OSOBA UWAŻANA W JAKIMŚ ŚRODOWISKU LUB GRUPIE ZA AUTORYTET, KTOŚ, KOGO OPINIA LUB STANOWISKO W JAKIEJŚ SPRAWIE SĄ PRZYJMOWANE NIEMAL BEZKRYTYCZNIE I ROZPOWSZECHNIANE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OPINIOTWÓRCA to:

osoba uważana w jakimś środowisku lub grupie za autorytet, ktoś, kogo opinia lub stanowisko w jakiejś sprawie są przyjmowane niemal bezkrytycznie i rozpowszechniane (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA UWAŻANA W JAKIMŚ ŚRODOWISKU LUB GRUPIE ZA AUTORYTET, KTOŚ, KOGO OPINIA LUB STANOWISKO W JAKIEJŚ SPRAWIE SĄ PRZYJMOWANE NIEMAL BEZKRYTYCZNIE I ROZPOWSZECHNIANE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.265

OKULARY, SZWEDZKI, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, OBUSTRONNOŚĆ, MUZYKA, HUTA, MAJSTER, NIEGOTOWOŚĆ, CHAŁTURA, MOLEKUŁA, STACCATO, BUDULEC, GOŁOLEDŹ, STRASZYK, SZYBKI BILL, OGÓREK KISZONY, TUBING, BIELIZNA, PIEPRZ CZERWONY, FILUT, RUCHY EPEJROGENICZNE, KOLACJA, SONDAŻ, CHOINKA, BRAMSEL, OBSADA, ZEBROID, TOM, CZOŁO, STAŁOŚĆ, NIEDOŻYWIANIE, KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA, PRZYTULIA, WIGILIA, INDUKTOR, DUCH ŚWIĘTY, KOŁO HISTORII, BOKÓWKA, NIESPAW, GAD, PRZYBŁĘDA, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, PREZENTER, FOLKSDOJCZ, ALMANACH, GOŁĄBKI, WYRAZY, EKSPLOATACJA, SEKULARYZACJA, KISZKA WĄTROBIANA, ATUT, TEREN, REPERTUAR, TRZYDZIESTOPAROLATEK, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, PANIĄTKO, DWUNASTOKROTNOŚĆ, PRZESŁUCHANIE, TWIERDZENIE MENELAOSA, KOSA, TITR, IGLAK, OSCYLACJA, BRONA, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, NAKAZ, DZIERŻAWCZOŚĆ, KREMÓWKA, WAFELEK, KORONKA, WYSEPKA, PODWIJKOWATE, PODRYG, KAZAMATA, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, ADIUNKT, KOTWICA, STANOWISKO, ZGAGA, UCZESANIE, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, MŁOTOWNIA, ZAPOJA, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, RAKSOLOTY, MIRAŻ, NEOFITA, GRUBOSKÓRNOŚĆ, EPOLET, SEKCJA, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, TORTILLA, BATON, FUNKCJA, OFIARODAWCZYNI, UKONTENTOWANIE, TRANSMISJA, KOMŻA, STUDNIA, SOWIECKOŚĆ, JANKA, NASADA, PROGRAMISTA, FANTOM, KLASTER, POCHLEBNIK, PÓŁBÓG, RODZAJ, WEJŚCIE, CHANSON, PERKOLACJA, KET, BRAT SYJAMSKI, PRĄD INDUKCYJNY, NATRYSK, KALIBER, ŁÓŻECZKO, TEUTOŃSKI, SKATER, TIURMA, RUGI, SZMUGLER, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, STYLISTKA, GRZANKI, CIĄG, REŻYSER, DROGI, PRZECIWNIK, AGREGACJA, PRZEBIERANIEC, MATOWOŚĆ, ZAPŁATA, CHUSTA, PANORAMA, ŚCIANA, OCET, HARISSA, CASTING, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, KRÓLIK EUROPEJSKI, ŚWIATŁO ZIELONE, USZAK, PRAŻMO, PLATFUS, ANTABA, INTUICYJNOŚĆ, ODROŚL, FUNKCJA GREENA, PUŁKOWNIK NAKAŹNY, PRYMITYW, CIELICZKA, ASYSTENT, FALA, ORBITA POLARNA, PIĘTA ACHILLESOWA, STAW, PRODUKT LECZNICZY, PRZEDJĄDRZE, KONFISKATA, AGONISTA, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, KOLORYZACJA, OBROŻA, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, ICHTIOFAUNA, WOLANT, ZAGOŃCZYK, HEJT, SZASZŁYKARNIA, PARAFIANIN, MIŁOŚĆ, LB, BURGER, PRYSZNIC, CZŁON NADRZĘDNY, ZAĆMIENIE, REGIMENTARZ, POSTĘPOWANIE, DROBNICA, BIDAKA, SKUMBRIA, ARESZT TYMCZASOWY, LOKATOR, TASIEMIEC, BLENDA SMOLISTA, SUSZ, OPŁATA CZYNSZOWA, BUCZYNA NIŻOWA, ROZWOLNIENIE, TYMIANEK, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, STEK, SIEĆ NEURONOWA, CEREBROZYD, TETRAPLEGIK, ZNAMIĘ, BOSS, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, SOLISTA, WIERZBINA, WYŁAWIACZ TALENTÓW, ROŻEK, BAN, CZYNNIK SYTUACYJNY, LEŃ ŚMIERDZĄCY, NIECIERPLIWOŚĆ, SZYBKOŚĆ, KLON, WYCHOWANKA, ZNAJDEK, PAPILOTKA, WERDIURA, KOSÓWKA, HRABINI, FREON, KATATONIA, NABRZEŻE, AKRECJA, PODPIS CYFROWY, WOLUTA, WINIETA, MASER, PĄK, KLUCZ GŁÓWNY, SPISYWACZ, MUR, ŁUSZCZAK, BEFSZTYK, NIZIOŁEK, DEKIEL, PIĘĆDZIESIĄTKA, MŁOCARZ, ARTYSTA, STATEK KORSARSKI, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, STANDARDZIK, TAKSON MONOTYPOWY, RÓW, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, ROŚLINA DWUPIENNA, ŻABKA, BARWNOŚĆ, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, AMNEZJA WSTECZNA, ZGRUBIENIE, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, OPERATOR, ANESTETYSTA, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, AFRYKANIZOWANIE, ZAWORA, UDZIAŁ, GRUSZKA, SPOTKANIE MODLITEWNE, ZBIORKOM, CZASZA, UDŹWIG, SEJSMIKA, AHISTORYCYZM, SŁOWNIK, OTWÓR, WARIACJE, REZEDA, OBJAWICIEL, PIRACTWO, DELFIN DŁUGOPYSKI, KOSZT INWESTYCYJNY, SKUTER, PUNKT WĘZŁOWY, TRASZKA GÓRSKA, RURKA INTUBACYJNA, IDEALNOŚĆ, DESTRUKCYJNOŚĆ, GRA WYŚCIGOWA, ANON, GOLEC, SOPRAN, RYCZĄCE CZTERDZIESTKI, ZACHOWAWCZOŚĆ, PRASADAM, EKSPOZYCJA, KOŁNIERZYK, KISZKA PODGARDLANA, ACEFALIA, ORATOR, LICENCJA POETYCKA, NORMALIZACJA, HOMOSEKSUALIZM, DYFUZJA CHEMICZNA, REKOMENDACJA, PROFESJA, KOLORYSTA, KOŃ ARABSKI, SREBRO, ?NAKŁAD INWESTYCYJNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.265 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA UWAŻANA W JAKIMŚ ŚRODOWISKU LUB GRUPIE ZA AUTORYTET, KTOŚ, KOGO OPINIA LUB STANOWISKO W JAKIEJŚ SPRAWIE SĄ PRZYJMOWANE NIEMAL BEZKRYTYCZNIE I ROZPOWSZECHNIANE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA UWAŻANA W JAKIMŚ ŚRODOWISKU LUB GRUPIE ZA AUTORYTET, KTOŚ, KOGO OPINIA LUB STANOWISKO W JAKIEJŚ SPRAWIE SĄ PRZYJMOWANE NIEMAL BEZKRYTYCZNIE I ROZPOWSZECHNIANE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OPINIOTWÓRCA osoba uważana w jakimś środowisku lub grupie za autorytet, ktoś, kogo opinia lub stanowisko w jakiejś sprawie są przyjmowane niemal bezkrytycznie i rozpowszechniane (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OPINIOTWÓRCA
osoba uważana w jakimś środowisku lub grupie za autorytet, ktoś, kogo opinia lub stanowisko w jakiejś sprawie są przyjmowane niemal bezkrytycznie i rozpowszechniane (na 12 lit.).

Oprócz OSOBA UWAŻANA W JAKIMŚ ŚRODOWISKU LUB GRUPIE ZA AUTORYTET, KTOŚ, KOGO OPINIA LUB STANOWISKO W JAKIEJŚ SPRAWIE SĄ PRZYJMOWANE NIEMAL BEZKRYTYCZNIE I ROZPOWSZECHNIANE sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - OSOBA UWAŻANA W JAKIMŚ ŚRODOWISKU LUB GRUPIE ZA AUTORYTET, KTOŚ, KOGO OPINIA LUB STANOWISKO W JAKIEJŚ SPRAWIE SĄ PRZYJMOWANE NIEMAL BEZKRYTYCZNIE I ROZPOWSZECHNIANE. Dodaj komentarz

1+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast