KOLORY PAŃSTWOWE, AUROR, RUMUŃSKOŚĆ, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, STROIK, GAJA, CHORÓBKA, CZAS, NIEGOŚCINNOŚĆ, TRANSFLUENCJA LODOWCA, ZŁÓG, DIAGRAM KWIATOWY, PANCERKA, PODUSZKA KURTYNOWA, DEZERTER, FOTOGRAM, ZWARCIE SZEREGÓW, SKOPEK, KLEJARZ, RDZA ZBOŻOWA, SZLIFIERKA KĄTOWA, MAŁŻONEK, PIÓRO, CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA, SZALKA PETRIEGO, FORMA DRUKOWA, ŁAŹNIA, WZÓR JAWNY, ROZKŁAD, KREWNIAK, TRIATLON, PENTAPTYK, TEATR, GRZBIETORODOWATE, AZALIA, REKWIZYT MUZYCZNY, PRZETWÓRCZOŚĆ, WANIENECZKA, ODSZCZEPIEŃSTWO, PAREJAZAURY, FOLIA, DYMA, ABISAL, DILPAK, LIMETKA, ZŁOTY RYŻ, JANINA, PROROK, ŻEGLUGA KABOTAŻOWA, BARYCENTRUM, DYSZKANCIK, TENUTA, MANIPULATOR, PRZENOŚNOŚĆ, GEMISTA, FIOLET GENCJANOWY, TACZANKA, SZNUR, OPOZYCJONISTKA, ZMORA, MATOWOŚĆ, EMISJA, POJEMNIK, AMEN, GOŁĄB POCZTOWY, SŁUCHAWKA, SIŁA NOŚNA, IRLANDIA, OZÓR, POLER, ODTWÓRCA, PAS, MAŹNICA, ZESZYT W KRATKĘ, FIZYKA MOLEKULARNA, SUBTERRANEOTERAPIA, LIKWIDATOR SZKÓD, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, BRÓDKA, POŁUDNIOWY ZACHÓD, ICHTIOFAUNA, ODSKOK, RODNIA, MASZT, NOWA TWARZ, PARKA, MINERALOGIA, TOPIEL, ODEZWA, PŁOMIENIE, BADACZ, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, AMONAL, KABINA RADIOWA, DWUDZIESTY SIÓDMY, SUBSTYTUCJA, STOŻEK NAPŁYWOWY, BIJATYKA, NADWYŻKA, JAWNOGRZESZNIK, SZEŚĆDZIESIĄTKA, OSTROŻNOŚĆ, MATECZNIK, KNAGA, PISMO, FLUWIOGLACJAŁ, ARPEDŻIO, UNIA, TECHNIKA ŚWIETLNA, PĘTAK, INFORMACJA GENETYCZNA, DEGRADACJA, KONDOMINIUM, POLNIK PÓŁNOCNY, GRZEBIEŃ, BEK, AUTOKEMPING, ILUMINATOR, POŻYTECZNY IDIOTA, CALABAZA, ZGŁAD, FALKA, PONADDŹWIĘKOWOŚĆ, IMPAS, OKRUCH SKALNY, WYDARZENIE, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, TOWARZYSZKA BRONI, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, MOSHING, CYGAN, TORU, ANOMALIA MAGNETYCZNA, POCISK ARTYLERYJSKI, FACHMAN, CIUPAGA, BLEŻNIA, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, JARSTWO, AMFORA, RARYTAS, NORDYCKOŚĆ, UKOŚNIKOWATE, CYTADELA, CIOCIA, NAWÓJ, TV, BZYGI, SIEDEMDZIESIĄTKA, LAMPAS, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, RUCH BEZWIZOWY, DWUNASTOKROTNOŚĆ, CHOROBA CAROLEGO, LISZAJ TWARDZINOWY I ZANIKOWY SROMU, TEGOROCZNOŚĆ, ŚWIATŁO CZERWONE, AZJATYCKOŚĆ, WSPÓŁBRZMIENIE, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, SIATKA, ABSORPCJA, PRECESJA, FILTR WĘGLOWY, SŁUP, ROZBÓJNICTWO, KSIĄŻĘ, PARCIAKI, CHŁOPAK DO BICIA, ANTYCIAŁO, OGRÓDEK, ?KOMISARZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.327 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TRWAŁE SKŁONNOŚCI LUB PREDYSPOZYCJE DO ANGAŻOWANIA SIĘ W KONTAKTY SEKSUALNE Z OSOBĄ TEJ SAMEJ PŁCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TRWAŁE SKŁONNOŚCI LUB PREDYSPOZYCJE DO ANGAŻOWANIA SIĘ W KONTAKTY SEKSUALNE Z OSOBĄ TEJ SAMEJ PŁCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HOMOSEKSUALIZM trwałe skłonności lub predyspozycje do angażowania się w kontakty seksualne z osobą tej samej płci (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HOMOSEKSUALIZM
trwałe skłonności lub predyspozycje do angażowania się w kontakty seksualne z osobą tej samej płci (na 14 lit.).

Oprócz TRWAŁE SKŁONNOŚCI LUB PREDYSPOZYCJE DO ANGAŻOWANIA SIĘ W KONTAKTY SEKSUALNE Z OSOBĄ TEJ SAMEJ PŁCI sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - TRWAŁE SKŁONNOŚCI LUB PREDYSPOZYCJE DO ANGAŻOWANIA SIĘ W KONTAKTY SEKSUALNE Z OSOBĄ TEJ SAMEJ PŁCI. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x