WYTWARZANIE TRWAŁEJ, JEDNOLITEJ MASY PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW CHEMICZNYCH LUB MECHANICZNYCH, NP. PRZY WYROBIE MAJONEZÓW, MARGARYNY ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HOMOGENIZACJA to:

wytwarzanie trwałej, jednolitej masy przy użyciu środków chemicznych lub mechanicznych, np. przy wyrobie majonezów, margaryny itp (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYTWARZANIE TRWAŁEJ, JEDNOLITEJ MASY PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW CHEMICZNYCH LUB MECHANICZNYCH, NP. PRZY WYROBIE MAJONEZÓW, MARGARYNY ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.546

MIRA, MORGA, PANOWANIE, PREFEKT, KARZEŁEK, ODRUCH BEZWARUNKOWY, PLAMKA FORDYCE'A, KŁOPOTANIE SIĘ, ISKRA, PRZEKŁAD, OSEŁKA, CÓRKA ŚMIECIARZA, CWANOŚĆ, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, PRYMUS, BLOCZEK, NUNCJUSZ, GNIOT, ADRES WZGLĘDNY, UKRAIŃSKOŚĆ, ZAPIS, PAJĄCZEK, RDZA, PERFUZJA, ARESZT DOMOWY, BYT, VIP, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, HODOWLA PIERWOTNA, RUCH, MERZYK OBRZEŻONY, LENIUSZEK, D, UDAWACZ, UBOGI, CASCO, GORCZYCZNIK, ANYŻEK, OSTATNIE PODRYGI, MUŚLIN, DOROBKIEWICZ, DOMEK DLA LALEK, TROLLING, HALO, TRANSFUZJA KRWI, SUWNICA, PŁYN ETYLOWY, POBIJAK, RĘKA, SALATERKA, EDAMMER, CYSTERNA, SIEĆ NEURONOWA, POJAZD SPECJALNY, ZAWODNIK, MASZYNA ELEKTRYCZNA, CZYNNIK CHŁODNICZY, AGENT, ROZDZIELCA, RELACJA BINARNA, KOŁNIERZ, TRUKCZASZY, PREZENT, ŻALE, FALA, BAMBUS, AUDYT, LIST PRZEWOZOWY, NANERCZ, LINA, CZARNY LUD, ŚLEPOTA KOROWA, MŁAK, TRZECI, CHIŃSKI, EXTRAKLASA, FERMAN, SPRZEDAŻ, SINGIEL, ODROŚLE, BIFORIUM, NACZYNIAK, GARDA, FIRMA WYDMUSZKA, FRAGMENTARYZACJA, HEGEMONICZNOŚĆ, KORONIARZ KOŃCATY, WIARDUNEK, POCHODNA FORMALNA, RÓG, GĘBA, MARKA, TREL, POLIKRYSZTAŁ, KAPITUŁA KOLEGIACKA, MOSTEK KAPITAŃSKI, POPRAWKA, ŁĄCZNIK, KORD, BALSAM KANADYJSKI, GIGANT, METEOR, MOBBING, CZESKI, PUMPERNIKIEL, NERW, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, MELON, KOLCZAKOWATE, DIETA ASPIRYNOWA, PUŁAP, WIDMO CZĄSTECZKOWE, FUTRYNA, PARAPET, EDIRNE, NAROST, WIR, PRZESMYK, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, ZAMIANA, NEKTARNIK, PARATHA, DZIÓB, PRZETOKA, KOT, WADA, PANEGIRYSTA, TRANSGRESJA, PAŁAC, PAWĘŻ, PODKŁAD, WOLNY ZAWÓD, PLANETA TYPU JOWISZ, DYPTYCH, MOSTOWNICZY, STAN NADZWYCZAJNY, KOŃ, ŚWIĄTEK, BUGAJ, LIAZA, PIEPRZÓWKA, TASIEMCE, WELUR, BRYLE, CIELICZKA, WYRAZ BLISKOZNACZNY, ODSUWACZ, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, ZMOTORYZOWANY, ROZDŹWIĘK, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, AZOLLA, JASIENICA, JEZIORO RELIKTOWE, NAROŻNIK, AUTOMOBILISTA, WYPADEK DROGOWY, KOREKTOR, ARTYKUŁ, KAPITEL, ELKI, POWSTRZYMANIE, BRUK, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, GRAFIKA RASTROWA, IZOLACJA, TRANSPORTER, LOTERIA, ABLACJA LODOWCOWA, PANCERZ, HUTA, SŁUP, KANAŁ ŻEGLOWNY, STOŻEK PRZYBYSZOWY, LIST ZASTAWNY, GRUSZKA BOKSERSKA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, PAMIĄTKA, SKIP, STROFANTYNA, MECHANIZM ODPALAJĄCY, MADONNA, SŁUPEK, GARBNIK, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, KRYTERIUM LAPLACE'A, HRABINI, KOPIENIACTWO, OŚWIADCZENIE, PAZUR, BRZĘKACZ, PIŁKA MECZOWA, WYKŁAD, KRAWAT, LODOWIEC NORWESKI, JUMPER, KLIN, FILAR PRZYPOROWY, BĘBEN, OWCE, REWANŻ, SAMOURZECZYWISTNIENIE, NIEDOSTATEK, SZPEKUCHA, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, RUGI, MONETA OBIEGOWA, KASKADA, BRAMKA SAMOBÓJCZA, DZWONNICA, ZMIANA PATOLOGICZNA, PŁOMYK, GALERIA, INSTYTUT, MALUCH, ALKIERZ, IGRASZKA SŁOWNA, EPOS, WIDLICZKA, RYFT, WYCHWYT, KREPA, GUMA, ZACHOWANIE, BOŻODRZEW, PASKUDA, TYŁÓWKA, ARGUMENT, MIT, HALA MASZYN, FREGATA, KANONIK KATEDRALNY, ROSYJSKOŚĆ, PUNK ROCK, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, PRZEWIJAK, CZOŁÓWKA, HOKEJ, CZEK IMIENNY, KULUARY, NASZELNIK, EKSLIBRYS, IMPERIUM BRYTYJSKIE, LEADER, IRRADIACJA, SZYB, KSIĄŻKA DOTYKOWA, BYLICA, SMREKUN, ROZDZIALIK, WINYLEUM, PRZYLŻEŃCE, BERCEUSE, GALÓWKA, POGODNOŚĆ, WILGOTNOŚĆ, PISMO TECHNICZNE, PREPARAT, EDUKATOR, ROZWOLNIENIE, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, ROZBÓJNIK MORSKI, MATERIAŁ BUDOWLANY, LAMPA METALOHALOGENKOWA, TABLICZKA ZNAMIONOWA, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, MIOTEŁKA, BOHATER POZYTYWNY, KWAS, DŹWIGNIA, STATUS, ANGLEZ, APRETURA, BROKATELA, BYDLĘ, NAKIEROWANIE SIĘ, PALIWO GAZOWE, GWIAZDKA, NOK, MIKROOTOCZENIE, SPUST, MARKIER, KRĄG, KROPLÓWKA, PARK MASZYNOWY, GAŁĘZATKA, KOSTKA, NIT, SZAFKA NOCNA, KANTOR, PUCHAR, ŁAPA, GOŚĆ, WSPÓŁUCZEŃ, IBERYSTYKA, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, LEVEL, RÓW, ?STYL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.546 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYTWARZANIE TRWAŁEJ, JEDNOLITEJ MASY PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW CHEMICZNYCH LUB MECHANICZNYCH, NP. PRZY WYROBIE MAJONEZÓW, MARGARYNY ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYTWARZANIE TRWAŁEJ, JEDNOLITEJ MASY PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW CHEMICZNYCH LUB MECHANICZNYCH, NP. PRZY WYROBIE MAJONEZÓW, MARGARYNY ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HOMOGENIZACJA wytwarzanie trwałej, jednolitej masy przy użyciu środków chemicznych lub mechanicznych, np. przy wyrobie majonezów, margaryny itp (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HOMOGENIZACJA
wytwarzanie trwałej, jednolitej masy przy użyciu środków chemicznych lub mechanicznych, np. przy wyrobie majonezów, margaryny itp (na 13 lit.).

Oprócz WYTWARZANIE TRWAŁEJ, JEDNOLITEJ MASY PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW CHEMICZNYCH LUB MECHANICZNYCH, NP. PRZY WYROBIE MAJONEZÓW, MARGARYNY ITP sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - WYTWARZANIE TRWAŁEJ, JEDNOLITEJ MASY PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW CHEMICZNYCH LUB MECHANICZNYCH, NP. PRZY WYROBIE MAJONEZÓW, MARGARYNY ITP. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast