PODEJŚCIE DO JĘZYKA POLEGAJĄCE NA OKREŚLANIU JEGO ELEMENTÓW JAKO POPRAWNYCH LUB BŁĘDNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRESKRYPTYWIZM to:

podejście do języka polegające na określaniu jego elementów jako poprawnych lub błędnych (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODEJŚCIE DO JĘZYKA POLEGAJĄCE NA OKREŚLANIU JEGO ELEMENTÓW JAKO POPRAWNYCH LUB BŁĘDNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.571

STARTUP, ZAKURZENIE, GESTALTYZM, PROPINACJA, SUBWENCJA, ARCHEOLOGIA, LASONOGI, KOMOSOWATE, GŁOSKA, IMINA, UKŁAD ADAPTACYJNY, EKRAN AKUSTYCZNY, GEOGRAFIA ROŚLIN, METAL, POTĘPICIEL, KEYBOARD, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, FASETKA, ANALIZA SKŁADNIKOWA, CANCA, ZAWODOWIEC, BENGALSKI, MANKIETY, CYRANECZKA KAROLIŃSKA, ASOCJATYWNOŚĆ, POŁAĆ, WIŚNIÓWKA, KLAMRA, CHOMIK TURECKI, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, KRET, ROZTOCZNICA NAGA, BERNARD, ULTRAMARYNA, KOP, WIERZBINA, OSTATNIE PODRYGI, ŻEGLOWNOŚĆ, ADAPTER, SUKMANA, ŚWIERK SITKAJSKI, GLOSA, FIGURA RETORYCZNA, NIECZUŁOŚĆ, REKRYSTALIZACJA, DIDEROT, SAGA, WYWIAD CHOROBOWY, SZKUTNICTWO, ZIEMNIACZEK, ZWIĄZEK NARCIARSKI, WIELOKULTUROWOŚĆ, WYDRA, CYGAN, WISIOREK, ZASTĘPSTWO PROCESOWE, DOCENT, MASZYNOWNIA, RUCH PRZYŚPIESZONY, AUTOBUS PRZEGUBOWY, NOTACJA, ZWIAD, KRWIOŻERCZOŚĆ, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, FILTRACJA, TUBA, MORGAN, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, TRASA ŚREDNICOWA, NAPĘD, PODRYDZYK OSTRY, DMUCHAWA, GRA WYŚCIGOWA, ARTEFAKT, ŁUNA, PROPAGANDÓWKA, KURACJA SZOKOWA, SĘK, DANIE KOSZA, PAS DROGI GRANICZNEJ, EMETYK, LURA, ŚMIECIARZ, BARBITURAN, KOREKTOR, KORYFEUSZ, HUDIEZAUR, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, WROCŁAWSKOŚĆ, POKRZYWDZONY, REWALIDACJA, EMBARGO, STRYJOSTWO, PUMPERNIKIEL, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, ROY, REFLEKS, ŚWIATŁO, SAMOGRAJ, TWIERDZENIE O ZWARTOŚCI, OINOMANCJA, RURA, PLUS, MAKROKIERUNEK, KNYSZ, WNĘKA, STRADIVARIUS, KURZAWKA, IMPLANT ŚLIMAKOWY, RUDI, KARES, FOTOGENICZNOŚĆ, BOŚNIACKOŚĆ, CZŁON SKŁADNIOWY, STAN DEPRESYJNY, KONTAKT, WIZA WYJAZDOWA, NARÓD, EMISJA POLOWA, BARIERA TECHNICZNA, DESZCZ METEORÓW, MASZOPERIA, PRZEKŁAD, DZIEWIĄTA WODA PO KISIELU, KAWA MIELONA, NALEWKA, GARBNIK, GEST, ETERYCZNOŚĆ, BAMBO, AKRYL, KOMEDIANTKA, KRÓLIK, FLOTA, SPARING, BATERIA, SPAMIK, OPŁATA SANKCYJNA, POJAZD, TRÓJBÓJ SIŁOWY, SĄD WOJSKOWY, WIEŃCE, SUCHA IGŁA, CAP, MIŚ, RAMA, RUDEL, KAPITUŁA, GAWĘDA SZLACHECKA, PRÓBKA, REKREACJA, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, ADRES KORESPONDENCYJNY, AMALGAMAT, MIGDAŁ, ELEKTRON, NEPOTYZM, SAMOOBRONA POWSZECHNA, ŁĄCZNIK, STAN DEWELOPERSKI, ASTER NOWOBELGIJSKI, BIOKOMPONENT, WATERPROOF, MADONNA, MENTALNOŚĆ, OPCJA TERMINOWA, OBRĘCZ, MAKIMONO, DIMERKAPROL, AKERMAN, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, TRAFIENIE, SMUGA, PILAW, SKARB PAŃSTWA, DAWKA PROGOWA, KOLACJA, LOT, ODPŁYW, TAKSON MONOTYPOWY, CZUJKA, AUSTRIADAKTYL, STAL, AGNOSTYK, JARZMO MOSTOWE, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, DWORZANIN, PRAWNICZOŚĆ, RÓG, ESKORTA, OPCJA BARIEROWA, PRODUKCJA PIERWOTNA, WPADKA, KOMBINEZON, BRAMSEL, TWARDE LĄDOWANIE, MINIALBUM, LODOWIEC NORWESKI, ADAMITA, BINARYZM, WIOŚLARKI, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, BEJCA, HYDRIA, ORSZADA, DUMPING, PORCYJKA, EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, WĘŻÓWKA PALMIASTA, ŁUPEK HUMUSOWY, WYSYP, STOLIK, PADWAN, PUNKT MOTORYCZNY, PRZECINARKA, OPAR, ANTYOKSYDANT, NIEPRZYJACIEL, MIESZARKA, LEMUR KARŁOWATY, HEL, SZCZERBA, CZUPRYNA, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, ASYNCHRONIZM, ASAM, WIELKOŚĆ, SZTYLPY, OBRUS, CZUBEK, KREDKA, LITERATKA, WARUNEK LOKALOWY, WEKSYLOLOGIA, GRA W BUTELKĘ, PODAŻ, KAMIEŃ OZDOBNY, WYPRAWA, REGULATOR KWASOWOŚCI, KURACJA UDERZENIOWA, OLEJEK ABSOLUTNY, PEDOFILIA, ŁYKO, MATRONA, PASEK, LOBELIA, EPIDEMIOLOG, RELIKWIARZ, TEOKRACJA, ORSELKA, SUPERNOWA TYPU IC, KINETOPLASTYDY, GRONINGER, ŻURAWINA, EKRANOPLAN, KOZŁEK LEKARSKI, UNDARIA PIERZASTA, POMPA ODŚRODKOWA, SIATKA GEOGRAFICZNA, ODROŚL, KOŃ NOWOKIRGISKI, MĄDROŚĆ, OPCJA WALUTOWA, MODEL MATEMATYCZNY, OKRĘT-BAZA, STACCATO, GŁUPKOWATOŚĆ, PIES DO TOWARZYSTWA, PARKA, DERESZ, BOM, DEZINSTALACJA, CZYSTA FORMA, CIAŁO OBCE, HYDRA, BECZKA PROCHU, SZCZEKUSZKA MALUTKA, STYL ARCHITEKTONICZNY, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, SKRAJNOŚĆ, GRAB, ZAGĘSZCZACZ, SOBÓR, ANTYKATOLICYZM, ANALIZA, BACKGROUND, NORWID, GORĄCE ŹRÓDŁO, PRZEKWIT, WŁOSIE, PODPOKŁAD, BIBUŁKARSTWO, FARMAKOTERAPIA, BERGMAN, ŁASKAWCA, PRZEPIS, ?MAKART.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.571 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODEJŚCIE DO JĘZYKA POLEGAJĄCE NA OKREŚLANIU JEGO ELEMENTÓW JAKO POPRAWNYCH LUB BŁĘDNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODEJŚCIE DO JĘZYKA POLEGAJĄCE NA OKREŚLANIU JEGO ELEMENTÓW JAKO POPRAWNYCH LUB BŁĘDNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRESKRYPTYWIZM podejście do języka polegające na określaniu jego elementów jako poprawnych lub błędnych (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRESKRYPTYWIZM
podejście do języka polegające na określaniu jego elementów jako poprawnych lub błędnych (na 14 lit.).

Oprócz PODEJŚCIE DO JĘZYKA POLEGAJĄCE NA OKREŚLANIU JEGO ELEMENTÓW JAKO POPRAWNYCH LUB BŁĘDNYCH sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - PODEJŚCIE DO JĘZYKA POLEGAJĄCE NA OKREŚLANIU JEGO ELEMENTÓW JAKO POPRAWNYCH LUB BŁĘDNYCH. Dodaj komentarz

6+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast