RODZAJ ZŁOŚLIWEGO OPROGRAMOWANIA, KTÓRE PODSZYWAJĄC SIĘ POD PRZYDATNE LUB CIEKAWE DLA UŻYTKOWNIKA APLIKACJE DODATKOWO IMPLEMENTUJE NIEPOŻĄDANE, UKRYTE PRZED UŻYTKOWNIKIEM RÓŻNE FUNKCJE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOŃ TROJAŃSKI to:

rodzaj złośliwego oprogramowania, które podszywając się pod przydatne lub ciekawe dla użytkownika aplikacje dodatkowo implementuje niepożądane, ukryte przed użytkownikiem różne funkcje (na 12 lit.)TROJAN to:

rodzaj złośliwego oprogramowania, które podszywając się pod przydatne lub ciekawe dla użytkownika aplikacje dodatkowo implementuje niepożądane, ukryte przed użytkownikiem różne funkcje (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOŃ TROJAŃSKI

KOŃ TROJAŃSKI to:

rodzaj złośliwego oprogramowania, które podszywając się pod przydatne lub ciekawe dla użytkownika aplikacje dodatkowo implementuje niepożądane, ukryte przed użytkownikiem różne funkcje (na 12 lit.)KOŃ TROJAŃSKI to:

zasadzka, podstęp, szansa na wprowadzenie wrogiego, niepożądanego elementu w bezpieczne, strzeżone granice (podobna do tej, którą według mitologii obmyślili sprytni wojownicy greccy, by dostać się do Troi) (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ ZŁOŚLIWEGO OPROGRAMOWANIA, KTÓRE PODSZYWAJĄC SIĘ POD PRZYDATNE LUB CIEKAWE DLA UŻYTKOWNIKA APLIKACJE DODATKOWO IMPLEMENTUJE NIEPOŻĄDANE, UKRYTE PRZED UŻYTKOWNIKIEM RÓŻNE FUNKCJE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 30.344

KURTYNA, DMUCHANIEC, OCHOTNIK, LISZAJEC PĘCHERZOWY NOWORODKÓW, WYMYK, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, TALERZ, OIOM, ANALIZA, KONSOLA STEROWNICZA, PODUSZKA KURTYNOWA, NOŻYK, BOHATER, TRANSMITER, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, HISTORYZM MASKI, ALGEBRA LINIOWA, REWOLTA, SAMOGŁOSKA DŁUGA, ZAJOB, EDYKUŁ, OSTAJNICA, GWIAZDA PODWÓJNA, FASOLA, ZAPARCIE, SZADŹ, AZYL, PRZYLEPNOŚĆ, JOGURCIK, ROZKŁADOWOŚĆ, PIENIĄŻEK, KIWI, TAMANDUA, KOSZT RODZAJOWY, NASTROSZ LIPOWIEC, UZYSK, SZAFOT, GARKOTŁUK, DOBYTEK, URAZOWOŚĆ, SILOS RAKIETOWY, WOK, POSTĘPACTWO, KONFIGUROWANIE, SERECZNIK, ROSA, PIEPRZÓWKA, PRZYKŁAD, MEDALION, TRIADA CHARCOTA, NEONAZISTA, ŚMIECIARZ, KILIM, NEUROLINGWISTYKA, BARCZATKA BORÓWCZANKA, TETRAMER, GLOTTODYDAKTYKA, OSADY DENNE, MOTYW, UNIFIKACJA, PRZEZIERNIK, SZATA LITURGICZNA, MECHANIZM, RANA SZARPANA, WYRÓB CUKIERNICZY, HEPTAPTYK, DEGRADACJA, GRUCZOŁ OPUSZKOWO-CEWKOWY, MORDWIN, ŁAŃCUSZEK, GERMAŃSKI, OBSZAR JĄDERKOTWÓRCZY, UPRAWIACZ, ŁAWA, IWAN, TEMBR, SYNINGIA, DŻIN, DEZADAPTACJA, AKTYWA, DZIAŁOBITNIA, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, REKOMENDACJA, INSTRUMENT DŁUŻNY, ODKUPICIEL, DWUCYFRÓWKA, PASTORAŁKA, TRZYDZIESTY, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, KLUCZ KODOWY, WOLUNTARIAT, ŁADUNEK, PIERWIASTEK, JUWENALIA, KUSICIEL, KONTROLA DOSTĘPU, ŻAGIEL GAFLOWY, MIS, HAFT ŁODYŻKOWY, HELIKONIA, ŁOWCA GŁÓW, ZACIERKA, JEMIOŁA, SIERŚĆ, TAŚMA, DASZEK, MONADA, BAŃKA, KOŁNIERZYK, SKROMNISIA, KUBECZEK, CZASZA, KOMÓRKA KERRA, DYWDYK, SKRÓT SYLABOWY, SZÓSTKA, OCHOTKA, WYCHOWAWCA, LIBRA, CYKANIE, JEZIORO SUBGLACJALNE, FIORD, PAPIERÓWKA, KUPRÓWKA, DOBRO INWESTYCYJNE, PARCELANT, ŚCIANA, KLON, RAK PRĘGOWANY, ALGA, PLAMA, DYSZKANT, SYSTEM ZARZĄDZANIA, DZBANEK DO KAWY, ŁOWIECTWO, BARIONYKS, PODRÓŻ, LEGALIZACJA PONOWNA, JIGS, SZPANERSTWO, NIMFA, MATKI BOSKIEJ PIENIĘŻNEJ, WLANIE SIĘ, POŻAR, WYCZYSTKA, KANTOR, ZDZIERSTWO, ARTRETYZM, CIEPŁE LODY, CIUPAGA, RAMA KOMUNIKACYJNA, FECHTMISTRZ, SYRYNGA, KILKAKROTNOŚĆ, BREK, PIANINO, OBRONA, HORMON ANTYMILLEROWSKI, MOCZARA, INTERNUNCJUSZ, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, MĘTNIAK, POLEWA, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, CHRUST, ANTYBIOTYK, PIES MYŚLIWSKI, AURA, ZALEW, SILNIK UNIWERSALNY, KRAKOWSKOŚĆ, PRZEPOWIEDNIA, PSYCHOBIOLOGIA, KARIOTA, STARORAKI, OŚRODEK AKADEMICKI, ANEKS KUCHENNY, MOZARAB, KOLORYT, POLARNA CZAPA LODOWA, SARKOFAG, OFENSYWA, KĄTNIK DOMOWY, PLATER, DROGA, TOCZYSKO, KIERZYNKA, ORNITOLOGIA, SIAD, SZPILKA, TANIEC, CIĄGACZ, SPUSZCZENIE NOSA NA KWINTĘ, LIPOATROFIA POINSULINOWA, PODEJŚCIE, KRÓLIK FLORYDZKI, KONTROLA DROGOWA, NOTOHIPSYLOFODON, PIEŚŃ, ŚWIECA, PALLAS, FLUID, GORCZYCZNIK, RYZYKO NIEWYGASŁE, GOFR, LABORANT, UPRZĄŻ, DRYFTER, TEATR LALEK, KNAJPA, FAZA, AMFITEATR, BLENDA SMOLISTA, KETELEERIA, CHMURA ŚREDNIA, SITAR, JABŁKO, KOLEJ ŻELAZNA, TRAGEDIA, DYWIZJA, SALMONELLA, ALGEBRA UNIWERSALNA, FUTALOGNKOZAUR, CHOROBA SEITELBERGERA, DRABIK, ZNACZENIE, GEOMETRIA RZUTOWA, TWIERDZENIE SYLVESTERA-JACOBIEGO, WARSTWA, MINOGOWATE, ŻYWIOŁ, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, RZEP, PRZESTRZEŃ EUKLIDESOWA, SYMBOL, BABKA, WSPARCIE, BĘBEN, MASIELNICZKA, KAPTUR, BYDLĘCTWO, LITOGRAFIA, PANTOGRAF, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, WIĄZANIE, KIRYS, ŻALE, POJNICZEK, STALAG, PRZYGARŚĆ, OLEJEK ETERYCZNY, EPIGENEZA, PANEL ADMINISTRACYJNY, POMPA PUSZKOWA, GOŹDZIENIEC, ZAKOCHANY, ANUSZKIEWICZ, PUSTELNIA, MOTOR, POSTAWA, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, OBRAZ POZORNY, KOZŁEK LEKARSKI, ZAŁOM, RETROGRADACJA, WIERZCHENEK, PODRÓŻNIK, ROZKOJARZENIE, ODPOWIEDŹ, ZAKURZENIE, PRZESŁUCHANIE, KURS, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, ŚWIĘTÓWKA, PROSAK, DEFINITYWNOŚĆ, CYKL KONIUNKTURALNY, WIDMO ABSORPCYJNE, ZŁOTY DEWIZOWY, KAPOK, PAPRYKARZ, TEKSASY, AMBRAZURA, WPŁATA, GLORYFIKATOR, UŻYTEK LEŚNY, KARBUNKUŁ, PŁOMYCZEK, REWITALIZACJA, PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH, SIEKANIEC, INSTRUMENT POCHODNY, KOŃ KIŃSKI, OCENA, BYT ABSOLUTNY, PIESZCZOCH, ?ADRES KORESPONDENCYJNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 30.344 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ ZŁOŚLIWEGO OPROGRAMOWANIA, KTÓRE PODSZYWAJĄC SIĘ POD PRZYDATNE LUB CIEKAWE DLA UŻYTKOWNIKA APLIKACJE DODATKOWO IMPLEMENTUJE NIEPOŻĄDANE, UKRYTE PRZED UŻYTKOWNIKIEM RÓŻNE FUNKCJE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RODZAJ ZŁOŚLIWEGO OPROGRAMOWANIA, KTÓRE PODSZYWAJĄC SIĘ POD PRZYDATNE LUB CIEKAWE DLA UŻYTKOWNIKA APLIKACJE DODATKOWO IMPLEMENTUJE NIEPOŻĄDANE, UKRYTE PRZED UŻYTKOWNIKIEM RÓŻNE FUNKCJE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOŃ TROJAŃSKI rodzaj złośliwego oprogramowania, które podszywając się pod przydatne lub ciekawe dla użytkownika aplikacje dodatkowo implementuje niepożądane, ukryte przed użytkownikiem różne funkcje (na 12 lit.)
TROJAN rodzaj złośliwego oprogramowania, które podszywając się pod przydatne lub ciekawe dla użytkownika aplikacje dodatkowo implementuje niepożądane, ukryte przed użytkownikiem różne funkcje (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOŃ TROJAŃSKI
rodzaj złośliwego oprogramowania, które podszywając się pod przydatne lub ciekawe dla użytkownika aplikacje dodatkowo implementuje niepożądane, ukryte przed użytkownikiem różne funkcje (na 12 lit.).
TROJAN
rodzaj złośliwego oprogramowania, które podszywając się pod przydatne lub ciekawe dla użytkownika aplikacje dodatkowo implementuje niepożądane, ukryte przed użytkownikiem różne funkcje (na 6 lit.).

Oprócz RODZAJ ZŁOŚLIWEGO OPROGRAMOWANIA, KTÓRE PODSZYWAJĄC SIĘ POD PRZYDATNE LUB CIEKAWE DLA UŻYTKOWNIKA APLIKACJE DODATKOWO IMPLEMENTUJE NIEPOŻĄDANE, UKRYTE PRZED UŻYTKOWNIKIEM RÓŻNE FUNKCJE sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - RODZAJ ZŁOŚLIWEGO OPROGRAMOWANIA, KTÓRE PODSZYWAJĄC SIĘ POD PRZYDATNE LUB CIEKAWE DLA UŻYTKOWNIKA APLIKACJE DODATKOWO IMPLEMENTUJE NIEPOŻĄDANE, UKRYTE PRZED UŻYTKOWNIKIEM RÓŻNE FUNKCJE. Dodaj komentarz

6×7 =

Poleć nas znajomym:

x