HINDUS LUB MALAJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AZJATA to:

Hindus lub Malaj (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AZJATA

AZJATA to:

mieszkaniec któregoś państwa położonego na kontynencie azjatyckim (na 6 lit.)AZJATA to:

człowiek rasy żółtej odmiany azjatyckiej (na 6 lit.)AZJATA to:

Mongoł lub Hindus (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "HINDUS LUB MALAJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.169

KARTOTEKA, HEBAN, BELKOWANIE, ZAPARZACZ, FANTOM, SAKWA, POMALOWANE, SET, EMISJA POLOWA, ZAJĄCZEK, OCIOS, LUFA, TEUTON, DRUŻYNA, ZJAWISKO SEEBECKA, NAKRĘTKA, WYKŁADOWCA, ODŁAMKOWY, PRZEWAGA, FLAMBIROWANIE, STAN NIETRZEŹWOŚCI, POJAZD SPECJALNY, CISZA PRZED BURZĄ, ANTYKATOLICYZM, ESTAKADA, PROROK, LALKA, GEOFIT CEBULOWY, PAPROTNIK, OŚWIADCZENIE, ULGA, ZAWÓR, NACIEK, ATRAKTANT, PŁYWAK, FROTKA, BAJADERA, NOMINAŁ, HORMON LOKOMOCYJNY, KLOPSIK, HOMOGENIZACJA, ZARODEK, DNI OTWARTE, DOROTA, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, GWIAZDA PODWÓJNA, WAGON, PREDYKCJA, KICAJ, KLUCZ, BLACHOWNIA, NOK, KASA, ODWROTNOŚĆ, KATAR KISZEK, KAPLICA LORETAŃSKA, PADWAN, LAWABO, KRÓLIK FLORYDZKI, SUW, PLIK GRAFICZNY, ZIELENICE WŁAŚCIWE, RÓW IRYGACYJNY, DYSZA, WYKONAWCA, BIEGUN MAGNETYCZNY, MONETA BULIONOWA, MANDOLA, KONGREGACJA, STAND-UP, FUNKCJA GREENA, ZADANIE, PREDESTYNACJA, OGÓREK, WKŁADKA, MIŃSZCZANIN, SZPIC, KUSTOSZ, ZAPALNIK UDERZENIOWY, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, LICZMAN, KEYBORD, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, WŁADZUCHNA, ROZTWÓR STAŁY, HIPOTEZA, WYRAZ, MANIERKA, STARA DUPA, FILM WOJENNY, KAMUFLAŻ, SZMUGIEL, KOZAK, OGRANICZNIK, SZWABSKI, WJAZD, DZIECINNOŚĆ, ALEC, NASIĘŹRZAŁ, SZCZUDŁO, POKRYWA, RÓW PRZECIWPANCERNY, RÓW, MOTET, PRZEPADEK, WIELOPIĘTROWIEC, PSYCHOLOGIA, KAJZER, FILECIK, INTRUZJA, NIELEGAL, GOBELIN, ŁOŻE, SEPTET, ŻEBRO, POLICJA, KLINIKA ODWYKOWA, FILODENDRON, NARKOTYK MIĘKKI, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, BATERIA WODOCIĄGOWA, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, PIERWSZA POMOC, JAZ, KOŁNIERZYK, DZIESIĄTKA, DZIEŁO, PŁUCZKA, CHRUST, CIEŃ, PYSZOTA, WITAMINKA, OSMYK, MCHY LIŚCIASTE, FILIGRAN, CZARCIK, PRĄTNIKOWE, SYMBOLICZNOŚĆ, OPUCHLIZNA, STRES, GODET, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, ALARM LOTNICZY, PANORA, DYWESTYCJA, KREPON, REGENERACJA, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, SCHRONISKO, APOGEUM, LEBERA, IGLASTE, HEDONIZM ETYCZNY, KRÓCICA, GRZYB, SUMAK, PRZEPIS, FOLKSDOJCZ, KOPALINA SKALNA, DWURÓG, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, OSPAŁOŚĆ, WŁADZUCHNA, WYDAWNICTWO ZWARTE, KONIUNKCJA, PIERWSZEŃSTWO, OPIS, PAŃSTWO, NERW, TERMOMETR RNA, SAMOOBRONA POWSZECHNA, SKRZELOTCHAWKI, CZYR, RUCH IZOSTATYCZNY, NAPPA, NIEBOŻĘ, KOLONIA, JARZMO MOSTOWE, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, DREN, WISZER, KAPONIERA, OPUS, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, BETON, ZESTAW, KONEWKA, GLIF, KASZA, STROIK, PODOBIZNA, SINICA, CZOŁOWNICA, BELKOWANIE, CENTRALNE, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, IRRADIACJA, WYKUPNE, DOM HANDLOWY, ŁAŃCUSZEK, ODROŚL, DRAPACZ, ZAPŁOTKI, ROŚLINA ZIMOZIELONA, MLEKO, OKNO, OCZKO, OPAŁ, PRZEWÓD, JOSE, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, KLASER, ETERIA, ANTYPKA, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, MYSZ, TANIEC, ŻYDOWIN, FARBKA, MAGNOLIA, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, ABLACJA LODOWCOWA, PARA 0, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, FELDMARSZAŁEK, WIZA POBYTOWA, OBRONA, BOSCH, FALAFEL, MAŁPA OGONIASTA, SKANIA, PIÓRO, BIAŁY MARSZ, WYKROCZENIE SKARBOWE, EMOTKA, WEKTOR, POŁOŻENIE, POWINOWACTWO, KOŻUSZYSKO, BAT MICWA, GRUSZKA, OBSERWACJA, INTERPRETATOR, RODZICIELSKOŚĆ, NOOB, KOKPIT, ROZDZIAŁEK, KATAKUMBY, WNIOSEK, METYS, OSOWIAŁOŚĆ, GRZYBIARZ, KOLOR, KUBEŁ, ESKORTA, LAS OCHRONNY, WIR PYŁOWY, ALT, EMBOLIZACJA, POMYLENIEC, NIDERLANDZKI, BONET, BENCHMARK, KOMAT, ŻYDOWSKOŚĆ, POLITYCZNY, MIOTEŁKA, SLAJS, DOMICYL, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, FRAGMENTARYZACJA, SMOCZEK, JEZIORO PODLODOWCOWE, INTERNACJONAŁ, FIRMÓWKA, FACSIMILE, TUM, WZÓR PRZEMYSŁOWY, RÓŻA, KOBIETON, DANIE KOSZA, SPÓŁKA CICHA, KARES, BACIK, TYMBALIK, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, REOFILE, NIELOTNOŚĆ, BRUZDKOWANIE, PLAKAT, TEST KOMPLEMENTACJI, KRYZA, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, ZGRZEWKA, TEMBR, SŁUGA BOŻY, GŁOWA PAŃSTWA, RUCH, ?LICZARKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.169 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

HINDUS LUB MALAJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: HINDUS LUB MALAJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AZJATA Hindus lub Malaj (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AZJATA
Hindus lub Malaj (na 6 lit.).

Oprócz HINDUS LUB MALAJ sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - HINDUS LUB MALAJ. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast