SKAŁA WAPIENNA POCHODZĄCA ZE ŚRODKOWEGO TRIASU, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ OBECNOŚCIĄ ZWAPNIAŁYCH MUSZLI LUB ICH ODCISKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WAPIEŃ MUSZLOWY to:

skała wapienna pochodząca ze środkowego triasu, charakteryzująca się obecnością zwapniałych muszli lub ich odcisków (na 14 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WAPIEŃ MUSZLOWY

WAPIEŃ MUSZLOWY to:

nieformalna jednostka stratygraficzna triasu wydzielona na terenie Polski pozakarpackiej, Niemiec (poza Alpami) i Beneluxu w oparciu o kryteria litostratygraficzne (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKAŁA WAPIENNA POCHODZĄCA ZE ŚRODKOWEGO TRIASU, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ OBECNOŚCIĄ ZWAPNIAŁYCH MUSZLI LUB ICH ODCISKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.486

KABINA, UNIWERSUM HERBRANDA, ŚLEDŹ, LAND, KRÓTKOSZ SZORSTKI, PRZYBYTEK, JEMIOŁA, DESZYFRAŻ, DOKER, MIJANY, OPIEKUN, SYN, PRACE, PYTANIE, RYLEC, WINO, OSTATNIE NAMASZCZENIE, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, ZNAK, SADŹ, ARABESKA, SZTUCER, TYŁÓWKA, SREBRNA PAPROĆ, PIDGIN, KRĘG LĘDŹWIOWY, OBWAŁ, PIJAŃSTWO, MAPA MENTALNA, DŻEM, NADZÓR INWESTORSKI, WYWALENIE SIĘ, GATUNEK PARASOLOWY, ŻYWNOŚĆ, ZIELONE, MIKROSKOP OPTYCZNY, KOPERTA, BASEN, DERESZ, EURYBIONT, OSKÓREK, SKAŁA ORGANOGENICZNA, POJAZD NIENORMATYWNY, MIĘSOŻERNOŚĆ, KREWNY, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, WYKŁADZINA, SMUŻKA, ŚWIADKOWIE JEHOWY, SUPRAPORTA, CHRYSTOLOGIA, AGNOSFITYZ, LECZENIE CHIRURGICZNE, JAGIELLON, ZGRZEWKA, RETABULUM, KROWIENTA, GORETEKS, CHALKOGRAF, KOMIK, ROZKŁAD, OCZKO, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, KRZEŚLISKO, RYGOR, PROTOHISTORIA, ELASTOMERY, BŁOTNIAK, KINDERBAL, ATONIA, GDERACTWO, WYMÓG, PODSTAWA, ZACHWALACZ, DOZYMETR, STOŻEK USYPISKOWY, ŚLIWA, TĘTNICA SKRONIOWA, ANIMACJA, BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE, OMDLAŁOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, RELISZ, NUGAT, UZIOM, DRAMATYKA, NIEWZRUSZALNOŚĆ, HIPOMANIA, SAMOZATRACENIE, NOWICJAT, CHIRURG PLASTYCZNY, UNIŻANIE SIĘ, REGIMENT, MIMETYZM, DESKA KLOZETOWA, PARTIA, PRZYWILEJ LOKACYJNY, KOMUNIA, GÓRNICTWO KRUSZCOWE, KIELON, SARABANDA, PODATEK TONAŻOWY, KOŃ ANDALUZYJSKI, KULEBIAK, WARNIK, ŁOPATKA, SZAFUNEK, IZDEBNIK, STRZEMIĄCZKO, BEAN, COUNTRY ALTERNATYWNE, MOSTEK, REKWIZYCJA, TELESKOP, UPROWADZENIE, DOBB, HYGROPSAMMON, TEORIA DESKRYPCJI, HERB, POMORZE ŚRODKOWE, KONWEJER, TARANTELLA, KONFESJA, KANAŁ ENERGETYCZNY, PLANETOIDA, RAKI, ARMATOR, LAMPA ELEKTRONOWA, SLIP, BANDYTYZM, SYMPOZJON, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, PRZEDROSTEK, KAMIEŃ, KAPITAN, DEZABIL, PROMINENT, SŁUŻBA DYŻURNA, SIEDZENIE, MANDORLA, SEZON, LINIA ABSORPCYJNA, GRUPA, WCIOS, TAKSON, KADZIDŁO, OMAM, AZYTROMYCYNA, OSTROGA PIĘTOWA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, EKSPANDER, KOŁEK, DYMISJA, SIEDMIOBÓJ, SPLOT, WIZYTÓWKA, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, TERMOS, GUFFA, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, DZIUPLA, TORNADO, ODEZWA, ANGIELKI, ARACHOLOGIA, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, CYLINDER, STOCZNIA, DZIURKA, WOSZCZYNA, DOVE, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, MINERAŁ AUTOGENICZNY, ZNAK KOREKTORSKI, DEKANTER, PODGÓRZE, CANOSSA, SEGMENT SZYJNY, POTRZEBA, MLECZ, ALTOCUMULUS, AALEN, NALEPKA, MECHANIK SAMOCHODOWY, NIEPOKALANEK, UROZMAICENIE, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, KONTRAKT TERMINOWY, MERYNOS, KIRYS, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, KOMBATANCKOŚĆ, NAZWA SŁUŻEBNA, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, MARMOZETA BIAŁA, ADRES, WOŁOCH, SIŁA SPOKOJU, RZUT, HALO, RYTOWNIK, METR, MATOWOŚĆ, GUMA, SOLFUGI, STROPNICA, HORMON ANTYMILLEROWSKI, INWEKTYWA, METALURGIA PROSZKÓW, PERUKARNIA, KOSZÓWKI, SKRUPULAT, MATA, DESZCZ, TAMILSKI, CZĄSTKA DZIWNA, CWAJNOS, RENÓWKA, KOZAK, BABCIA CIOTECZNA, RODZICIELSKOŚĆ, ORGANIZM MODELOWY, SKARPETKA, POLIPTYK, POLITYKA KURSOWA, NOZDRZE TYLNE, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, EMIRAT, MONOGENIZM, PLECIONKA, IZBA, DROBINA, BURZYK SZARY, ANTYUTLENIACZ, POWIEŚĆ S-F, NAPRĘŻACZ, ZALEWA, KOLONIZATOR, REALNOŚĆ, OPIEKA SPOŁECZNA, DIAŁ, GŁOSICIEL, NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, PRYMITYW, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, RYBA MAŚLANA, OZOREK, PRZYGODZICZANKA, USZKO, PÓLKO, POPARZENIE, SKRUPULANT, GÓWNOZJADZTWO, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, MIKROFILAMENT, ALWALKERIA, NEURON LUSTRZANY, ZATOR, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, KUŹNICA, NATURALIZM, ISLAMISTA, ODPOWIEDŹ, PLICHTA, ZWYŻKA, RYNEK TERMINOWY, MOSKIT, LORA, POJAZD ZAPRZĘGOWY, KLUBOWIEC, SIODŁO, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, COKÓŁ, TEMPO, CYFOMANDRA, KADŹ, PAPILOT, WIDZENIE OBWODOWE, GORYCZKA CHMIELOWA, LIGAND, LINIA, HARLEKIN, OŚRODEK WYPOCZYNKOWY, GRZBIETOPŁAT, TYP TURAŃSKI, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, INWENTURA, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, NIECHLUJ, IMMUNOPATOLOGIA, WAFEL, ŻÓŁW, BEZGŁOWOŚĆ, BURDA, OCZKO, PRZEJAZD, CIAŁKO KIERUNKOWE, ?ROTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.486 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SKAŁA WAPIENNA POCHODZĄCA ZE ŚRODKOWEGO TRIASU, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ OBECNOŚCIĄ ZWAPNIAŁYCH MUSZLI LUB ICH ODCISKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SKAŁA WAPIENNA POCHODZĄCA ZE ŚRODKOWEGO TRIASU, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ OBECNOŚCIĄ ZWAPNIAŁYCH MUSZLI LUB ICH ODCISKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WAPIEŃ MUSZLOWY skała wapienna pochodząca ze środkowego triasu, charakteryzująca się obecnością zwapniałych muszli lub ich odcisków (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WAPIEŃ MUSZLOWY
skała wapienna pochodząca ze środkowego triasu, charakteryzująca się obecnością zwapniałych muszli lub ich odcisków (na 14 lit.).

Oprócz SKAŁA WAPIENNA POCHODZĄCA ZE ŚRODKOWEGO TRIASU, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ OBECNOŚCIĄ ZWAPNIAŁYCH MUSZLI LUB ICH ODCISKÓW sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - SKAŁA WAPIENNA POCHODZĄCA ZE ŚRODKOWEGO TRIASU, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ OBECNOŚCIĄ ZWAPNIAŁYCH MUSZLI LUB ICH ODCISKÓW. Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast