RODZAJ KOTLETA (PROTOTYPOWO) Z MIELONEGO MIĘSA WOŁOWEGO, KTÓREGO PORCJA ZOSTAŁA UFORMOWANA W PŁASKI, OKRĄGŁY PLACEK USMAŻONY LUB UPIECZONY NA RUSZCIE; OBECNIE MÓWI SIĘ TAK NA KAŻDY KOTLET W TYM KSZTAŁCIE - MOŻE ON BYĆ ZROBIONY NAWET Z RYBY LUB WCALE NIE ZAWIERAĆ MIĘSA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BURGER to:

rodzaj kotleta (prototypowo) z mielonego mięsa wołowego, którego porcja została uformowana w płaski, okrągły placek usmażony lub upieczony na ruszcie; obecnie mówi się tak na każdy kotlet w tym kształcie - może on być zrobiony nawet z ryby lub wcale nie zawierać mięsa (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BURGER

BURGER to:

kanapka z miękkiej bułki z wieloma dodatkami w środku, z których to dodatków najbardziej charakterystycznym dla tej potrawy jest gruby kotlet o takiej samej nazwie (na 6 lit.)BURGER to:

poeta niemiecki (1747-94), twórca niemieckiej ballady literackiej; „Lenora”, „Przygody Munchaussena” (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ KOTLETA (PROTOTYPOWO) Z MIELONEGO MIĘSA WOŁOWEGO, KTÓREGO PORCJA ZOSTAŁA UFORMOWANA W PŁASKI, OKRĄGŁY PLACEK USMAŻONY LUB UPIECZONY NA RUSZCIE; OBECNIE MÓWI SIĘ TAK NA KAŻDY KOTLET W TYM KSZTAŁCIE - MOŻE ON BYĆ ZROBIONY NAWET Z RYBY LUB WCALE NIE ZAWIERAĆ MIĘSA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 30.914

ARCHIWOLTA, ZAGRANIE, ASEKURANT, ISKRA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, LUWERS, KAMPYLODONISK, PAPRYKARZ, EKAGLIN, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, MAJTANIE, WAFELEK, CZASZA, TEST, OKRES INTERGLACJALNY, MONETKA, POTOP, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, GRUSZKA ZIEMNA, KASZKIET, ZESZYT W KRATKĘ, BRYTYJSKOŚĆ, ŚWIĄTKARSTWO, ZĘBY NOWORODKOWE, OGNIWO SREBROWE, TOKSEMIA, KĘPA, AURA, RYCERZYK, SSAKI ŻYWORODNE, KHMERKA, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, SZPILKA, WIELKOŚĆ, MANIERYZM, PIEROGI, ROBOT PRZEMYSŁOWY, NOCEK BECHSTEINA, ZABURZENIE LĘKOWE, RZECZNIK PATENTOWY, DOBRO RZADKIE, PKB PER CAPITA, CIĘŻKI SEN, BOIKEN, PIEC, SAKRAMENT, STYGMAT, PIÓROPUSZNIK, FIRANKA, CYNGIEL, SPOIWO BUDOWLANE, WOJSKA INŻYNIERYJNE, LOT, PRZEWÓD RATUNKOWY, PRĄD STAŁY, BUKAT, REWALIDACJA, REPETYCYJNOŚĆ, SZKOŁA, PLOTER GRAWERUJĄCY, BRYŁA, PARCH, MAJSTERSZTYK, FUTRO, KUKIEŁKA, TASIEMIEC, CZAS OCHRONNY, GŁOWICA BOJOWA, PIERWSZY PLAN, FILOZOFIA ANALITYCZNA, SZYK ANTENOWY, TARTAN, BACIK, MOGIROTACYZM, TRUSIA, KURZYSKO, PŁOTKA, POKER ROZBIERANY, PIECHOTA, ZIELONA FALA, MELASA, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, WRAP, DORADY, CIEMNA KARTA, KWEZYTOZAUR, PROFIL GLEBOWY, OPINIA, ZROBIENIE NA ODPIERDOL, CZYŻNIE, IZOTROPOWOŚĆ, JEZIORO PODLODOWCOWE, ALARM, OBYCZAJNOŚĆ, GORYCZUSZKA, AERAL, PISARZ, BUTNOŚĆ, KARŁOWATOŚĆ, KOŃ BUDIONNOWSKI, ZIEMNIOR, JEZIORO EWORSYJNE, CHOROBA KENNEDY'EGO, WÓDKA, BAJDA, KONWERGENCJA, SALATERKA, ANABAENA, BUT, KORPUS NAWOWY, BRANKA, PREPROCESOR, MERZYK, MISIURKA, PANOPTIKON, EPISKOPAT, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, JUNKERS, DŻAGA, DOMEK DLA LALEK, KOT, DRABINA HAKOWA, SAMOWOLNOŚĆ, WYDMIKUFEL, POZBYCIE SIĘ, TRANSMITANCJA, STYLIKÓWKI, PANORA, ISTOTA ZBITA, SYLABA SŁABA, BURZA, FUNDUSZ STABILIZACYJNY, BARWIENIEC RÓŻOWY, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, MATERIALNIA, CYFOMANDRA, REGENERATOR, ŚWINIOKSZTAŁTNE, DREWNO FIOŁKOWE, KASETKA, PODOBIZNA, ŁUCZNIK, KLUCZ OBCY, WYTRZESZCZ, KROK, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, ANTABA, KAPLICA CHRZCIELNA, BIEGUNKA, ORANŻADA, BĘBEN, PAMIĘĆ DEKLARATYWNA, DZIADZIENIE, WIKTYMOLOGIA, OCHRONNIK, KINOMAN, KROKANT, KESON, WISZNICA, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, ANTENA REFLEKTOROWA, BIZNES WOMAN, INWOLUCJA, BRYTFANNA, SILNIK CZTEROSUWOWY, ŚCISKACZ, DEZERTERKA, OSADNIK, RACZEK, ZJAWISKO, ODKŁACZACZ, TAWUŁA ŁĄKOWA, CEBULA PRZYBYSZOWA, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, KISZKA PASZTETOWA, KWASOTA, PIRAT, CYLINDER, FORMACJA, ŁUSZCZYCA STAWOWA, TRYWIALIZM, ROZCHÓD, REUMATYZM, AKADEMIA, PRĘTNIK, SŁOWACKI, POKRĘTKA, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, UCZUCIE, KLINKIER, TEST, PONTON, MĄKA PSZENNA, PRZESYP, MACEDONIA, CARIOCA, ELANA, RYBOTERAPIA, SZKAPLERZ, ANGLOFOBIA, BASKINKA, TEATYN, CYTYDYNA, KONIK DULMEŃSKI, DROBNOUSTEK DWUPRĘGI, ZŁOŻENIE BRONI, CASTING, CASUAL, CZYNNIK BIOTYCZNY, NORNIK PÓŁNOCNY, ORGANIZM MODELOWY, STWORZENIE NIEBOŻE, INFIKS, PRZESZKODOWIEC, DANSKER, ADAMITA, PROCES ODWRACALNY, BUCCINA, WYSYP, DALEKOWZROCZNOŚĆ, SZCZOTECZKA, BREAKDANCE, ZWIERZĘ, BLU-RAY, TOCZKOWCE, CHOROBA VERNEUILA, KOŃ KUZNIECKI, PODSADKA, OBLECH, MOCARSTWO LOKALNE, EMIL, EMANUEL, METODA DELFICKA, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, KRÓCIEC, TEGOROCZNOŚĆ, KAJZER, TEŚCIK, MALCZEWSKI, UKŁAD NIESTACJONARNY, TEORIA MODUŁÓW, AGRESOR, ŚCIEŻKA, ZARODZIEC, POZIOMICA, NIEWYCZERPALNOŚĆ, PASMO PRZENOSZENIA, BAKTERIA, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, CZARNA MAGIA, SKAŁA PLUTONICZNA, USŁUGA POWSZECHNA, WYŻYNY, PAS RADIACYJNY, SMOLT, WODA, HRABINI, REZERWA, DREWNO WCZESNE, ALIAS INTERNETOWY, SODOMA I GOMORA, AZYL, OBROŃCA, METEOR, HEKELFON, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, STRZAŁOWY, KIESZEŃ, KARL, PĘTÓWKA MAJORSKA, KONTAKT, MIESZARKA, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, TINGEL-TANGEL, WYSPIARSKOŚĆ, ANDROID, CUDOWRONKA, DROŻNOŚĆ, OBUSTRONNOŚĆ, HEJNAŁ, WIRTUOZERIA, PAWĘZA, DROBNICA, WZIERNIK, PTEROSPONDYL, PHM, SILOS, AUTOSTRZYKAWKA, WĘDROWNOŚĆ, FALKA, TRACKLISTA, RESZTKA, TOPR, TABAKIERA, ANTIOCHEŃSKA SZKOŁA EGZEGETYCZNA, ONE-STEP, ?LEŻNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 30.914 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ KOTLETA (PROTOTYPOWO) Z MIELONEGO MIĘSA WOŁOWEGO, KTÓREGO PORCJA ZOSTAŁA UFORMOWANA W PŁASKI, OKRĄGŁY PLACEK USMAŻONY LUB UPIECZONY NA RUSZCIE; OBECNIE MÓWI SIĘ TAK NA KAŻDY KOTLET W TYM KSZTAŁCIE - MOŻE ON BYĆ ZROBIONY NAWET Z RYBY LUB WCALE NIE ZAWIERAĆ MIĘSA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ KOTLETA (PROTOTYPOWO) Z MIELONEGO MIĘSA WOŁOWEGO, KTÓREGO PORCJA ZOSTAŁA UFORMOWANA W PŁASKI, OKRĄGŁY PLACEK USMAŻONY LUB UPIECZONY NA RUSZCIE; OBECNIE MÓWI SIĘ TAK NA KAŻDY KOTLET W TYM KSZTAŁCIE - MOŻE ON BYĆ ZROBIONY NAWET Z RYBY LUB WCALE NIE ZAWIERAĆ MIĘSA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BURGER rodzaj kotleta (prototypowo) z mielonego mięsa wołowego, którego porcja została uformowana w płaski, okrągły placek usmażony lub upieczony na ruszcie; obecnie mówi się tak na każdy kotlet w tym kształcie - może on być zrobiony nawet z ryby lub wcale nie zawierać mięsa (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BURGER
rodzaj kotleta (prototypowo) z mielonego mięsa wołowego, którego porcja została uformowana w płaski, okrągły placek usmażony lub upieczony na ruszcie; obecnie mówi się tak na każdy kotlet w tym kształcie - może on być zrobiony nawet z ryby lub wcale nie zawierać mięsa (na 6 lit.).

Oprócz RODZAJ KOTLETA (PROTOTYPOWO) Z MIELONEGO MIĘSA WOŁOWEGO, KTÓREGO PORCJA ZOSTAŁA UFORMOWANA W PŁASKI, OKRĄGŁY PLACEK USMAŻONY LUB UPIECZONY NA RUSZCIE; OBECNIE MÓWI SIĘ TAK NA KAŻDY KOTLET W TYM KSZTAŁCIE - MOŻE ON BYĆ ZROBIONY NAWET Z RYBY LUB WCALE NIE ZAWIERAĆ MIĘSA sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - RODZAJ KOTLETA (PROTOTYPOWO) Z MIELONEGO MIĘSA WOŁOWEGO, KTÓREGO PORCJA ZOSTAŁA UFORMOWANA W PŁASKI, OKRĄGŁY PLACEK USMAŻONY LUB UPIECZONY NA RUSZCIE; OBECNIE MÓWI SIĘ TAK NA KAŻDY KOTLET W TYM KSZTAŁCIE - MOŻE ON BYĆ ZROBIONY NAWET Z RYBY LUB WCALE NIE ZAWIERAĆ MIĘSA. Dodaj komentarz

1+1 =

Poleć nas znajomym:

x