OKRĄGŁE ZIARNO (STRUKTURA GEOLOGICZNA) Z OLIWINÓW I PIROKSENÓW; CHONDRY SĄ ROZSIANE W MATERII METEORYTU, GDZIE TWORZĄ SIĘ WSKUTEK SZYBKIEGO SCHŁODZENIA SKAŁY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHONDRA to:

okrągłe ziarno (struktura geologiczna) z oliwinów i piroksenów; chondry są rozsiane w materii meteorytu, gdzie tworzą się wskutek szybkiego schłodzenia skały (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OKRĄGŁE ZIARNO (STRUKTURA GEOLOGICZNA) Z OLIWINÓW I PIROKSENÓW; CHONDRY SĄ ROZSIANE W MATERII METEORYTU, GDZIE TWORZĄ SIĘ WSKUTEK SZYBKIEGO SCHŁODZENIA SKAŁY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.148

SERYJNY MORDERCA, LUSTRO TEKTONICZNE, GŁODÓWKA, SZAFARZ, OŚLICA BALAAMA, UPARTOŚĆ, WIKARYZM, NORMALIZATOR, NACZYNIAK GRONIASTY, REGLAN, KAPOK, NITROAMINA, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, STRUNOOGONOWE, JĘZYK DUNGAŃSKI, INFOBOKS, ELEMENT GRZEJNY, MAŁOWODZIE, SZPIK, ZŁOŻENIE URZĘDU, MIASTO OGRÓD, PLICHTA, TENOR LIRYCZNY, MOŁOTOW, ZMIENNA ZWIĄZANA, SENTYMENT INWESTYCYJNY, HISTORYK, ŁAŻENIE, PUBLIKA, ART DECO, DERMATOLOGIA, MIKROSTRUKTURA, REGENERATOR, BABA JĘDZA, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, CHONDRYT, ZDERZENIE CZOŁOWE, POTENCJAŁ ZETA, LITOSFERA OCEANICZNA, NAWÓZ KATALITYCZNY, TRZMIEL PARKOWY, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, HELIOFIT, POKŁAD, PRZYBYTEK, POLONISTYKA, KANCEROGEN, RYFLA, KOŁATKA, MONARCHIA ELEKCYJNA, MIECZ UCHYLNY, RZUT OSZCZEPEM, KOLOR, CHRUPKOŚĆ, RESORT SIŁOWY, LORA, GWAJAK, CIERNIOGŁOWY, ULTRAPRAWICA, NADBUDOWA, SMYCZ, CZARNY PIOTRUŚ, ŚWIĄTKI, KOMISANT, DEALPACK, KLUCZ, BABIZM, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, ASTRONOMETRIA, NOCEK BECHSTEINA, STUDENT, GERMANISTYKA, MESJANIZM, ALIENACJA RODZICIELSKA, GROCH, PRZECIWNIK, ATALIA, HEREZJA, KRĄŻENIE OBWODOWE, NADZIEWARKA, PODWÓJNA HELISA, ROZKŁAD, NOWOWIERCA, TYTUŁ WYKONAWCZY, MARUDA, ERGASTULUM, PRZESTĘPCA, POWIEŚĆ CYKLICZNA, PRĄD ZMIENNY, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, MINERAŁ ALLOGENICZNY, SROMOTA, STARA, FIŃSKI, WĘDROWNOŚĆ, SPĘKANIE, FOSFATAZA KWAŚNA, VIBRATO, ADAM SŁODOWY, SZKOŁA, TEBY, EKSKREMENTY, TOKARKA KŁOWA, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, SEMINARIUM, PAJĘCZYNÓWKA, ZMIERACZEK PLAŻOWY, IDIOGRAFIZM, JĘZYK MANSYJSKI, BAR TLENOWY, PRAWO PIĘŚCI, JĘZYK KREOLSKI, PRYZMA AKRECYJNA, MIĘSIEŃ CZWOROGŁOWY, SZWARCCHARAKTER, PRZESTRZEŃ WOKÓŁZIEMSKA, MISZNA, MUFLA, INFOBOX, ŁAWA MIEJSKA, SADYSTA, NIEPOKALANEK, RYNEK HURTOWY, KARALNOŚĆ, GLINA ZWAŁOWA, NAPIĘCIE KONTAKTOWE, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, DEGRENGOLADA, ZAPRUCIE SIĘ, PADOK, MIKROSKOPIA KONFOKALNA, TEMPERATURA UPAŁU, IDENTYFIKACJA, SPONTANICZNOŚĆ, ZAKAŻENIE OPORTUNISTYCZNE, UKROP, TRAJEKTORIA, PRZYPADEK, LODOWNIA, ARKADA, BIAŁORUSZCZYZNA, BERET, STRZELNICA, PAZURNICE, UNIŻANIE SIĘ, KONFIRMACJA, CNOTLIWA ZUZANNA, ZAKURZENIE, OTWARTOŚĆ, AKLIMATYZACJA, PACZKA, GRUPA TOPOLOGICZNA, OSUWISKO, BYDLĘCTWO, DEMENTI, MULTIPLEKS, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, MILCZĄCA ZGODA, BULDOG, PARTER, ŁADOWNIA PUBLICZNA, PIERWIASTEK CHEMICZNY, MIEDNICA, STOCZNIA ZŁOMOWA, ZARAŻONY, REALIZM NAIWNY, APOKRYFICZNOŚĆ, PĘDNIK AZYMUTALNY, PROFESOREK, FIGÓWKA, AWARYJNOŚĆ, SETKA, ESPERANTYSTA, RÓWNANIE CAŁKOWE, WAMPIR, ILLOKUCJA, PYRA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, PROCES GLEBOTWÓRCZY, ŁÓDŹ LATAJĄCA, PARALAKSA, ELEKTRON WALENCYJNY, TRZYNASTKA, TAJEMNICA ADWOKACKA, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII, ROŻEN, NAZAREJCZYK, KAPUCHA, GRAFITYZACJA, DZIEŻA, PĘDRAK, SONDAŻOWNIA, ODPŁATA, BLOK ŚMIERCI, ZAPŁATA, RYBA AMFIDROMICZNA, PISARZ POLNY, CELEBRACJA, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, PSEFOLOGIA, REGENT, PRZETWÓRSTWO, PĘD ROŚLINNY, JĘZYK DAHALIK, MILITARYZM, MIASTO UMARŁYCH, PRZYLEPNOŚĆ, SYNONIMIKA, ZGRZEBŁO, MINUTNIK, MOMENT RZĘDU K, POKUTA, OTOLARYNGOLOGIA, LOCJA, UCHWYT ZACISKOWY, DYSTANS, PROMIENIOWANIE ALFA, KOSTECZKA SŁUCHOWA, KIR, WIZG, ŚWIDER, ORTOPTYK, STANDARDBRED, WAPIENNIK, WIĄZANIE JONOWE, CISOWCE, WSPOMNIENIE, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, GŁOWNIA, ODSTĘPSTWO, GREKA, MATKA-POLKA, ZEBRA, ALTERNACJA ILOŚCIOWA, CHMURA NISKA, BANK, KLATKA BŁAZNÓW, SKAŁKA, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, GAPA, ZATOKA, TAMBOREK, VOLLEY, BREAKDANCE, DZIECKO ULICY, NIMFA, ABIOGENEZA, KOPALNIA OTWOROWA, CIELĘCY WIEK, PYTANIE, STATYSTYKA OPISOWA, AGENT ROZLICZENIOWY, KLIMAT STEPOWY, WABIK, KAFETERIA OTWARTA, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, USKOK, NET, STEEL PAN, DŻUNGLA, BIAŁACZKA KOTÓW, CHOROBA SPICHRZENIOWA GLIKOGENU, OSIEDLE, KONTRAST, ŁADOWACZ, KISIEL, SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY EMISYJNY, KŁĄB PSZCZELI, TSUNAMI, SYF, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, CZOŁO LODOWCA, SKAŁA OSADOWA, CZIROKEZ, LINIA GEODEZYJNA, KRWIOBIEG, HYDROCHEMIA, MAORI, BEZPOWROTNOŚĆ, ZNAMIĘ SPITZ, MISIACZEK, WARSTWOWANIE, METEOROLOGIA ROLNICZA, DRINK-BAR, MUNSZTUK, MEDYCYNA PERSONALNA, PIKIEL, WITRYNA, WETKA, MAGELLAN, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, ERPEG, DYSRUPCJA, BORSUK, JANUSZ, SZEREG NEPTUNOWY, GRYZEK, CHAŁTURNIK, TERENOZNAWCA, ?WARMIŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.148 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OKRĄGŁE ZIARNO (STRUKTURA GEOLOGICZNA) Z OLIWINÓW I PIROKSENÓW; CHONDRY SĄ ROZSIANE W MATERII METEORYTU, GDZIE TWORZĄ SIĘ WSKUTEK SZYBKIEGO SCHŁODZENIA SKAŁY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OKRĄGŁE ZIARNO (STRUKTURA GEOLOGICZNA) Z OLIWINÓW I PIROKSENÓW; CHONDRY SĄ ROZSIANE W MATERII METEORYTU, GDZIE TWORZĄ SIĘ WSKUTEK SZYBKIEGO SCHŁODZENIA SKAŁY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHONDRA okrągłe ziarno (struktura geologiczna) z oliwinów i piroksenów; chondry są rozsiane w materii meteorytu, gdzie tworzą się wskutek szybkiego schłodzenia skały (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHONDRA
okrągłe ziarno (struktura geologiczna) z oliwinów i piroksenów; chondry są rozsiane w materii meteorytu, gdzie tworzą się wskutek szybkiego schłodzenia skały (na 7 lit.).

Oprócz OKRĄGŁE ZIARNO (STRUKTURA GEOLOGICZNA) Z OLIWINÓW I PIROKSENÓW; CHONDRY SĄ ROZSIANE W MATERII METEORYTU, GDZIE TWORZĄ SIĘ WSKUTEK SZYBKIEGO SCHŁODZENIA SKAŁY sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - OKRĄGŁE ZIARNO (STRUKTURA GEOLOGICZNA) Z OLIWINÓW I PIROKSENÓW; CHONDRY SĄ ROZSIANE W MATERII METEORYTU, GDZIE TWORZĄ SIĘ WSKUTEK SZYBKIEGO SCHŁODZENIA SKAŁY. Dodaj komentarz

2×3 =

Poleć nas znajomym:

x