POTRAWA CHARAKTERYSTYCZNA DLA KUCHNI KRAJÓW ZSRR, POTRAWA PRZYPOMINAJĄCA PILAW LUB RISOTTO, SKŁADAJĄCA SIĘ ZAWSZE Z RYŻU, TŁUSTEGO MIĘSA, MARCHWI I CEBULI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PŁOW to:

potrawa charakterystyczna dla kuchni krajów ZSRR, potrawa przypominająca pilaw lub risotto, składająca się zawsze z ryżu, tłustego mięsa, marchwi i cebuli (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POTRAWA CHARAKTERYSTYCZNA DLA KUCHNI KRAJÓW ZSRR, POTRAWA PRZYPOMINAJĄCA PILAW LUB RISOTTO, SKŁADAJĄCA SIĘ ZAWSZE Z RYŻU, TŁUSTEGO MIĘSA, MARCHWI I CEBULI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.780

ANTIGUA, ZAPŁATA, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, BUTA, ROLADA, ROZPAD, SCIENCE FICTION, UPIĘCIE, MARTWOTA, SPADOCHRON HAMUJĄCY, WYGODNICTWO, JOAN, PAJĄCZEK, SUTASZ, TENDRZAK, ARTYSTKA, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, STRZEMIENNY, SOK MARCHEWKOWY, GOŁĄBEK, OŚLA CZAPKA, GALERIA, POSTAĆ BIBLIJNA, KAMIEŃ KOTŁOWY, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, EKSTYNKCJA MIĘDZYGWIAZDOWA, ASYSTENCJA, DZBANECZNIK, SUWEREN, ATUT, PEPPERONI, ZBIOROWISKO, STACJA TRANSFORMATOROWA, ZNAKOMITOŚĆ, LINIA TRAMWAJOWA, CHŁOPIEC DO BICIA, MUZA, PLAN OGÓLNY, AGAR, WIEWIÓRKA, ASOCJACJA, CIĘŻKI SPRZĘT, SKALA, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, WYŻERACZ, STANOWISKO, MAZER, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, BAKTERIE METANOGENNE, TENDENCJA, POSREBRZANIE, STANCA, ŻWACZ, ASTEROIDA, FASOLA, SZKAPLERZ, ROLA, ENTEROTOKSYNA, ASYSTA GRAWITACYJNA, ESTETYKA, ODRĘBNOŚĆ, PODSADKA, POR, CYKL FIGURALNY, PLAFON, ANIMALIZM, SĄD OPIEKUŃCZY, WYZNAWCA, IGLASTE, ZLEW, BOJA, MIŚ, MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, OBSZAR JĄDERKOTWÓRCZY, LEP, DYMKA, DUJKERY, PEDIATRIA, PODGLĄDACTWO, ROGAINING, KOLCZATKA, OBRAZEK, EKSPLOATACJA, SKALA PODATKOWA, FUNT-SIŁA, MARUDER, DAMULA, ANARCHISTKA, MAŁPA, WYPŁYW, ZMIERACZEK NADMORSKI, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, UŚMIECH SARDONICZNY, KOSMYK, SEPTET, HAZUKA, SZYNA, TOCZKOWCE, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, RAMA, DZIDA, GEORGE, MOQUECA, MAGNES, NEUROMEDIATOR, ŚMIGŁOŚĆ, PARKINGOWY, BARBARZYŃCA, MOSTEK, KAFLARZ, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, OSCYLATOR, KOŁNIERZ, ŚLIZGAWKA, PEJZAŻ, MOSTEK SCHERINGA, POLIGAMIA, LOSOWANIE WARSTWOWE, MATUTE, NIEWYPARZONY PYSK, ODTWÓRCA, SPÓŁKA POWIĄZANA, CLERK, FRONT, ZATOR, ŚPIEW AMBROZJAŃSKI, ŁUK JARZMOWY, ŚWIATOWOŚĆ, DIAGONAL, CYTADELA, KOŁATANINA, GAR, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, NAŁÓG, FUNDAMENT, WIR, RZEKA CHWILOWA, BIAŁY WIERSZ, MORELÓWKA, ATRAMENT SYMPATYCZNY, DOKTOREK, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, MOZART, MAKSIMUM, RURKI, NAWIGACJA SATELITARNA, HEMOSTAZA, OCZEKIWANIE INFLACYJNE, SZPITALNIK, SAMOPOMOC, NEOGAULLIZM, DIAŁ, MACIERZ TRÓJKĄTNA, CHMURZENIE CZOŁA, INFOBOKS, OBEREK, ZARZUTKA, OFIARA ŚMIERTELNA, CETOLOGIA, ROZRABIACZ, GENOMIKA TEORETYCZNA, ZBROJA PEŁNA, BATERIA ANODOWA, LAZANIA, SAKPALTO, EPICYKL, ROŚLINA TRUJĄCA, PARTIA, KUBECZEK, FOTOTROPIZM DODATNI, MASKA, EUTENIKA, KLER, MIKROKULTURA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, OPĘTANY, STANCJA, PARANOJA PRAWDZIWA, WOLTAŻ, OKNO KROSNOWE, TUMULUS, AKCJA, GRA WSTĘPNA, SALON, HEKSACHLOROFEN, PLANETA, ORBITER, REKIN OWSONA, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, TASZCZYN PSZCZELI, SMAR MASZYNOWY, MODULACJA JEDNOWSTĘGOWA, PCHŁA MORSKA, AULA, FLUWIOGLACJAŁ, KASTRAT, STROIK, SURREALIZM, PEDAGOG SPECJALNY, CIAŁO ACETONOWE, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, TEORIA HOMOTOPII, RECEPTOR WĘCHOWY, ŁOPATKA, KLERYK, POLER, MIĄŻSZ, NIEDYSPONOWANIE, REKURS, SYFON, BUCHTA, ENIGMATYCZNOŚĆ, TUBA, KANAŁ ENERGETYCZNY, OKLUZJA, OBUSTRONNOŚĆ, MEDYCYNA WEWNĘTRZNA, ZESTAW KINA DOMOWEGO, BROŃ OBUCHOWA, SŁOMIANY ZAPAŁ, PIETROW, CERTACJA, SWOJAK, SZCZEPONOGI, AUTKO, POWŁOCZKA, DUŃSKOŚĆ, ORGAN, WODA GEOTERMALNA, DZIEWUSZKA, SCHWANNOMA, SAMOGRAJ, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, REZYGNACJA, WSPÓŁKRÓL, RAKIETA, ODPORNOŚĆ, NÓŻ DO CHLEBA, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, ATOL, NACZYNIE, KLASTER, SZARY RYNEK, ŚCIÓŁKOWANIE, NIEBIOSY, KSIĄŻKA ADRESOWA, RZEKA ROZTOKOWA, AUTODROM, GWIAZDA, TEKSTYLNY, CHOROBA KUFSA, ADIDAS, ARYTMETYKA, PALMA, ENDOCENTRYZM, WIDLISZEK, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, GŁOS, SZEŚĆDZIESIĄTKA, NAPOMNIENIE, HIPERWENTYLACJA, DZIECKO EPOKI, ŁAMANY DACH POLSKI, SIATKA, OPERATOR, KLIPA, PLEBEJKA, NIEBIESKI LÓD LODOWCOWY, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, MASZYNA ENERGETYCZNA, PIES, GRAFIKA RASTROWA, ARIA, SONDAŻ, TERMOLOKATOR, INSTALACJA, WATRUSZKA, KANGUR, KAWA ROZPUSZCZALNA, MAGIERA, DEKORATORKA WNĘTRZ, LECZENIE CHIRURGICZNE, BROŃ TERMOJĄDROWA, FOTOEDYTOR, FEIJOADA, OŚLE UCHO, ROPUCHA WODNA, MCHY WŁAŚCIWE, KRUŻGANEK, WIDEOMAN, APTAMER, KAZUISTA, ANSAMBL, NARYS KWIATOWY, BIOGEOGRAFIA, METAMORFIZM WSTECZNY, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, POLER, ?KONFIGURACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.780 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POTRAWA CHARAKTERYSTYCZNA DLA KUCHNI KRAJÓW ZSRR, POTRAWA PRZYPOMINAJĄCA PILAW LUB RISOTTO, SKŁADAJĄCA SIĘ ZAWSZE Z RYŻU, TŁUSTEGO MIĘSA, MARCHWI I CEBULI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POTRAWA CHARAKTERYSTYCZNA DLA KUCHNI KRAJÓW ZSRR, POTRAWA PRZYPOMINAJĄCA PILAW LUB RISOTTO, SKŁADAJĄCA SIĘ ZAWSZE Z RYŻU, TŁUSTEGO MIĘSA, MARCHWI I CEBULI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PŁOW potrawa charakterystyczna dla kuchni krajów ZSRR, potrawa przypominająca pilaw lub risotto, składająca się zawsze z ryżu, tłustego mięsa, marchwi i cebuli (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PŁOW
potrawa charakterystyczna dla kuchni krajów ZSRR, potrawa przypominająca pilaw lub risotto, składająca się zawsze z ryżu, tłustego mięsa, marchwi i cebuli (na 4 lit.).

Oprócz POTRAWA CHARAKTERYSTYCZNA DLA KUCHNI KRAJÓW ZSRR, POTRAWA PRZYPOMINAJĄCA PILAW LUB RISOTTO, SKŁADAJĄCA SIĘ ZAWSZE Z RYŻU, TŁUSTEGO MIĘSA, MARCHWI I CEBULI sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - POTRAWA CHARAKTERYSTYCZNA DLA KUCHNI KRAJÓW ZSRR, POTRAWA PRZYPOMINAJĄCA PILAW LUB RISOTTO, SKŁADAJĄCA SIĘ ZAWSZE Z RYŻU, TŁUSTEGO MIĘSA, MARCHWI I CEBULI. Dodaj komentarz

1+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast