MINIMALNA ILOŚĆ GŁOSÓW WYMAGANA DO PODJĘCIA DANEJ UCHWAŁY W SEJMIE LUB W SENACIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA to:

minimalna ilość głosów wymagana do podjęcia danej uchwały w Sejmie lub w Senacie (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MINIMALNA ILOŚĆ GŁOSÓW WYMAGANA DO PODJĘCIA DANEJ UCHWAŁY W SEJMIE LUB W SENACIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.985

ZGORZELINA, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, POTOP, GWAŁT, MIĘTÓWKA, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, WAWRZYN, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, AGENCJA, FALA, KOŁTRYNA, PUSZKA, REGENT, SZPONA, KWARTET, PIERDOLENIE O SZOPENIE, DZIEWCZYNIĄTKO, DZIANINA, POKŁAD, STĘŻENIE MOLOWE, TARLATAN, AZOLLA KAROLIŃSKA, PODTYP, KOTLINA, PRZYKRYWKA, KOŁO, RENESANSOWOŚĆ, KARA ŁĄCZNA, LAKSACJA, ROŚLINA TRUJĄCA, NAPIĘCIE, KANONIERKA, ŻYCIE OSOBISTE, KONEW, WAŁ MORENOWY, TYMPAN, KODEKS HANDLOWY, PUBLIKACJA, NAWÓZ SZTUCZNY, ŻÓŁWIE, POMALOWANE, ODCZYNNIK, OFLAG, ZRĄB TEKTONICZNY, PODBIERACZ, MLEKO, DEZERCJA, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, STANOWISKO PRACY, JEZIORO PROGLACJALNE, CIELISTOŚĆ, KSIĘGA, TRANSWESTYTA, JAMRAJ, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, DIABLOTKA, PROLEK, EKLER, BLISKOZNACZNIK, PROCEDURA, LUCERNA, ŁAPKA, TUBING, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, PAPIER WELINOWY, ROZPUSZCZALNIK, ODSTRZAŁ, SZARPANKA, NIEPOKALANEK MNISI, AHISTORYCYZM, JĘZYK, OBSERWATORKA, CIASTKO, WASZA WYSOKOŚĆ, NAROŻNIK, ZATOKI, TOWARZYSTWO, ELEGIA, REKOLEKCJE, PRAWNICTWO, SONDA, POLEWACZKA, DYPTYCH, DYSKONTO, SAKRAMENT, SŁODKA BUŁKA, SKLEPIENIE ŻEBROWE, TAKSON MONOTYPOWY, STACCATO, GATUNEK KATADROMOWY, PANTALONY, DYSKRETKA, KANAPKA, HIGIENISTKA, CYNGIEL, STACJA, CIEPLICA, LONT WOLNOTLĄCY, ZIELONA KARTA, KINO DROGI, KAMIEŃ SŁONECZNY, ROY, KIBITKA, ZAŚPIEW, TAPETA, FALA, NIEPRZYJACIEL, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, TRANSFUZJA KRWI, KONCERN, OŁTARZYK, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, LITERATKA, ŚWIETLISTOŚĆ, POMURNIK, ANTENA TUBOWA, PIKA, CYGAN, MNICH, LINUKSIARA, ROGI, FILOKAKTUS, OKSYDAZA, DEFERENT, GURU, TRASZKA GRZEBIENIASTA, IZBA, APLIKACJA SĄDOWA, ZWIĄZEK PARTNERSKI, KILOMETR NA SEKUNDĘ, MATURKA, KARAWAN, WRÓBEL MAZUREK, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, ADIDAS, WIOŚLARKI, WINIAN, JĘZYK OBCY, UMOWA ADHEZYJNA, OFIARA ZAKŁADZINOWA, RAUT, KARIN, DEGRADACJA, SEKS ORALNY, OCET, TEST, GIRLANDA, MALARZ, KONSERWACJA, WOLUMEN OBROTÓW, ŻYDOSTWO, KESON, ZAŚWIATY, PROTEGOWANY, PÓŁPROFIL, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, AUTOCHTONICZNOŚĆ, DENAT , PRZYRODNI BRAT, CZŁON KONSTYTUTYWNY, PRĘT, GRUPA, HALLOWEEN, JALAPENO, PÓŁKLUZA, PROSO, UPGRADE, TEOLOGIA APOFATYCZNA, OBRÓT PIERWOTNY, FLOTA, ZWORNIK, FAJECZKA, SERWETECZKA, KIJ, NIECKA BASENOWA, OLIWA Z OLIWEK, ODWAGA, URYNA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, LEMONIADA, WANIENECZKA, ZRAZ, ZASADA REAFERENCJI, WARSZTAT, MIESZACZ, STOWARZYSZENIE, WYSŁUGA LAT, POWŁOCZKA, GŁOWICA KONWENCJONALNA, KORONATOR, KRÓLEWICZĄTKO, SKAŁA OSADOWA, NOC KAIRU, OKLUZJA, EUCHARYSTIA, KAWALERIA, SUBSTANCJA OBCA, GIEZŁO, ŚWIĘTOKRADZTWO, NIEDOJRZAŁOŚĆ, CHARTER, ZATWARDZENIE, JAMA, OFICJAŁ, MOL, KIFOZA, HANTABA, ARON, NORMA, STROIK, KARYKATURALNOŚĆ, PROFIL KAUZALNY, BIAŁE PLAMY, SARKOFAG, INTERESOWNOŚĆ, FORMA DRUKOWA, ROŚLINA OKOPOWA, TERMINOLOGIA, ETAT RĘBNY, PROFESJA, ZASADA PODCZEPIENIA, KONFRONTACJA, ZSYP, TRYSEKCJA, BULLA, WICEKAPELMISTRZ, ŁAKNIENIE SPACZONE, ESKONTO, VIRGA, AGENCJA, DZIÓB, CYKL FIGURALNY, NERW, KRZYŻ PAPIESKI, ŻYWOPŁOT, MARKIZETA, ZBOCZENICA, ZWAŁY, SIEĆ KRYSTALICZNA, STRAWIŃSKI, BAGIETA, CZYNNIK SYTUACYJNY, NUMER TAKTYCZNY, OCHRONNIK, LEKSYKOSTATYSTYKA, TYTULATURA, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, DYNAMIZM, ROZSTĘP, BOGACTWO, KAPAR, PRĄTNIK ALPEJSKI, PADAŁKA, DWUDZIESTY PIERWSZY, BAZA TRANSPORTOWA, ANKA, GÓRNICA, WŁĄCZNIK, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, NACJA, PRZEKŁADNIA, KOMPRADOR, PRZESTRZEŃ HILBERTA, KREM, KONWERTOR, LAMPA LUTOWNICZA, FONDUE, SERDAK, PRZECIER, ZAĆMA POURAZOWA, ROGER, PIERNICZEK, KWADRATURA, BALDACHIM, OKARYNA, SZCZI, INTERNACJONALIZM, KOJEC, ETYKIETKA, ZŁOŻE, ALTOCUMULUS, WARTOŚĆ NOMINALNA, DEMENTI, REALNOŚĆ, BADANIE JAKOŚCIOWE, SAMOURZECZYWISTNIENIE, NIEODZOWNOŚĆ, KACAPSKI, SIŁY, KOMPLEMENTARIUSZ, ZWIAD, ÓSMY, MATRYCA LOGICZNA, BEFKA, PUNKTUALNOŚĆ, REJESTR, ?UWŁOSIENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.985 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MINIMALNA ILOŚĆ GŁOSÓW WYMAGANA DO PODJĘCIA DANEJ UCHWAŁY W SEJMIE LUB W SENACIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MINIMALNA ILOŚĆ GŁOSÓW WYMAGANA DO PODJĘCIA DANEJ UCHWAŁY W SEJMIE LUB W SENACIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA minimalna ilość głosów wymagana do podjęcia danej uchwały w Sejmie lub w Senacie (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA
minimalna ilość głosów wymagana do podjęcia danej uchwały w Sejmie lub w Senacie (na 22 lit.).

Oprócz MINIMALNA ILOŚĆ GŁOSÓW WYMAGANA DO PODJĘCIA DANEJ UCHWAŁY W SEJMIE LUB W SENACIE sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - MINIMALNA ILOŚĆ GŁOSÓW WYMAGANA DO PODJĘCIA DANEJ UCHWAŁY W SEJMIE LUB W SENACIE. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

x