Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PUNKT LUB ODCINEK CZASU W OBRĘBIE DOBY, OKREŚLANY NA PODSTAWIE WSKAZAŃ ZEGARA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GODZINA to:

punkt lub odcinek czasu w obrębie doby, określany na podstawie wskazań zegara (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GODZINA

GODZINA to:

jednostka lekcyjna, często o wyodrębnionym temacie (na 7 lit.)GODZINA to:

jakiś okres, termin, wyznaczona pora (na 7 lit.)GODZINA to:

jednostka miary czasu, dwudziesta czwarta część doby, dwunasta część dnia lub nocy astronomicznej; jedna godzina to 4 kwadranse, 60 minut lub 3600 sekund (na 7 lit.)GODZINA to:

jednostka czasu; 1/24 doby, 60 minut, 3600 sekund (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PUNKT LUB ODCINEK CZASU W OBRĘBIE DOBY, OKREŚLANY NA PODSTAWIE WSKAZAŃ ZEGARA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.943

WIECHA, KAMUFLAŻ, BLOK ENERGETYCZNY, PUSZKA, GŁUPKOWATOŚĆ, LOGOFET, PRZEPIÓR RDZAWY, JĘZYK OBCY, WERSJA LEKTORSKA, RATYSZCZE, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, RYBA UKWIAŁOWA, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, DOMICYL, ENDOPROTEZA, TESSERA, RODODENDRON, POCISK ARTYLERYJSKI, MŁAK, PUNKT KARNY, KAPONIERA, SZATRA, JASTRYCH, WYCHODŹSTWO, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, POSREBRZANIE, KLESZCZOWATE, PÓŁCIEŃ, INDEKS RZECZOWY, KOTONINA, SIEROTA, SZNAPS, HOL, CEMBROWANIE, KRYSZTAŁ, HEBRAJSKI, INSTRUMENT PRZEJŚCIOWY, SŁODKOŚĆ, PRZEMIANA ODWRACALNA, SWAP PROCENTOWY, SILNIK SPALINOWY, BUKWICA, PRZYCHYLNOŚĆ, HUMANISTA, DYPTYCH, SZALKA, CIOS, CZYŚCIOCHA, OGÓREK, FOTOGRAM, BAŃKA, IZOLACJA, BUCHTA, CEP, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, RETRAKCJA, ZĘBORÓG, BAKARAT, MIARKOWNIK SPALANIA, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, CZĄBER, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, SĄD PODKOMORSKI, WYMIANA, METYZACJA, KREW, ŁUPEK DACHÓWKOWY, CZESKI, ŹREBIĘ, GRUSZE AZJATYCKIE, WIDMO RENTGENOWSKIE, ALTOCUMULUS, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, NOSICIEL, POTENCJA, PYZY, WIDMO ATOMOWE, PADWAN, ŁAPACZ, WARTOWNIA, KOSMYK, PRÓBKA, INDIANKA, CZAPKA WĘGIERSKA, CYBORIUM, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, NIEMOŻEBNOŚĆ, MONTOWNIA, OBRAZOBURCA, WYPĘDZENIE, SZKANDELA, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, PÓJDŹKA ARABSKA, MOC WYTWÓRCZA, PANNEAU, JAMRAJ, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, MAPA AKUSTYCZNA, BABCIA CIOTECZNA, KAFETERIA OTWARTA, MAŁY PALEC, RELIKT, AKCENT OSTRY, KANAŁ, KOLORY NARODOWE, GŁOWA PAŃSTWA, TEMNODONTOZAUR, NIECHLUJA, JODEK, DROBNICA, STANOWISKO, WRAK, HUTNIK, BRZOSKWINIA, TUBA, POMNICZEK, LEK PRZECIWBÓLOWY, PRZĄDEK, KOLUMNA, KOSARZ, ALARM SZALUPOWY, ŻEBRO, KREDYT KUPIECKI, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, BEKON, DYSTANS, SKARYFIKACJA, DEZABIL, POMIDOR DRZEWIASTY, NÓŻ, PRZYPADŁOŚĆ, WIR PIASKOWY, WISZER, DAMAST SKUWANY, ASSAPAN, RAGDOLL, BENTO, INWOLUCJA, ZBROJENIE, DROŻDŻE, GALASÓWKA, DZIĘCIOŁ WIELKODZIOBY, CZYSTKA, WICEKAPELMISTRZ, HANGAR, WAPORYZACJA, GOŚĆ, KOLORYMETRIA, ZANZA, GITARA, KOMUNIA, DERESZ, TECHNIKA OPERACYJNA, ZASADA, BOŻA RĘKA, AVIZO, DEPRESJA, ŹRÓDŁO POLA, POTNIK, SIEĆ WODOCIĄGOWA, PRZYBYTEK, ROLADA, SKÓRZAK, OBRZĘK, PRZYDANKA, BRODACZ ŻÓŁTOSZYI, DOWÓD RZECZOWY, MUFKA, SZKLANKA, MODRZYK CIEMNOGRZBIETY, ATRAKTANT, AZYDEK, DOPŁYW, PAPILOT, ŻABKI, OBIEG PIENIĄDZA, OBSESJA, TURBINA SPALINOWA, CEREMONIALNOŚĆ, NADZIEWARKA, REMONT ŚREDNI, WYRAŻENIE, MOŁODYCA, PRZELEW TRANSGRANICZNY, BEZSENS, ULGA BUDOWLANA, METODA PORÓWNAŃ, ROŚLINA ZARODNIKOWA, ODCINEK, GRAFOLOG, PRZEKŁADKA, PARA UPORZĄDKOWANA, MIŁOŚĆ, WYZIEW, KRET, HYDROFIT, ZNAK, ROŻEN, WIDEO, KARB, KALKULATOR NAWIGACYJNY, AUTOCASCO, REDUKCJA, KUSAK, AZOLLA KAROLIŃSKA, FOTOJONIZACJA, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, MINIATURA, KURZA STOPKA, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, MANDARYŃSKI, STAROWINA, PRZYRZĄD OPTYCZNY, DIAKRYT, GRÓDŹ, LUGER, WITACZ, TRYBUT, DZIEWIĘTNASTA, KRZYWA, RATING, KAPUSTA KWASZONA, PRZEDZIAŁ, KRYTERIUM NYQUISTA, EGZORCYZM, KOMPETYCJA, REGENERACJA, KOMPRES, STROICZKOWE, CZAPKA TEKTONICZNA, WELWET, LEKTYNA, WÓZKOWY, PASEK, GALARETA, SMREKUN, OBRZMIENIE, PODATEK KOŚCIELNY, OPŁATA PROLONGACYJNA, STYLO, OŚ ZIEMI, ŁAŃCUSZEK, MAGNETOSTATYKA, PACYFIKAŁ, DZIEWIĘTNASTKA, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, WSPÓŁKATEDRA, TABUIZACJA, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, HEKSAMETR, PATENT, BRZĘKACZ, TUNIKA, KRATER, ZŁOTOROST, SZKIC TOPOGRAFICZNY, ŻEL, NAGIEL, ZAOPATRZENIE, FILTR, NOC, CHROBOTEK, DYSKALKULIA, KRĘPACZKI, RAJDER, PARAFRAZA, JASNOWIDZTWO, PÓŁKREW, KARKAS, PISMO URZĘDOWE, NAFCIARSTWO, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, ZESZYT, BARWICA, SZCZĘKOWIEC, ARGUMENT, DYFERENCJACJA, ŻABA SZTYLETOWATA, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, ROMANS, TOKSYNA SINICOWA, GĄBKA, SERIAL TELEWIZYJNY, PASZCZA, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, EKSKLAWA, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, ZOONOZA, GŁOSICIEL, ZNAKOMITOŚĆ, POLEWA, OSTROGI, ŻÓŁW, WIENIEC, PROROK, ŚWIATŁO, OSŁONOWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.943 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: punkt lub odcinek czasu w obrębie doby, określany na podstawie wskazań zegara, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PUNKT LUB ODCINEK CZASU W OBRĘBIE DOBY, OKREŚLANY NA PODSTAWIE WSKAZAŃ ZEGARA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
godzina, punkt lub odcinek czasu w obrębie doby, określany na podstawie wskazań zegara (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GODZINA
punkt lub odcinek czasu w obrębie doby, określany na podstawie wskazań zegara (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x