KŁUSAK AMERYKAŃSKI - RASA KONI POWSTAŁA POD KONIEC XVIII WIEKU W USA, UWAŻANYCH ZA NAJSZYBSZE KŁUSAKI I INOCHODŹCE NA ŚWIECIE; WPŁYW NA NIĄ MIAŁ OGIER PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ MESSENGER ORAZ JEGO POTOMEK HAMBLETONIAN, KTÓREGO UWAŻA SIĘ ZA ZAŁOŻYCIELA RASY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STANDARDBRED to:

kłusak amerykański - rasa koni powstała pod koniec XVIII wieku w USA, uważanych za najszybsze kłusaki i inochodźce na świecie; wpływ na nią miał ogier pełnej krwi angielskiej Messenger oraz jego potomek Hambletonian, którego uważa się za założyciela rasy (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KŁUSAK AMERYKAŃSKI - RASA KONI POWSTAŁA POD KONIEC XVIII WIEKU W USA, UWAŻANYCH ZA NAJSZYBSZE KŁUSAKI I INOCHODŹCE NA ŚWIECIE; WPŁYW NA NIĄ MIAŁ OGIER PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ MESSENGER ORAZ JEGO POTOMEK HAMBLETONIAN, KTÓREGO UWAŻA SIĘ ZA ZAŁOŻYCIELA RASY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.402

UKŁAD INERCJALNY, TRZECIE OKO, WYLĄG, FRAGMENTACJA PLECHY, FASOLA SZPARAGOWA, KIBOLSTWO, WAMPIREK, PROEPIDEMICZKA, RÓJKA, WRÓG, RYM ŻEŃSKI, SZUMOWINA, WĘGIEŁ, METEORYT ŻELAZNO-KAMIENNY, CYKL KOSMICZNY, LITWAK, FALA, SWAP WALUTOWO-PROCENTOWY, MIĘSIEŃ WDECHOWY, DRYFKOTWA, ZALANIE PAŁY, SZPRYCA, KORONIARZ BARWNOOGONIASTY, KLOAKA, ASTROBOTANIKA, KOŚĆ ŁZOWA, TYTANIAN, PEŁNIA, STŁUCZENIE, WERSOLOGIA, RĘKA SZPONIASTA, UKŁAD NIEINERCJALNY, CHOROBA RITTERA, MALARSTWO FIGURATYNWE, POJAZD, ANALITYCZKA, ODEJŚCIE, DIUGONIOWATE, FILTR BARWNY, WIDZENIE MASZYNOWE, PANNICA, BIATLON, OBRONA SKANDYNAWSKA, FORTUNA, ZWIĄZEK NARCIARSKI, DŻINSY, SPIRALA LOGARYTMICZNA, TKACZ, PIASKOWY DZIADEK, OBEJMA, BAR MLECZNY, PRUSY, DEMPSEY, ŚWIATOWOŚĆ, BEZA, MORENA CZOŁOWA SPIĘTRZONA, SPIĘCIE, KWADRANS AKADEMICKI, KRWIOLECZNICTWO, INFLACJA OTWARTA, DENDRODOA, ALGEBRA OGÓLNA, AZOLLA, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, JĘZYK ZACHODNIOSŁOWIAŃSKI, GENEZA, STROP KLEINA, GLENN, WET, WAZOW, CZAPRAK, EKSPERTKA, SKOWYT, KWAZIKRYSZTAŁ, MINIMALISTA, PROGRAM ROZRYWKOWY, OLEJ MIGDAŁOWY, STUHR, DYWESTYCJA, KAUCZUKOWIEC, CLERK, KILOMETR ZEROWY, NOCEK WĄSATEK, KAPOTKA, MEKLEMBURG, HALSZTUK, CZEP, WYCHWYT, KANCLERZ, LITERATURA RABINICZNA, ASOCJALNOŚĆ, ŻEGLAREK, ŁÓDŹ PODWODNA, SODOMA I GOMORA, OCEANOTECHNIKA, PUŁAP TEORETYCZNY, GNIAZDO PROCESOROWE, WODOCIĄGOWNIA, PALEOZOOLOGIA, OSSUARIUM, GŁUSZEC, KSIĘGOWOŚĆ, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, SEN NA JAWIE, JASTRZĘBIE OKO, DREWNO WCZESNE, GŁODOMÓR, NASYP, ZOOTECHNIKA, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, CZAPRAK, WKŁADKA, KWIAT LOTOSU, SZCZUR PACYFICZNY, UKŁAD RZECZOWY, ÓSEMKA, CENTRUM, AUTOBUS PRZEGUBOWY, KAZARKA EGIPSKA, RAWKA BŁAZEN, KOŚCIÓŁ, SZEREG FUNKCYJNY, FLINT, HEGEL, SYRENOWATE, WIERSZ, KURANT, PRAWO ATOMOWE, CZAPLA MASKOWA, APTAMER, CZARA GŁOSOWA, RYSOWNICA, PAKARZ, AFRYKANERSKI, BLACHA ZIMNOWALCOWANA, WÓR, ROZWÓJ, FASETA, RELACJA ODWROTNA, NAKIEROWANIE SIĘ, RĘKODAJNY, PROTOZUCH, POLICJA OBYCZAJOWA, ORGANIZM WYŻSZY, TRZMIELINA OSKRZYDLONA, GIBANIE, LIKENOPS, PRZEWRÓCENIE SIĘ, ELOKWENCJA, ETYL, ŚWINIA POLSKA BIAŁA ZWISŁOUCHA, FORNALKA, SYNONIMIKA, OKRES AMAZOŃSKI, JĘZYK KAFIRSKI, AJWAR, DOBRO, UŻYTEK, PIĘTKA, KRAKOWIANKA, WTYCZKA, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, SMOCZEK, STANOWISKO, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, PANADA, BOTULIZM PRZYRANNY, KAMIEŃ WĘGIELNY, PRZEŚMIEWKA, KEWANEE, GRAFOLOGIA, CZYSZCZARNIA, CUKIER MLEKOWY, SPADAJĄCA GWIAZDA, MIĘSIEŃ MIĘDZYŻEBROWY, CZWÓRCZAK, BEZCELOWOŚĆ, TWORZYWO SZTUCZNE, GEOGRAFIA, MEDIUM, WIEDENKI, WIERZCHNICA, POWIEŚĆ Z KLUCZEM, LALKA, KORBACZ, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, NIESTRAWNOŚĆ, RZEZAK, SYJAM, TUPANDAKTYL, ODPROMIENNIK, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, MOTYW, CIASTO PÓŁKRUCHE, PORZĄDEK KORYNCKI, MODELARSTWO LOTNICZE, NEUROFIBROMATOZA, WYRĘBA, SUSEŁ PEREŁKOWANY, KSIĄŻĄTKO, PRZEPLOTKA, ROZSNUWACZOWATE, SPACJA, PRZEDGÓRZE, POGODNOŚĆ, MASZYNA TŁOKOWA, PULPIT, POSTERUNEK, PINGWINARIUM, SKANDYNAWISTA, KOLEGIUM, SZURPEK SŁOIKOWATY, FUNDUSZ UDZIAŁOWY, MATOWOŚĆ, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, REWANŻ, GEHENNA, GŁÓD TLENOWY, TANIEC LUDOWY, PEWNOŚĆ, KOMBATANCKOŚĆ, BILOKACJA, MOTYWACJA, DROBNIACZEK WAPIENNY, ULĘGAŁKA, JASTRZĘBIE OKO, TYTAN, RYCZAŁT, PRAGMATYKA, AL SECCO, GAŁKA BLADA, SUBEMITENT, PARAFRAZA, OSTATNIA POSŁUGA, WYDAWNICTWO ZWARTE, NAJEMNIK, STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, STRETCH, BIAŁY ROSJANIN, HYDROAKUSTYKA, MIMEOGRAF, GIBBS, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, BOHATER NEGATYWNY, WUJOWIE, PRZEKUPIEŃ, URZĘDNIK IMIGRACYJNY, FUNGICYD, SĄD DRUGIEJ INSTANCJI, ZAĆMIENIE, PIECHUR, ŻOŁDAK, PRAWOMOCNOŚĆ, MINISTRANT KADZIDŁA, KNYPEL, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, ODKOS, ADAT, GRUCHOT, ZEW KRWI, ARGENTYNOZAUR, MĄDRALIŃSKI, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, AGNOSTYCYZM, PRZERYWACZ BLOKADY, REP, STRATYGRAFIA SEKWENCJI, CHARLESTON, PANOSZA, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, OBEDIENCJA, DZIEŃ ASTRONOMICZNY, DZIURAWY WOREK, PRZEDŁUŻACZ, DWA OGNIE, WOREK, UKROP, ZRZECZENIE SIĘ, PŁYN ETYLOWY, ODKRYCIE, WYTWÓRCZOŚĆ, CETIOZAUR, MINA, CZAPLA CZARNA, SZORTHORNY, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA, GOLF, NORWID, LANDO, SZANIEC, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, PODOLOGIA, RZEP, ZASADOWY GALUSAN BIZMUTU, OBRONA SYCYLIJSKA, KAROLINGOWIE, ADRES KORESPONDENCYJNY, ?EROTOMAN TEORETYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.402 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KŁUSAK AMERYKAŃSKI - RASA KONI POWSTAŁA POD KONIEC XVIII WIEKU W USA, UWAŻANYCH ZA NAJSZYBSZE KŁUSAKI I INOCHODŹCE NA ŚWIECIE; WPŁYW NA NIĄ MIAŁ OGIER PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ MESSENGER ORAZ JEGO POTOMEK HAMBLETONIAN, KTÓREGO UWAŻA SIĘ ZA ZAŁOŻYCIELA RASY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KŁUSAK AMERYKAŃSKI - RASA KONI POWSTAŁA POD KONIEC XVIII WIEKU W USA, UWAŻANYCH ZA NAJSZYBSZE KŁUSAKI I INOCHODŹCE NA ŚWIECIE; WPŁYW NA NIĄ MIAŁ OGIER PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ MESSENGER ORAZ JEGO POTOMEK HAMBLETONIAN, KTÓREGO UWAŻA SIĘ ZA ZAŁOŻYCIELA RASY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STANDARDBRED kłusak amerykański - rasa koni powstała pod koniec XVIII wieku w USA, uważanych za najszybsze kłusaki i inochodźce na świecie; wpływ na nią miał ogier pełnej krwi angielskiej Messenger oraz jego potomek Hambletonian, którego uważa się za założyciela rasy (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STANDARDBRED
kłusak amerykański - rasa koni powstała pod koniec XVIII wieku w USA, uważanych za najszybsze kłusaki i inochodźce na świecie; wpływ na nią miał ogier pełnej krwi angielskiej Messenger oraz jego potomek Hambletonian, którego uważa się za założyciela rasy (na 12 lit.).

Oprócz KŁUSAK AMERYKAŃSKI - RASA KONI POWSTAŁA POD KONIEC XVIII WIEKU W USA, UWAŻANYCH ZA NAJSZYBSZE KŁUSAKI I INOCHODŹCE NA ŚWIECIE; WPŁYW NA NIĄ MIAŁ OGIER PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ MESSENGER ORAZ JEGO POTOMEK HAMBLETONIAN, KTÓREGO UWAŻA SIĘ ZA ZAŁOŻYCIELA RASY sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - KŁUSAK AMERYKAŃSKI - RASA KONI POWSTAŁA POD KONIEC XVIII WIEKU W USA, UWAŻANYCH ZA NAJSZYBSZE KŁUSAKI I INOCHODŹCE NA ŚWIECIE; WPŁYW NA NIĄ MIAŁ OGIER PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ MESSENGER ORAZ JEGO POTOMEK HAMBLETONIAN, KTÓREGO UWAŻA SIĘ ZA ZAŁOŻYCIELA RASY. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x