SILNIE TRUJĄCA CIECZ DODAWANA DO BENZYNY, ABY PODWYŻSZYĆ JEJ LICZBĘ OKTANOWĄ; JEST MIESZANINĄ TETRAETYLO- LUB TETRAMETYLOOŁOWIU ORAZ BROMKU ETYLENU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PŁYN ETYLOWY to:

silnie trująca ciecz dodawana do benzyny, aby podwyższyć jej liczbę oktanową; jest mieszaniną tetraetylo- lub tetrametyloołowiu oraz bromku etylenu (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SILNIE TRUJĄCA CIECZ DODAWANA DO BENZYNY, ABY PODWYŻSZYĆ JEJ LICZBĘ OKTANOWĄ; JEST MIESZANINĄ TETRAETYLO- LUB TETRAMETYLOOŁOWIU ORAZ BROMKU ETYLENU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.930

RAWA, PODNOSKA, DZIESIĄTA WODA PO KISIELU, STOŁÓWKA, LAVABO, MIĘDLARKA, HUBA, FIGURA RETORYCZNA, KWIATECZEK, GŁOŚNOŚĆ, MEWA CZARNOGŁOWA, BROWAR, RUDAWKA ŻAŁOBNA, EKLER, PROKSEMIKA, BOCIANIE GNIAZDO, CZAS PÓŁTRWANIA, ZŁOTA RENETA, VIKING, WZÓR UŻYTKOWY, LEMIESZ, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, GŁUPTAS, MASZTÓWKA, NOSOWOŚĆ, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, PODOBIZNA, FILET, NIETOPERZE, CYNK, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, BRYKLA, SIMOLESTES, CZAS URZĘDOWY, KĄT OSTRY, PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUBIEKTYWNE, KURHAN, PROFITENT, PATRON, RAKIETA PRZECIWPANCERNA, OPINIA, MARCHWIANE RĘCE, STOŁP, AEROZOL, MANIFA, LOT, SZPILECZKA, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, DOSTĘP, EKSPRES, POKRZYWOWATE, CHIROPRAKTYKA, PÓŁSFERA, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, WAŁECZEK, PARKA, NIESTRAWNOŚĆ, RÓJKA, WYRÓB TYTONIOWY, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, DOWÓD ONTOLOGICZNY, KREDYT HIPOTECZNY, DZIKA KARTA, IDEAŁ PIERWSZY, GĘŚ BIAŁOCZELNA, ZŁOTOŚĆ, WANIENECZKA, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, POUFNOŚĆ, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, SKIP, CEMBROWINA, KIEŁKOWNIK, PROFIL, PŁATNOŚĆ BALONOWA, PODEJŹRZON, KOŃCÓWKA, PRZECIWNIK, FLASZOWIEC, ŚLIZG, GRZYB, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, ŚWISTUN CHILIJSKI, OGIEŃ, DANA, ŚMIGŁOŚĆ, ELIPSOIDA ZIEMSKA, MARKETING SKOJARZENIOWY, KOMPRADOR, PAWĘŻ, ŻYWICZLIN, FILTR ANTYSPAMOWY, PRAKTYCZNOŚĆ, ZASTAW REJESTROWY, NIL, CZERSKA, CZAS ZIMOWY, SIEĆ KOLEJOWA, SUPERNOWOŚĆ, POMPA OBIEGOWA, CZASZA LODOWA, KONWENT, WODNIAK, SPOTKANIE MODLITEWNE, SKALA, PLEBISCYT TERYTORIALNY, WSCHÓD, LEUKOTOMIA, UFNOŚĆ, KULFONIK, MOWA NIEZALEŻNA, HEAD HUNTER, NIUŃKA, RĘKAWICZNIK, KORZENIE, AKCJA IMIENNA, ANTROPOCENTRYZM, DROBINA, SOCZEWKA, WYZNANIOWOŚĆ, ZJAWISKO KURZAWKOWE, ŁAGIEW, ADIANTUM WŁOSY WENERY, NOTOWANIE, WSPORNIK, SINIEC, CZERWONA KRWINKA, MIKROFON DWUKIERUNKOWY, SUSEŁ PEREŁKOWANY, TROMBOLITYK, MIGOTANIE GWIAZD, PODGLĄD, ŚMIECH, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, PRZESTRZEŃ STANU, GRZYB OKAZAŁY, OTCHŁAŃ, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, FORMA DRUKOWA, OWADOŻERNOŚĆ, PLEUSTOFIT, AUDYT ENERGETYCZNY, PROSZEK DO PIECZENIA, TRASA, TREN, KREACJA PIENIĄDZA, JARZMO MOSTOWE, KAGU, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, WYRAŹNOŚĆ, TEZA, TAMBURMAJOR, SPŁUKIWANIE, GRZĘDA, AGRESYWNOŚĆ, DUMPING, KLINIKA ODWYKOWA, MAN SE, KOD GENETYCZNY, ANALIZA PORTFELOWA, PRÓBA, DZIĄSEŁKO, DESKA KLOZETOWA, BORDER, ODDYCHANIE TLENOWE, NIEJEDNOLITOŚĆ, SKŁAD PODATKOWY, NÓŻ NA GARDLE, KRAJE, ŁĄCZE ABONENCKIE, RUCH, STOMIA, KOKON, POWAŻNOŚĆ, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, STRZAŁ, WELWET, RESKRYPT, SUROWICA, ODPŁYW, WEZWANIE, MANDARYŃSKI, PATYCZAK, ZNAK LICZBY, MIKROSOCZEWKA, BÓBR WSCHODNI, KONFIRMACJA, ANTENA KIERUNKOWA, BRĄZOWNIK, WŚCIEK DUPY, BYLICA PONTYJSKA, PANTOFELNIK, BŁONA SUROWICZA, NADGORLIWOŚĆ, MIESZEK, DODATEK PIELĘGNACYJNY, KIEŁBAŚNICA, FASETA, WYSPA KONTYNENTALNA, ŚLIZG, SWĘDZENIE, DRUKARKA ROZETKOWA, BRZĘKACZ, OKIENKO, WIĄZANIE KOWALENCYJNE SPOLARYZOWANE, USTAWODAWCA ZWYKŁY, MIGAWKA CENTRALNA, KOZIOŁ ŚNIEŻNY, KOLEJ LINOWA, DYPTYK, BAZYLIKA WIĘKSZA, KASETON, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, OGNIWO WODOROWE, MONK, TEMBR, PUMEKS, TĘSKNOTA, BAJADERA, POCHWIAK OKAZAŁY, SŁABIZNA, ADRES BIBLIOGRAFICZNY, KOLEUS, KASSAWA, MANIFESTACJA, KONSUMENT, ROPUCHA PASKÓWKA, GRAFIKA RASTROWA, WIAROŁOMSTWO, PROGRAMOWANIE LINIOWE, PRZEKOPNICA WIOSENNA, TYMPAN, BRZOZA PŁACZĄCA, GĘBA, CHŁÓD, HERBICYD, KSIĄŻKOWOŚĆ, LIŚCIOŁAZ PRĘGOWANY, NIEWYRAŹNOŚĆ, ORSZADA, GARDA, BALON, WYLEW, PODKOWA, CZERWONE CIAŁKO KRWI, DZIWONOS SZAROBOCZNY, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, KOZAK, CIS POŚREDNI, PINGWIN ANTARKTYCZNY, FIGURACJA MELODYCZNA, PAN, BRZESZCZOTEK CZARNY, ALLELOPATIA, LAMPA WYŁADOWCZA, GREGORIANKA, LEPIĘŻNIK WYŁYSIAŁY, ZANOKCICOWATE, TRIADA, SERENADA, PRZEJRZYSTOŚĆ, RYBA UKWIAŁOWA, CUDZOŚĆ, ISKIERNIK OCHRONNY, SIEROTA ZUPEŁNY, DEPILACJA, EMPIRYZM GENETYCZNY, URODNOŚĆ, LEGOWISKO, TRANSMISJA, DIAGNOZA, STEP, KWAS NAFTENOWY, KLAKA, WYWŁASZCZENIE, NIESYMPATYCZNOŚĆ, HAZENA, DYSKIETKA INSTALACYJNA, ĆWICZENIE, CYKL WYDAWNICZY, SSANIE, MAKAGIGA, POMALOWANE, PROSIAK, BRYDŻ SPORTOWY, RAPORT BEVERIDGE'A, SYRYJSKI, HERMETYCZNOŚĆ, KONFIDENCJONALNOŚĆ, SZTUKATERIA, TERMOREGULATOR, RACJA, GOL, DIODA PROSTOWNICZA, JĘZYK, ŚWIATŁO, WRZASKLIWOŚĆ, NARZĄD ŁZOWY, BOCIAN BIAŁOSZYI, ?CARAT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.930 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SILNIE TRUJĄCA CIECZ DODAWANA DO BENZYNY, ABY PODWYŻSZYĆ JEJ LICZBĘ OKTANOWĄ; JEST MIESZANINĄ TETRAETYLO- LUB TETRAMETYLOOŁOWIU ORAZ BROMKU ETYLENU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SILNIE TRUJĄCA CIECZ DODAWANA DO BENZYNY, ABY PODWYŻSZYĆ JEJ LICZBĘ OKTANOWĄ; JEST MIESZANINĄ TETRAETYLO- LUB TETRAMETYLOOŁOWIU ORAZ BROMKU ETYLENU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PŁYN ETYLOWY silnie trująca ciecz dodawana do benzyny, aby podwyższyć jej liczbę oktanową; jest mieszaniną tetraetylo- lub tetrametyloołowiu oraz bromku etylenu (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PŁYN ETYLOWY
silnie trująca ciecz dodawana do benzyny, aby podwyższyć jej liczbę oktanową; jest mieszaniną tetraetylo- lub tetrametyloołowiu oraz bromku etylenu (na 11 lit.).

Oprócz SILNIE TRUJĄCA CIECZ DODAWANA DO BENZYNY, ABY PODWYŻSZYĆ JEJ LICZBĘ OKTANOWĄ; JEST MIESZANINĄ TETRAETYLO- LUB TETRAMETYLOOŁOWIU ORAZ BROMKU ETYLENU sprawdź również:

człowiek, który jest nie rozpoznawany jako należący do tej samej społeczności lub inaczej definiowanej grupy, co inni ,
kompozytor (1904-1954); utwory orkiestrowe, kameralne, fortepianowe, kantaty, pieśni ,
turecki podpułkownik ,
w instrumencie strunowym obracany pręcik, na którym zawinięte są końce strun służący do naprężania struny ,
mała lampa w różnej formie: elektryczna, gazowa, oliwna itd ,
zniesmaczenie, niemiłe uczucie dezaprobaty, pogardy, wstrętu i oburzenia, które nawiedza człowieka, gdy natyka się na coś, co potępia pod względem moralnym ,
język używany w Indiach (w rzeczywistości, w klasyfikacji języków nie istnieje coś takiego jak język hinduski; należy też zauważyć, że na terenie Indii jest używanych wiele języków) ,
nazwa gwiazd w obrębie gwiazdozbioru Oriona ,
JEDNOROŻEC ,
słodycze, łakocie ,
cecha opisująca bardzo brzydki, odrażający wygląd ,
gałąź przemysłu obejmująca przede wszystkim mechanikę precyzyjną i optykę ,
najwyższa część grupy gór, wzgórz, pagórków łącząca spłaszczenia powyżej stoków ,
stwór z Himalajów ,
to, że coś jest chlubne - stanowi powód do dumy; na przykład o działaniu ,
kuzu, lis workowaty, Trichosurus vulpecula - gatunek torbacza z rodziny pałankowatych; zamieszkuje Australię i Tasmanię ,
koślawiec, kulas - krzywa (zbyt duża) litera, znak, który nie wyszedł ładnie ,
potrawa ze zwiniętego w rulon mięsa z nadzieniem ,
poeta włoskiego renesansu (1474-1533); „Orland szalony” ,
dyskusja w sieci ,
brak przesady, powściągliwość ,
system powiązanych ze sobą urządzeń, stosowanych w celu zapewnienia ochrony osobom i obiektom poprzez podgląd ,
niskie ciśnienie atmosferyczne ,
owadożerny ssak o podziemnym trybie życia ,
architekt włoski (1444-1514) - rozbudowa pałacu watykańskiego ,
malarz węgierski (1673-1756) nadworny malarz Augusta II ,
przewlekłe schorzenie, porażenie (z reguły lewostronne) końcowej gałązki nerwu krtaniowego wstecznego ,
HOL ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
uczestnik postępowania cywilnego nie będący powodem ani pozwanym, przystępujący do już toczącego się w danej sprawie postępowania cywilnego po jednej ze stron postępowania

Komentarze - SILNIE TRUJĄCA CIECZ DODAWANA DO BENZYNY, ABY PODWYŻSZYĆ JEJ LICZBĘ OKTANOWĄ; JEST MIESZANINĄ TETRAETYLO- LUB TETRAMETYLOOŁOWIU ORAZ BROMKU ETYLENU. Dodaj komentarz

6+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast