Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: NAUKA, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ BADANIEM WIDM OBIEKTÓW ASTRONOMICZNYCH

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ASTROSPEKTROSKOPIA to:

nauka, która zajmuje się badaniem widm obiektów astronomicznych (na 18 lit.)SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA to:

nauka, która zajmuje się badaniem widm obiektów astronomicznych (na 26 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ASTROSPEKTROSKOPIA

ASTROSPEKTROSKOPIA to:

nauka, która zajmuje się badaniem widm obiektów astronomicznych (na 18 lit.)ASTROSPEKTROSKOPIA to:

zajmuje się metodami i interpretacją widm ciał niebieskich (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAUKA, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ BADANIEM WIDM OBIEKTÓW ASTRONOMICZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.835

ŚCIGACZ TORPEDOWY, WOŁOCH, SYFON, KRATKA ŚCIEKOWA, DOKUMANTACJA NIEARCHIWALNA, SARI, PREORIENTACJA, BEZGLUTENOWIEC, BLACHARZ, CIAŁO MIGDAŁOWATE, ZLEPNOŚĆ, STRÓJ PLAŻOWY, ŻYCZLIWY, ŚPIĄCZKA, DOBRODZIEJKA, SZEROKOŚĆ GEOCENTRYCZNA, TECHNIKA ŚWIETLNA, ZIMNE NÓŻKI, NOWINIARZ, ANATOMIA WARSTWOWA, ŚWIATŁO, POZYCJA BALETOWA, PRINCESSA, KANARKI KSZTAŁTNE, WYŚCIG, ZGAGA, ALUZJA LITERACKA, KŁAMCA LUSTRACYJNY, PENITENCJAŁ, NAWŁOĆ, GNETOWE, SZTUKA UŻYTKOWA, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, CZYN SPOŁECZNY, PODSTAWCZAK, IMMUNOGENETYKA, PRZEPOCZWARZENIE, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, PRZYBYTEK, WOŁOSKI, WISKOZA, ANATOMIA, KLUBOWICZKA, WYBIJACZ, JURYSLINGWISTYKA, OPONENT, ZATOKA, PĘTAK, CZAPKA NIEWIDKA, BALSAM KANADYJSKI, TBV, KALEKA UMYSŁOWY, WAGON DOCZEPNY, HIEROFANT, ŚWIĄTYNIA, WIDOWISKO, UPRAWIACZ, MŁYNOWNIA, KOSTKA BRUKOWA, PILON, DEZERTER, FELOPLASTYKA, SZCZOTKA, FUZJA HORYZONTALNA, GAŁKA OCZNA, KAROLINGOWIE, ORYNNOWANIE, DALEKOWZROCZNOŚĆ, POŚWIĘCENIE, PIĘĆDZIESIĄTNICA, DOJŚCIE, NAZWA CUDZYSŁOWOWA, HIEROTOPOGRAFIA, SZPECIELE, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, CHAŁTURNIK, HALOFIT, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, DOBUDÓWKA, WARAN GŁUCHY, MIĘKKIE SERCE, MASZT, GRAFICZKA, AUTOSKLEP, BIOCENOZA, ŚLIMAK, METODA AGLOMERACYJNA, EKONOMIA INSTYTUCJONALNA, GARNITUR, SŁUCHAWKA, INICJATYWA USTAWODAWCZA, PĘK, ŁATWOPALNOŚĆ, MINIMALIZM, ANGLOSAS, KENIJSKI, ZAKOCHANY, TEMPERATURA MROZU, STRAŻNIK, MODULACJA JEDNOWSTĘGOWA, SAMOURZECZYWISTNIENIE, WĘGIEŁ, OKRUCH SKALNY, DYFUZJA, LICZBA FERMATA, WTYCZKA, WIDELEC, PRZYKWIATEK, ERICKSON, PUNKT KOPULACYJNY, STYL ARTYSTYCZNY, FALA BALISTYCZNA, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, SUPERNOWA, SPEKTROSKOPIA, CHAM, NASTRÓJ ROJOWY, DRAMAT EPICKI, KOZA, KARLIK KUHLA, KONSONANS, KŁOBUK, MALAKOLOGIA, RYGIEL, PAN, POŻYTECZNOŚĆ, STATEK KOSMICZNY, KIJ, UTLENIANIE, MISIAK, BIOGAZOWNIA, CZĄSTECZKA FIZYCZNA, ERGASTULUM, NIEDOTYKALSKI, PREMIA GÓRSKA, MARTWY, NAKURWIENIE SIĘ, URLOP OKOLICZNOŚCIOWY, JEDLICA SINA, ZBIEŻNOŚĆ, SMOKING, KUSZYK, PRZESZUKANIE, KARALNOŚĆ, NAGANIACZ, CYSTA BAKERA, WAGA MIEJSKA, STRZELEC, KONIEC, FREDRO, PRAWO, KIR, RUMUŃSKI, ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, CYKL JAJNIKOWY, ALKIERZ, TURANISTA, MIMETYZM, KOŁATKA, WYBITNOŚĆ, PROSTNICA, FURDYMENT, PERFUMA, MONSTRUM, SĘKACZ, NERWOWOŚĆ, ZASADA PRZYSPIESZENIA, ANTROPONIMIA, EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW, GITARA AKUSTYCZNA, POŻAR, SIEWKI, ROZNOSICIEL, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, DZIECKO EPOKI, EP, BABOCHŁOP, GONIOMETRIA, BEZDNO, REWIZOR, LILIPUTKA, DRAPACZ, POTWARZ, HERBATNICA, TLENEK ŻELAZOWY, NASKALNIK, KIBOLSTWO, LORI, ITINERER, STRUKTURA FUNKCJONALNA, PANEK, PASZTETÓWA, KLUCZ, CIĄGOTY, FLĄDRA, KAFETERIA OTWARTA, LEWAR, KLATKA BŁAZNÓW, WĘŻOWIDŁO, SERWOZAWÓR ELEKTROHYDRAULICZNY, INWALIDA WOJSKOWY, ROLADA, BATALION, OKRUSZEK, ROZDANIE, PARAPETÓWKA, ŁATA, SPACJA, GAZ ZIEMNY, GAJNIK LŚNIĄCY, GESTAPO, DYSTANS, WOODSTOCK, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, ZAKON ŻEBRZĄCY, KATECHEZA, SYLWETKA, TEKSTUALNOŚĆ, DRIPPER, ODZIERCA, GRUSZA, FILEMON CIENKODZIOBY, FAMA, SZCZOTECZKA, PIERŚCIEŃ ENDOMORFIZMÓW, KROPLA W MORZU, NAJDA, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, WYRĘBA, INGRESJA MORSKA, INTERPRETATOR, URZĘDNIK IMIGRACYJNY, OSTROSŁUP FOREMNY, BABRAŁA, CHŁOPIEC NA POSYŁKI, FLIRCIARKA, SFERA NIEBIESKA, KULTYWAR, SIŁA ODŚRODKOWA, KRZYŻOWANIE SPOJRZEŃ, PIERNIKARZ, BAROSKOP, NAPAD, ODTWARZANIE, METEORYTYKA, PONAGLENIE, ILLOKUCJA, MOTYLEK, PASAŻ, SZLACHTUZ, RUMIEŃ NAGŁY, RUSAŁKA, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, DZIESIĄTKA, OSTROŚĆ, LATAWICA, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, PRZEDPOLE, GORĄCZKA PONTIAC, MAŁPA WĄSKONOSA, PATRONKA, PLANETA SKALISTA, NAPIERANIE, EROS, GRUNT, CHEMIA NIEORGANICZNA, WIEJSKI FILOZOF, DICKENS, FRANKATURA FANTAZYJNA, GEN RECESYWNY, TEORIA INFORMACJI, POŁYKACZ, FILOZOFIA KRYTYCZNA, PODWOZIE, BROŃ WODOROWA, KOŃ LUZYTAŃSKI, BAJER, EUTENIKA, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, MYDLARZ, PIONEK, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, MIĘKKIE LĄDOWANIE, OBRZEŻEK, HALLOTRON, PRAWICA, PLAMA, SZŁYK, KROK PÓŁROZKROCZNY, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, KONTRETYKIETA, PRZEBIERANIEC, TŁUSZCZYK, PROGRESJA, TROMPA, PŁACA ZASADNICZA, DZIKI LOKATOR, ROŚLINY ZARODNIKOWE, FOSFATAZA ALKALICZNA, SEMESTR ZIMOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.835 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: nauka, która zajmuje się badaniem widm obiektów astronomicznych, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: NAUKA, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ BADANIEM WIDM OBIEKTÓW ASTRONOMICZNYCH to:
Hasło Opis krzyżówkowy
astrospektroskopia, nauka, która zajmuje się badaniem widm obiektów astronomicznych (na 18 lit.)
spektroskopia astronomiczna, nauka, która zajmuje się badaniem widm obiektów astronomicznych (na 26 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ASTROSPEKTROSKOPIA
nauka, która zajmuje się badaniem widm obiektów astronomicznych (na 18 lit.).
SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA
nauka, która zajmuje się badaniem widm obiektów astronomicznych (na 26 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x