OBSZAR O POWIERZCHNI OD KILKU DO KILKUDZIESIĘCIU HEKTARÓW, POROŚNIĘTY RÓŻNEJ DŁUGOŚCI PRZYSTRZYŻONĄ TRAWĄ LUB DRZEWAMI, SŁUŻĄCY DO GRY W GOLFA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POLE GOLFOWE to:

obszar o powierzchni od kilku do kilkudziesięciu hektarów, porośnięty różnej długości przystrzyżoną trawą lub drzewami, służący do gry w golfa (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBSZAR O POWIERZCHNI OD KILKU DO KILKUDZIESIĘCIU HEKTARÓW, POROŚNIĘTY RÓŻNEJ DŁUGOŚCI PRZYSTRZYŻONĄ TRAWĄ LUB DRZEWAMI, SŁUŻĄCY DO GRY W GOLFA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.681

LINA, FILM OBYCZAJOWY, CZABAN, MIĄŻSZ, MONETA OBIEGOWA, REKOLEKCJE, PRÓBA NUKLEARNA, SONG, WIDMO CZĄSTECZKOWE, GZYMS, CZOPEK, APOLOGETYK, JAZ, SIEROTA SPOŁECZNA, RYBAŁT, ELEKTRODYNAMOMETR, STAJE, EMBRIOGENEZA, BABULA, WIDMO, ARMATOR, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, ŻÓŁW LEŚNY, HALE, BAMBO, CZERNINA, SQUAW, PRZEMIANA ODWRACALNA, TYMPANON, SONG, GRYLAŻ, PUSZKA, NARYS POLIGONALNY, TROPIK, TAUTOLOGICZNOŚĆ, SIOSTRZYCZKA, PÓŁCIEŃ, CEMENT, ARKABALISTA, RÓŻOWA LANDRYNKA, STEK, KRWIŚCIĄG, CZUWANIE MODLITEWNE, NIESPAW, NORMALIZACJA, ZNAK TOWAROWY, KNEL, ROPNICA, KURS, RIODEJANERIO, ZABURZENIE, KOMENTARZYK, DIABEŁEK, NIESAMOWITOŚĆ, TRAFIENIE, TARCIE, BARBARYZM, PLANETA SKALISTA, WYROSTEK BARKOWY, GEREZA KRÓLEWSKA, ZSYP, LEVEL, SZYNA, SUPERKUTER, NIERUCHAWOŚĆ, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, KLUCZ, SYMPTOM, ZNAK MUZYCZNY, ZAPALENIE, TRANSEKT, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, UNIA PERSONALNA, TEMPERATURA MROZU, KIBITKA, ZŁOŻE GNIAZDOWE, MARA, MOTOR, TONACJA, KACZKA, MOTORÓWKA, KOŁOBIEG, NIEMOŻEBNOŚĆ, RĘKAWICA, OSTRA REAKCJA NA STRES, KOMITET, ASTRAGALOMANCJA, BLOCZEK, OBRAZ, PREPARAT KONTAKTOWY, PIÓROPUSZ PŁASZCZA, KAPITUŁA GENERALNA, HASŁO, TYK, WNĘTER, PINGLE, AGENT, FILIGRAN, FORMA, PRZEDSZKOLE, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, KURANT, WATRUSZKA, GWARA, ADAPTOWANIE SIĘ, JEDNOPARTYJNOŚĆ, REGIMENTARZ, PLATFORMÓWKA, LAMINAT, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, OPŁATA KONCESYJNA, NIECHLUBNOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, GALANTYNA, TAJNE NAUCZANIE, KOŁNIERZ, SIEROCTWO SPOŁECZNE, ARTEFAKT, WAGA, WYDANIE, CHITON, APATIA, NAWIETRZNIK, KIEŁBA, PRZEPROST, MECHANIZM CHWYTAKOWY, BYLINA, OLSZANICA, KUMKWAT, LITERATKA, RADAR GEOLOGICZNY, PRÓBA JĄDROWA, OGNIWO, GRYZIEL STEPOWY, TRANSFORMACJA GENETYCZNA, DMUCHAWA, ŁOWCA , PANTOFELNIK, SPOILER, AFERALNOŚĆ, PALNIK, STATEK, ALEC, UDRĘCZENIE, WINA NIEUMYŚLNA, ZIARENKO, TENDER, REAKCJA PODSTAWIANIA, ŁADOWANIE, BOMBARDON, GENDER, KONTAKCIK, OSTOJA, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, EDYCJA, WYROBISKO GÓRNICZE, POLE, BRAZYLIANY, PÓŁNOCNOLAPOŃSKI, WZIERNIK, RASOWOŚĆ, DYSCYPLINA, ANIOŁECZEK, PARTIA, PODŁOGA, BOMBA, PALEC, UGRUPOWANIE, KASZTEL, RAGOUT, TRIANGULACJA, DOBRO FINALNE, POPRAWIACZ, BRYGANTYNA, UPOWAŻNIENIE, KORKOWIEC, RASOWOŚĆ, IRC, REKLAMA PORÓWNAWCZA, STANDARD EMISYJNY, BROŃ OBUCHOWA, AKADEMIK, KOMPOTIERKA, SEANS, TALERZE, CZOŁO, ŚLIZGACZ, INGUSZ, ZALESZCZOTEK, PRZEGLĄDACZ, OKIENKO TRANSFEROWE, DZIELNICA, ŁYCHA, SER PARMEŃSKI, WELON, KOCIOŁ SUFOZYJNY, SŁUŻALCZOŚĆ, INTELEKTUALISTA, NOSOROŻEC INDYJSKI, PRYMULA, SOLANKA, EFEKT UBOCZNY, PODNÓŻE KONTYNENTALNE, CHABANINA, SZCZUR PIŻMOWY, BULION, ASESOR, BEKHEND, BIAŁA RDZA, ZLEWNIA, PROFESJA, TAFELKA, ZABUDOWANIE, TRAMWAJ, PAS, SUPERMARKET, TAMPON, ROZRZĄD, PRÓBA GENERALNA, KOMBINACJA, KACZKA, CEBULAK, BILL, OZOREK, SOCZEWKA, ORBITA PARKINGOWA, CIEK, WIESZAK, NAPPA, KOSZATNICZKA, GARMAŻERNIA, TŁUMIK, PROCH, METR, ZŁOTOROST, PAPILOTKA, PISK, MESZEK, GORĄCZKA, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, PEDOFILIA, MIASTO OGRÓD, SŁODYCZ, TARTAN, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, SPRAWNOŚĆ, GEODEZJA, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, SŁODZIAK, KUSKUS, CHIŃCZYK, TEREN, SIODEŁKO TURECKIE, HUCULSKI, STRONA, ORBITA, PRĄD BŁĄDZĄCY, PLAN ZDJĘCIOWY, PIECZARKOWA, RYKSZARZ, GŁOWA PAŃSTWA, SYGNAŁ CIĄGŁY, KWADRATURA KOŁA, SYMPOZJON, SERCÓWKA, CHIRURGIA ESTETYCZNA, PRZEWRÓT, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, OKRĘŻNOŚĆ, RĘCZNOŚĆ, IDEAŁ PIERWSZY, KORA, DZIECIAK, CIĄG POLIGONOWY, PEAN, ADIDAS, FILM S-F, PALETA, UDAWACZKA, OSTROGA, RPG, STOŻEK WULKANICZNY, MARAN, KULA, POSTAWA, RACA, CYGANECZKA, PUSTAK ŚCIENNY, MENEDŻER PLIKÓW, GRZBIETOPŁAT, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, KULUARY, POSTERUNEK, SFEROMETR, OŚLA GŁOWA, KAWOWIEC, TRAWNIK, RUCH KATABATYCZNY, ?NADZÓR INWESTORSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.681 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBSZAR O POWIERZCHNI OD KILKU DO KILKUDZIESIĘCIU HEKTARÓW, POROŚNIĘTY RÓŻNEJ DŁUGOŚCI PRZYSTRZYŻONĄ TRAWĄ LUB DRZEWAMI, SŁUŻĄCY DO GRY W GOLFA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBSZAR O POWIERZCHNI OD KILKU DO KILKUDZIESIĘCIU HEKTARÓW, POROŚNIĘTY RÓŻNEJ DŁUGOŚCI PRZYSTRZYŻONĄ TRAWĄ LUB DRZEWAMI, SŁUŻĄCY DO GRY W GOLFA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POLE GOLFOWE obszar o powierzchni od kilku do kilkudziesięciu hektarów, porośnięty różnej długości przystrzyżoną trawą lub drzewami, służący do gry w golfa (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POLE GOLFOWE
obszar o powierzchni od kilku do kilkudziesięciu hektarów, porośnięty różnej długości przystrzyżoną trawą lub drzewami, służący do gry w golfa (na 11 lit.).

Oprócz OBSZAR O POWIERZCHNI OD KILKU DO KILKUDZIESIĘCIU HEKTARÓW, POROŚNIĘTY RÓŻNEJ DŁUGOŚCI PRZYSTRZYŻONĄ TRAWĄ LUB DRZEWAMI, SŁUŻĄCY DO GRY W GOLFA sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - OBSZAR O POWIERZCHNI OD KILKU DO KILKUDZIESIĘCIU HEKTARÓW, POROŚNIĘTY RÓŻNEJ DŁUGOŚCI PRZYSTRZYŻONĄ TRAWĄ LUB DRZEWAMI, SŁUŻĄCY DO GRY W GOLFA. Dodaj komentarz

3+6 =

Poleć nas znajomym:

x